AGES Machining i Falkenberg levererar små och komplexa komponenter och detaljer tillverkade genom skärande bearbetning i material som rostfritt stål, mässing, järn och aluminium. Verksamheten präglas av stor flexibilitet och en hög teknisk kompetens med tillgång till avancerad och i hög grad automatiserad produktionsutrustning som säkerställer rätt kvalitet. Genom gediget verktygs- och materialkunnande erbjuds hög servicenivå och kundspecifika lösningar.

– Här är det full fart framåt och vi producerar så fort vi hinner med. Vi känner också att vi är på rätt väg in i framtiden med tillförsikt och framtidstro för att framförallt möta fordonsindustrins mycket höga krav på precision och kvalitet. På en produktionsyta av 4 500 kvm finns ett sextiotal mekaniska maskiner, 6-spindliga svarvar och rundbordsautomater i högt automatiserade processer från tråd och stång, säger Niclas Johansson som är teknisk chef med 30 års erfarenhet av skärande bearbetning.

Här använder man en rak olja i produktionen idag och det handlar om mycket olja för att klara sina tillverkningsprocesser. Därför är det mycket viktigt att ha rena maskiner som ger en effektivare produktion och håller man efter för smuts och olja så har man bättre möjligheter för oplanerade produktionsstopp i maskinerna.

AGES arbetar med ständig utveckling av metoder och arbetssätt för att möta gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Målet med miljöarbetet är att minimera direkt påverkan på den yttre miljön genom minskad förbrukning av naturresurser, att minimera restprodukter från tillverkning och processer samt söka lägsta energiförbrukning.

Fastställda arbetsrutiner hos respektive AGES-bolag säkerställer att man regelbundet kontrollerar, upptäcker, rapporterar och åtgärdar eventuella brister.

– Här på AGES arbetar vi aktivt för att upprätthålla god arbetsmiljö. Fastställda rutiner kring arbetsmiljön säkerställer att vi alltid som minst uppfyller de lagar, krav och förordningar som gäller. Målsättningen är att ingen av våra medarbetare ska drabbas av skada eller psykisk ohälsa orsakad av arbetet samt att varje bolag upplevs som en attraktiv arbetsplats, säger Niclas Johansson

AGES Machining Falkenberg som ingår i koncernen och börsbolaget AGES Industri AB, är ett ledande företag inom svarvade detaljer i mässing, automatstål, konstruktionsstål och rostfritt upp till Ø 45 mm i medelstora till stora serier. Merparten av kunderna finns i Sverige inom branscher som fordon, industri, infrastruktur och anläggning samt elektronik.

Att värna om sina anställdas hälsa och ta ansvar för miljön är idag ett högprioriterat område och allt talar för att utvecklingen fortsätter i denna riktning. Skall industrin öka sin attraktion för den yngre generationen som nu står på tur att ge sig ut i arbetslivet så krävs avgörande investeringar i utrustning och teknik. Dessutom säger lagar och förordningar rent allmänt att alla farliga ämnen för människor och miljöpåverkan skall fasas ut.

– Jobben är tillbaka i Sverige och det gör att fabriken i vissa delar går dygnet runt. Det betyder att det inte finns tid för längre underhålls- och produktionsstopp utan vi behöver ha tillgång till hela vår maskinpark för att klara leveranstiderna till fordonsindustrin.

– För oss handlar det också om att en maskin ren från smuts och olja går effektivare och tappar inte precision, fortsätter Niclas. Därför behöver vi effektiva och miljövänliga processer när våra maskiner skall rengöras och vi pratar inte om att torka av maskinerna på utsidan utan här handlar det om att montera ner ingående komponenter och rengöra maskindelar ibland mer, ibland mindre. Detta arbete görs ofta vid omställningar i produktionen och vid ställ.

Man har gått från att tvätta med fotogen till att tvätta med helt giftfria mikroorganismer i ett slutet maskinsystem från Bio-Circle som ”äter” upp oljan och smutsen, det blir rent på riktigt! Det är detta som artikeln skall handla om.

Här är det ordning och reda som gäller. Hylsor hänger rena och klara att användas när ställen skall göras.

– Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda de miljövänliga och effektiva rengöringsutrustningarna från Bio-Circle™Surface Technology AB i vårt sortiment. Bio-Circle bygger på en uppvärmd vattenbaserad vätska (c:a 41 grader) som innehåller en naturlig bakteriekultur. Mikroorganismerna bryter helt enkelt ner oljan som omvandlas till harmlöst vatten och koldioxid. Systemet har kapacitet att ta hand om allt från oljor, svaga fetter och kylmedel till rostskyddsprodukter, övriga föroreningar och partikelsmuts.

Den revolutionerande tekniken med miljövänliga bakterier har utnyttjats i årtionden, bland annat vid oljeläckage till havs och har nu tagit steget in i industrin, berättar Per Reinholdsson vd på Bio-Circle Surface Technology AB, när vi träffar honom hos AGES Machining i Falkenberg.

– Här har man sedan 2013 använt våra utrustningar för rengöring av sina maskiner i samband med omställningar i produktionen eller vid nedsmutsning av vitala maskindelar som bl.a kan påverka precisionen i sina tillverkningsprocesser.

– Vi använder numera produkter som är snälla mot människor och miljön. Bio-Circle L innehåller inga giftiga ämnen och är oskadlig för människor och natur. Den är pH-neutral och irriterar inte huden vid hudkontakt. Man kan faktiskt säga att vätskan
i princip är lika harmlös mot kroppen som vanligt vatten. Lukten? Ja, den kan närmast beskrivas som en angenäm doft av äpple, säger Niclas Johansson på AGES i Falkenberg.

Att tvätta rent från smuts och olja behöver alla verkstäder och industrier göra men det är fortfarande så att många använder farliga och giftiga ämnen i sin iver att få sina maskindelar och andra komponenter rena. Vad man har gjort på AGES i Falkenberg är att man tagit bort skadligt fotogen mm från sina tvätt och reningsprocesser.

– Man tvättade under många år med fotogen precis som många andra i branschen och det blev rent, så där ligger inte problematiken. MEN här på AGES ser man framåt och man har sedan några år förstått att det är inte så trevligt att jobba i en miljö med olja och fotogen hela dagarna. Många i industrin får ont i huvudet mm och mår dåligt! Hud, nerv och lungrelaterade åkommor är inte helt ovanliga i samband med lång exponering av naftabaserade lösningsmedel för att inte tala om miljöpåverkan säger Per Reinholdsson på Bio-Circle.

– Ja vi fick blanda våra egna bad och tvätta och det var inte direkt speciellt bra. Idag undrar vi varför vi höll på med fotogen som egentligen inte skall få kontakt med varken hud eller luftvägar, i alla fall inte dagligen. Men det var så man gjorde och så man gör på många industrier idag, säger Niclas Johansson.

Jag slänger ut en lite provocerande fråga, ”vad är det som är så bra med lösningsmedel som fotogen”?

– Det är aldrig bra med fotogen, ler Niclas men fotogenets egenskaper är att det är avfettande och löser upp smuts snabbt och effektivt. Det blir ”soprent”.

– Det är en gammal teknik, väl beprövad och traditionell. Lika löser lika och med det menar jag att har du en oljeprodukt eller fett så löser man upp det med likadan olja och fett. Detta jobbar vi nu hårt med att försöka få bort, både tankesättet och de farliga lösningsmedlen som t.ex trikloretylen (kan liknas och luktar som kloroform). Det blir rent men till vilket pris? Det är oerhört skadligt och illa och finns överallt, säger Per Reinholdsson och tillägger;

– Som människa i samhället i synnerhet i industrin träffar du på lösningsmedel som fotogen och lacknafta m.m., allting drabbar på något sätt mer eller mindre hud, lungor, hjärnan och vår miljö.

Många produkter har varningstext eller symboler som borde väcka tankar om att detta inte är bra för människor men finns produkterna så använder man dem. Därför har man nu på AGES ”slängt ut” fotogenet och ersatt det med miljövänliga kemiprodukter i form av tre stationära tvättar från Bio-Circle (man kan lätt flytta dem) där ”badet” består av vattenbaserade mikroorganismer i ett slutet system, som är helt ofarligt för människan och miljön.

Vi ber Per Reinholdsson om lite bakgrund till produkterna och han berättar;

– Företaget startades i början på 80-talet av två tyska bröder som funderade på hur man skulle kunna sköta rengöringen i bl.a. industrin på ett mer miljömässigt och innovativt sätt.

Idag finns man i 60 talet länder och man är ca 160 anställda på fabriken i Tyskland, sammanlagt med alla återförsäljare och dotterbolag runt om i världen så är man ytterligare 2 000 personer som aktivt jobbar med produkterna. Genom att utveckla lämpliga system och systemlösningar strävar vi efter att uppfylla dagens behov och använda resurser på ett sådant sätt att framtida generationer också kommer att kunna dra nytta av dem.

Tack vare Internet kan vi på Bio-Circle via olika Communitys ta hjälp internt om det skulle dyka upp problem eller nya frågor eller önskemål från våra kunder. Alltid är det någon som har ett förslag eller erfarenhet när det t.ex. gäller nya nedsmutsnings problem som skall rengöras.

Tvättarna är enkla att placera i verkstaden och det enda man behöver är ett eluttag. Många placerar utrustningen på strategiska platser så att det blir enkelt för underhållspersonal och operatörer att ta med sina smutsiga maskindelar till tvätten.

Underhållet sköts en gång per år då man byter filter och går igenom så att utrustningen fungerar riktigt.

– Det handlar om att se till att få bort restprodukter på ett så miljömässigt sätt som det är möjligt med dagen teknik. För oss innebär hållbarhet att ta ansvar och hänsyn till människor och miljö men även att hjälpa företag att på ett ekonomiskt sätt jobba mer effektivt.

Att vår slogan ” MAKING GREEN WORK ” är här för att stanna är det ingen tvekan om, förklarar Per Reinoldsson.

Lager finns i Bio-Circle´s lokaler i Onsala där man alltid har maskiner och reservdelar för leverans och här har man även ett stort lager med kemiprodukter färdiga att levereras till kund.

– Kunden får alltid prova våra produkter gratis under två veckor för det handlar mycket om att man i vår bransch vill prova i sin egna miljö. Vi lägger mycket tid på att förklara hur allt fungerar för även om allt ser enkelt ut att sköta så är det viktigt att inte kontaminera mikroorganismerna med sådant som är skadligt för dem som exempelvis klorin eller annat bakteriedödande medel.

Därför är det viktigt att även informera städpersonal att inte tömma sina hinkar med smutsigt vatten i utrustningen, då är det kört, mikroorganismerna dör. Utrustningen är ett hjälpmedel i verkstaden och inte en avfallsanläggning. När kunden sedan dagen efter skall tvätta så går det inte alls bra och då måste kunden lägga mycket tid på att göra om allt från början…. detta händer ibland, skrattar Per Reinholdsson.

Niclas Johansson teknisk chef AGES i Falkenberg och Per Reinholdsson vd på Bio-Circle Surface Technology.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here