En nästan 50-årig epok går mot sitt slut. Husqvarna säljer Höörs Plåt.
– Vi kommer att vara en närvarande ägare, säger L-G Håkansson, vd på Stockforsa Invest.
Därmed har Höörs största företag fått en ny ägare. Nämligen familjen Håkansson från Malmö som äger Stockforsa Invest. Ett investmentbolag som funnits sedan 2006. För knappt två år sedan påbörjades förhandlingarna mellan Husqvarna och den nya ägaren. Köpet av Höörs Plåt blir en av bolagets största investeringar och budskapet är tydligt. Den nye ägaren blir inte någon passiv förvaltare.
– Nej, vi är aktiva. Jag kan verkstadsbranschen sen tidigare. På Höörs Plåt finns kapacitet och kunnande som gör att vi kan jobba fram nya produkter, säger L-G Håkansson.

Det Malmöbaserade industrikonglomeratet Stockforsa Invest rapporterade att man nu samlar de tre dotterbolagen UBD Cleantech, Cepa Steeltech och Höörs Plåt under ett och samma tak i Höör. Under året har ägaren LG Håkansson stärkt ägargreppet om koncernens dotterbolag, senast i legotillverkaren Cepa Steeltech i Lund. Flytten av verksamheterna initierades efter en affär i våras då LG Håkansson köpte ut ett stukat Höörs Plåt från Husqvarna som valt att flytta stora delar av sin produktion till Polen.
– Genom köpet av Höörs Plåt fick vi tillgång till lokaler som hade kapacitet långt över den befintliga produktionen. Tidigare har UBD och Cepa hyrt lokaler i Svedala och Lund. Nu kan vi samla allt i Höör och på så sätt göra stora besparingar. Nästa steg blir flytten av Cepa under 2015 och i samband med det så investerar jag 50 miljoner för att effektivisera produktionen. Hela legotillverkningsbranschen pressas av outsourcing, men vi satsar istället på ökad automation och ny maskinteknik för vi tror på verkstadsindustrin och att Sverige är ett bra land att bedriva produktion i och detta gör att vi vågar satsa och investera, förklarar L-G Håkansson.

Cepa Steeltech och Höörs Plåt investerar över
50 miljoner kronor i nya maskiner när två företag blir ett

Cepa Steeltech AB och Höörs Plåt AB blir under 2015 ett företag med gemensam produktion i Höör och här genomförs just nu en av landets största investeringar i modern tid. Investeringarna uppgår sammanlagt till över 50 miljoner och innefattar plåtbearbetningsmaskiner som 3D laserskärmaskin, robotiserad kantpress, panelvikmaskin, pressautomatisering, robotar, 2D laserskärmaskiner, revolverstansmaskin samt hjärtat i produktionen ett höglager med FMS system. Det nya höglagersystemet som har 273 fack för material kommer att få en central placering i den stora produktionshallen och för att samordna logistiken för hantering av material till stans- och lasermaskiner samt av färdigskurna och stansade ämnen som sedan ska gå till bockning och pressoperationer.

Vi träffar Peter Nielsen, vd och produktionschefen Stefan Persson som är den nya företagskonstellationens kontaktpersoner.

– Jag och Stefan har båda en lång erfarenhet av branschen. Jag började som plåtslagare 1980 efter att ha gått verkstadsteknisk linje 1978 – 80 och Stefan berättar att han började på Höörs Plåt 1973.
– Jag har gått den långa vägen i företaget så både jag och Peter ”brinner” för att tillverka detaljer och vi går båda igång på när man t.ex. ser en ritning, och man börjar fundera på hur man kan förädla plåten så att det blir en produkt, det är häftigt, säger Stefan Persson.
– Sammanslagningen kommer ur lite av en tillfällighet då många olika händelser och affärer har gjort att detta nu blir verklighet och jag måste betona att vår ägare L-G Håkansson är en entreprenör med visioner. Han är en man som tror på framtiden och är inte heller rädd för att satsa, har han en krona så satsar han två. Jag ser L-G som en unik person med en filosofi om att arbeta långsiktigt och det är ovanligt när det gäller investerare i verkstadsindustrin idag, menar Peter Nielsen.
– Cepa Steeltech är ett anrikt privatägt företag som startades 1946 och har sin verksamhet i Lund. Företaget startades av vår nuvarande ägares pappa, så det finns en bindning till familjen Håkansson sedan starten av företaget. Först handlade det om renodlad trycksvarvning, man expanderade på 70-talet med hjälp av hydraulpressning för att så småningom under 90-talet utöka maskinparken med laserteknik. 2015 förvärvade Cepa Steeltech AB Höörs Plåt AB. Cepa Steeltech var också ute efter nya produktionslokaler och anledningen till detta var att vi började växa ur våra lokaler mitt i Lund samtidigt som kommunen hade lagt fram en ny detaljplan som var att där Cepa Steeltech har sin verksamhet skulle det nu byggas bostäder och inte längre få finnas någon producerande industri. På den vägen fattade vi beslut om att flytta all verksamhet till Höör för där fanns ledig produktionsyta, berättar Peter Nielsen.
– Höörs Plåt AB är ett anrikt företag som har haft olika ägare genom åren så som Husqvarna och Electrolux med detta har de ingått i större bolag. Företaget startades 1937 som ett plåtslageri och var där en liten verksamhet som liknade mer en smedja. Med åren så utvecklades det egna produkter och 1949 så började man tillverka oljekaminer och det var med denna produkt som verksamheten i Höör växte kraftigt med. 1966 så köpte Husqvarna verksamheten i Höör och de tillhörde nu Husqvarna. I lokalerna i hos Höörs Plåt så har man producerat kända produkter som Klippo gräsklipparen, Electrolux torkskåp, handgräsklippare med namnet Husqvarna m.m. Det är en lång historia och med detta följer en mycket gedigen kunskap och erfarenhet inom väggarna. Efter sammanslagningen av Cepa Steeltech AB och Höörs Plåt AB så kommer delar av Höörs Plåt vara ett utvecklings- och säljbolag och produktionen kommer att ligga under Cepa Steeltech, berättar Stefan Persson.

Det är två anrika företag med två olika kulturer och bakgrunder men ändå med många likheter som nu ska slås samman. Peter Nielsen som är VD för Cepa Steeltech AB har en mycket lång erfarenhet och djup kunskap inom den plåtbearbetande industrin, ser de båda verksamheterna som ett fantastiskt komplement till varandra. Peter Nielsen säger att man har mycket att lära av varandra eftersom det är två olika tillverkningskulturer för hur företagen har fungerat och drivits historiskt. Men det är också detta som är värdefullt eftersom detta leder till att man inte fastnar i gamla vanor utan måste kunna jobba framåt på nya sätt. Ägaren Stockforsa Invest ger nu den nya konstellationen möjligheter med den stora satsning som nu sker.
Det är två ledande företag inom sina kompetenser med mycket goda referenser i branschen. Höörs Plåt har blivit utsedda till årets leverantör av bl.a ABB Robotics i konkurrens med ett 100-tal andra leverantörer. När det gäller Cepa Steeltech så är även detta företag framträdande som tillverkare om man även ser det i ett internationellt perspektiv. Cepa har blivit utsedd till årets leverantör av Alfa Laval i konkurrens med 3 300 leverantörer från hela världen. Och dessa två företag går nu samman och det inger lite respekt.

Jag har fått höra i ett annat sammanhang att Cepa Steeltech har varit världsledande under många år när det gäller laserskärning och lasersvetsning i 2D och 3D, så det är inga duvungar som flyttar ihop. (Red. anmärk.)

– Alla våra framgångar bygger på vår duktiga och kompetenta personal. Och att nu alla vi tillsammans får chansen att visa vad vi går för genom de nya investeringarna i maskinpark, lokaler och logistik skapar förutsättningar att bli ett modernt företag som satsar på att få över och ”flytta” kostnaden från lönekostnad till mer kapitalkostnad. Detta låter lite ”trist” men det är den verkligheten vi lever i. Ska man överleva som svensk leverantör kan man inte bara förlita sig på lönekostnaderna för den har man mindre kontroll över men kapitalkostnaden kan vi styra. Jag hoppas läsarna förstår matematiken, förklarar Peter Nielsen och fortsätter;
– Så på lång sikt är detta helt rätt väg och vi har redan sett resultat av att vi automatiserar produktionen och i diskussioner med en av våra stora kunder så har vi tack vare vår stora satsning på ny teknik och automation undanröjt ett flytt av produkter från Sverige till östra Europa. Så för att återgå till vad jag sa innan om vårt höga lönekostnadsläge, så är det inte alls svårt att få upp produktiviteten i verkstaden för genom ny teknik och en kompetenshöjning hos personalen, den mixen tillsammans skapar förutsättningar att jobben stannar i Sverige, för svenskarna är unika. Vi besitter väldigt mycket kunskap, visst vi har ett löneläge som är lite jobbigt men använder vi det smart och får ner löneandelen i styckepriset på detaljen så är vi konkurrenskraftiga och kan ta order i hela världen. Det handlar slutligen om att tro på framtiden och våga sätta sig i skuld.

Under 2015 kommer maskiner flyttas från Cepa Steeltech för att stå i lokalerna hos Höörs Plåt. Det är ett stort jobb med att få dessa på plats. Man beräknar att kostnaderna för att göra hela flytten hamnar runt 10 miljoner och det är ett stort steg för företaget. Under året så kommer också personalen att börja jobba i Höör tillsammans med den gamla personalen som redan finns i det som är hos Höörs Plåt. Det är sammanlagt 50 personer som får en ny arbetsort som tidigare jobbade i Lund. Det kommer att bli omställningar får personalen som kommer att få nya arbetskamrater och nya lokaler.
I och med flytten från Lund så konstateras att man behöver byta ut tre gamla laserskärmaskiner eftersom man inte tyckte det var lönt att ta med dem till de nya lokalerna i Höör. Höörs Plåt hade också behov av att byta ut en äldre revolverstansmaskin och att även bockningsmaskiner började bli lite gamla och behövde bytas ut. Man hade även ett konkurrensläge från lågkostnadsländer som gör att man är tvungen att se över hur man kan effektivisera tillverkningsprocesserna som man har för att få ner kostnaderna. Det totala resultatet i investeringar är nya maskiner som robotiserad kantpress, panelvik, 3D laser, två stycken 2D laserskärmaskiner, pressautomatisering, revolverstansmaskin, nya verktyg och ett stort höglagersystem med totalt 273 material platser. Det är investeringar från Evomatic, Salvagnini, Trumpf, AP&T och Amada. Den som fick den största ordern var Amada som skall leverera ett FMS höglagersystemet, de två laserskärmaskinerna med detaljsortering samt en revolverstansmaskin med automatisk verktygshantering.
Peter Nielsen säger att man satsar nu på flera av de bästa maskintillverkarna i världen och investerar för att få en så hög automatiseringsgrad som möjligt. Det enda sättet man kan konkurrera långsiktigt mot lågkostnadsländer är genom att investera i ny teknik och automatisering. Tack vare investeringar i en helautomatiserad lösning där flera olika maskiner står i en ”fabrik i fabriken” har man nu fått ett 5 års kontrakt på en produkt som var på väg att flyttas till ett lågkostnadsland.
– Vi tror på att investera i en hög tekniknivå med en hög automatisering är det rätta. Med denna investering och den satsning som vi nu har gjort så ska vi få både en nöjd personal med en stabil arbetsgivare och nöjda kunder. Vi har investerat i den bästa maskintekniken av de bästa maskinleverantörerna som finns i världen, säger Peter Nielsen.
– Vi agerar på världsmarknaden tillsammans med stora företag som Volvo, Alstom, AlfaLaval, ABB, Nibe .. m.fl och hur det går för dem speglar världsläget. Vi kommer nu att ha mer resurser i form av mjuka och hårda värden och ledig kapacitet att hjälpa våra kunder, för det är som vi säger om framtiden ”glaset är halvfullt” så nu är det bara att börja jobba och sälja våra tjänster, vi är laddade, avslutar Peter Nielsen.
Så här långt så har man flyttat in och installerat en hydraulpress, installerat pressrobot för hantering i en hydraulpress, robotiserad kantpress och en revolverstansmaskin. Av de nya maskininvesteringar som man nu har gjort så är nästa steg att installera en panelvikmaskin, två 2D Co2 laserskärmaskiner och det stora plåtlagersystemet. Så det blir en intressant vår som Cepa Steeltech och Höörs Plåt kommer att gå till mötes.

Fortsättning följer…

Vi på Tidningen Maskinoperatören tycker detta är så kul, spännande och intressant att man satsar så här omfattande och tror på framtiden. Vi på redaktionen kommer att göra en uppföljning under hösten där vi gör ett nytt besök för att skriva mycket mer om tekniken och maskinerna som företaget har investerat i när produktionen är igång och all flytt från Lund är klar och två företag har blivit ett.

Höörs Plåt CEPA 005 3
Peter Nielsen
Höörs Plåt CEPA 013
Henrik Vesterlund på Amada Sweden tillsammans med maskinoperatörerna Ronnie Nilsson, Zaim Hadzihasanvic och Alejandro Perez.
Höörs Plåt CEPA 002
Revolverstansmaskinen har automatisk verktygshantering med QR kodläsning på stansverktygen. QR koden finns både på stans och dyna. Denna registrering kopplas till en verktygsdatabas där man kan se antal slag, hur mycket man har slipat verktyget m.m.
Höörs Plåt CEPA 017
En av de senaste maskininvesteringarna som redan finns på plats i Höör. Revolverstansmaskinen modell EM 3612 ZRT är AMADA´s senaste servomekaniska lösning. Detta är den första maskinen av denna modell som installeras utanför Japan. Med det nya systemet att hantera verktyg minimerar man risker av manuell felriggning av verktyg samt minimering av ställtider. Med detta system så har man tillgång till 300 stansverktyg och 600 dynor för en mycket flexibel produktion.
4191304 Render 01
Detta är en renderad dator bild FMS lagret CS300 med maskiner från Amada som kommer att installeras under våren. Detta kommer att bli hjärtat i verksamheten.
Höörs Plåt CEPA 005 3 1
Stefan Persson

Höörs Plåt CEPA 021Höörs Plåt CEPA 024Höörs Plåt CEPA 020

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here