Ett scenario av flera kan vara och man angriper de processer där man ser en stor besparingspotential och då kommer verkligen kompetensen till sin rätt.

Vi på Tidningen Maskinoperatören skriver det mesta om nutid men bakom alla framgångsrika företag finns en historia och för Colly Verkstadsteknik får vi gå tillbaka till 1 maj 2003 och då förlöstes ett nytt och renodlat specialistföretag ur moderbolaget Colly Company.

Idag erbjuder Colly Verkstadsteknik ett omfattande program av kvalitetsprodukter från ledande tillverkare där vi i denna artikel lägger ett av fokus på agenturerna Mapal och Mitsubishi, där basen ligger i ett brett sortiment av skärande verktyg inom svarvning, fräsning, brotschning, borrning samt verktyg för gängning och gradning. Med ett brett sortiment av standardartiklar samt ett obegränsat utbud av specialverktyg finner man lösningar för bearbetning anpassade utefter varje kunds specifika krav.

Vårt andra fokus i denna artikel handlar om att framgångsrika verkstadsföretag kräver kompetenta verktygspartners med det där lilla extra. Professionella, pålitliga specialister som förstår verkstadsindustrins jakt på ständiga förbättringar av processer och har produkter som svarar upp mot höga krav på precision, och produktionsekonomi för att göra svensk industri mer konkurrenskraftig.

Vi på tidningens redaktion fick ett uppfriskande uppdrag när applikationstekniker Kent Alpsten hörde av sig och ville informera om en unik avdelning av verksamheten på Colly Verkstadsteknik som kallas ToP team. En resurs som är tillgänglig för alla verkstäder oavsett storlek, här har storleken ingen betydelse utan här handlar det om att lösa ett bearbetningsproblem på en detalj eller produkt, på ett så effektivt och kostnadssparande sätt som det är möjligt.

På något sätt behöver man nå ut med ett bredare budskap än att bara sälja verktyg och med den nya inriktningen på produktions- och teknikgrupper som tillsammans med kunderna löser bearbetningsproblem och ser till att man får en lönsam tillverkning. Att tidigt komma in i projekt och redan från start kunna påverka verktygsval genom den kompetens som man samlat på sig under många år och den kompetens som verktygsleverantörerna besitter gör att man kan spara mycket tid och pengar för kunderna genom att vara med redan under olika stadier av planering.

Hur går det till

– Vi får en förfrågan från en av våra säljare på fältet att det finns ett bearbetningsproblem som behöver lösas. Vi sätter ihop ett expertteam (TOP Team) som tillsammans med kunden går igenom förutsättningarna i form av tidsstudier, verktygsval och krav. Med den nya kunskapen ger vi ett förslag till verktygslösning som är tekniskt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt optimalt, förklarar Kent Alpsten.
– Våra leverantörers samarbete med oss på Colly verkstadsteknik är viktigt och här har vi nu fått utökade resurser genom att både Mapal och Mitsubishi har teknikcenters i Tyskland med stora resurser både när det gäller moderna maskinparker och experter på plats. Så vad handlar det om…

Verktygslösningar i projektform ökar i omfattning och storleken på kunden har mindre betydelse

Här är fokus på detaljen
Hur kom det sig att man startade ett TOP Team på Colly Verkstadsteknik?
– Vi såg en trend i industrin att vi fick mer och fler förfrågningar där våra kunder efterfrågade allt mer kompletta och färdiga verktygslösningar. En anledning till detta är att många verkstäder dragit ner på den egna produktionstekniska avdelningen, samtidigt som många detaljer blivit allt mer komplexa att tillverka, säger Kent Alpsten, ansvarig för TOP Team på Colly. (bristen på kompetens på verkstadsgolvet är ett problem som svensk industri brottas med, läs mer i slutet på artikeln).
– När vi samtidigt tittade på den produktportfölj och de resurser som finns intern hos oss och hos våra leverantörer kunde vi konstatera att vi kan hjälpa till på flera sätt med att leverera verktyg från grovbearbetning av det allra största till finbearbetning av de minsta detaljerna, från enklaste standardverktygen till de mest avancerade specialverktygen. Så därför känns det helt naturligt för oss att jobba i en mer strukturerad form vid dessa verktygsförfrågningar mot kund och därmed startade vi TOP Team under 2008, som är en förkortning av Teknik Och Projekt Team, fortsätter Kent Alpsten.
– Vid varje förfrågan som kommer in oavsett storlek på projekt så sätter vi ihop en grupp tekniker som i olika delar bidrar med sin kompetens och hjälper till under projektets förlopp. Kontakter tas ofta med expertis hos våra huvudmän Mapal och Mitsubishi i Tyskland och tester kan göras i en kreativ miljö där utförliga tester och utprovning av rätt verktygsteknik skall ge våra kunder den optimala lösningen utifrån optimering av en process eller ett helt nytt projekt, säger Kent Alpsten.

Bo Pettersson och Geir Jensen diskuterar verktygsval utifrån en kundritning

Man kan se det som en klyscha men i en produktionsprocess står verktyg i snitt för endast ungefär 5 % procent av den totala produktionskostnaden. Rätt verktyg och kompetens kan ge bättre förutsättningar att använda maskinens fulla potential och det ger maskinoperatören en större möjlighet att utföra sitt arbete på ett produktivt sätt.
– Idag har produktionstekniker och maskinoperatörer komplexa arbetsuppgifter där det gäller att ta fram de bästa tekniska verktygslösningarna. Detaljerna blir mer och mer komplexa, snävare toleranser och större ytkrav och då går det inte att generellt köra samma verktygslösningar i ett bredare perspektiv utan det kräver expertis och kunna se utanför vedertagna begrepp när det handlar om att hitta rätt verktyg för rätt applikation och ofta saknas kompetens eller förmågan att se och tänka utanför sitt traditionella tänkande, säger Kent Alpsten och fortsätter,
– Det börjar ofta med ett tomt papper på skrivbordet där man tillsammans med kunden skissar och bygger upp ett scenario där man utgår från kundens behov som kan vara att ”enbart” optimera en vardaglig process som skenat iväg i kostnader eller för lång bearbetningstid. Det första man då kanske tänker på är avancerade komponenter mycket bearbetning och tuffa toleranser. Men vi ser även att man kan och behöver driva projekt på mindre avancerade detaljer. Exempelvis en liten rund enkel detalj med lite spår på eller ett gänghål kan också vara ett projekt för oss som verktygsleverantör, menar Kent Alpsten och menar att beroende på någon form av komplexitet som toleranser och cykeltid, något som kräver lite mer eftertanke än det normala.

För en del kunder är bearbetningstiden kanske den mest kritiska faktorn, och då kanske valet är hamnar på fler specialverktyg för att kunna kombinera ihop så många bearbetningar som möjligt. För andra kunder med t.ex mindre serier är det mer viktigt verktygspris och enkel verktygshantering, då är kanske standardverktyg det rätta valet.
– I vårt arbete ingår även att ta fram verktygslistor, tidskalkyler, skärkraftsberäkningar och mycket mer, för att kunden skall få en så omfattande och komplett grundspecifikation som möjligt, säger Kent Alpsten och menar att detta givetvis kräver att kunden lämnar ut sitt ritningsunderlag och kravspecification för en analys där man tittar på andra parametrar som t.ex. om det finns krav på en max bearbetningstid, hur stora serier skall man tillverka, vilka verktygsmaskiner har man att tillgå ( det återkommer vi till ). Man behöver även få veta exakt veta vilket material som skall bearbetas, säger Kent Alpsten
– När vi hittat rätt tillsammans, så skriver man en order och projektet övergår i nästa fas. Det blir ofta lite bråttom och verktygen beställs för det är leveranstider att passa.
– Nu börjar nästa steg i tillverkningsprocessen och den bygger på en ständig dialog mellan våra experter och produktionstekniker/maskin operatörer där man bygger upp en kanal av information och diskussion om hur tillverkningen fortgår. Ibland så fungerar det kanske inte som vi tänkt oss och då får vi göra ändringar skärdata eller förändrar något verktyg eller om vi behöver ändra i programmeringen, säger Kent Alpsten

Geir Jensen och Kent Alpsten två tekniker som jobbar tillsammans med kundernas önskemål.

Men vad är ett projekt

Det kan vara så att verktygssäljaren inte själv har tid eller kompetens utan då rycker TOP-Team ut och hjälper till.

Varje sekund är viktig. I ett projekt så gäller det att få fram sina detaljer med de kvalitetskrav som är specificerade och på så kort tid som möjligt. Stora serier framförallt kräver optimeringar och tidsstudier för att även om detaljen är enkel. Ett antal sekunder här och där blir minuter och timmar när seriestorlekarna drar iväg.

Vad man vill lämna ifrån sig i ett projekt är någon form av dokumentation som en offert där det skall framgå priser osv. samt även innehålla verktygsritningar om det är special men även en del standardverktyg. I vissa fall när det så önskas gör man i ToP Team en tidsstudie, den kan se lite olika ut beroende på vad kunden vill ha. Andra viktiga parametrar är ställtider med uppspänning och fixturering. Det kan vara svårt att göra sådana här uträkningar då man inte alltid har alla värden för det är inte bara verktyget som bestämmer vad det blir för livslängder utan det handlar även om vilken typ av maskin man har eller skall investera i och även materialkvalitet.

Maskinparkens betydelse och även utbildning är viktig

– Vi kan prata om det här hur länge som helst men skall vi nämna något mer så är det så att vi hjälper även till med att utbilda maskinoperatörerna när man är igång med produktion. Det gäller att vi följer upp så att verktygen gör det som är tänkt. När det gäller optimeringen så är det en fråga för kunden när det gäller hur mycket man måste in och peta i processen. Är man nöjda med kvalitet och det inte finns några yttre faktorer som rör de uppsatta parametrar som driver produktionen, ja då finns det ingen anledning att röra i bearbetningskedjan. Men sedan vill vi gärna över tid vara med och studera det dagliga arbetet, om det händer något som kräver åtgärder eller att vi vet att det har kommit ett nytt verktyg som ytterligare kan förbättra bearbetningsprocessen.
– Att kunna göra provbearbetningar på plats i testmiljö hos våra huvudleverantörer är givetvis otroligt viktigt och lärorikt. Offerter lämnas gärna innehållande tidsstudier när vi lämnar ifrån oss ett projekt. Att aktivt delta vid inkörningar på plats hos te.x Mapal eller Mitsubishi´s teknikcentra i Tyskland, där vi gärna är med och optimerar samt utbildar och uppdaterar på vägen när verktygsnyheter/teknik kommer, säger Kent Alpsten och menar att desto tidigare man kan få inflytande och information om vad för typ av detalj som skall tillverkas, i vilket material, typ av verktygsmaskin, spindel och skärvätska osv., så kan ett projekt bli mycket framgångsrikt och stora tidsvinster kan göras vilket naturligtvis på sista raden ger en högre produktivitet och bättre vinst.
När det gäller maskinparken så är det viktigt att veta vad kunden har för resurser idag. Vilken prestanda har maskinerna som kunden har tillgång till. Och ibland handlar det om framtida eller aktuella och beställda maskininvesteringar och då behöver man få specifikationer på maskinens kapacitet och tekniska data.

Tina Andersson kundsupport på Colly Verkstadsteknik, har sin bas i Bredbyn. Här pratar Tina projekt över länk med Geir och Kent.
Här ser vi en bild från det nyöppnade MTEC i Stuttgart

Kompetensbristen

Det finns alltid ett hot mot den långsiktiga konkurrenskraften i svensk industri som man måste ta på allvar. Vi i Sverige har under många år varit duktiga på att producera komponenter till bästa kvalitet och med bra leveranssäkerhet, vi ser oss som överlevare trots olika hot i olika former från lågkostnadsländer. Därför behöver våra verkstadsföretag fråga sig och ständigt utmanade processer som sker ute i maskinerna. Är produktionen up to date eller kan man testa att utmaning att reducera tillverkningstiderna och sänka ledtiderna Det behövs ett kontinuerligt arbete för att på lång sikt behålla produktionen, rädda industrijobben i Sverige. Där kan ett samarbete med verktygsleverantörerna specialister göra stor skillnad, det är ett som är säkert.

Mer resurser öppnar i Tyskland

Sedan tidigare finns ett teknikcenter på Mapals fabrik i Aahlen där Colly´s experter frekvent tar hjälp med tester i den välutrustade verkstaden och här kan även kunder ta med sig material och detaljer för testkörningar tillsammans med tyska specialister på plats.

Nu har även Mitsubishi öppnat ett nytt tekniskt center för utbildning och teknik utanför Stuttgart. Med betydande investeringar i maskinpark och lokaler satsar Mitsubishi på att möta kundernas nuvarande och framtida behov av nyckelfärdiga lösningar inom skärande bearbetningar. Mitsubishi Materials driver nu två MTEC centers i Europa, sedan tidigare finns man i Valencia där tidningen redaktör varit flera gånger och gjort reportagetillsammans med kunder och Colly´s experter. ■

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here