Utöver företagets stora utbud av verktygshållare, krymp- och balanseringsmaskiner och 3-D sensorer, omfattar produktsortimentet även solida hårdmetallfräsar och adaptrar för slipskivor.
Som en av de europeiska marknadsledarna inom området för verktygshållande med en daglig produktion på ca. 2 000 verktygshållare är den höga tekniska kompetensen mycket viktigt för Haimer. Därför investerar företaget varje år mellan 8 och 10% av sin omsättning i forskning och utveckling.
Haimer ökar nu sin närvaro i de skandinaviska länderna och har sedan något år etablerat Haimer Scandinavia där Mattias Bjurling är vd. Vad betyder detta för den svenska marknaden.
– Att vi kommer närmare användarna och våra samarbetspartners. Samt att vi kan ge snabb support och utbildning direkt på våra hemmamarknader.

Om vi skulle välja ut en produkt som kan omnämnas lite mer så väljer jag ut Safe-Lock, är det ett bra val frågar jag Mattias Bjurling vd på Haimer Scandinavia.
– Chuckens roll är fortfarande relativt underskattad, speciellt när det kommer till grov- och höghastighetsbearbetning. För att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre säkerhet för att förhindra att verktyg drar sig ur chuckarna under t.ex. höghastighetsbearbetning och förhindra att skada arbetsstycken eller maskinen i sig så förlitar sig många kunder på Haimers Safe-Lock™ system. Detta system är även det enda på marknaden som inte påverkar balansen i det skärande verktyget negativt.
– Verktygshållarna används för moderna bearbetningsstrategier och här kan produktivitet och livslängd ökas avsevärt.
– I Skandinavien så är ”dynamisk fräsning” en vanlig förekommande bearbetningsstrategi, och där är ”pull out” effekten förekommande om man inte har säkrat verktyget axiellt. När detta inträffar slutar det oftast med att verktyg och arbetsstycke går förlorat, men även att konditionen på chucken försämras avsevärt vilket kan skapa ytterligare problem på sikt.

Här får vi svenska besökare information om verksamheten och se flera
maskindemonstrationer med stabila verktygshållare med Safe-Lock system.

 

 

 

 

 

 

 

 

Haimer expanderar ytterligare
Haimer tecknar samarbetsavtal med DMG Mori, blir deras Premium Partner och förvärvar Microset GmbH. Det tidigare partnerskapet mellan Haimer Group och DMG MORI förstärks ytterligare. Båda företagen har tecknat ett samarbetsavtal som fastställer riktlinjer för ett Premiumpartnerskap som gäller för Haimer produkter. Dessutom förvärvade Haimer DMG Mori Microset GmbH som nu verkar under namnet Haimer Microset GmbH.
Claudia Haimer, VD för Haimer, förklarar;
– Eftersom Haimer Microset GmbH med 35 anställda kommer förbli
i Bielefeld, Tyskland, kommer detta bli vår andra produktionsenhet, inkluderat vår huvudenhet i Igenhausen, Augsburg, Tyskland. Enheten i Bielefeld kommer att utökas ytterligare för att bli vår nordtyska försäljnings- och marknadsföringsenhet, där vi kommer ha möjligheten att presentera kompletta processlösningar kring maskinverktyg för befintliga och nya presumtiva kunder.
– HAIMER Microset förinställare kompletterar vår befintliga produktportfölj med högkvalitativa verktygshållare, krymp- och balanseringsteknik perfekt, vilket även gör oss till en systemleverantör för verktygshantering kring maskinbearbetning, säger Tobias Völker på Haimer GmbH.

Fabriksbesök på Haimer

I kombination med besöket på DMG MORI öppna hus i Pfronten, så anordnades en resa till Haimer strax utanför Augsburg där tidningens redaktör och ett 20-tal svenska kunder fick träffa en av ägarna Claudia Haimer som hälsade oss välkomna till huvudkontoret och fabriken i Igenhausen. På fabriken arbetar 400 personer vilket är ungefär lika många som bor i och runt ikring den lilla orten. Som det har skrivits i tidigare artiklar från både Sverige och framförallt Tyskland så är det vanligt att ett företag som startar i liten skala och expanderar och blir stort företag bestämmer sig för att ligga kvar i den lilla staden.
– Vi startade här och vi expanderar här, vi hör hemma här på landet, säger Claudia Haimer och berättar att familjen bor på andra sidan kullen, – Väldigt bekvämt när våra barn var små så kunde jag springa hem till dem om det var något speciellt. Det är tryggt och bra här ute på landsbygden med närhet och korta pendlingsavstånd och det gör också företaget mer familjärt trots att vi vuxit rejält de senaste 10 åren. Dock så är det p.g.a. demografiska skäl svårt ibland att hitta medarbetare på tjänstemannasidan men vårt goda rykte som en mycket bra arbetsgivare gör att vi hittar den kompetensen som vi behöver. Senaste tillskottet vid fabriken är vårt democenter med utbildningsmöjligheter för våra kunder och anställda.

Vi träffar Tobias Völker som är marknadschef och försäljningschef och han berättar att företaget fortfarande drivs i första generation av Frans och Claudia Haimer tillsammans med deras barn som har operativa roller i företaget.
Han berättar även att all tillverkning sker i eget hus och det handlar
i grunden om att man vill ha full kontroll på tillverkningsprocesserna och kvalitetskontroll på alla produkter som tillverkas. Vi ser i vår rundvandring i fabriken, en kliniskt ren fabrik med hög automatisering och där maskinoperatörerna tack vare automationen kan ägna stor del av tiden till kvalitetskontroller.
Man har nyligen investerat 10 miljoner Euro i en helt ny avdelning för slipning men där får vi tyvärr inte komma in och se hur det ser ut.
– Vi måste vara oerhört aktsamma över att inte visa våra produktionslösningar då marknaden är intensiv när det gäller teknikutveckling av våra produkter främst inom verktyg och hållare. Därför fotoförbud i hela fabriken tyvärr, säger Tobias Völker.
– Framgångsrik skärande bearbetning kräver kraftfulla verktygsmaskiner och verktygshållare med hög noggrannhet vilket bäddar för att precisionen överförs från spindeln till skäreggen på ett korrekt sätt. Haimers mantra och hur man tänker är framförallt runt säkerhet, tillförlitlighet och stabilitet i skärprocessen, säger Mattias Bjurling och tillägger;
– Våra verktygshållare fungerar som ”säkerhetsbälte” vid fräsning och många kunder uppskattar våra produkter och ökar sina investeringar i verktyg. I och med den allt tilltagande automatiseringen, så är våra produkter optimala vid obemannad körning eller begränsad obemannad körning. Våra produkter passar även utmärkt vid bearbetning av ”svåra” material” och där komponenten har ett högt förädlingsvärde och man som kund måste ha en 100 % säkerhet, får inte gå fel.

Joachim Gjers är teknisk säljare på MG Verktyg som är återförsäljare för Haimers produkter i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bland de svenska kunder som följde med till Haimer fanns Brogren Industries och Part Precision Sweden AB. Båda företagen expanderar sina verksamheter och behöver alltid ny teknik för att kunna prestera optimalt ute i sin produktion.
– Vi tittar på förbättringar där vi kan optimera våra processer och här på Haimer tittar vi allmänt på deras produktpalett och främst på deras förinställningsprodukter. Vi har bestämt oss för att gå från manuell förinställning till helautomatisk, säger Magnus Brogren på Brogren Industries.

Stort intresse för Haimers produkter.

– För oss handlar det om att eliminera alla fel i vår process och hjälpa operatörerna ute i produktionen att minimera den mänskliga faktorn att det blir fel. Med hjälp av chipmärkning på verktygen så kan operatören via dataöverföring se hur konditionen år på t.ex. skären. Det gör att vi kan utnyttja skären på ett mer optimalt sätt och dels spara pengar men framförallt så vet operatören när det är dags att byta verktyg p.g.a. slitage, avslutar Magnus Brogren och tillägger;
– Vi har utrustning för detta idag men det är manuell och nu vill vi ha ett helautomatiskt system för att eliminera alla eventuella fel. För blir det fel så kan det smälla i maskinen och då blir det dyrt.
Part Precision Sweden AB i Mariestad med delägare Jarkko Peltola och Anders Dahl var med på fabriksbesöket på Haimer.
– Vi är alltid nyfikna på förbättringar och fann mycket intressanta produkter hos Haimer som t.ex förinställningsutrustning och deras verktygshållare var mycket intressant. Vi kommer att köpa in några hållare för att se och pröva dem i vår produktion, sa Anders Dahl.

Per Davidsson på Colly Verkstadsteknik är expert på ställrumsteknik
och demonstrerade förinställare för svenska kunder.

– Av de cirka 600 anställda över hela världen arbetar 400 på vår moderna fabrik här i Igenhausen. Här har vi vårt huvudkontor med en utvecklingsavdelning och konstruktion av nya lösningar samt ständiga förbättringar av våra verktyg och maskiner. Våra erfarna och högt kvalificerade medarbetare garanterar den högsta kvalitet ”som gjorts av Haimer.”
– Vi är ett aktivt lärlingsföretag med cirka 50 lärlingar i ett utbildningsprogram där eleverna varje vecka arbetar tre dagar i fabriken och två dagar i vanliga skolan. Detta sker under tre års tid och ger en hög rekryteringsgrad där de flesta blir anställda och som ger tillverkningsföretaget Haimer möjlighet att säkra sitt behov av kompetent personal i framtiden, samt bidrar aktivt till att ytterligare utbilda unga vuxna och trygga framtiden för vår tyska tillverkningsenhet, säger marknadschefen Tobias Völker.

Sverige och Tyskland är grannar och våra länder ligger inte långt ifrån varandra men vi är långt ifrån varandra när det gäller synen på att arbeta inom industrin. Och ser vi på en historisk översikt så visar det sig att lärlingsutbildningen traditionellt har haft en svag ställning i Sverige. I Tyskland som sagt har man en helt annan inställning till att arbeta inom industrin. Hos vårt grannland är det med stolthet man jobbar på fabrik och den stoltheten förs vidare till nästa generation. Lärlingsutbildningen är en väg ut på arbetsmarknaden och tyska företag ser och resonerar som så att det är av oerhörd vikt att man kan anställa ungdomar med rätt kompetens. Därför har man ett väl inarbetat lärlingssystem där unga människor på gymnasienivå får rätt utbildning och egentligen direkt kan börja arbeta på företaget dagen efter examen. På Hamier och andra tyska tillverkare som jag besökt fungerar detta perfekt och ses av företagen som livsviktigt för deras överlevnad. Det kostar pengar, ja visst men det är väl investerade pengar.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here