QH-system startades 1994 av Roger Edlander med målet att erbjuda kunderna de bästa lösningarna för spillhantering av vätskor, rening av processvatten och blandning och mätning av kylvätska.

Under våren 2019 förvärvades QH-system av SVP Engineering, vilket gör att man idag ingår i en företagsgrupp med LGM AB som levererar större processvätskesystem till verkstadsindustrin. Tillsammans kan QH-system och LGM ta ett helhetsgrepp över kundernas processvätskefrågor och därmed hitta större tids- och kostnadsbesparingar.

Människorna bakom SVP Engineering är Jens Gunnarsson och Martin Johansson. Tillsammans har de över 40 års erfarenhet från tillverkningsindustrin och förstår därmed de högt ställda krav som kunderna ställer på produkter, som används i det dagliga arbetet.

Det som började som en tanke hos Roger 1997 – att utveckla en produkt för att suga upp spill direkt på ett tomfat, har idag blivit en hel produktfamilj för enkel och effektiv spillhantering.

Under varumärket SPILLVAC samlas QH-systems våtsugar, allt från enklare varianter att montera på ett tomfat till ATEX-klassade våtsugar med spånsil och evakueringspump. Gemensamt för alla SPILLVAC är enkelheten – Lätt att använda, lätt att tömma. Genom att använda tryckluft för drivning krävs inga rörliga delar och ingen elektronik, vilket ger en säker funktion under många år.

Alla som är i verkstadsbranschen vet att det varje år spills tiotusentals liter av olika vätskor och oljor på golvet i svenska verkstäder. Det kan handla om mänskliga misstag, slangbrott, pumphaverier och läckande maskiner. Trots denna vetskap har många mekaniska verkstäder dålig utrustning och rutiner för hur man hanterar spillet som i värsta fall kan orsaka allergier, eksem och stor negativ miljöpåverkan. Dessutom betalar många onödigt mycket för att bli av med spillet.

Jens Gunnarsson på QH-system försöker alltid ge varje kund den bästa lösningen på sitt problem. När en kund behöver en liten och smidig våtsug kan nästa kund behöva en mer avancerad modell med filter och pumpfunktion. Alla verkstadsföretag som producerar något får också någon form av spill. Det kan vara på golv i form av vätskor, spånor, spill i vatten, spill processer både i flytande och fast form.

– De flesta företag har ingen utarbetad metod för att ta hand om det som läcker ut eller spills från maskiner och tankar säger Martin Johansson, som anser att det finns mycket att göra på området. Tyvärr använder många företag sig fortfarande av absorbenter som sedan måste skyfflas upp eller i som i skräckexempel bara sopas under maskinerna. Absorbentmattorna som man ser ligga överallt runt maskiner är inte mycket bättre, mer ett kostsamt sätt att slippa se problemet.

– Vi är fullt medvetna om att detta inte är överst på agendan hos våra kunder, men i slutändan måste någon hantera spillet när det väl hamnat där det inte ska vara. Med våra produkter ger vi våra kunder det enklaste sättet att bli av med spill till minsta kostnad, så att man får mer tid och resurser att lägga på sin produktion. Det säger ju faktiskt sig självt att det är enklare att suga upp 200 liter vätska i ett fat än att hälla ut 800 liter absorbenter (så mycket krävs faktiskt!) för att sedan skyffla upp alltihop innan man kan lämna spillet till destruktion.

Vad vi på QH-system gör med våra produkter är att vi särskiljer allt spill på ett tydligare och bättre sätt än våra kollegor.

Men vart ska spillet ta vägen?

– Genom att suga upp spillet direkt på ett standardfat får man kontroll över avfallet och minimerar risken att det hamnar i soporna. Minskar gör också kostnaden för absorberingsmedel, transporter, destruktion med mera. Andra fördelar är att verkstadens miljöförbättring höjer arbetstrivseln och företagets miljöstatus. Detta är idag extra viktigt då hållbarhet är ett måste och en naturlig del i företagens utveckling.

– När vi började arbeta i verkstadsindustrin på 90-talet trodde många att man kunde hälla ut sitt spill i avloppet bara för att det inte hade varningsmärke när det kom i sin dunk. Men när man använder vätskan och smutsar ner den med olja och partiklar så är den inte längre ofarlig och då måste man ta hand om den på rätt sätt.

– Där har vi nu våra SPILLVAC som ett steg i rätt riktning där man kan skilja ut vätskorna, suga upp dem på fatet och när fatet är fyllt emballeras fatet för lagring och transport. Vill man hantera den förbrukade vätskan i annat emballage än fat så finns SPILLVAC i flera varianter med tömningsfunktion, även med möjlighet att pumpa bort vätskan.

Men QH-system hjälper inte bara till när spill blivit spill, utan redan när vätskan är i maskinerna uppstår bekymmer genom läckolja. Oljan förorenar skärvätskan och lägger sig som ett flytande lock vilket får vätskan att surna. Konsekvenserna kan bli allt från maskinstillestånd till hudproblem.

I verkstäder med många maskiner kan LGM lösa problemet med ett filtersystem som då ger mycket lång livslängd på processvätskorna, men även för kunder som inte har möjlighet att investera i ett större filtersystem har QH-system en snabb och enkel lösning i SKIMM-TECH oljeskimmer.

Oljeförorenade processvätskor ett gissel

– Många känner inte till eller bryr sig om problemen med förorenade processvätskor. Trots att det finns enkla lösningar som kan hjälpa till att förbättra både ekonomin och hälsan, nämligen oljeskimmern. Skärvätskans livslängd ökas avsevärt, luften i verkstaden blir bättre och problemen med hudirritation hos operatörerna minskar.

Skärvätskor kommer högst troligt att vara en naturlig del av verkstadsindustrin under överskådlig tid. De är nödvändiga för att smörja och kyla detaljerna samt att transportera bort metallspånorna. Men vätskorna kostar också industrin stora belopp årligen i form av onödig förbrukning, kvalitetsproblem, produktionsbortfall och i värsta fall sämre hälsa hos operatörerna.

– Men en sak som verkstaden kan påverka själv är hur man hanterar läckolja i skärvätskan. Partiklar och läckolja bidrar till bakterietillväxt som direkt påverkar hälsan i form av hudbesvär eller allergier. Dessutom påverkas även bearbetningsprocessen negativt i form av instabilitet, ökad verktygsförslitning och kletiga beläggningar i maskiner och på komponenter. Jens berättar att det finns studier som visat att skötseln av processvätskan faktiskt har visat sig viktigare för att undvika hälsorisker än att byta vätska. Vi har under våra år i branschen sett många exempel på att hälsoproblemen helt upphört när man börjat vårda skärvätskan i filtersystem eller med SKIMM-TECH oljeskimmer.

Varför har inte alla företag era arbetsmiljöförbättrande produkter?

– Det är inte själva produkten som är hindret utan det är bristen på problemmedvetenhet och gamla vanor som är vår utmaning. Om alla medarbetare på ett företag är vana vid att det finns spill på golven och luktar illa om måndagar så ser man inte ens problemet och än mindre lösningen. Vi har i LGM sedan decennier hjälpt
i princip alla de riktigt stora svenska verkstadsföretagen att optimera sina processvätskesystem utifrån kostnad och arbetsmiljö. Nu vill vi genom QH-system nå hela verkstadsindustrin och ge alla verkstäder rätt utrustning för en enkel skötsel av sina vätskor och spill.

Vad har då hänt sedan SVP Engineering kom in i QH-system?

Eftersom vi kände Roger Edlander sedan 15 år tillbaka så visste vi att både företaget och produkterna är riktigt fina. Vi gick in i detta med stor respekt för Rogers 25 års erfarenhet, men också med våra egna och våra medarbetares erfarenheter. På LGM har vi genom Fredrik Gustafsson tillgång till den mest erfarna och bästa filterarkitekten i branschen. Därför har vi hittills fokuserat på att hitta synergierna mellan LGM och QH-system och att tydliggöra dessa för våra kunder. Vi ser redan nu att kunskaper från båda sidor kommer kunderna till nytta.

Rent praktiskt har vi flyttat samman företagen i nya fina lokaler i Skåne där vår medarbetare Moneeb Hadri ser till att vi kan hålla en hög servicenivå till alla våra kunder i QH-system och LGM.

Sedan pandemin slog till över världen har vi tvingats minskat vårt resande och därmed fått mer tid att se över och förbättra vår digitala närvaro. Hemsidan (www.qh-system.se) uppdateras löpande och vi har just öppnat en webshop där, även om vi gärna ser att kunderna kontaktar oss för bästa rådgivning. Det finns sedan i somras även en internationell hemsida (www.spillvac.com) på engelska, spanska, franska och arabiska. Vi ser ett stort intresse från de marknader där vi är representerade och tänker att det inte bara är de svenska verkstäderna som förtjänar bättre utrustning för hantering av processvätskor och spill. QH-system har levererat närmare 10 000 utrustningar genom åren men om man betänker att de flesta av dessa landat i svenska verkstäder så är marknaden som finns kvar mycket stor och det finns mycket att göra. Jens och Martin lyfter också fram att det finns många duktiga kollegor och konkurrenter i branschen som har bra idéer för att skapa en bättre arbetsmiljö i våra verkstäder. Fördelen med det är att vi är fler som kan visa hur mycket arbetsmiljön kan förbättras med enkla medel, och därmed stärka vår verkstadsindustri.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here