Redan på 30-talet var Rasch igång med sin verksamhet och är idag en av Sveriges ledande tillverkare och utvecklare av ventilationsprodukter. I den 10 000 kvadratmeter stora anläggningen i Motala finns en toppmodern maskinpark som nu har utökats med tre nya maskiner från Prima Power och Din Maskin.

Night Train lagersystem, bockautomat och kombinerad stans/vinkelsax – en framtidssäkrad installation

Rasch har investerat i ett Night Train lagersystem där hela materiallogistiken, med allt från förvaring och materialdistribution till de anslutna maskinerna samt mellanlagring av färdiga produkter för att ta ut kit till monteringsprocessen, hanteras.

I den nya installationen ingår en Shear Genius SG1530 stans/vinkelsax-maskin som har kopplats till Night Train, samtidigt som Rasch har anslutit sin befintliga SG1530 med snabbladdningssystem. Den befintliga maskinen köptes som en fristående enhet 2018 för framtida möjlighet till inkoppling i ett Night Train.

Stans/vinkelsax-maskinerna försörjer fyra SafanDarley kantpressar samt en kantpressrobot med ämnen via nattåget. Prima Powers SG1530 är en servoelektrisk stansmaskin med en vinkelsax med eget servoelektriskt drivsystem, vilket gör att klipprörelsen utförs både snabbt och med hög precision. Maskinen har integrerad automatisk laddning såväl som utmatning och sortering av detaljerna och skrot som standard.

Slutligen ingår en Prima Power bockautomat EBe3320med 3350mm bocklängd som också är ansluten till Night Train och som även den försörjs med ämnen från stans/vinkelsax-maskinerna. Bockautomaten har servoelektrisk drift vilket resulterar i mycket hög repeternoggrannhet och låga driftskostnader.

Tulus – mjukvara som effektiviserar och förenklar

Rasch har även investerat i Prima Powers mjukvara Tulus Office Premium vilken har en full integrering till affärssystemet. Detta innebär att när en ny kundorder kommer in till affärssystemet så tar Tulus och importerar aktuella 3D-filer, gör en utbredning och automatiskt verktygssätter detaljerna för stansprocessen. Parallellt med detta så genereras även bockprogrammen till bockautomaten automatiskt.

När Tulus har skickat jobben ut till stansmaskinerna så kan även bockautomaten bevaka när råämnena är stansade och därmed starta bockprocessen när de finns tillgängliga.

Tulus håller även ihop kundordern så att man efter bockning kan packa produkterna i ett kit och starta monteringsprocessen när artiklarna är tillgängliga.

”Ett system många
i branschen drömmer om”

Richard Uppenberg, säljare på Din Maskin, menar att Rasch har investerat i ett system som han tror att många i branschen drömmer om.

– Investeringen är enormt viktigt för oss och ger oss en ökad kapacitet och en bra automationslösning, säger Anders Wolving, platschef på Rasch. Att det är möjligt att koppla ihop flera maskiner när marknaden kräver det är också viktigt för att framtidssäkra investeringen. Med Nighttrain kan vi dessutom köra obemannat på kvällar, fortsätter Anders Wolving.

Att valet föll på Prima Power och Din Maskin menar Anders Wolving att det bland annat beror på att maskinerna har korta omställningstider, det är lätt att tillverka i små volymer, maskinerna har en hög kvalitetsnivå och att det är enkelt att byta verktyg.

En stor utbyggnation av fastigheten ät klar nu i november. Samtidigt som Rasch har gjort stora investeringar i maskiner så har man också byggt ut sin fastighet med ytterligare 8 000 kvm. Projekt har pågått i ca två år och start för inflyttning i de nya lokalerna sker i november 2020.

I den nya lokalen så får Rasch plats med nytt färdigvarulager, montering, ny lackeringsanläggning samt utleveransavdelning.

– Med den nya fabriken står Rasch stark i många år framöver, avslutar Richard Uppenberg.

Vi åker till Motala och gör ett besök på fabriken för att gräva lite djupare i produktionstänket

På fotot ser vi en servoelektrisk stansmaskin, Prima Power E5x Compact Express.
På fotot ser vi en servoelektrisk stansmaskin, Prima Power E5x Compact Express.

Maskinerna är på plats och Tidningen Maskinoperatören får möjligheten att besöka storsatsande Rasch tillsammans med Richard Uppenberg ansvarig säljare på maskinleverantören Din Maskin. För förutom maskininvesteringen har företaget köpt mark i anslutning till nuvarande byggnad i Norrsten som ligger strax söder om Motala.

Och här har man byggt ut sina lokaler med 8 000 kvadratmeter till totalt 18 000 kvadratmeter. Inflyttning pågår för fullt när vi hälsar på. I tillbyggnaden skall man flytta in montering och lager och härmed blir maskinparken kvar där den står idag. Produktionsyta frigörs för en eventuell framtida fortsatt expansion och på köpet en i grunden förbättrad logistik, där man allt mer kommer att kunna ersätta en del av den traditionella materialhanteringen med truck inne i fabriken, till autonoma självkörande robotar AGV (idag har man två).

Således så fortsätter verkstadsföretaget Rasch att satsa och har nu gjort sin största maskininvestering någonsin på totalt 30 miljoner.

–Investeringen är en stor satsning som bygger på prognoser av vårt kapacitetsökningsbehov inför framtiden. Vi har tittat tillbaka och ser hur vår omsättning ökar. Med detta har vi bäddat för att kunna växa under många år framöver, säger Anders Wolving, platschef på Rasch och fortsätter;

– Det har funnits en långsiktig investeringsplan som går sex år tillbaka och det vi ser framför oss här idag har växt fram, kan man säga. Vi har diskuterat under en längre tid med flera olika maskinleverantörer och till slut kom vi fram till att Din Maskin hade den bästa lösningen.

– Här pratar vi inte bara maskinerna som givetvis är viktiga men också, så är service och support starkt vägande skäl till att vi valde Din Maskin och Prima Power som leverantör, installatör och igångkörning, utbildningspaket för våra operatörer och tekniker, säger Anders Wolving.

– Starten till det vi ser framför oss, och i princip det som fick vågskålen att väga över, blev för två år sedan då vi köpte en stansmaskin Prima Power SG 1530. Då efter installation och igångkörning så började vi skissa på och ritade upp ett ”NightTrain” med bockautomat. Så tanken har funnits under lång sikt att planera på ett koncept som det vi ser idag.

Redan på 30-talet var Rasch igång med sin verksamhet i Motala. Idag står den 18 000 kvadratmeter stora anläggningen i Motala till förfogande med en toppmodern maskinpark för en flexibel tillverkning med möjlighet till snabba omställningar mellan tillverkning av en variation av seriestorlekar samt enstaka special- och projektanpassade produkter. Här i fabriken finns också en utvecklingsavdelning samt ett stort lager med lagerhållning av standardprodukter.

Moderna konstruktionsmetoder.

Alla Rasch produkter ritas upp i 3D CAD där man kan göra plåtutbredningar och simulera rörelser. Utvecklings- och konstruktionsavdelningen arbetar ständigt med att ta fram nya produkter och uppdatera befintliga. Det egna labbet används för att göra brandprov, mäta luftflöde, tryckfall och täthet.

–Vi kan special anpassa alla våra produkter till kunden och ändra mått eller liknande. Då ritar vi om och anpassar konstruktionen, det finns då även dokumentation och ritningsunderlag för framtida beställningar eller reservdelar, säger Anders Wolving.

Ett verkstadsföretag med spetskompetens i alla led

Richard Uppenberg maskinsäljare Din Maskin och Lars Andersson produktionsledare, plåtverkstaden Rasch AB
Richard Uppenberg maskinsäljare Din Maskin och Lars Andersson produktionsledare, plåtverkstaden Rasch AB

Vi konstaterar att företagets kalkyler och marknadsanalys ligger helt rätt i tiden. Man har dubblerat sin omsättning på 10 år och man ser positivt på framtiden. Byggandet ökar för varje år inom flera segment som privata, kommunala och statliga satsningar på allt större hotell, bostadshus (allt högre och högre), sjukhus, kontorsbyggnader, stora lagerbyggnader för e-handeln som växer och idrottsarenor. Och satsningar på infrastruktur som tunnlar, broar, nya tåg- och tunnelbanestationer och gallerior.

Varför går det så bra för företaget Rasch?

– I grunden är det av vi tillverkar högklassiga produkter givetvis men vi har och tar marknadsandelar där branschen växer stadigt och byggnationer som ofta är stora projekt, inom vår nisch har ökat och då vi verkar i huvudsak på den svenska marknaden så har vi tagit del av och hängt med den starka byggkonjunkturen.

– En annan aspekt är också byggnormer och lagar och förordningar från t.ex det svenska Boverket men också det internationella regelverket som kräver en helt annan brandsäkerhet idag. Alla våra brandprodukter testas och CE-märks före leverans, förklarar Anders Wolving.

 Exempel på referenser så har man levererat produkter till Friends Arena, Nya Karolinska. Turning Torso, Arenastaden, Norra Tornen Stockholm samt till Globen och Tele2 arena som företaget ser som prestigeprojekt. Inom infrastruktur är man delaktiga i olika tunnelprojekt i hela landet. Hur får man tag i alla projekt, jo genom en egen säljorganisation som finns på huvudkontoret i Borås och ett eget försäljningskontor i Stockholm.

Vi pratar stora projekt och byggnader som ofta är fyllda med tiotusentals människor MEN vad händer om olyckan är framme – en gas-rökutveckling eller i värsta fall en brand.

Ventilation är nyckelordet för Rasch, men man producerar inte kompletta ventilationsanläggningar. Koncentrationen ligger på ett antal nyckelkomponenter som man utvecklat stor kompetens kring egen utvecklings- och konstruktionsavdelning och som till stor del berör brandsäkerhet. Vi pratar om ett stort antal ”levande” artiklar som innefattar produkter som takhuvar och galler, flödesmätdon, ljuddämpare, luftdon och man tillverkar spjäll i ett stort antal former och storlekar. Spjällen har två huvudfunktioner: vid normal drift används spjällen för att reglera luftflödet och bidrar till en optimal ventilation. Men den viktigaste uppgiften är att hindra att en brand sprider sig via ventilationskanalerna. Även om själva branden inte får fäste i kanalerna så kan rökgaser sprida sig och flamma upp. Den här delen omgärdas av mängder av lagar och bestämmelser.

Vi förstår även att olika visade studier och rapporter förklarar bland annat hur klimatförändringar påverkar ventilationsbranschen, och hur ett dåligt inomhusklimat kan kopplas till flera sjukdomar och diagnoser.

Ut i produktionen

Och vad vi förstår så skall maskinerna göra jobbet.

För att fånga upp när maskinvesteringarna tog fart så får vi gå tillbaka cirka 7 år. Då skapades kan man säga det första steget i en större vision och en långsiktig planering i att planera för en fabrik i fabriken som klarar av företagets ökade volymer som Anders Wolving har berättat om.

Då 2014 investerade Motalafabriken i en servoelektrisk stansmaskin, Prima Power E5x Compact Express (se foto sid 40.).

− Den är elektrisk och därmed både tystare och energisnålare än en hydraulisk. Dessutom har den en hög noggrannhet och är utrustad med en sorteringsenhet som via detaljluckan automatiskt skickar ut detaljer på upp till 500 x 500 mm till rätt pall. Även inmatningen av material är automatiserad genom att maskinen har ett eget lager för fullformatsplåtar. Fullformatsplåtar till en sammanlagd vikt av upp till 3 ton kan laddas på ett saxbord.

Några av de många artiklar som kan tillverkas i den helt automatiska produktionscellen.

På fotot ser vi en SafanDarley servoelektrisk
kantpress, E-Brake 100–3100.
Richard Uppenberg, berättar om maskinen;
– SafanDarleys kantpress E-Brake har en servoelektriskt driven pressbalk som möjliggör höga presshastigheter med en extrem noggrannhet. Ett patenterat drivsystem där kraften överförs till pressbalken via rullar som är placerade längs med balken, vilket minimerar balkens återfjädring. Avsaknaden av hydraulsystem medför högre precision och ett jämnare
bockningsresultat. Rasch har i dagsläget hela fyra E-Brake.

– Så vi kan faktiskt gå tillbaka till 2014 på vår resa genom maskininvesteringar som påverkat vårt samarbete under en längre tid och som förstärkts mer och mer, säger säljare Richard Uppenberg.

2018 investerade företaget i en ny stansmaskin Prima Power modell SG 1530 som ökade produktionskapaciteten med 40 procent av stansade detaljer. 

Och för att öka kapaciteten och modernisera produktionen och bygga ett s.k NightTrain så har maskinparken utökats under 2020 med ytterligare en SG1530 samt en bockautomat EBe 3320.

– Den nya servoelektriska stans/vinkelsax maskinen Shear Genius 1530 är en uppdaterad servoelektrisk stansmaskin samt vinkelsax med ett servoelektriskt drivsystem vilket gör att klipprörelsen utförs både snabbt och med hög precision. Detta optimerar produktiviteten. Integrerad automatisk laddning såväl som utmatning och sortering av detaljerna och skrot är standard. Maskinen har Beckhoff TwinCATstyrsystem.

–  Shear Genius 1530 har ett antal nya optioner som roterande stanshammare vilket ger nya möjligheter för användningen av Multitool, lasermätning för att kontrollera att inte stansbrott har skett och roterande axel
i plåtladdaren som ger nya möjligheter att anpassa layouten på maskinen.

Bockautomaten EBe3320 är en servoelektrisk panelbockmaskin som klarar en bocklängd på hela 3350 mm och är i dagsläget den näst största Prima kan leverera. Maskinen är rikligt utrustad med bland annat automatisk verktygsväxling, extra verktygsvagnar, extra nedfällbara verktyg. Även optioner som klarar omvänd bockordning och negativa bockar. Inmatningsbord från NT och även utifrån samt vändstation (om detaljen behöver vändas innan bockning). Maskinen har även ett robotinterface om man i framtiden vill hantera färdiga detaljer med en industrirobot.

– Med det nya maskinsystemet från Prima Power kan vi klara ökade produktionsvolymer och får samtidigt en snabb maskin, med korta omställningstider och möjligheter till nya verktyg som producerar nya former på våra detaljer. Den nya stansmaskinen är försedd med materiallager som underlättar den obemannade körningen av maskinen. Det är också ett stort plus att användargränssnittet är liknande det som vi har i en av våra andra stansmaskiner, säger produktionsledare Lars Andersson.

Mjukvara och åter mjukvara löser mer och mer i produktionsprocesserna

Programmeringssystemet för stansmaskinerna heter NC Express.
– NC Express® CAD/CAM-system är ett användarvänligt verktyg för programmering av PRIMA-POWER maskiner. NC Express® verktygssätter, nestar och optimerar program med ett fåtal knapptryckningar och är framtaget med tanke på att göra programmeringen så enkel som möjligt. NC Express går att automatisera så långt att information från ert affärssystem kan ge NC-kod till maskinerna utan att man behöver öppna NC Express.

Bockautomaten använder Master BendCam.

– Med Master BendCam styr kunden hela programmeringscykeln till sin bockautomat. Hela vägen från inlastning av ämnen till utmatning och stapling av färdig detalj visas både grafiskt och numeriskt. I alla steg kan man gå in och ändra värden direkt och se vad som händer.

– Användargränssnittet (HMI) i samtliga maskiner heter Tulus. Tulus™ – Maskin och produktionskontroll när den är som bäst. Tulus är en specialdesignad mjukvara för styrning av Prima-Powers maskiner, d.v.s. ett skräddarsytt mjukvaruinterface som erbjuder operatören grafiska presentationer samt enkla maskinfunktioner.

Tulus har utvecklats för att endast visa de funktioner som är väsentliga för operatören och att på detta vis göra handhavandet av maskinen så enkelt som möjligt.

– Sist men inte minst kopplar vi samman allt med kundens affärssystem via Power Processing där alla order tas omhand och automatiskt går ut i produktion. Power Processingen är specialdesignat för varje kund beroende på vilket affärssystem som används, förklarar Richard Uppenberg, Din Maskin.

Allt blev färdiginstallerat och igångkört nu under oktober månad. Så nu här i november pågår programmeringen för fullt med artiklar som skall gå in maskinsystemet.

Fler produktionstimmar med ”kvällståget”.

Automatisering är ett nyckelord för produktionsledaren Lars Andersson och hans medarbetare på verkstadsgolvet. En ökande robotisering i samklang med effektiva plåtbearbetningsmaskiner är framgångsfaktorer som ökat kapaciteten ute på svenska verkstäder.   En annan viktig faktor bakom den ökade robotiseringen/automatiseringen är också en ständig utveckling i förbättrad mjukvara vilket gör att man kan koppla ihop robotar – maskiner – system – människor och därmed få bättre kontroll av produktionsflödet i hela fabriken.

– Med den nya utrustningen får vi utveckling inom många viktiga områden som är kopplade till vår vision om digitalisering, miljöförbättringar, kapacitetsökning och framtida expansion, säger produktionsledare Lars Andersson och fortsätter;

– Vår tillverkningsfilosofi handlar om att i produktionen jobbar vi aktivt med att få ner ställtiderna i maskinen och minska antalet verktygsbyten, optimera och utnyttja plåten så mycket som möjligt för att minimera materialspill. Allt plåtspill återvinns och sorteras. Vi ser också ett allt ökat fokus på energieffektivitet.

Resumé

Den nya investeringen är den största någonsin i företagets historia och dubblerar den totala stanskapaciteten och ökar kapaciteten betydligt för bockade detaljer. Maskinsystemet är hjärtat i produktionen. Man ser en framtid med ökade volymer och då måste det finnas kapacitet i fabriken.

Så återigen visar ett privatägt familjeföretag (vi har skrivit om det flera gånger genom åren), att svensk tillverkningsindustri har styrka och kraft och ser fördelarna med att producera i Sverige. Ett skäl är en ökad automation i produktionen som gör svensk tillverkning mer konkurrenskraftig. Och i takt med att industrins produktivitet har ökat har behovet av arbetskraft förändrats. Den svenska industrin har utvecklats väl under de senaste åren och Rasch i Motala har dubblat sin omsättning på tio år. För att fortsätta sin klättring mot nya omsättningsrekord krävs stora investeringar. Och siktet är nu inställt på att ta nya steg, inte sitta nöjda utan fortsätta sin framgångsresa.

”Ett system många i branschen drömmer om” Richard Uppenberg, säljare på Din Maskin menar att Rasch har investerat i ett system som han tror att många i branschen drömmer om.
– Investeringen är enormt viktigt för oss och ger oss en ökad kapacitet och en automationslösning, säger Anders Wolving, platschef på Rasch.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here