Jonna Bäckdahl har fått en tuff start som säljare av standardmaskiner från Bihler, Numalliance, Minster och Arisa på Axelent Industriteknik pg.a pandemin. MEN marknaden är så sakta på väg att återhämta sig. Man ser branscher som nu växer i pandemins spår.    – Många väljer idag att avvakta generellt men släpper bara pandemin sitt grepp, så ser vi en mycket bra uppsida för våra produkter och tjänster, säger Jonna Bäckdahl.
Jonna Bäckdahl har fått en tuff start som säljare av standardmaskiner från Bihler, Numalliance, Minster och Arisa på Axelent Industriteknik pg.a pandemin. MEN marknaden är så sakta på väg att återhämta sig. Man ser branscher som nu växer i pandemins spår.
– Många väljer idag att avvakta generellt men släpper bara pandemin sitt grepp, så ser vi en mycket bra uppsida för våra produkter och tjänster, säger Jonna Bäckdahl.

Man talar idag varmt om hur den tekniska utvecklingen är exponentiell och rör sig framåt i hög fart. Industrin transformeras och är nu i en positiv anda omringad av robotik och en allt mer datastyrd maskinpark.

Men vi kan och skall också slå fast och tala väl om människans intelligens och kapacitet i samma mening. Vilket då säger att vi har bättre möjligheter än någonsin tidigare att lösa de tekniska utmaningar som tillverkningsindustrin står inför. Samarbetet och metoder med dataprocessorer som styr produktionen får en något överdimensionell höjd då människans roll inom produktionen snarare har förändrats än minskat.

Många företag som jag möter ute på verkstadsgolvet för diskussioner och det handlar om hur långt in i den industriella revolutionen vi har kommit. Grunden för denna revolution bygger på att produktionen digitaliseras i högre grad med mer individanpassade produkter samtidigt som det fortfarande är möjligt att massproducera produkterna. Under de olika industriella revolutionernas utveckling har alltid rädslan funnits för att ny teknik ska konkurrera ut människan.

Nu är den fjärde industriella revolutionen här, konceptet Industri 4.0 som så mycket rör sig kring, vilket innebär ännu mer och fler automatiserade system som inkluderar robotar och mjukvara. Med ytterligare utveckling och med mer högteknologi i form av Big Data som implementeras i det dagliga arbetet finns rädslan återigen för att människan kommer konkurreras ut. Det kommer att innebära, helt klart förändringar i hur människan kommer att användas som resurs inom produktionen.

Människan i produktionen har många egenskaper som utklassar robotik. Några av de egenskaper som den mänskliga hjärnan har, innefattar avancerad manövreringsförmåga, uppfattningsförmåga genom att använda sina sinnen, förmåga att förstå, särskilja och analysera flera informationskällor samtidigt för att kunna ta viktiga beslut. Och någon måste ju programmera och se över robotceller så att de fungerar som de ska och ställs om när detta krävs.

Den största fördelen med automatiska processer är att man kan komma väldigt nära noll fel, bygga bort den mänskliga faktorn eftersom automatiken gör det möjligt att övervaka och analysera arbetsprocesser så att man upptäcker eventuella problem i tid, vilket är till stor hjälp för produktionstekniker och maskinoperatörer. Och att man kan köra obemannad produktion dygnets timmar när människor vill göra annat och ha sin fritid.

Med nya produkter inom AI – artificiell intelligens kan man idag undvika dyrbara maskinstopp, underhåll och service övervakas med mjukvara. Artificiell intelligens är generellt ett område som går ut på att maskiner ska klara av allt och komma ihåg det, som människor inte klarar av eller glömmer av.

I denna artikel kommer vi att sätta strålkastarljuset på flera intressanta ämnen. Så fortsätt läs (Behöver inte va fet text)

Man ser sig själva som ett innovativt kompetensbolag

Vi åker till huvudkontoret i Gislaved och hälsar på Mirko Miljevic som arbetar med affärsutveckling/produktionsteknik och företagsledning på Axelent Engineering AB.

Jag ser honom också, efter att vi träffats flera gånger, som en produktionsfilosof med en stark tro på att svensk industri måste och behöver accelerera genom att använda sig av och anpassa sig till olika grader av automationssystem (specialmaskiner och robotceller) och digitalisering för att stärka sin konkurrenskraft.

– På 1980 – och 90-talet och en bit in på 2 000-talet pratade man nästan bara outsourcing och svensk tillverkningsindustri var inte värt lika mycket som under sina glansdagar på 50–60- och 70-talet när industrilandskapet byggdes upp av företag som fortfarande är världsledande men som i de flesta fall flyttat mycket av sin produktion till andra delar av världen. Det var för dyrt och oproduktivt att tillverka i Sverige. Att konkurrera med länder med statsbidrag och låga löner var en nästan omöjlig ekvation. Den lösningen fanns på andra sidan jordklotet och östra Europa där länderna politiskt och metodiskt arbetade ner sin arbetslöshet.

Trenden mot outsourcing är också med facit i hand ett uttryck för en förvrängd syn på produktionens roll i dagens affärsverksamhet. Och ett rent flockbeteende hos de stora globala tillverkningsföretagen och här gick Telekom i frontlinjen genom att flytta stora delar av sin produktion till öst. ”Gör dom det, ja då måste vi göra så också”.  Men det finns inga enkla recept och om man tror att man blir en vinnare bara för att man lägger ut tillverkning i andra länder som just den dagen har lägre kostnader, ja då verkar man inte tro på sig själv.

Svensk industri är mitt uppe i fortsatt förändring, absolut, behoven har ökat, jobb är på väg tillbaka och därmed också en ökad takt i fabrikerna. Allting måste gå fort, snabbast vinner och hur tror man då att det skulle gå fortare om man outsourcar på andra sidan jordklotet…

Så vi konstaterar att svensk industri måste utvecklas och det man gör nu i högsta grad. Med den höga kostnadsbild som vi har i Europa, i kontrast till konkurrensen från låglöneländer, så är det rätt väg att gå, en hög automatiseringsgrad och återigen få ner arbetsinnehållet i produkterna så har företag bevisat att det går bra, riktigt bra. Automatiserade produktionsenheter ger dels billigare produkter, dels en jämnare kvalitet.

– Att automatisera och skapa lönsamma flöden är grunden till hela vår affärsidé. Det är på denna marknad vi vill verka. Genom att använda rätt kunskap och rätt verktyg, i rätt tid får vi rätt förutsättningar för ett effektivt flöde, vilket utgör den röda tråden genom alla projekt signerade av Axelent Engineering, säger Mirko Miljevic.

Den fjärde industriella revolutionen – robotrevolutionen eller Industri 4.0 är här. Men det ­betyder inte att människor blir oviktiga, snarare tvärtom.

– Automationsvågen rullar in. Och sedan början på 2000-talet har marknaden genomgått en metamorfos av nytänkande och utveckling av konkreta produkter och det kommer hela tiden nya lösningar. Men det är inget som har accelererat utan det är en pågående trend. Företagen pratar mycket om robotarnas frammarsch och artificiell intelligens. De nya robotsystemen kan jobba sida vid sida med människor (kollaborativa robotar), de kan hantera känsliga material och genomföra precisa rörelser. Detta är helt nytt och vi har ännu inte sett fullskalig industriell nytta av dessa flexibla robotar. Så framtidens industrirobotar kommer att göra det vi inte vill göra som tråkiga arbetsuppgifter och tunga och repetitiva jobb som kan ge belastningsskador.

Men utmaningen för industrin är inte bara att vässa produktionssystemen. Det handlar också om att standardisera metoder som bygger på stora mängder data, att skapa kundnyttan och affärer av all data som samlas in från robotar i produktionen och sedan från produkterna när de används av kunderna.

Foto: Axelent AB
Foto: Axelent AB

Verkstadstekniker och maskiningenjörer är centrala i den nya uppkopplade industrin. Det är yrkesgrupper som programmerar, analyserar, tar fram algoritmer och bygger maskiner och produktionsprocesser samt drar nytta av ”Big Data” som myntades 2009. Det handlar vidare om strukturerade och ostrukturerade stora datamängder, vi pratar terabyte och petabyte, som kan ge stora konkurrensfördelar vid rätt användning. Och att analysera Big Data är per definition omöjligt att göra själv. Här behöver företagen programvara, metoder och datorer som analyserar åt sig eftersom det är så enorma mängder data.

Morgondagens uppkopplade industri kommer också att erbjuda nya yrkesroller som inte finns i dag eller som vi inte känner till. En mer utbredd automatisering av svensk industri är vägen till ökad produktivitet och större effektivitet. Det finns många områden inom klassisk tillverkningsindustri som går att effektivisera ytterligare genom robotik och automation.

För att utvecklas och konkurrera behöver företagen satsa på kompetensutveckling, fortbildning och omställning av de mänskliga resurserna. Dessutom kommer stödstrukturer runt företagen vara viktiga eftersom industrin blir extremt beroende av it- och analysfunktioner. Det blir allt mer huvud och mindre händer i den moderna fabriken.

Att automatisera och skapa lönsamma flöden är grunden till hela vår affärsidé.
– Häri ligger företagets kunderbjudande.

Axelent Engineering är ett högteknologiskt kunskapsföretag beläget på tre småländska orter, Hillerstorp, Gislaved och Huskvarna. Dessa orter genomsyras av industriella traditioner och entreprenörsanda. Med mer än 40 års erfarenhet fokuserar skickliga medarbetare i Gislaved och Hillerstorp på maskin och automation medan man på Huskvarnakontoret också erbjuder konsulttjänster. Samtliga delar av företaget upplever i skrivande stund en positiv utveckling efter pandemin som lamslog industrin under våren.

Redan 1972 startade Axelent Engineering sin verksamhet i liten skala, men då under namnet Hestra Mekaniska. Företaget byggde specialmaskiner för närliggande industrier. Genom stort och klokt engagemang i sina kunders projekt vidgades verksamheten och Hestra Mekaniska blev snart ett välkänt begrepp, tack vare sina smarta och unika maskinlösningar för effektivare produktion. 2005 gjordes profilen om och Hestra Mekaniska blev Hestra Automation.

Efter ett samarbete med Axelent AB, där Hestra Automation tillverkat en helt kundspecifik automationslösning för Axelents egna produkter – nätpaneler och maskinskydd, insåg företagets ägare potentialen. Ett uppköp blev en viktig del i företagsgruppens fortsatta utveckling.

Inriktningen är nu mer fokuserad på kompletta automationslösningar än enskilda maskiner. Första steget till ett komplett kunskapsföretag inom produktionsutveckling är taget och får namnet Axelent Engineering AB.

Verksamheten utvecklas, nya kompetenser tillkommer och nya kontor öppnas för att tillmötesgå en mycket differentierad flora av industrikunder. Samarbete startas med en av marknadens ledande leverantörer av PLM och PDM-styrning, Dassault Systèmes. I och med detta kan Axelent Engineering även erbjuda ett kraftfullt stöd inom PLM såsom CATIA, 3DVIA, DELMIA OCH ENOVIA.

Genom förvärv av Innoqlura AB i Huskvarna 2013, utökades erbjudandet även med tjänster inom produktutveckling, projektledning, industridesign och formbestämning. Nu pratar vi sommaren 2018 och Axelent Engineering befinner sig i en mycket expansiv fas. Två företagsförvärv har genomförts under de senaste 18 månaderna. Först köptes Hillerstorps Specialmaskiner AB och senare förvärvades Finnvedens Maskinteknik AB (FMT). Detta innebär stärkta kundrelationer och förstärkt kompetens inom robot, PLC-programmering, el- och maskinkonstruktion.

Axelent Software Solutions

Bland flera av Axelents erbjudanden finns en mjukvara som gjort succé. 3DViewstation som ger helt nya möjligheter att öppna, visualisera och analysera olika typer av CAD modeller.

–  Vi pratar om öppna 3D-filer utan CAD-programvara.  3DViewstation är mycket användarvänlig, enkelt att lära sig och gör det mycket enklare att räkna på jobb utifrån ett 3D ritning.

– Som tillverkande företag får man i regel en CAD-fil bifogad med en offertförfrågan. Men den som skall svara på offerten har kanske inte CAD kunskaper eller ens tillgång till CAD programvara.

– Första dialogen vid en förfrågan av en kund är så viktig och man behöver ofta svara snabbt på offerten. Med hjälp av vår programvara får man enkelt svar på olika frågor som t.ex. materialåtgång och bearbetning/formning.

– Den som öppnar en CAD-fil vill snabbt kunna ta ett mått, vrida på objektet eller skapa en sprängskiss. Att be kunden om hjälp kanske inte är riktigt så proffsigt när det gäller att ge ett första intryck. Det här är en programvara som förenklar kommunikationen i alla led, säger Mirko Miljevic.

Axelent Industriteknik och den saknade pusselbiten

– Vi har alltid arbetat med automationslösningar och specialbyggda maskiner, detta finns i vårt företags DNA. Precis som våra kunder strävar efter att hitta fler standardlösningar så har vi också sett behovet av att hitta maskinbyggare som kan erbjuda den pusselbit som fattats.

– Den 15 februari 2019 fattades beslutet att Axelent Industriteknik AB successivt övertar BEP Teknik ABs agenturer för Bihler, Nidec-Minster- Arisa och Numalliance och representera dessa maskinfabrikat i Skandinavien. Tyska Bihler tillverkar multimaskiner för volymproduktion av detaljer av plåtband och tråd samt flexibla automatiska maskiner för höghastighetsmontering av sammansatta komponenter. Franska Numalliance tillverkar tråd- rör – och bandbockningsmaskiner, rörändformningsmaskiner samt rikt- och kapmaskiner för tråd. Amerikanska Minster och spanska Arisa kompletterar utbudet med hydrauliska och elektriska/servopressar.

–  Synergieffekter som ger ringar på vattnet är att Axelent och BEP Teknik genom åren haft ett nära samarbete med gemensamma kunder, så det föll sig naturligt för oss att inleda diskussioner om samarbete när möjligheten dök upp. Vi är övertygade om att synergieffekterna av våra bolag ger ringar på vattnet som kommer våra kunder till godo.

– Vi ser härmed stora möjligheter att kunna erbjuda industrin fler tjänster, inte minst när det gäller hantering av färdiga detaljer i ett nästa steg avseende kompletterande flexibla processer som automatiserad montering, svetsning, paketering osv, för tillverkning av mindre serier och höghastighetsautomater för stora volymer, förklarar Mirko Miljevic.

Vill ni veta mer om….

Det finns en intressant artikel under rubrik ”i fokus” skriven av Tidningen Maskinoperatören efter ett besök hos Numalliance i Frankrike, publicerat i nr 4 2019, ”bland vinrankor och maskiner i Alsace.

Den nyfikne läsaren kan även få mycket bra information om den tyska maskinbyggaren Bihler som tidningens redaktör besökte. Publicerat i nr 2 2016, ”Besök hos maskintillverkaren BIHLER, mitt bland sagoslott, storslagen natur och livskvalitet i södra Tyskland”.

Allt finns dokumenterat på www.mekpoint.se

Fler ben att stå på för Axelent

Axelent Engineering har ett legoerbjudande som växer.

– Vi har aldrig haft så mycket att göra som nu, inom detta segment. Det handlar mycket om prototyper och mindre serier. Sverige AB är igång igen och vi tror på framtiden och rustar oss därefter genom flera nya maskininvesteringar som vår senaste multifunktionsmaskin från Mazak Integrex i-200S. I verkstaden har sedan tidigare investerats i tre Kitamura 5-axliga fleroperationsmaskiner.

Åter till dagens diskussion och vi ställer sista frågan i ett allt aktuellare ämne, Hur kan jag som kund göra mer med min maskinpark.

– Automatisera, automatisera och åter automatisera. Vi vill att maskinerna skall kunna producera mer, på kortare tid, under en längre period. Varje verkstadsindustri ställs inför fyra kritiska utmaningar som avgör företagets tillväxt, lönsamhet och organisationen. Fattar man de besluten optimalt, så ökar sannolikheten att lyckas. På många verkstäder har kompetensen förändrats på flera nivåer. När tekniken blir allt mer avancerad och komplex ställs också högre krav på medarbetarna, särskilt eftersom teknik och system idag behöver interagera med varandra, förklarar Mirko Miljevic

2020 – 2021, och nu efter att den värsta pandemin lagt sig, ser man att samtliga delar av företaget upplever
i skrivande stund, en positiv utveckling. Här görs nu flera olika investeringar för att vässa sina erbjudanden och sin teknikhöjd inom alla sina affärssegment.

Mirko Miljevic avslutar vårt besök med att konstatera att man erbjuda ytterligare mervärde i sin produktpalett med standarmaskiner /automation.

– Vi kan nu erbjuda nyckelfärdiga lösningar till industrin baserat på standardmaskiner från Bihler, Numalliance, Minster och Arisa som vid behov kan kompletteras med Axelent Engineerings kompetens inom skräddarsydda automationslösningar. Vi har de högteknologiska lösningarna för att våra kunder skall kunna massproducera i Sverige. Massproduktion i Sverige, det låter något det …

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here