Smart produktion

156

Tre knappar styr FMS cellen

Rött, gult och grönt

Industrin är viktig för Sverige, den ger oss vår välfärd. Det är viktigt att politikerna i stat och kommun också förstår det. Många industriföretag gör ett omfattande arbete med att attrahera arbetskraften till sin bransch och en del känner en skyldighet att arbeta med dessa frågor på kort och lång sikt, andra inte. På Falks Metall i Gnosjö arbetar man aktivt med att rekrytera till sitt företag.

– Vi som jobbar i en modern och högteknologisk verkstadsmiljö, rationaliserar så mycket vi kan men robotar och automatisering kan inte ersätta människor fullt ut. Det kommer alltid att finnas ett behov av kompetent yrkesfolk. Finns inte kompetens i företagen är det risk att vi utarmar den svenska verkstadsindustrin, säger Anna Falk på Falks Metall.

I Gnosjöområdet ser man sedan en tid tillbaka att nästan alla industrier har personalbrist. Man har under många år klarat rekryteringar tack vare arbetskraftsinvandring, där relativt enkla arbetsuppgifter kunde utföras av outbildade arbetskraft som i princip inte ens behövde kunna svenska. Idag ser industrin helt annorlunda ut då man på alla ledande och expansiva verkstadsföretag har en maskinpark där det krävs helt andra kompetenser för klara de allt mer komplicerade jobben.

Goda kunskaper i svenska, matematik, läsa in och förstå instruktioner är den grundläggande kravbilden som de anställda står inför. Men sedan är social kompetens, intresse, eget driv och att fungera i grupp allt viktigare egenskaper när det gäller maskinoperatörer och produktionstekniker i stort.

I denna artikel skall vi lite kort beskriva hur Falks Metall med hjälp av en stor andel tjejer och som tillsammans med killarna ute i produktionen förändrat könsfördelningen genom åldrar och bakgrund och skapat en arbetsmiljö där människor utvecklas och mår bra. Detta ger i förlängningen en högre produktivitet och effektivitet vilket är kravet för att morgondagens verkstadsföretag skall överleva.

Att få tillgång till arbetskraft i en liten kommun som Gnosjö blir allt svårare, det påverkar i stort och i smått. I en mansdominerad bransch behöver mekanisk industri hitta nya vägar för att få in fler kvinnor i organisationerna och här har man på Falks Metall hittat flera rätta incitament för att attrahera den yngre generationen av manliga och kvinnliga medarbetare.

– Vi kan konstatera att arbetsmiljön är mycket viktig för att få in unga vuxna i vår organisation, generellt. Vi kräver ordning och reda och det skall vara och är rent och snyggt i våra lokaler. Idag har vi krav på noll fel och vi har vårt miljötänk med att inte slösa på resurser, enligt Lean-konceptet. Därför mäter och kontrollerar våra operatörer i en ständig process. Här måste vi också vara mycket noggranna och dokumentera enligt kundens krav, säger Anna Falk.

– Samtidigt som vi lever i en datorstyrd värld så behöver våra medarbetare ha en praktisk ådra som handlar om att kunna förstå mekanik och tycka om att lösa problem rent praktiskt.

Att driva en sund företagskultur är viktigt för att uppnå tillväxt

Är en av anledningarna att tjejer söker sig till ert företag att du som kvinna är en av ägarna och sitter i företagsledningen.

– Både ja och nej svarar Anna. Jag har säkert ibland en större förståelse för våra tjejer och hur de tänker och resonerar men jag är väl medveten om att både Johan Larsson och min man Per Falk är moderna i sitt synsätt och tittar på individen och bryr sig inte så mycket om det är en tjej eller kille. När man måste visa hänsyn handlar det ofta om de fysiska förutsättningarna som är olika mellan könen. Här behöver vi ibland anpassa arbetsuppgifterna efter längd och kroppsvikt men som maskinoperatör görs det ingen skillnad alls.

Fast jobb, bra arbetstider med schyssta arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö, tycker tjejerna på Falks Metall i Gnosjö.
Fast jobb, bra arbetstider med schyssta arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö, tycker tjejerna på Falks Metall i Gnosjö.

Ta nästa steg

– Ett problem som vi har och har haft är att många ungdomar kommer till oss och söker jobb när det inte fått arbete någon annanstans. Vad vi då upptäcker är en nedslående brist på kompetens då man har gått ”fel” utbildning så som vi ser det. Att det är ont om arbetskraft här i Småland, är något som vi fått förhålla oss till hela tiden och istället har vi blivit duktiga på upplärning internt, säger Johan Larsson produktionsansvarig på Falks Metall.

– Jag började arbeta här 2008 och när vi 2009 investerade i vår FMS-cell – smarta fabrik – så ökade behoven och kraven på kompetens helt klart. Men det blev också nya arbetssätt för operatörerna då vi skapade system som förenklade handhavandet om man lärde sig de nedskrivna instruktionerna som vi införde.

– Jag vill spinna vidare på det som Anna sa med att kraven på noll fel blir allt högre och det ställer också i nästa steg högre krav på våra maskinoperatörer. Sedan måste vi förhålla oss till den tekniska utvecklingen och parallellt, vad människan måste klara av. Det betyder att vi utbildar internt hela tiden, varje dag, varje skift, varje timma. För mig som produktionsansvarig handlar det mycket om att visualisera och göra det så enkelt som möjligt. så tittar vi på vår FMS anläggning så är det egentligen tre knappar som man behöver kunna. Knapp ett begär inträde, knapp två återställ och knapp tre start, här har vi enkelheten som vi syftar på.

Per Falk får ordet;

– Om vi går tillbaka till 2009 när vi byggde vår robotcell som idag består av ett 20-tal fleroperationsmaskiner från Mazak och betjänas av ett trettiotal KUKA robotar i en portallösning så var visionen att bygga en extremt flexibel cell där vi kan integrera efterföljande operationer i ett perfekt flöde men samtidigt blanda olika artiklar hur vi vill i de olika maskinerna och resurserna.

Dessutom gjorde vi en lösning som gör att vi idag kan hantera ämnen i många olika former, t ex gjutet, sintrat, kall- eller varmformat, eller sågad kuts upp till styckevikt på ca 15 kg. De efterföljande operationerna inkluderar idag automatiserad avsyning, induktionshärdning och tvättning och snart tillkommer lasermärkning. Det är kundens behov som styr cellens utveckling.

Hur är det med personalomsättningen och vilka kalla fakta möts ni av för att få rätt bemanning i produktionen?

– Det handlar för oss om en låg personalomsättning vilket tyder på att vi är en bra arbetsplats med goda värderingar och schyssta arbetsvillkor. Vi har som alla andra företag pensionsavgångar med få till antalet och då lotsar vi allt fler yngre medarbetare in i produktionen. Många företag har duktig personal som pendlar långa vägar varje dag, vilket alla förstår inte är hållbart i längden. Vi har inte långpendlare utan försöker lösa och hjälpa till bostad så mycket vi kan. Idag när du besöker oss har vi hittat en lägenhet här i Gnosjö till en av våra nyanställda som var bostadslös.

– När det gäller könsfördelning så tänker vi inte att vi måste lotsa in fler tjejer i produktionen utan att vidta extraordinära åtgärder. Vi har alltid haft tjejer i produktionen men nu har det spridit sig att tjejer fungerar mycket bra i industrin, så fler har fått upp ögonen för oss. Vi har fakta på att så är fallet och vi har på senare år gått från 20 % tjejer i produktionen till att idag ha 33 %, vilket är en dramatisk och fantastisk ökning som vi är mycket glada för, säger Anna Falk och tillägger;

– Vi behöver fler medarbetare i vår expansion och vill fler tjejer börja jobba här så är det upp till dem att bevisa att kön inte spelar någon roll utan det handlar om intresse och vilja, alltså den sökandes personlighet men jag tror på att balans mellan könen ger den optimala förutsättningen för en bra arbetsplats.

Efter en timmes möte så frågar jag Johan och Anna om vi kanske nu 2019 kanske är inne på fel spår när vi pratar för mycket om ämnet med tjejer i industrin och vi skall kanske lämna detta bakom oss nu och titta mer på rekryteringen i ett könsneutralt perspektiv och prata mer om människan i en neutral ton.

– Ja men vi tror att det är viktigt att belysa ämnet ”tjejer i produktionen” för att många tjejer som går i gymnasiet dom vet inte att om att även tjejer fungerar i industrin. Och man tänker kanske så här att man måste kunna meka och förstå hur en maskin fungerar. Det kanske man inte behöver veta utan det är andra egenskaper som vi i industrin värdesätter. Som sagt har man ett intresse och vill prova så erbjuder vi provanställningar där man får lära sig via vår internskola och jobba sig fram till att en dag sköta en eller flera maskiner och göra kontroller och mäta så att detaljen håller rätt mått.

– Vi lägger nu och i framtiden stor vikt i hur personen som vill jobba hos oss har för inställning till arbete oavsett kön. Vi har haft en annons ute där vi söker maskinoperatörer före sommaren och vi fick 40 ansökningar varav 40 % var tjejer. Någonting har hänt, trenden har vänt, menar Anna Falk.

Mätning är A och O. Noll fel är det som gäller när Johanna Vinkås kontrollerar färdiga komponenter.
Mätning är A och O. Noll fel är det som gäller när Johanna Vinkås kontrollerar färdiga komponenter.

Maskinoperatör ett framtidsyrke

Vi träffar en av tjejerna i produktionen, Johanna Vinkås som har valt att byta till verkstadsbranschen och funnit sitt drömjobb som maskinoperatör efter många år inom vården och skolan. Hon gick den klassiska ”tjej” utbildningen Barn och Fritid på gymnasiet och trodde väl att det var där hon hörde hemma.

– Jag upptäckte mitt intresse för teknik när jag började arbeta här på Falks Metall. Däremot kommer jag från en industrifamilj då både mamma och pappa arbetat inom plastindustrin.

Vad sa din familj när du bytte bransch?

– Mina föräldrar tycket det var bra och min sambo blev väldigt glad över mitt val. Nu arbetar jag inga obekväma tider längre och vi kan träffas mycket oftare och mer än tidigare. Jag kände också i ett tidigt skede att jag skulle gilla att jobba här. Jag trivdes inte alltid så bra i vården, så det var helt rätt för mig att byta spår och gå min egen väg.

Hur fick du nys om jobbet på Falks Metall?

– Jag såg en annons och bestämde mig för att söka. Jag fick komma på intervju och fick se fabriken och första tanken var att det var väldigt ljust och rent.

Vad fick er att anställa Johanna, frågar vi Anna Falk?

– Personlighet och inställning är A och O, väldigt viktigt tycker vi och det såg vi direkt att Johanna har mycket av de egenskaperna. Vi tycker också att tjejer tillför mycket till vår arbetsplats, man kommer med egna idéer som ger ny input till arbetslaget och processer.

Vad är dina arbetsuppgifter?

– Jag arbetar som maskinoperatör och sköter maskinerna i automationscellen. Vi tillverkar, mäter och kontrollerar bitarna. I jobbet gäller det även att lyssna så att det ”låter bra” under bearbetningscyklerna. Bevaka hur spånavgång är och hålla koll på när verktygen behöver bytas osv. Ett väldigt varierande och roligt jobb med bra arbetskamrater.

– Jag har alltid med mig ett block och skriver upp och noterar saker som jag behöver komma ihåg eller berätta för mina arbetskamrater, säger Johanna och Anna Falk fyller i;

–  Ingen vill göra fel men jag tror att Johanna är extremt noggrann och flitig med sitt block för att dokumentera och komma ihåg stora som små saker, det kan vara egna tankar eller hur en detalj fungerar i t.ex. uppspänning
i olika maskiner. En unik artikel kan gå i flera maskiner och det gäller att hålla koll på kvalitén, för ofta är det snäva toleranser och kritiska mått.

Hur länge har du arbetat här?

– Jag har arbetat här i två år i december. Och man vill gärna utvecklas vidare. Lära sig mer om våra maskiner och skärteknik. Jag har inte hunnit tänka så långt men vill Falks Metall satsa på mig så satsar jag gärna 100 % tillbaka. Vi får mycket internutbildning vilket är viktigt, för när jag började här kunde jag inget om skärande bearbetning. Så jag har lärt mig bit för bit, varje dag.

 – Vi är väldigt nöjda med Johanna. Hon är som klippt och skuren för jobbet. Utvecklingsbar, noggrann, flexibel och ansvarstagande, så är hon redan en förebild för hur vi vill att en anställd skall känna för vårt företag och verksamheten.

Slutligen något mer som du gillar med ditt nya jobb? – Ja, det som jag direkt tänker på är att jag kan släppa jobbet när jag kommer hem. När jag arbetade inom vården tog man ofta med sig problem hem vilket var jobbigt. Min sambo har en mycket gladare Johanna nu.

Johanna Vinkås sköter ofta flera maskiner samtidigt i en högautomatiserad miljö.
Johanna Vinkås sköter ofta flera maskiner samtidigt i en högautomatiserad miljö.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here