Uppkoppladverktygshållare

SCHUNK går in i en ny era av verktygshållare. Nu iseptember börjarleveransen av den hydrauliska verktygshållaren iTENDO som är den mest uppkopplade verktygshållaren på marknaden. För första gången är det möjligt att övervaka bearbetningsprocesser med hög upplösning vid verktyget och att kunna styra skärparametrar i realtid. Erforderlig accelerationssensoroch elektronik är integrerad i verktygshållaren utan att det påverkar konturpå verktygshållaren ellerandra egenskaper.ITENDO kan kontinuerligtregistrera bearbetningsprocessen, övervaka tidigare exakta gränsvärden och, i händelse av oegentligheter, möjliggöra realtidsadaptiv kontroll av rotationshastighet och matningshastighet.Utrustad med en sensor, batteri och sändarenhet registrerar den intelligenta verktygshållaren data vid verktyget och överför den trådlöst via Bluetooth till en mottaggarenhet vidmaskinen, där den vidarebefordrar med kabel till en kontroll-och utvärderingsenhet. Detta gör systemet helt annorlunda än andra lösningarför processövervakning. Medan övervakningen av spindelns nuvarande ingång endast tillåter diffusa signaler om vibrationsbeteende, ger den intelligenta verktyghållarenexakt processdata. I pilotapplikationer har den intelligenta verktygshållarenvisat på högprestanda för fräsning, borrning, försänkning och till och med gradning.

Startpaket för enkel idrifttagning

I ett första steg standardiserar SCHUNK iTENDO det gemensammagränssnittet HSK-A 63 med skaftdiameterfrån 6 mm till 32 mm och en längd på 130 mm. Den sensoriska verktygshållaren är lämplig föranvändning medkylvätska och är utformad för hastigheter upp till 10000 rpm. Driftsättning och dataanalys utförs via en webbläsare på vanligadatorer, surfplattor eller smartphones. I den enklaste konfigurationen, som kan implementeras helt utan justeringar på maskinsidan, kan datai nutidfrån sensorn visas på SCHUNKs instrumentpanel via en lokal anslutning. För detta ändamål tillhandahåller SCHUNK hårdvaramed integrerad skärm som möjliggör idrifttagningav verktygshållare inom två timmar och med minimal ansträngning. I en andra konfiguration är realtidsstyrenheten direkt ansluten till maskinstyrsystemet av en servicetekniker via digital eller analog I/O så att exempelvis larm kan utlösas eller processer kan styras adaptivt. Den tredje och mest sofistikerade konfigurationen möjliggör ytterligare informationsutbyte med maskinen (t ex när det gäller det senaste Siemens-styrsystemet via OPC UA). Alla varianter kan också hanteras och centralt styras via en molnlösning.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here