– Ny innovation bidrar till ökad automations- grad och lönsamhet, och bättre miljö.

Alla tillverkande företag av i dag jobbar stenhårt med att automatisera och optimera sin tillverkning. För dom som jobbar med skärande bearbetning så är smartare/ snabbare maskiner och maskinbetjäning med robot en del av vardagen, men en flaskhals tänker man inte så ofta på, nämligen spånhanteringen!

Från 45 minuter till över 150 timmar obemannad produktion

Hos Danielsson Innovation i Smedjebacken tillverkar man flugfiskerullarnas Rolls Royce och, på vissa detaljer, bearbetar man bort 95-97% av råämnet och då produceras självfallet stora mängder spån. Följden av detta är att maskinen kräver regelbunden tillsyn för att ha koll på spånorna – tex att en ”spånboll” inte går runt, i spåntransportören, och gör skrot av densamma. Vidare måste spånbehållarna bytas regelbundet vilket också kräver manuell tillsyn. Oavsett hur modern maskincell, med robot, man har så är spånhanteringen en flaskhals som kan sänka produktion och lönsamhet markant.

Idag har Danielsson Innovation en modern produktions-cell med robothantering, som kan lagra detaljer för upp till 50 timmars obemannad produktion.

Till maskinen har man nu anslutit egenutvecklad spånhanterings-lösning som hanterar såväl kort som långt spån, samt mindre restbitar, utan att processen avstannar. Lösningen, med arbetsnamnet, ”Raptor” står direkt under spåntransportörens utlopp och har ett kompakt mått som EU pall (800x1200cm).

Långt före investeringen av maskincellen så förstod man hos Danielsson Innovation att de var tvungna att ha smart lösning på hantering av de mängder av spån man visste skulle produceras. Vid en närmare undersökning av marknaden insåg men ganska snabbt att det inte fanns kompakta maskiner att köpa som hanterade både kort och långt spån samt restbitar.

Lösningen blev alltså att konstruera en egen maskin, som när den var färdig, visade sig fungera mycket effektivt och tillförlitligt.

Så, när väl Danielsson fick sin efterlängtade maskincell, var det bara att placera dit sin Raptor under spåntransportören och få en problemfri spånhantering.

Tomas Danielsson berättar;

– Tack vare en smartare spånhantering så får vi nu bättre betalt för spånet, vi tar tillbaka all kylvätska till maskinen, och vi kan producera upp till 150 timmar obemannat. Utan den här lösningen av spånhanteringen så tordes vi inte köra mer än 45 minuter utan tillsyn och nu kan vi i bästa fall (beroende på detalj) köra upp till 150 timmar obemannat, och då har vi fyllt en EU pall, med 4 kragar, ca 900kg, med spån. Spånautomationen blev en enorm lättnad. Vi kan nu vara helt säkra på att spånet aldrig blir ett problem, och dessutom bidrar det till ökad lönsamhet.

”Spånautomationen blev en enorm lättnad. Vi kan nu vara helt säkra på att spånet aldrig blir ett problem, och dessutom bidrar det till ökad lönsamhet.”

– Ökad lönsamhet är något alla eftersträvar och Raptor ger en mycket intressant kalkyl på försäljningsvärdet av spån, i Danielsson Innovation;s fall aluminium, men den procentuella uppräkningen bör vara likvärdig på andra metaller menar Tomas. När man pressar metaller är det lättare att skicka mer tonnage per gång och därmed lättare att få bättre pris på en definierad, ej kontaminerad, legering.

– Om man säljer aluminium direkt till smältverk så bör man få ungefär LME priser och mer därtill om materialet är upp-legerat – i vårt fall ca 16-20kr/kg. När vi förut sålde löst spån lokalt så fick vi 4-5 kr/kg. Tack vare Raptor kan vi alltså få ca: 13kr mer per kg, vilket ju direkt avspeglas i lönsamheten, avslutar Tomas.

Timtaxan för den här typen av maskinceller ligger på ca: 850kr/h, hos underleverantörer, i dag. För en maskin som producerar 20kg aluminium-spån, per timme, skulle alltså vinsten öka med 260kr per timme – en extrem ökning av lönsamheten. Lägg sedan till all tidsbesparing.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here