Rotage är först ut i Skandinavien att testa den automatiserade svetsmaskinen TruArc Weld. Här syns från vänster Bo Hansson Vice VD/Marknadschef, Torbjörn Brink maskinoperatör och Niclas Karlsson produktionsledare på svets

TruArc Weld 1000 den automatiserade svetscellen som är lönsam redan vid små partistorlekar, extremt användarvänlig, enkel att programmera och manövrera.

Snabb, enkel, säker, flexibel och produktiv

I stället för manuella svetsstationer erbjuder TRUMPF nu en enkel automatiserad svetscell som lämpar sig väldigt bra för komponenter med enkla fixturer. Men den automatiska cellen drar man nytta av högre produktivitet och kvalitet jämfört med konventionell manuell svetsning och sparar tid och kostnader, säger Jörgen Ekström, säljansvarig på Laser på TRUMPF Maskin AB. Fascinerande är också att man nästan helt utan förberedande utbildning kan ta svetscellen i drift, programmera och manövrera den, fortsätter Jörgen. TRUMPF tillhandahåller en digital utbildning, där man scannar en QR kod och får tillgång till den både på engelska och svenska, och installationen är extremt enkel.

Nästan helt utan förberedande utbildning kan du ta svetscellen i drift, programmera och manövrera den
Nästan helt utan förberedande utbildning kan du ta svetscellen i drift, programmera och manövrera den

Unikt med cellen vidare är att programmeringen är så snabb och enkel att det blir lönsamt redan vid små serier. Programmeringen görs direkt med knappar på robotstyrningsenheten

och själva robotarmen flyttar man enkelt manuellt från svetspunkt till svetspunkt, säger Jörgen vidare. Maskinens centrala manöverenhet har en tydlig och överskådlig design.

Maskinens centrala manöverenhet har en enkel och överskådlig design.
Maskinens centrala manöverenhet har en enkel och överskådlig design.

Rotage i Kvänum är först ut i Skandinavien att testa den här maskinen under hösten 2021. Med TRUMPF har man sedan tidigare ett bra samarbete och det är givetvis intressant att testa den här maskinen, säger Bo Hansson vice VD och Marknadschef på Rotage.

Maskinen löser utmaningen med brist på rätt kompetens

Avsikten var att ta in maskinen som komplement till vår befintliga större robotsvets samt att kunna automatisera det manuella arbetet. Den andra aspekten som gjorde det väldigt lägligt för oss, fortsätter Bo, är att vi har haft en kraftig ökning på svetssidan och det är svårt att få tag både på rätt kompentens och manuella svetsare. Den här maskinen är ett perfekt komplement just i en situation där man inte har tillgängliga operatörer, tillägger Jörgen, då den är så pass enkel att lära sig med den digitala utbildningen. Det upplägget är naturligtvis helt rätt i tiden, säger Bo och fungerade bra.

Även installationen var lätthanterlig och smidig säger Bo, det var ju mer eller mindre bara plug and play. I skrivande stund har Rotage kommit i gång att producera i maskinen, testat en del programmering och svetsat ett antal detaljer. Operatören Torbjörn Brink och produktionsledare Niclas Karlsson är positiva. Den är otroligt användarvänlig, säger Niclas. I och med det kan vi utan problem lämna över jobbet till en mindre erfaren operatör, efter att Torbjörn programmerat. Vi arbetar mycket med korsvis arbete överlag i bolaget för att kunna flytta på personal, vilket den här maskinen verkligen gynnar, säger Bo.

Niclas och Torbjörn är nöjda med maskinen som ett komplement och ser stor användning av den framöver.

Vi är väldigt nöjda med det vi har gjort hittills, säger Niclas och flertalet artiklar vi idag hanterar i den större robotsvetsen ser vi kan skiftas till denna i stället. Vi ser fram emot att fördjupa oss än mer i den under hösten och att samarbeta och utvärdera tekniken tillsammans med TRUMPF. Maskinen har så mycket att ge, fortsätter Torbjörn och vi lär oss nytt hela tiden.

Tvåstationsdriften maxar produktiviteten

I dagsläget finns drygt 100 av den här maskintypen installerade world wide så vi börjar få in en hel del referenser nu, berättar Jörgen. Den gemensamma nämnaren är att man är mycket positiv till tvåstationsdriften. Den innebär att man kan använda svetscellen, beroende på komponent och storlek, i en- eller tvåstationsdrift med en skiljeväg. Bearbetningsytan blir då hela 2000x600mm vilket innebär till exempel att man antingen kan bearbeta en större komponent eller flera mindre komponenter i större serier parallellt. Den högeffektiva utrustningen samt att man kan rigga medan maskinen arbetar gör den oerhört produktiv.

På Rotage har man också testat detta och är mycket positiva till funktionen. Mindre detaljer i flera uppspänningar att jobba med på båda sidor ger ett väldigt mervärde, säger Bo.

Skiljeväggen kan automatiskt dela av arbetsområdet vid behov av tvåstationsdrift.

Fronius ger exakta svetsprocesser av högsta kvalitet

Vid ljusbågssvetsning använder man en speciell svetsströmkälla från Fronius för automatiserade tillämpningar som dessutom har stöd för den nya modifierade impuls ljusbågsmetoden PMC (Pulse Multi Control), berättar Jörgen. Tack vare detta erhålls exakta svetsprocesser med bästa tänkbara resultat och kvalitet. Dessutom finns det knappast några stänk under gasskärmad bågsvetsning av stål, aluminium och kromnickel. Genomgående god penetration garanteras, det blir mindre nedskärning och du kan svetsa snabbare och mer kostnadseffektivt än någonsin tidigare, avslutar Jörgen

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here