På fotot ser vi maskinsäljare Olof Karlsson Masentia AB, tekniker Jonas Sandberg, produktionschef Peter Björklund, ägarna Magnus Hjalmarsson och Ulf Hjalmarsson BHV Verktyg AB.
Bakom dem ser vi automationscellen från GF Machining Solutions, (maskiner som i Sverige representeras av Masentia AB i Värnamo), en av få i världen, varför, ja det kan ni läsa om i artikeln.

I detta som det skall visa sig, högintressanta reportage befinner vi oss på Gnistvägen i Lanna, mitt i Gnosjöregionen. Här huserar familjeföretaget BHV Verktyg AB som idag drivs av familjen Hjalmarsson i andra generation. Det lilla samhället har 450 innevånare och är en plats där många driver eget företag, för det mesta i det lilla. Det största företaget i Lanna är BabyBjörn AB som är känt över hela världen.

– Vi är kanske inte så kända bland allmänheten men i vår bransch som handlar om formverktygstillverkning, kan vi numera titulera oss ”Sveriges bästa verktygsmakare” av organisationen Swedish Plastic Industry Awards, säger Ulf Hjalmarsson.

Så här kan vi som läsare förstå att BHV Verktyg lägger ”ribban” högt när det gäller sin produktions- och kompetensutveckling.

– På BHV har vi alltid varit kända för vår investeringsvilja i den senaste tekniken för tillverkning av formverktyg. Men den senaste tekniken har inget egenvärde. Den driver på och inspirerar oss och våra medarbetare samt ser till att vi hela tiden flyttar fram gränsen för vår skicklighet och formverktygens funktion.

– Vi tar fram alla typer av formverktyg upp till 3 ton med högsta kvalitet och precision, säger Magnus Hjalmarsson

Så idag när vi är på plats tillsammans med maskinsäljaren Olof Karlsson på Masentia AB skall vi titta närmare på och ta reda på vad som döljer sig bakom rubriken på detta reportage. Mer om detta längre fram.

Vi får gå tillbaka några år och verksamheten fungerade på ett bra sätt. Maskinkapaciteten låg på max och man tillverkade sina formverktyg med en precision och noggrannhet som klarade de krav som kunderna förväntade sig både när det gäller kvalitet och leveranssäkerhet. 

– BHV växer och vill växa vidare men vi hade fullt i vår verkstad och tog beslutet att bygga ut vår produktionsyta. Från 1 200 kvm till 2 000 kvm gav oss nya möjligheter att få mer ändamålsenliga lokaler, högt till tak som gav en oss möjligheten att få en jämnare och bättre temperatur i produktionsmiljön. Säkerställa precisionen i våra verktyg på ett bättre sätt, vilket betyder att vår kvalitetssäkring ger oss full kontroll på hundradelarna i våra verktyg, säger Ulf Hjalmarsson.

– Och vi fick också tillgång till 600 kvm mer produktionsyta och vad gör man med den, jo man börjar föra en dialog med Olof Karlsson på Masentia om hur vi skulle kunna utveckla vår maskinpark och våra processer med någon form av helautomatiserad robotik. Utnyttja fler produktionstimmar per dygn och kunna köra obemannat kvällar, nätter och helger. Den utväxlingen i produktivitet vad grunden i våra idéer när det handlar om framtidens produktionslösning för BHV Verktyg, säger Magnus Hjalmarsson.

– För man skall veta att varje nytt formverktyg som lämnar oss på BHV är unikt och skräddarsytt för sitt ändamål. Vi är först och främst specialiserade på formverktyg för plast, zink och aluminium. Tre olika material som ställer höga krav på uppbyggnad och konstruktion. Först och främst gäller det att välja rätt material till rätt verktyg. Stålkvaliteten är viktig för verktygets livslängd. De små detaljerna är sen inte bara detaljer för oss, utan helt avgörande för slutproduktens form, finish och funktion.

– Känsla, erfarenhet och noggrannhet är nycklarna till våra kunders lönsamhet som vilar i våra händer.

I en tidig dialog med våra kunder tillför vi mycket kunskap, ser möjligheter och undviker fallgropar. Över 50 år av verktygstillverkning har gett oss en erfarenhet och känsla som våra allra modernaste maskiner aldrig kan ersätta, kombinationen är och kommer alltid att vara svårslagen, säger bröderna Ulf och Magnus Hjalmarsson

Till höger sänkgnist GF Form X 400. Rörelse i X Y Z = 400 x 300 x 350 mm. Ytfinhet ner till = 0,08 Ra. Generator 80 A (option 140 A). Och till vänster ser vi den helt integrerade mätmaskinen LK V-HA (High Accuracy) som är helt automatiserad och kommunicerar direkt med fräsmaskinen och sänkgnisten. – Denna multisensormaskin har utöver skannande taktil probe en Nikon LC15Dx Laserskanner på 1.9μm noggrannhet. LK ger en unik 10 års garanterad noggrannhet på sina keramiska mätmaskiner och saluförs av LK Scandinavia AB i Stockholm, säger Markus Lindén på företaget.

Höghastighetsfräsmaskin GF MILL S 200
U. Rörelse i X Y Z = 160 x 160 x 200 mm.
Varvtal 50 000 rpm. Stativ i polymerbetong.
Positionering noggrannhet 4 my, repeterings
noggrannhet 2 my (enligt ISO 230-2 97).

Peter Björklund och Jonas Sandberg.
   – Vi fräser elektroder, gnistar insatser och mäter i en och samma maskincell. En robot betjänar alla tre maskinerna. Detta har gett oss en unik konfiguration som ökar vår kapacitet och i nästa steg superprecision, vilket ger oss en mycket hög kvalitet på det våra formverktyg, säger produktionschef Peter Björklund (till höger) och tekniker Jonas Sandberg.
– Och med mjukvaran MPP eTRUE från GF, kan digitalisera hela beredningskedjan på ett optimalt sätt. Slår vi in ett mått på tusendelen så blir resultatet i maskinen en tusendel, säger Patrik och fortsätter;
   – Man kan säga att vi låter maskinerna med styrning av MPP eTRUE ta över verktygsmakarens gamla roll och helt digitalisera processen där vi som dagens verktygsmakare förbereder, genomför och övervakar tillverkningsprocesserna genom datorstyrd produktion. Vi minskar drastiskt fel som orsakas av den mänskliga faktorn, vilket är riktigt bra. Att alla kan göra fel är inget konstigt men med digitala lösningar, så får vi en stor trygghet i vårt arbete och det är mycket tillfredsställande, säger Peter Björklund produktionschef.

Produktionsutveckling i nytt maskinsystem, gav full utväxling i produktivitet och kvalitet

– Vi möter de ökande kraven med smart teknologi. Vår maskinleverantör GF Machining Solutions har maskinerna och automatiseringslösningarna för verktygsmakarbranschen där kraven blir allt tuffare, precisionen högre och toleranserna mindre. Den snabbrörliga marknaden påverkar också verktygsmakare som måste ställa om till högre flexibilitet och automatisera för att klara snabbare flöden. Våra helhetslösningar för verktygsteknik omfattar såväl kompletta linor som enstaka maskiner; höghastighetsfräsar (HSM) och sänk-/trådgnistmaskiner (EDM) utvecklade för att möta de högsta kraven på precision, hastighet och ytkrav hos formverktygstillverkare som BHV Verktyg i Lanna. Avancerad teknologi gör det möjligt att optimera maskinerna kontinuerligt för att säkerställa precisionen ner till den sista tusendelen, säger Olof Karlsson Area Sales Manager på Masentia AB i Värnamo.

Så här sitter vi idag runt konferensbordet för att få information om mångmiljoninvesteringen i en helautomatisk datorstyrd tillverkningscell från GF Machining Solutions, ett maskinsystem som med en framträdande mjukvara MPP eTRUE ger verktygsmakaren BHV Verktyg den optimala superprecisionen i verktygstillverkningen.

 – Kollegor i branschen och kunder har i efterhand och med resultaten ”på sitt bord” kunnat konstatera att vi nu tillverkar verktyg med en precision, där vi nu presterar kvalitet som branschen egentligen inte trodde var möjligt. Vi har med duktiga och mycket engagerade medarbetare och den senaste utvecklingen av framförallt mjukvara tillsammans med GF:s experter i Schweiz gjort det omöjliga möjligt, säger bröderna Hjalmarsson.

– De sista tusendelarna är extremt dyra om ni förstår vad jag menar men ger tillverkningen av formverktygen en ytterligare dimension ifråga om precision och kvalitet, säger Olof Karlsson.

– Allt började egentligen under hösten 2018 här på kontoret hos BHV, när vi satte oss ner för att diskutera nya maskininvesteringar. Här fanns nu ytterligare 600 kvm stor produktionsyta att tillgå, helt anpassad för att tillföra verktygsmakeriet en ny dimension i tillverkning av formverktyg, säger maskinsäljare Olof Karlsson.

– Jag är stolt och ödmjuk i att de facto är jag som levererat alla maskiner som Bröderna Hjalmarsson investerat i här på verkstadsföretaget.

– Vi litar på Olof och med det agenturprogrammet av världsledande maskinfabrikat som finns hos Masentia och där man har specialiserat sig på att erbjuda den senaste tekniken för oss verktygsmakare så var det inte omöjligt att vi skulle finna en lösning på maskinlösningar som fanns på vår önskelista, säger Ulf Hjalmarsson.

– Nästa steg in i framtiden måste vara att hitta en automationslösning där vi kan tillverka våra verktyg 24/7, där många timmar måste vara obemannad körning. Ögonblicksbilden är också nu och sedan en tid tillbaka att det finns en mycket stor efterfrågan i Europa när det gäller verktygsframställning för plastindustrin. Det spiller av på Norden marknaden och det är här som vi är aktiva idag, säger Magnus Hjalmarsson.

Olof ger oss lite input om hur maskininvesteringen utvecklades.

– Kundkravet från BHV var att hitta den senaste och bästa lösningen för att skapa en automatiserad process som en resurs i verkstaden omgiven av den traditionella tillverkningen med stand -alone maskiner. Vi tog kontakt med GF och förklarade kraven och önskemålen och efter det så åkte vi ner till fabriken i Schweiz för att se vad de kunde erbjuda.

– Då GF har alla de ingående teknologierna som fräs, gnist och automation och nu även den nya mjukvaran MPP eTRUE så föll alla bitar på plats och resultatet ser vi nu i cellen i Lanna, säger Olof Karlsson hos Masentia.

Robotautomation från GF System 3R modell Workmaster Transformer 1250/150. Rackmagasin för hantering av 5 paletter
för arbetsstycke och rotationsmagasin för hantering av elektroder (5 X 36, dvs totalt 180 elektroder).

Peter håller koll på alla produktionsdata som skall genereras som maskinkod ut till maskinerna och cellen. Mjukvara som är inblandad är PowerShape, PowerMill och PowerInspect allt integrerat i GF:s mjukvarulösning MPP eTRUE

Mjukvaran ger superprecision i alla led
och viktigast är, att allt blir rätt från början

Högst inblandad i projektet kring produktionscellen och ett av bollplanken var Patric Jakobsson som arbetar som mjukvaruexpert GF Machining Solutions på huvudkontoret i Schweiz.

Den innovativa och unika lösningen ger framför allt verktygsmakare ett enkelt sätt att hantera all beredningsdata för en modern och intelligent tillverkning. MPP eTRUE skapar ett automatiskt dataflöde genom hela tillverkningsprocessen genom att länka ihop design, fräsning, sänkgnisting och mätning.

Speciella GF-utvecklade algoritmer möjliggör automatisk 3D uppmätning samt genererar optimerade sänkgnistprogram från CAD- och inspektionsdata.

Lösningen besvarar pragmatiskt på verktygsmakarens krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet och är så utformad för att få bästa nytta av ny digitaliseringsteknik samt för att integrera både nya och befintliga maskiner.

Resumé

Att idag satsa stora summor i maskininvesteringar sker på många företag. Det gäller att hänga med i utvecklingen för investerar man inte utan står still, ja då går det bakåt och man förlorar i många av sina offerter mot konkurrenterna som kan erbjuda bättre villkor. Det lilla familjeföretaget BHV Verktyg i Lanna, där har ägarfamiljen Hjalmarsson nerver av stål och ett stort mod när man nu är mitt uppe i arbetet att bli en världsledande eller om inte annat en europeisk ledande tillverkare av formverktyg med superprecision. Vad vi förstår efter vårt besök så är man på rätt väg och orderböckerna fylls på allt mer. Men det har inte alltid varit lätt utan krävt hårt arbete hos alla på företaget. – Vi har väldigt duktiga medarbetare, ett gott gäng som vill framåt. Det har varit tufft och nattsömnen har väl inte alltid varit den bästa men du måste våga för att vinna, avslutar Ulf Hjalmarsson.

Elektroder tillverkade i koppar.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here