– Ibland är det uppenbara svårt att se och ta till sig. Kan det verkligen vara så enkelt och smidigt att göra något man vet med sig brukar vara både tidskrävande och krångligt. Vi har genom åren visat att det faktiskt är på det sättet. Rätt använt kan Edgecam bidra till att maskinerna utnyttjas bättre, säger Anders Brunström vd på Edge Technology och fortsätter;
– Att vilja men inte kunna är en frustrerande känsla. Vi gör en liten insats för att råda bot mot detta genom att varje år bjuda in till en träff för Edgecam användare så gjorde vi även i år. En användarträff som utvecklats sedan första träffen 1999 och som följt med i tiden men alltid har fokus på att förmedla kunskap. Kunskap som användarna av Edgecam kan omvandla i ökad produktivitet på sin arbetsplats.
De nyheter och förbättringar som användare får i varje ny version av Edgecam kan ibland vara väldigt tydliga och ibland mer dolda. Under träffen försöker vi visa ett urval av alla förbättringar som vi sett i Edgecam under de gångna åren, förklarar Anders Brunström.

Anders Brunström förmedlade att med allt kortare produktcykler så behöver kunderna mer hjälp och support för att snabbt kunna utnyttja nya funktioner i Edgecam.
Anders Brunström förmedlade att med allt kortare produktcykler så behöver kunderna mer hjälp och support för att snabbt kunna utnyttja nya funktioner i Edgecam.
Mer och djupare kunskap förmedlat av Peter Ameloot och David Currah från moderbolaget Vero Software som är en del av svenska Hexagon.
Mer och djupare kunskap förmedlat av Peter Ameloot och David Currah från moderbolaget Vero Software som är en del av svenska Hexagon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets användarträff arrangerades med bas i Västerås där man första dagen besökte Seco Tools i Fagersta för flera demonstrationer, provkörningar i maskiner på Democentret, med korta frågestunder och information. Här fanns möjligheter att se CAM live och med det menade man bearbetning av detaljer programmerade med Edgecam i tre olika maskiner. Bearbetningarna var framtagna för att påvisa nyttan med nya funktioner
i Edgecam. Av erfarenhet kan man från Edge Technology efter varje träff spåra att det finns funktioner som behöver belysas mer än andra där kunderna av olika skäl inte använt eller metodik som man inte anpassat till sin produktion.
– Vi vet av erfarenhet att många av våra besökare av användarträffdagarna ger nya idéer som man provar på när man kommer tillbaka till sin arbetsplats, nyheter som man kan förmedla ut i verkstaden till sina arbetskamrater, säger Anders Brunström.

diagram

Tio frågor till Anders Brunström vd på Edge Technology

Varför har vi CAM system?

Det finns flera skäl att Edgecam används inom industrin. Bland annat lönsamhet, produktivitet, arbetsmiljö och miljö. Det är en teknisk produkt som löser teknikproblemet att skapa NC-program till bearbetningsmaskiner. Samtidigt är det ett medel att skapa bättre arbetsmiljö för den som ska programmera en maskin. Att programmera en maskin vid maskinen är ergonomiskt olämpligt såväl ljus som ljud och arbetsställning är olämplig. Betydligt enklare att få bra arbetsmiljö för programmeraren om Edgecam används. Miljön tjänar på att CAM system programmerar maskiner då Edgecam kan skapa verktygsbanor som ger effektivare bearbetning dvs kortare bearbetningstid och därmed mindre förbrukning av både energi och verktyg. För många användare är CAM systemets påverkan på lönsamheten en mycket viktig faktor, det finns komponenter som bearbetas i CNC-maskiner som i princip är omöjliga att programmera manuellt. På samma sätt finns det CNC-maskiner som är mycket svåra att använda på mest effektiva sätt utan CAM system. Dvs CAM systemet möjliggör tillverkning som den manuella programmeringen inte klarar av. Ställtider reduceras eftersom maskinerna programmeras samtidigt som de producerar.

Varför behöver vi utveckla dem?

En retorisk fråga ! Klart att det behöver utvecklas som allt annat utvecklas. På samma sätt som all annan teknik utvecklas måste CAM system utvecklas. Maskiner, verktyg, metoder, material mm utvecklas för att kunna tillgodogöra sig denna utveckling behöver även CAM systemet utvecklas. Vero Software som äger och utvecklar Edgecam är världens största CAM leverantör med ett flertal CAM produkter som var och en är utvecklad för ett område. Gemensamt för dem är att de delar teknologi dvs ny funktionalitet i Edgecam kan om det är tillämpligt komma till nytta i Veros övriga CAM system. På samma sätt utvecklas Edgecam av att de andra Vero systemen utvecklas.

http://www.cimdata.com/en/industry-summary-articles/item/6448-cimdata-report-shows-vero-software-a-cam-market-leader
http://www.verosoftware.com/news/articles/Vero-Number-1-CAM-Business

När kom det första CAM systemet från Edgecam?

Edgecam har sitt ursprung i ett engelskt företag som hette Pathtrace. De levererade den första utgåvan av sitt CAM-system 1983. Systemet kallades PMS (Pathtrace manufacturing System) och kördes på en Commodore PET. Produkten fick namnet Edgecam i och med steget över till MS Windows som skedde redan 1995. Edgecam var ett av de första CAM-systemen som var utvecklade för Windows.

Följer utvecklingen av produkterna inom CAM övrig teknikutveckling eller är man generellt oberoende av denna? Maskinutveckling styr? Konstruktion styr?

Det är som med all utveckling, det går hand i hand. Maskiner, verktyg, material, metoder och system utvecklas alla kontinuerligt. I Edgecams utveckling ingår omfattande samarbete med leverantörer av verktyg och maskiner. Det är viktigt att utveckla Edgecam på så sätt att de nya maskinerna mm kan hanteras på enklast möjliga sät.

Vad kännetecknar ett bra CAM system igår – idag och i framtiden?

Skillnaden mellan CAM-system från igår och dagens CAM-system är stor. Dagens system hanterar mer komplexa maskiner, fler bearbetningsmetoder och de kan visualisera/simulera det som kommer att ske i maskinen på ett betydligt tydligare och säkrare sätt. Edgecam utvecklas kontinuerligt och levereras till användare i två nya versioner per år. Genomgående i utvecklingen är stort fokus på nytta för användaren. Att göra Edgecam enklare och mer intuitivt för användaren är prioriterat. Likaså är automation av CNC-programmering ett utvecklingsområde som skapar stora värden för användaren. Alla verktyg och funktioner som Edgecam ställer till programmerarens förfogande kan ingå i automatisk processer i Edgecam. Systemet kan själv göra val som underlättar och förkortar programmeringstiden. Automatiken skapar samtidigt säkrare och mer konsekventa program.

qh-edge-006Hur påverkar nya maskinsystem CAM systemen?

Nya styrsystem kräver som regel att CAM systemens postprocessorer anpassas för dessa. Det är ofta så att maskiner som ser ut att vara identiska kan vara olika i hur deras system är konfigurerade något som oftast innebär att de kräver unika postprocessorer för att hanteras på optimalt sätt.

Finns det verkstäder idag som inte har CAM system och hur ser utvecklingen ut några år tillbaka i procent?

Det finns tyvärr fortfarande många tillverkande företag med CNC maskiner som ännu inte har upptäckt vilka vinster ett CAM-system kan ge dem. Med tanke på att det säljs nya CAM-system hela tiden bör andelen företag utan CAM system minska uttryckt i procent.

Vad finns det för hinder i er utveckling som CAM leverantör?

Handlar det om tekniska eller mänskliga hinder eller bägge eller något annat. Den viktigaste faktorn för vår framgång är vi människor. Vårt kunnande i kombination med Edgecam som är en ledande CAM-produkt är avgörande för att våra användare ska bli framgångsrika användare.

Vilken är den produkt från EdgeCam som fått störst genomslag och uppmärksamhet igenom tiderna nämn en eller två eller tre?

Waveform – en mycket effektiv och lönsam bearbetningsmetodik inom såväl svarvning som fräsning. Waveform ger kortare bearbetningstid samtidigt som livslängden på verktygen ökar. Genom att skapa verktygsbanor där verktyget är i ingrepp med konstant vinkel uppnår vi mycket gynnsamma bearbetningsförhållande. Verktygsbanan är i princip omöjlig att skapa manuellt. Vilket innebär att den som har Edgecam kan producera med större lönsamhet än den som programmerar manuellt.

Workflow – Edgecams unika arbetsflöde som innebär stora tidsvinster för programmeraren. Tack vara ett logiskt och tydligt användargränssnitt kan Edgecams Workflow ge programmeraren en arbetsmiljö där arbetet sker i ett logiskt flöde som anpassar dialogen allt eftersom programmeringsarbetets fortskrider.

Strategier – Edgecams välbeprövade förmåga att bearbeta direkt på solider med assocativitet. Strategier ingår som standard i Edgecam dessutom kan användaren själv skapa egna strategier för metodik som de vill återanvända. Strategier innebär att Edgecam automatisk kan skapa hela eller delar av program. Med hjälp av Edgecams strategier kan ett producerande företag skapa säkrare och mer konsekvent programmering.

Finns det intressanta produkter som redan finns men som man avvaktar med på grund av omognad i branschen eller att det är så speciellt att det endast finns ett fåtal företag som skulle vara betjänta av det?

Om jag nu ställer samma frågor till en av era kollegor/konkurrenter, hur positionerar ni er på marknaden jämfört med era konkurrenter. Skiljer sig produkterna märkbart åt?
CAM-system är lika på ett sätt – de är till för att skapa NC-kod. Hur detta går till är olika i systemen. Såväl funktionalitet som kapacitet skiljer avsevärt mellan olika system. Edgecam är utan tvekan ett av de absolut ledande systemen. Vi som leverantör av Edgecam är ett av de ledande företagen inom CAM i Sverige.

Teamet från Edge Technology tackade för medverkan på användarträffen i Västerås och önskade på återseende till nästa års användarträff 2017.
Teamet från Edge Technology tackade för medverkan på användarträffen i Västerås och önskade på återseende till nästa års användarträff 2017.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here