AMADA Scandinavias ”Framtidens teknologi” öppna hus/event besöktes under 3 dagar av 200 teknikintresserade kunder. Alla plåtbearbetningsmaskiner som visades skapade stort intresse bland besökarna och i synnerhet den nya VENTIS fiberlaser.

Under öppna huset besökte kunder från Danmark, Norge, Finland och Sverige och presenterades även inför AMADAS nya skandinaviska organisation. Det såldes flera maskiner under de tre dagarna, där ibland den populära HG ATC kantpressen med automatisk verktygsväxling.

Hur känns det nu med lite distans till eventet, frågar vi Peter Book på AMADA.
– Mycket bra. Vi har haft ett stort intresse som både har givit affärer och förfrågningar på nya möjligheter.

Vad är era framtidsvisioner för AMADA Scandinavia ur ett kundperspektiv?
– Ett starkare AMADA, genom att dela resurser och kunskap över gränserna. Detta kommer att ge en ökad tillgänglighet framför allt på servicesidan.

Vad är det första kunden frågar sig vid en maskininvestering?
– Hur kommer denna lösning förbättra min vardag och ge ökad vinst.

Och vad är den första frågan ni ställer vid en maskinförfrågan?
– Vilka utmaningar har ni i produktionen och vilka förväntningar har ni med en nyinvestering

Och vilka parametrar ställs för att investera på smartaste sätt?
– Många, men en viktig punkt är att göra en balanserad investering. Titta på det verkliga behovet idag, försök att definiera kommande flaskhalsar i produktionen. Därefter titta på en långsiktig plan som kan innefatta flera investeringar under flera år…

Vi är givetvis nyfikna på responsen för nya Ventis, vad sa besökarna?
– Responsen har varit god. Det är flera som har kommenterat att kvalitén börjar likna Co2 lasern, vilket är vårt mål med Ventis. Det har också setts som positivt att AMADA satsar på utveckling av strålkontroll inte bara ökad effekt från resonator.

Amada visade den populära Ensis-AJ fiberlaser (6 kW) med ASF-EU höghastighets höglager och TK-L automatisk sorteringsenhet för plockning, den ideala lösningen för obemannad produktion.
På fotot ser vi Peter Book AMADA Scandinavia och Leif Käldman från det finska automationsföretaget LKI som är auktoriserad samarbetspartner till AMADA när det gäller automation.

VENTIS 3015AJ började säljas på den svenska marknaden den i oktober i år. Maskinen visades ursprungligen på mässan EuroBlech 2018.

Peter Book höll föreläsningar i digitaliseringens tecken när Amada demonstrerade V-Factory visuella programvara för uppkopplad produktionsövervakning för första gången i Skandinavien. Med V-Factory går det att övervaka maskinernas status i produktion, När som helst, vart som helst och baserat på realtids-data.

AMADA har nu lanserat V-Factory systemet som ger realtidsdata från AMADA:s maskiner med AMNC kontroll. När som helst, var som helst, med hjälp av vilken internetuppkopplad enhet som helst kan man använda systemet. Parametrarna som övervakas ger en bild över till exempel aktuell maskinstatus och produktionstakt, materialanvändning, energiförbrukning och driftsanalys, vilket ger en snabb och överskådlig rapport av hela den anslutna produktionsmiljön.

Snabb tillgång till korrekta och uppdaterade realtidsdata är idag en förutsättning i branscher som behöver ha full kontroll över sin produktion och maskintillgänglighet. AMADA:s V-Factory är utformad för att möta dessa behov och krav i ett omfattande men ändå lättanvänt format. Systemet består av en anslutningsbox och programvara, med detta som grund får användarna tillgång till en särskild webbsida som heter My V-Factory, webbsidan är kompatibel med vanligt förekommande datorer, surfplattor och smartphones (Android och iOS).

Producerar maskinen? Förbereds nästa program? Är maskinen i stand-by eller i viloläge? Står maskinen stilla med ett alarm?
Sådan information kan vara avgörande och mycket viktig för företagsägare eller produktionschefer som inte befinner sig på fabriksgolvet, är på annan plats eller om man kör obemannad drift. Även maskinens operatör har givetvis också stor nytta av snabb och enkelt åtkomliga maskindata.

En mängd nyttig information finns tillgänglig, inklusive en fullständig historik över samtliga program som körts och detaljerad information om producerade detaljer och maskinprestanda. Till exempel kan V-Factory ge information om ställtider, till exempel att man under den övervakade perioden väntade ett visst antal timmar på material, detta kan ge värdefull information för kommande förbättringsåtgärder.

V-Factory ger användaren information om maskinens drifttid, eventuella driftstopp, ställtider och tid då den är i standby-läge. Detta ger ett bra underlag för korrekta analysrapporter över produktionen. Med en uppkopplad lasermaskin kan man utläsa förbrukning av material, gas och elektricitet och för en kantpress kan man till exempel samla in data om vilka verktyg som använts mest frekvent och se hur många bockar som utförts med det aktuella verktyget.

Ytterligare en viktig funktion är att man har tillgång till data för maskindiagnostik, vilket leder till att man på ett tidigt stadie kan identifiera problem med maskinen och därmed kan sätta in åtgärder för att reducera driftstörningar och stopp. Värdefull information om maskinens dagliga underhåll samlas också in.

”Data förändrar världen” Det är vårt ansvar som maskintillverkare att erbjuda kunderna kraften och potentialen i dataanalys, så att de kan förbättra maskinerna tillgänglighet, förbättra sina produktionsresultat och utöka sin verksamhet.”

V-Factory stödjs inte bara av alla nya maskiner från Amada, utan också av alla befintliga maskiner med NC-kontrollen AMNC 3i. Allt som krävs är en standardinstallation som endast tar några timmar och det påverkar inte den pågående produktionen.

VENTIS-3015AJ lanseras nu för fullt på den
skandinaviska marknaden

Och besökarna på öppna huset i Alingsås fick alltså en förhandsvisning av AMADAs nya fiberlaser -VENTIS 3015AJ – som är den första lasermaskinen som har företagets unika teknologi LBC (Locus Beam Control), vilken förbättrar både bearbetningskvalitet och produktivitet i rostfritt stål och aluminium.

I konventionella skärningssystem för fiberlaser minskar energitätheten i stålen när materialtjockleken ökar, vilket leder till en bristande effektivitet och behovet av att fokusera ut laserstrålen.

LBC-tekniken, som är den enda i sitt slag på marknaden för skärande lasermaskiner, erbjuder en flexibel strålstyrning med bibehållen energitäthet som anpassas efter olika material och tjocklekar. Detta uppnås genom att laserstrålen styrs i ett oändligt antal olika locus-mönster som ger högeffektiv skärprestanda.

Vid tillverkning av konventionella fiberlasermaskiner är det enda sättet att motverka förlusten av energitäthet att öka uteffekten på laserkällan. Men detta innebär givetvis ökade kostnader, både vad det gäller investeringsnivå och förbrukning vid el vid användandet. Ventis, som är försedd med endast en diodmodul på hela 4 kW och LBC-teknik, kan minska elförbrukningen med 30 %, enligt AMADA.

LBC teknologin som Ventis är utrustad med har tre primära funktioner,
• Productivity Mode – Ökad produktivitet
• Quality Mode – Förbättrad kvalitet på skärsnittet
• Kerf Controll Mode – Pålitligare produktionsflöde

Productivity Mode ger användaren en betydande förbättring av skärkapaciteten, främst vid skärning i rostfritt stål och aluminium med nitrogen. Exempelvis skär Ventis rostfritt stål dubbelt så fort som tidigare fiberlaserteknik med samma effekt och aluminium upp till tre gånger så snabbt. Med dessa nivåer av prestanda, tillsammans med lägre energiförbrukning, kan man i vissa fall minska produktionskostnaderna med upp till 75 %, säger AMADA.

Quality Mode ger, precis som namnet antyder, en klart förbättrad snittyta och reducerat slagg (”skägg”) på undersidan av plåten. Man får förbättrad skärkvalitet med en snittyta med 50 % mindre grovhet och slagget på undersidan är minimerad till mindre än 10 mikrometer. I de senaste studierna genomförda på AMADAs anläggning i Japan visade det sig att man skär 15 mm rostfritt helt utan slagg på undersidan. Detta resultat innebär att användarna kan minimera, eller helt ta bort, sekundära processer och tempon såsom gradning, vilket minskar den totala produktionskostnaden av detaljen. Noterbart är att vid drift av Ventis i Quality Mode ger en snabbare skärning än en vanlig fiberlaser med samma effekt.

Skurna detaljer i olika material och tjocklekar.
Skurna detaljer i olika material och tjocklekar.

Slutligen ger Kerf Control Mode ökad pålitlighet och stabilitet vid automatiserad produktion. Genom den kontrollerade styrningen av stålen i locus-mönster kan snittbredden regleras och ökas upp till 2-3 gånger gentemot en konventionell fiberlaser. Faktum är att systemet styr snittbredden för optimal effektivitet baserat på den materialtyp och tjocklek som bearbetas. Resultatet är konsekvent och förenklad borttagning av detaljer och därmed en ökad pålitlighet under drift. Företag med automatiserad drift med detaljplockning behöver inte längre kämpa och oroa sig för detaljer som sitter fast i plåtarket på grund utav den smala strålvidden.

Den nya AMADA VENTIS, med innermåtten 3070 x 1550 x 100 mm i X-, Y- och Z-axlarna, styrs utav den nyutvecklade och effektiva NC-kontrollen AMNC 3i och programmeras via den tillhörande och kraftfulla off-linemjukvaran.

De mest påtagliga vinsterna med den integrerade LBC-tekniken finns på rostfritt stål upp till 20 mm tjockt och aluminium upp till 18 mm. VENTIS kan också användas för bearbetning av många andra material, inklusive stål (upp till 25 mm), mässing (10 mm) och koppar (8 mm).

Skandia Elevator fanns på plats och tittade nyfiket på den nya fiberlasern VENTIS.
Skandia Elevator fanns på plats och tittade nyfiket på den nya fiberlasern VENTIS.
Diskussioner mellan experter
Diskussioner mellan experter

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here