12 000 kvm produktionsyta ger möjligheter. Gårö Plåtprodukter AB i Gnosjö erbjuder legobearbetning av tunnplåt i materialtjocklekar från 0,7 upp till 4 mm. Här finns en maskinpark som förändras och ”rör” på sig. Det handlar om att effektivisera produktionsytan och hitta nya flöden med ny maskinteknik. Fabriken kommer aldrig att bli färdig utan här sker ständiga förändringar i layout. Tillverkningsmetoderna är laserskärning, stansning, bockning och pressning men även svetsning, montering och ytbehandling. Kunderna finns i alla branscher utom fordonsindustrin och Telekom. Företaget levererar ofta helhetslösningar till sina kunder. Kompletta produkter kan innefatta såväl plåt och plast som trä och elektronik.

Emma Ingelsbo är en ung tjej som är maskinoperatör på en kantpress AMADA HG 1003.
Maskinen har helautomatiskt verktygsbyte till kantpressen men till skillnad från den andra kantpressen från AMADA så sker bockningen här
manuellt av operatören.
– Maskinen styr jag med touchkontroller vilket är smidigt. Det är en miljö som gör jobbet lättare och mer tekniskt med bra IT lösningar.

En av grundstenarna i företaget är den typiska Gnosjöandan och samarbetet med olika företag i området. Gårö Plåtprodukter vill med smarta lösningar utmana konkurrenterna i branschen och samtidigt behålla högsta möjliga kvalité.
Ögonblicksbilden vi får information om när vi kommer på besök är att företaget har en mycket bra orderingång, många nya kunder och även att befintliga kunder ökar sina beställningar mycket för att man tar bl.a. hem produktion från Asien plus att man givetvis säljer mer av sina produkter. Orosmolnen just nu är få men man har som alla företag som spetsar sin verksamhet med ny teknologi stora problem att hitta kompetent personal.
– Vi finns i en region med många företag inom tillverkningsindustrin och det är många som drar i de få arbetssökanden så det är tufft. Men detta stoppar inte vår klara linje att öka vår produktion och kunna erbjuda våra kunder det man önskar av oss och då blir vägen framåt att automatisera för att hitta fler produktionstimmar per dygn och vi har även förklarat krig mot våra ställtider, säger Pierre Bengtsson vVD.
Teknikutvecklingen och digitalisering ställer helt nya krav på företagens personalpolitik. Kompetens är en bristvara idag. Samtidigt blir det allt vanligare har jag förstått att de som är riktigt intresserade av industri och teknik hittar en arbetsgivare snarare än tvärtom. Därför är det viktigt för företag som Gårö att ha en attraktionskraft på arbetsmarknaden. Begreppet karriär är inte heller längre vad det brukade vara. Det betyder säger Pierre Bengtsson, att man inte kan räkna med att medarbetare stannar kvar på en och samma arbetsplats som generationer gjort tidigare.
– Här måste vi vara flexibla, lyhörda och förstå att man som ung tekniker ibland vill söka sig vidare till andra jobb på andra orter eller studera vidare. Därför är det viktigt för oss att skapa en arbetsplats som är trivsam och med ett högt teknikinnehåll, där så många av våra medarbetare som möjligt vill stanna kvar här, så länge som möjligt.

Teamledare Malin Melkersson visade en detalj som tillverkas helt automatiskt i en kantpresscell.
Nicklas Antonsson jobbar med den nya stansmaskinen AMADA EMZ3015RT.
– Allt här är hög tekniknivå med vill jag säga bland det skarpaste som finns på marknaden och med helt automatiska verktygsbyten till stansmaskinen så har vi minskat ställtiderna.

Ledtider och seriestorlekar

All produktion av tunnplåtsdetaljer och komponenter som Gårö Plåtprodukter, stansar och bockar går mot allt kortare serier och det i sin tur betyder fler orderrader
i företagets system, order som är korta och flexibla i ledtider.
– Kraven på oss underleverantörer har ökat väsentligt. Kunderna efterfrågar kortare ledtider och mindre avropsvolym och det tror vi på Gårö kommer att vara en nyckel framåt, att kunna lösa detta med bibehållen lönsamhet. Vi pratar verkligen ”just in time” idag och därför behöver vi de bästa maskinerna med den senaste tekniken. Ute
i produktionen fokuseras dagligen på flexibilitet i alla dess former, snabba omställningar och arbeta mycket med ställtidsreducering så vi utmanar våra processer varje dag för att bli effektivare, snabbare och bättre, förklarar Pierre Bengtsson.

AMADA HG 1003 kantpress, utrustade
med ATC kabinett för automatisk
verktygsväxling. Den ena maskinen helautomatisk
Den andra är manuell med operatör, vilket ger stor flexibilitet när
det gäller att planera körningarna. Korta
serier, svåra bockningar framförallt men operatören slipper byta verktyg och här sparar man mycket ställtid.

Automatiska verktygsbyten med magasin ställkostnaderna skall bort

Investeringar har skett inom maskinteknik för stansning och bockning. Det handlar om tre nya maskiner från AMADA och maskininvesteringarna är helt i linje med företagets kommande prognoser och i detta handlar det om att generellt så vill morgondagens kunder tillverka sina produkter med korta ledtider och i allt mindre serier vilket ger Gårö kanske inte så mycket högre omsättning men man får mycket fler orderrader som skall tillverkas varje dag och det betyder ökade ställkostnader för oss
i tillverkningsindustrin.
– Vi är en ren underleverantör och det betyder att vi kan se vad vi skall tillverka, ofta i ett 4 veckors perspektiv. Visst vi har längre serier och vet mer men i det stora hela så ser vi inte längre än 4 veckor bort. Vad som sen kommer är upp till våra kunder och det kan vara korta serier eller lite längre, stora detaljer eller små, komplexa eller enkla. Därför måste vi mer än någonsin tidigare ha en flexibel maskinpark där vi snabbt kan tillgodose kunderna.
– Vi kanske inte alltid vet exakt hur lång tid en produkt tar att tillverka i tid men ställtiderna måste vi veta för att vi skall kunna planera en produktionsdag med ett effektivt flöde, säger Pierre Bengtsson.
– Med våra nyinvesteringar har vi nu en maskinpark och en organisation som kan ta hand om alla de möjligheter som våra kunder ger oss, säger Pierre Bengtsson.

Per Andersson är på plats för att informera oss om de tre nya maskininvesteringar som man gjort från AMADA och de är som följer;
– Om vi börjar med den stora produktionscellen så är det en stansmaskin AMADA EMZ3015RT
Tekniska fakta, plåtformat 3 000 x 1 500 mm.
Bordet är helt täckt med borst för repfri produktion. Automatisk laddning av stansverktyg via verktygskabinett med kapacitet 300 stansar och 600 dynor. Full kontroll och diagnostik på verktygen säkerställer kvalitén via QR kod.
ASIIIMP 300, AMADAs plåtlager med kapacitet av 9 paletter á 3 000 kg.
PR 300 +2 plockrobot med kapacitet stapling till 8 europallar. Stansanläggningen är synnerligen lämplig för små- till medelstora produktionsserier, samt kökörning obemannade timmar.
– Nästa maskin som Gårö nyligen köpt är en robotcell HGARs med automatisk verktygsväxling (ATC) samt gripdonsväxling för robot.
Även denna produktionsutrustning är anpassad för små- till medelstora produktionsserier samt kökörning obemannade timmar.
– Och slutligen en kantpress AMADA HG 1003 ATC 100 T kantpress med 20 kg hanteringsrobot.
Kantpressen har automatisk verktygsväxling. 3 min för det mest komplicerade stället. Tack vare att den bemannas är den otroligt flexibel och kommer till sin rätt vid små seriestorlekar.
– Trenden vi tydligt ser vid maskininvesteringar är att minska ställtider samt eliminera handhavandefel i manuella processer. Under längre tid har ställreducering varit ett tema för marknaden. AMADA har länge fokuserat på lösningar för att minimera ställtid, öka produktiviteten samt minska kassation, avslutar Per Andersson regionsäljare på Amada Sweden AB.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here