Initialt handlade det om totalt tre byggnationer som Weland i Smålandsstenar nu planerade för. Den största byggnationen är en ny fabrikslokal på 20 000 kvadratmeter. Man vill även bygga till den ursprungliga byggnaden med 1 800 kvadratmeter fördelat på tre plan för nya kontor och personalutrymmen. Detta som ett resultat av att man de senaste åren har vuxit och ökat antalet anställda. Av de ursprungliga planerna på tre byggen så är det enbart ett som blir realiserat i när tid, nämligen det 1800 kvm stora bygget för kontor och personalutrymmen. Resterande projekt dröjer i avvaktan på nya detalj- och översiktsplaner för industriområdet man befinner sig på.
– Det är ett jättesteg för oss men det är ett viktigt steg och det ger oss möjligheten att fortsätta på den här banan. Vi tror att det både är bra för kommunen och för Smålandsstenar och det är den största enskilda byggnation som vi har gjort genom tiderna, säger fabrikschef Björn Henriksson.
Fabrikslokalen är idag 90 000 kvadratmeter stor. Den senaste nybyggnationen gjordes 2014 och då ökade man ytan med 7 000 kvadratmeter. Det är främst plåtbearbetningen som expanderat de senaste åren och därför kräver mer plats än vad man har idag. Snart har man en hektar produktionsyta och man behöver nyanställa medarbetare inom alla segment på företaget.
– Fabriksbyggnaden är en investering för framtiden. Vi vill ha möjlighet att växa utan att behöva tänka på om lokalerna räcker till, säger Björn Henriksson.
De senaste åren har rubrikerna om ungas intresse för tillverkningsföretag varit allt annat än positiva ”Unga ratar jobb inom industrin”. ”Bilden av industrin är smutsig och grå”. ”Industrin lockar inte dagens ungdom” är rubriker som vi möter när industrin kommer på tal ute i de stora medierna som tv och dagstidningar.
Hög tekniknivå krävs allt mer för att arbeta inom industrin. Dagens produktion kännetecknas av ett ständigt utvecklat teknikinnehåll och den högteknologiska tillverkningen utvecklas nu i en allt snabbare takt och det råder stor brist på CNC-operatörer och verkstadstekniker. Branschen är mansdominerad därför är tjejer extra välkomna av flera skäl. Ett företag som lyckats med rekrytering av duktiga medarbetare och som är en arbetsplats som tjejer gärna söker sig till p.g.a. företagets goda rykte och den tradition man har i att anpassa sina arbetsuppgifter, så att även tjejer kan och vill arbeta på verkstadsgolvet, är en medveten satsning på en jämställd arbetsplats sedan många år tillbaka från företagsledningen på Weland AB i Smålandsstenar.

Problem och tillväxthinder för företag som Weland och för egentligen vilket annat företag som helst i industrin som expanderar är att få tag på intresserade medarbetare med kompetens. Hur möter man ett av framtidens svåraste problem.
– Jobben har förändrats på Weland och om man tänker förr när vi enbart tillverkade egna produkter, då var omsättningen på personal betydligt mindre. Men nu när vi även förutom egna produkter växer kraftigt som underleverantör (som är en mer personalintensiv verksamhet), så kräver det mer personal och medarbetare med annan kompetens för vår maskinpark utvecklas hela tiden med ny teknik vilket kräver högre och högre kompetens vilket då är ett problem idag i Sverige. Vi saknar och har nu ett stort behov av medarbetare med högre utbildning än gymnasium och måste hitta kompetens inom specialområden som t.ex. automation/robot/vision och CNC-operatörer med programmeringskunskaper och ett stort teknikintresse, säger Björn Henriksson och fortsätter;
– För att expandera och utveckla sin verksamhet behöver ett företag duktiga medarbetare i alla åldrar och både kvinnor och män, så arbetsplatsen måste vara attraktiv och med en jämställdhetsplan som företagsledningar arbetar efter och följer.
– Jag tycker personligen att istället för att beklaga sig över dagens arbetskrafts bristande intresse för industrin, borde industrin fråga sig själva hur man ska locka morgondagens med¬arbetare. Vi i tillverkningsindustrin måste ta initiativ själva, vi kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att staten eller kommunen skall göra något utan det handlar om egen handlingskraft, helt klart och här tycker jag att vi på Weland har löst problemet på många sätt, dels att verkligen satsa på de kvinnor som kommer hit och aktivt söker jobb, för det visar att man har ett intresse och vill, dels genom satsningar tillsammans med andra företag i bygden på ett industrigymnasium i Värnamo säger Björn Henriksson.

Anita Eriksson laseroperatör.

Att attrahera medarbetare med rätt inställning oavsett kön och bakgrund är nyckeln till framgång

Jag träffade några av tjejerna som arbetar som maskinoperatörer och får en pratstund med Anita Eriksson laseroperatör, på fleroperation Nga Truong, Ann Bägeby och Britt-Inger Larsson. Tjejerna har arbetat i produktionen i över 10 år och en av dem Anita Eriksson har arbetat på Weland i 17 år.
– Det bästa med jobbet är just det att det är så produktionsnära, man tillverkar faktiskt en produkt som skall användas som
i detta fallet, just nu så laserskär jag sågsvärd för skogsmaskiner. Jag tycker om att veta vad jag tillverkar för något och vad det skall användas till, säger Anita Eriksson.
Hon trivs väldigt bra med att jobba inom industrin och tycker att fler tjejer borde söka sig till dessa jobb. Själv var hon arbetslös och sökte jobb på Weland som hon fick. Ett jobb som hon aldrig ångrat
– Visar man intresse för teknik och vill lära sig och utvecklas, så är det alltid lättare och under åren så har jag gått interna

Ann Bägeby visar detalj dom efterbearbetats.

vidareutbildningar inom programmering och lärt mig ny teknik och nya maskiner när vi investerat. Jobbet innebär även att jag kör truck och hantera plåtar.
– Jobbet är omväxlande och ser man över ett år så handlar det om hundratals olika detaljer i olika plåttjocklekar som skall skäras i en mängd varianter, säger Anita Eriksson och tillägger;
– Jag övervakar maskinen så att den skär rätt mönster och är inställd på rätt plåttjocklek. Körningarna får jag dagligen med order som jag sedan knappar in i maskinens styrsystem. Jag är första bearbetningsmaskinen i ett flöde där ofta de utskurna detaljerna går vidare till vidareförädling hos mina kollegor som opererar våra MAZAK fleroperationsmaskiner för fräsning, borrning och gängning m.m.
Tanken med att få intervjua er är att ni syns och ger era intryck av ett modernt industrijobb och att det i sin tur kan inspirera tjejer att välja ett framtida yrke inom teknik och industri.
– Det är bra och vi ställer upp på det. Jag är nedflyttad från Norrland sedan 1985, där jag också arbetade i en industri som operatör men kände att jag behövde byta arbetsplats efter 19 år, även byta miljö och

Louise Sunnegårdh Ravema och Britt-Inger Nilsson Weland.d.

flytta men jag ville gärna fortsätta att jobba inom industrin så jag hamnade här i Smålandsstenar och fick omgående jobb som operatör här på Weland där jag nu varit anställd i snart 11 år, säger Britt Inger Larsson.
– Jag trivs alldeles utmärkt här och kör en fleroperationsmaskin, en horisontell Mazak PFH- 5800 med 500 palett och fixtur, för en högre automationsgrad som jag har haft flera olika vidareutbildningar på. Vi är nog extra många tjejer här och det beror på att vi känner oss både uppskattade och accepterade som maskinoperatörer, vi känner oss och är professionella operatörer som gör jobbet lika bra eller bättre som killarna, skrattar Britt Inger och hon ser och är självsäker.

MAZAK och Automation från SVIA.
– När man har lite enklare bitar med lite bearbetning med höga volymer så har man automatiserat bort det monotona plockjobbet med robot. Här går det i princip dygnet runt utan bemanning. På bilden ser vi Louise Sunnegårdh och Göran Skogefors representerande teknikleverantören Ravema.Att tjejerna trivs på Weland förstår jag, för alla har långa anställningstider och vi frågar nästa operatör Ann Bägeby vad det beror på att hon arbetat över 10 år på verkstadsgolvet.
– Här händer det saker och företaget är stabilt och mår bra. Det ger oss intressanta jobb då vi kör mycket jobb på lego men också egna produkter vilket ger en bra mix och en bred produktflora att tillverka, vilket ger stor omväxling. Vi jobbar mycket med den viktiga efterbearbetningen efter laserskärning för att få komponenten helt klar. Jag och min kollega arbetar vid exakt likadana vertikala fleropar MAZAK VC Nexus Smart 430A.
– Jag är inflyttad till Smålandsstenar tillsammans med min man och vi kände till Weland och jag sökte och fick jobb här direkt. Det var naturligt för mig att välja ett industrijobb då jag hade erfarenhet från det sedan tidigare.
Sist men inte minst så träffar vi Nga Truong som arbetat på Weland i 17 år. Hon kom tillsammans med sin familj från Vietnam till Sverige 1992 och hennes man arbetar också på Weland.
– Jag flyttade till Smålandsstenar från Halmstad år 2000 dit jag kom först i Sverige. Jag ville jobba inom industrin men kunde ingenting från början men jag ville lära mig så fort som möjligt och efterhand så blev jag utbildad och arbetar nu som maskinoperatör tillsammans här med Ann Bägeby och jag kör en likadan MAZAK maskin som hon gör.
– Vi får mycket hjälp och lär oss mer och mer om det vi gör, tack vare Mattias Carlsson som är vår produktionsledare och tekniker. Han stöttar och ”peppar” oss när det behövs t.ex. vid inkörningar av nya program och det är viktigt att vi behandlas lika som kilarna vilket vi gör, han behandlar oss lika som grabbarna här på golvet vilket är viktigt för stämningen, att alla betyder lika mycket oavsett kön, menar tjejerna Nga, Ann och Britt -Inger.

MAZAK och Automation från SVIA. – När man har lite enklare bitar med lite bearbetning med höga volymer så har man automatiserat bort det monotona plockjobbet med robot. Här går det i princip dygnet runt utan bemanning. På bilden ser vi Louise Sunnegårdh och Göran Skogefors representerande teknikleverantören Ravema.

Sammanfattningsvis kan vi säga att allt mer inom industrin automatiseras och styrs via datorer. Som maskinoperatör arbetar du med moderna och datorstyrda maskiner som t.ex. en CNC-maskin. Här har du möjligheten att bli duktig på att hantera verktyg, uppspänningsutrustning och CAD/CAM-teknik där datorbaserade ritningar överförs till datorstyrd produktion. Du bearbetar olika material samt gör bedömningar av utformning och kvalitet på produkten du arbetar med. Många maskinoperatörer har ett helhetsansvar från råämne till färdig detalj, kvalitetskontrollerad och färdig för packning och leverans till kund.
Totalt har Ravema levererat 13 maskiner från japanska MAZAK till Welands produktion, den första maskinen köpte man 2004, så man är det klart dominerande fabrikatet inom den skärande bearbetningen. Bland kantpressar och laserskärmaskiner så är Bystronic det dominerande fabrikatet men man har också två rörlasrar från MAZAK och ett tiotal rörlasrar och rörbockar från BLM/Adige vilket gör maskinparken och de volymer på bearbetat gods som man gör på Weland per år, till Sveriges största tillverkningsindustri inom bearbetad och formande av plåt. Jag har hört ett rykte att man t.om. har fler rörlasrar än den stora biltillverkaren Mercedes fabrik i Stuttgart och det vill inte säga lite det. Man tror nästan inte det är sant, mycket imponerande.
Med på besöket på Weland är representanterna Göran Skogefors som är säljare och Louise Sunnegårdh säljassistent från maskinleverantören Ravema. Louise är anställd på Ravema sedan två år tillbaka och är en av få tjejer på företaget och den enda än så länge, som utbildar sig till applikationstekniker och projektledare hos maskinleverantören i Värnamo.
– Louise är den första men absolut inte den sista hoppas vi, som aktivt väljer att jobba i verktygsmaskinernas värld, säger Göran Skogefors.
– Jag är och har alltid varit intresserad av teknik och har en högskoleutbildning inom bygg men efter en kontakt med Din Maskin och Ravema inom Liljedahl Group så fann jag och dem att det kunde vara intressant att börja och gå en väg av praktik och internutbildningar för att så småningom bli projektledare/tekniker inom applikation. Nu är jag med för att se och lära och jag ser med förväntan fram emot mitt första uppdrag hos kund.

Vad gör applikationsteknikerna, frågar vi Louise och Göran?

– Främst kommer det när jag är färdigutbildad att handla om inkörningar och provkörningar hos kund. Assistans och hjälp när det gäller först och främst att använda rätt maskin på rätt sätt. I vårt konsulterande ingår även att hitta rätt fixturering och verktygsval och erbjuda teknisk hjälp med programmering. MAZAK har ”häftiga” maskiner där det inte saknas några begränsningar tack vare ett modellprogram med en bredd och en topp, säger Louise Sunnegårdh.
– När vi som säljare genomfört maskinköpet med kunden och kunden efterfrågar djupare teknikhjälp så hjälper vi till med lösningar där vi t.ex. erhåller ritningar från kund på specifika detaljer som skall tillverkas på bästa och effektivaste sätt, säger Göran Skogefors.
Vi återkommer till ämnet ”tjejer i produktionen” i slutet på vårt besök och Björn Henriksson fabrikschef och vice vd får sista orden.
– Jag gillar temat i nästa nummer av din tidning och det handlar om att riva hål på gamla sanningar i vår bransch. Det ser inte längre ut så som den allmänna uppfattningen är hos alla dem som inte är ute i industrin idag. ” det är skitigt, det är bullrigt och det är tungt. Den sinnebilden har väl de flesta kvar i bakhuvudet och industrin idag har ett imageproblem. Problemet som jag ser det är att industrin sitter lite och beklagar sig att ”vi” får inte tag i arbetskraft, det är svårt att rekrytera, säger Björn Henriksson och fortsätter;
– Industrin idag är som helhet generellt dåligt på att inse att ”bollen” ligger hos oss. Vi har stora förväntningar på att stat, kommun och skola skall lösa problemen för industrin men här kan vi sitta med armarna i kors i 20 år till och vi får riktigt stora problem. Vi måste själva ta tag i problemen för industrin är med pensionsavgångarna på väg mot en kompetenskris som är allvarlig.

Göran Skogefors, Louise Sunnegårdh Ravema och Björn Henriksson Weland. I den nya lokalen med produktionsyta på 7 000 kvm står bl.a. den nya MAZAK HCN 10800. Modellen är den näst största horisontella fleroperationsmaskinen som MAZAK bygger.

Vad måste industrin göra och vad gör Weland AB för att lösa problemen och vi återkopplar till rubriken på artikeln?

– För oss handlar det om att tidigt väcka ett intresse för industrin som arbetsplats i allmänhet och Weland i synnerhet. Vi har historiskt haft högstadieklasser på studiebesök, men det är nog för sent. För ett par veckor sedan hade vi en femteklass här där vi bestämde oss för att göra något mer än att bara traska runt i verkstan så vi lät alla elever få testa att svetsa. Det var en enkel och rätt spontan idé som vi upplevde fick väldigt god respons så nästa gång kommer den att utvecklas och ägnas mer planering säger Björn Henriksson.
– Kan vi fånga uppmärksamheten tidigt så kan vi visa både tjejer och killar att vi är en spännande arbetsplats långt innan de blivit påverkade av vad de ”tror” att de kan arbeta med. Vi anställer medarbetare på inställning och vilja att jobba hos oss inte beroende på vilket kön. Det börjar krasst med att man anställer den första tjejen och hon trivs och pratar med vänner och bekanta om ett bra yrkesliv, så kommer det flera om man jobbar hårt med att tjejer skall trivas i en mansdominerad värld. Nu ser vi att vi har framgång sedan många år med lyckade rekryteringar av både killar och tjejer. Nu ser vi också att sociala medier är en viktig kanal för att sprida information om Weland och vilka bra industrijobb, säkra, anpassade till individen och trygga anställningar med bra lön, säger Björn Henriksson och han menar slutligen att det finns inga som helst hinder för tjejer att jobba ute i produktionen idag. Arbetet på verkstadsgolvet är inte på något sätt uppsminkat utan man vet vad man får, ett spännande och omväxlande arbete i ett framåtväxande storföretag med mjuka värden i centrum.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here