BorgWarner PowerDrive Systems har tack vare kopplingens unika egenskaper uppnått en position som en av världens ledande leverantör av system för avancerad fyrhjulsdrift (All-Wheel Drive).
I egenskap av ett globalt företag med över 60 anläggningar i 19 länder månar BorgWarner PowerDrive Systems om miljön med samhället och kommande generationer i åtanke. För företaget som har visionen av en ren och energieffektiv värld fungerat som en nytändning för att skapa innovativa produkter samt att utveckla tydligt definierade hållbara initiativ på komponenttillverkarens anläggningar.
Idag är vi på besök på fabriken tillsammans med Olof Karlsson på TL Maskinpartner, som har 30 års erfarenhet som maskinsäljare och som företräder sedan 20 år maskintillverkaren tyska Heller
i Sverige, ett maskinfabrikat som är dominerande ute i produktionen hos BorgWarner PowerDrive Systems i Landskrona.

Kan vi få en överblicksbild av vad som händer just nu på fabriken?

– Just nu har vi köpt in en maskintill för vår produktion för att klara de volymer som förväntas av oss och pricka leveranstiderna av kopplingar till världens bilindustri som nu går på högsta växel. Vår nya Heller H 4 000 placeras i den formen som vi har nu ute på verkstaden för att kunna koppla ihop maskinen med ytterligare en maskin till och bygga till en robotcell så småningom. Så vi förbereder redan nu för en automatisering till av två maskiner framöver, förklarar Daniel Nielsen.
– Vi har i dagsläget levererat 9 maskiner från Heller och alla utom en är av modell H 4000. Den senaste maskinen står nu på plats och håller på att igångköras.
Tekniska fakta Heller H 4000; palettstorlek 500 x 630 mm, rörelse 800 x 800 x 800 mm. Spindlar 10 000 – 16 000 varv, upp till 70 bar spolning. Snabbmatning 65 m / min (X,Y,Z), max last / palett 1 400 kg. Verktygsmagasin 54 – 409 platser och hydraulik genom bordet 60 eller 200 bar.
Från BorgWarner träffar vi Daniel Nielsen och Patric Carlström, Daniel är ansvarig för den dagliga produktionen och Patric är ansvarig för helgskiftet.
– Vi är inne i en kraftfull expansion om ökade volymer, säger Daniel Nielsen och Patric Carlström fyller i;
– Vi har t-shirts på oss där det står 20 000 2016 och vi behöver nu nya t-shirts där det står 30 000 2017. Detta betyder alltså att vi nu når målet 30 000 tillverkade kopplingar i veckan vilket är rekord för företaget och en fantastisk utveckling för våra kunder.

Olof Karlsson TL Maskinpartner och Daniel Nielsen och Patric Carlström BorgWarner PowerDrive Systems i Landskrona.

Vi ställer en första och naturlig fråga, varför Heller maskiner i er produktion?

– Vi får gå tillbaka i tiden när vi skulle investera i nya maskiner och vi scannade marknaden och fann ett par tre fabrikat som kunde vara intressanta. Heller är välkända inom fordonsindustrin och ett fabrikat som alltid är aktuellt men med flera jämbördiga konkurrenter och i detta fallet så var det framförallt den korta leveranstiden från beställd maskin till installerad och igångkörd (ledtid) som var väldigt avgörande och som gjorde att vi valde Heller första gången. Och under vår expansiva fas i företaget har vi aldrig ångrat vårt val av Heller, högsta tillförlitlighet och prestanda har gjort att vi fortsatt att investera
i maskiner från Heller. Snabba ock korta ledtider för varje maskinbeställning. Nu har vi åtta maskiner i produktion och en maskin håller vi på att installera och fler är planerade, säger Daniel Nielsen och tillägger att man inte var missnöjd på något sätt med det fabrikatet som fanns i fabriken men de kunde inte leverera i tid.
– Tittar du på tekniska fakta i texten en bit tillbaka
i artikeln så hittar du också fler svar på varför Heller är vårt första val när det gäller val av produktionsmaskiner och det handlar givetvis om maskinens tillförlitlighet och att hålla våra toleranser timme ut och timme in, också om högsta servicenivå och snabb support, fortsätter Daniel Nielsen på BorgWarner.

Patric Carlström och Olof Karlsson visar Heller H 4000 med standardiserad fixturering och automation.

Detta med att kunna leverera och installera med igångkörning på mycket kort tid är livsviktigt för industrin idag. Hur ser ni på TL Maskinpartner och era agenturer på detta faktum att det gäller att ha tillgång till maskiner snabbt. Och är det ett problem med allt kortare ledtider och vad gör specifikt Heller för att vara så snabba som möjligt, kanske snabbare än många av sina konkurrenter.
– Hellers vagga är fordonsindustrin och därav har man lärt sig och anpassat sig till att kunna leverera maskiner och processer till givna tidsplaner. Förseningar i den här branchen kan vara förödande för slutkund och leverantör. Man fick t.ex reda på under det senaste öppna huset att Hellers största kund, Mercedes i Tyskland har under årens lopp köpt närmare 1 500 Heller maskiner och investeringarna kommer att fortsätta, säger Olof Karlsson.
– Vi har över 130 servicetekniker i Europa och det betyder att vi kan skicka en servicetekniker direkt vid fel, säger Olof Karlsson på TL Maskinpartner och berättar att Heller är ofta et förstaval inom fordonsindustrin och här gäller tuffa regler och ansvar att kunderna skall kunna köra dygnet runt 7 dagar i veckan utan driftstopp, det får helt enkelt inte stå still.
– Just nu och framåt producerar vi så mycket vi kan och det innebär att fabriken tillverkar kopplingar 24 timmar om dygnet vardag som helg, säger Patric Carlström på BorgWarner i Landskrona.
Han har arbetat på företaget i 3 år och ser enbart fördelar med ett fabrikat i produktionen.

Olof Karlsson visar upp en unik cell för blandad körning av olika serier, Heller FP 4 000, en 5-axlig maskin med Fastems FMS ställage för främst obemannad körning av mindre serier därav det gigantiska verktygsmagasinet på 480 verktygsplatser.

– Våra maskinoperatörer har ett styrsystem och ett fabrikat, en maskinmodell Heller H 4000 att lära sig. Och det innebär att man kan maskinerna och vet hur de fungerar och är konstruerade. Många småfel blir snabbt lösta då man själva kan avhjälpa och korrigera maskinens status utan att behöva tillkalla hjälp.
– Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH i Nürtingen, Tyskland är en av världens ledande leverantörer av horisontella fleroperationsmaskiner, FMS anläggningar, 5-axliga fleroperationsmaskiner med svarvfunktion, bearbetningsmaskiner för vev- och kamaxlar och borrhuvudväxlare. Fabriken etablerades redan 1894. Heller är en av Tysklands största verktygsmaskinproducenter och har idag ca 2600 medarbetare. Man tillverkar 80% av alla delar, framförallt de mest kritiska som t.ex. spindlar ”in-house” utom maskinbädden som köps externt från olika gjuterier men har designats och bearbetas av Heller. Det är också så att man använder många av sina egna maskinmodeller i sin egen tillverkning. Detta är intressant för det är här som man mångt och mycket utvecklar idéer som kommer kunderna tillgodo. Förutom huvudkontoret och produktionsanläggning i Nürtingen har Heller produktionsenheter i England, USA, Brasilien samt Kina. Heller levererar också kompletta lösningar med fixturer, program, hållande och skärande verktyg samt automation, berättar Olof Karlsson på TL Maskinpartner.

Koppling till Lamborghini. Bilden är medveten suddig för att dölja detaljer.

– För Heller finns inga gränser för maskintillgänglighet, den är i världsklass helt enkelt, säger Olof Karlsson.
– Vi vet också hur man undviker problem och flaskhalsar i produktionsflödet. Vi vet vilka maskiner och kringutrustning som gör jobbet bäst. Vår serviceavdelning i Sverige med kompetenta medarbetare ser till att minimera stopptider och produktionsbortfall. Många specialutbildade tekniker med lång erfarenhet finns lokaliserade runt om i landet. Och som sagt finns ingen ledig tekniker i Sverige så skickar vi en från Tyskland. Servicepartnerskap med våra maskinleverantörer säkerställer kompetens och servicenivå.
– Vårt arbete går ut på att göra tillverkningen maximalt effektiv och lönsam. För att vara konkurrenskraftig och klara korta ledtider och snabba omställningar i produktionen måste man tänka långsiktigt. Modern effektiv produktion kräver inte bara bra maskiner och verktyg. Den kräver att service och kunskap är på samma nivå. Att kringutrustning och logistik fungerar, den kräver en helhetssyn.
– Våra maskiner från Heller är inte billigast på marknaden utan vad vi förmedlar till kunden är pris per producerad detalj. Då kan vi motivera valet av maskin genom att maskinens effektivitet, noggrannhet och låga underhållskostnader kommer i fokus.
– Idag går ca 60 – 70 % av Hellers maskinleveranser till fordonsindustrin men Heller har de senaste åren presenterat flera nya maskinkoncept för olika typer av industri från att tidigare enbart satsat på fordonsindustrin och deras underleverantörer där man är en av de tre stora globala aktörerna. Med ett nytt och bredare maskinprogram når man nu nya segment som maskinindustri, Aerospace, Energi, Mould & Die och traditionella mekaniska verkstäder, förklarar Olof Karlsson på TL Maskinpartner och tillägger; vi har t.ex sålt ett flertal 5-axliga maskiner med och utan svarvfunktion till olika kundsegment i Sverige och övriga Norden.

Varför väljer världens tillverkande verkstäder att investera i verktygsmaskiner som ofta på prislappen är betydligt dyrare i inköp än många av konkurrenterna. För det finns många, väldigt många företag som tillverkar verktygsmaskiner i världen.
– Heller är extremt duktiga på att tillverka kostnadseffektiva maskiner, säger Olof Karlsson och utvecklar vidare;
– Det finns många innovationer och lösningar om man tittar närmare på maskinernas konstruktion. Om en kollision uppstår och man behöver byta spindel, vilket händer och med långa maskinstillestånd som följd så har Heller ett ”plug and play system” där man helt enkelt lossar skruvar och drar ut lagerpaketet och ersätter det med ett nytt, skruvar fast och klart. Bytet görs på ca 2 timmar. Heller kallar detta för nollspindelkoncept och tillsammans med leverans inom 24 timmar så är produktionen igång igen. En annan smart patenterad konstruktion är sviveln som är beröringsfri, dvs det är ingen slitdel och behöver därmed inte bytas.
– Kalkylerar man med hur mycket pengar man lägger på underhållskostnader så är Heller en av de bästa maskintillverkarna. Man garanterar en maskintillgänglighet på minst 96–97 procent och det finns många exempel där tillgängligheten i maskinerna är 99 procent. Man har krav på sig själva och från kunderna att inget får gå fel och maskinerna skall gå, timma ut och timma in, varje dag. Det går att beställa reservdelar i princip dygnet runt, man kan få telefonsupport dygnet runt, avslutar Olof Karlsson maskinsäljare TL Maskinpartner.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here