På fotot ser vi Mattias Peterzon Euromaskin , Ulf Hultberg och Peter Andersson Tonsjö.

Tonsjö AB är som namnet avslöjar, ett familjeföretag som idag drivs av 3:e generation. När Bror Tonsjö år 1962 grundade sin mekaniska verkstad i Kode några mil norr om Göteborg, tillsammans med ett par anställda som specialtillverkade maskindelar till andra företag i trakten. Detta lade direkt grunden för en expansiv utveckling.

Företag inom bl.a. tung fordonsindustri inom olika segment kommer till Kodefabriken för att få sina detaljer tillverkade på kvalitetseffektivt sätt med avancerad skärande bearbetning.

Oljeriggar och undervattensinstallationer är också ett affärsområde till vilket man de senaste åren producerat till. Under många år har Tonsjö också haft förmånen att arbeta med världsledande företag inom gruv- och bergbrytningsutrustning samt bygg- och anläggningsmaskiner.

– Vi är specialister på allt från prototyptillverkning till högautomatiserad serietillverkning i produktionsceller och tillverkar de kvantiteter kunderna behöver och i den kvalitet som man kräver. För att klara det investerar vi i maskiner, verktyg, utrustning, robotar och framförallt medarbetare.

– Våra erbjudanden bygger på hållbara och stabila bearbetningsprocesser. Produkterna vi tillverkar ställer höga krav både på maskinutrustning, kompetens och kvalité. För att klara kundens krav erbjuder vi pip-och långhålsborrning, fleroperationssvarvning- och 5-axlig fräsning, säger kvalitets- och miljöchef Ulf Hultberg.

Att tvätta rent och torrt

Idag besöker vi Kode och kontraktstillverkaren Tonsjö för att titta på tvätt utrustning. För är man och vill vara en tillverkare av kritiska komponenter behöver man avancerad teknik i alla led i sitt tillverkningsflöde. Ulf Hultberg är kvalitetsansvarig och han visar oss produktionen där vi snabbt letar oss fram till en av de två produktionscellerna med integrerad industritvätt.

– Här ser du helt nya produktionsceller uppbyggda för att passa för tillverkning av detaljer för en av våra kunder i Sverige. Tonsjö har sedan gammalt ett mycket bra samarbete med en lastbilstillverkare och här har vi fått en stor order som krävde nytt tänk och nya maskiner med en komplett robotlösning och tvätt, säger Ulf Hultberg.

Här har vi nu på plats två olika lösningar där industritvättar från MecanoLav är integrerade med robotinterface. I robotcellen styr industriroboten helt processen, efter bearbetningsmaskin öppnas en lucka på tvätten och detaljen lämnas för tvättning.

Och det går undan för här har man nämligen investerat i den vattenbaserade tvättutrustningen Mecanofast som skall vara ”världens snabbaste tvätt” enligt Mattias Peterzon hos maskinleverantören Euromaskin.

– Vi pratar tider om c:a 30 sekunder där maskinen tvättar rent och torrt med kall tryckluft. Förutom tidsbesparingar så handlar det också om energibesparing då vår teknik med kalluft jämfört med annan teknik där man tvättar med varmluft ger en kostnadsbesparing på ungefär 500 000 kronor, säger Mattias Peterzon på leverantören Euromaskin AB.

Tonsjö har under ca 20 år haft tvättning integrerat i verksamheten, där filosofin varit att integrerat tvättprocess i bearbetningsceller för att få ut färdiga detaljer utan efterföljande operationer.

Med högre automatiseringsgrad ökar även krav på att det skall gå snabbt att byta tvättvatten, korta tvättider, detaljtemperatur efter tvätt och att detaljen är torr efter tvätt.

– Kraven på renhet ökar generellt och kommer förmodligen att göra så ytterligare i framtiden, gällande omfång och partikelstorlek/antal. Vi har sedan tidigare jobbat ihop med Euromaskin i ett antal olika projekt med gott resultat.

– Valet av utrustning baserar sig givetvis på våra kunders krav, detaljens komplexitet, layoutbegränsningar, men också på våra tidigare erfarenheter.  I båda dessa fall ville vi få till en snabb tvättprocess, en av detaljerna hade många hål i olika vinklar, det var begränsat med plats och vi ville få ett bättre resultat på finishen än vi tidigare uppnått.

Då utformning av detaljen i sig gjorde det omöjligt att ladda detaljerna med robot direkt in i tvätten var det nödvändigt att ha ett rundbord på en av tvättarna.

Hur ser man på detta ur ett maskinoperatörsperspektiv?

– Operatörerna upplever inga större skillnader mellan att ha ett rundbord kontra utan, viktigast är att processen är stabil vilket vi upplever.

Avslutningsvis, frågar vi, hur går analysen, har och är det tid som skall sparas eller handlar det om renhet eller båda±

– Båda två måste harmonisera, dvs båda kraven måste innehållas. Renhet i första men även tiden.

Frågorna har besvarats av Daniel Karlsson som projektledare och Ulf Hultberg som kvalitets- och miljöchef på Tonsjö.

Fler frågor och svar från Mattias Peterzon på Euromaskin AB

Marknaden rent allmänt för industritvättar, hur ser det ut, är det en växande marknad och vilka är trenderna?

– Marknaden för industritvättar ökar hela tiden pga av att kraven ökar för alla branscher. Trenden är att kunderna investerar i en bättre process med tvätt och skölj. Fordonsbranschen och de stora underleverantörerna har de högsta kraven när det gäller renhetskrav när det gäller partiklar men Medical och Food Industry är en ökande marknad för oss.

På Euromaskin har ni som vi förstår en stor erfarenhet av industritvättar med olika teknik, hur positionerar tillverkaren MecanoLav sig i branschen för industritvättar?

– Mecanolav har ett unikt nytt koncept för industritvättar. Med Mecanofast tvätten erbjuder vi Single Piece Flow med renhetskrav. Det innebär att vi kan erbjuda kunder i robotceller en cykeltid ner till 30 sekunder för rent och torrt gods som håller under 30° som kan läck testas eller packas i pall.

– Traditionellt sett har kunden en tunneltvätt med tvätt, skölj och tork för samma operation. Maskinkonceptet använder endast 7,5 kW värmare och torkning med tryckluft. Med luftfunktionen kan vi sänka temperaturen på detaljerna. Tvätten har Siemens styrning med Profinet interface till robot som standard. I själva robotcellen tar den bara 1 m² yta.

Vad gjorde att ni på Euromaskin tog upp agenturen och vad tillför den ert program av industritvättar?

– Mecanolav ingår i Surface Allians som är Europas större tillverkare av industritvättar. Vi har tidigare jobbar med traditionella kammartvättar och tunneltvättar. Men när vi förstod potentialen och fördelarna med Mecanofast blev vi helt sålda. Vi har på kort tid sålt och installerat fler än 10 Mecanofast tvättar i Sverige. Och i alla fallen handlar det om renhetskrav och krav på temperatur efter torkning på under 30°.

Berätta lite om den nu aktuella kunden Tonsjö, hur och varför investerade man i tekniken, från MacanoLav, vilka krav ställdes ? och vad är fördelarna?

– För den första Mecanofast tvätten som tvättar runda flänsdetaljer till en stor lastbilstillverkare var kraven väldigt höga på renheten för antal små partiklar. Vi fick då optimera spolramp samt använda 3 lagers partikelfilter med 100, 25 och 5 my storlek för att nå fram till slutkundens renhetskrav. Vi var även tvungen att använda vårt nya borfria tvättmedel som tillverkas i Sverige för att få bort grafiten från ytan. Det var även krav på temperatur efter torkning då detaljer mäts i en kordinatmätmaskin direkt efter. Det Tonsjö jämförde med var en kammartvätt eller tunneltvätt. Nackdelarna var ytan, samt temperaturen efter torkning, även investeringen är lägre för Mecanofast.

Som tidigare nämnt är den stora fördelen också energiförbrukningen som är 1/10 av kammartvättar och tunneltvättar. Det finns också ett standardiserat HMI där operatören i en meny väljer badförbättring efter x antal cykler. Tvätten pumpar då ut 5 mm vatten i botten på tanken utan att temperaturen blir för låg. Med detta system kan vi hålla nivån på renheten och öka tillgängligheten i cellen.

– Den första Mecanofast 500 är en standardmaskinen för ”singel piece flow” av runda flänsdetaljer. Max 500 mm längd på detaljerna och 400 mm i diameter, automatisk påfyllning av vatten och tvättmedel och automatiskt badbyte. Fullflödesfilter med tryckvakt som meddelar operatören när påsfiltret skall bytas. Integrerad oljeavskiljare som fungerar även under drift genom flyttank för att ta bort all olja.

– Mecanofast industritvätt nr 2 på Tonsjö är utrustat med ett rundbord med två positioner med stora kammaren för upp till 500 mm Ø. Fördel är att här förlorar kunden ingen tid vid laddning och plundring från robot som sker utanför kammaren. Man kan ha upp till 5 platser på rundbordet med olika detaljer i optimerade tvätt fixturer.

Vart är branschen på väg inom tillverkning av industritvättar?

– Branschen utvecklas mot allt högre renhetskrav men även hantering av gods för och efter tvätt är lika viktigt. Lokalen måste vara ren och fri från mjuka fibrer. Ventilationen måste fungera och generera ett övertryck. Personalen måsta ha rätt typ av handskar och hårnät när vi pratar om de riktigt höga kraven.

– Kravet på borfritt tvättmedel har vi nu lyckats med genom fabriken i Sverige. Det innebär att risken för allergier kan undvikas och det är bättre för miljön. I kombination med våra nya MKR atmosfäriska indunstare kan vi rena allt processvatten och återanvända till tvättar och maskiner. Det är framtiden för en modern fabrik att det har ett kretslopp som är bra för miljön och gör att deponikostnaderna kan minskas med upp till 90 %.

Vart är industrin på väg?

– Industrin är på väg mot och implementeras allt mer i olika delar av Industri 4.0 även på tvättarna. Vi är uppkopplade och kan meddela status på tvätten och baden. Det finns även utrustning som i lineproduktion kan mäta renheten efter tvättning, avslutar Mattias Peterzon på leverantören Euromaskin med kontor i Jönköping.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here