Tema var produktivitetsförbättringar och möjligheten för besökarna att se hur Fastems olika automationssystem fungerar i praktiken. Under e-eventet kunde man gå en virtuell promenad i fabriken.
   Här är det fokus på produktivitetsförbättringar genom att helt automatisera sina hanteringsprocesser av maskiner och verktyg mot målet noll i ställtid.
   Även vid halvautomatiska system med inslag av manuella moment finns möjligheter som palettsystem och olika optioner för att öka utnyttjandegraden upp till 65 %.

Vi ser just nu hur samhället förändras, förändringarna har blivit mycket tydligare i och med Corona pandemin. Den stora trenden inom industrin med satsningar på en allt mer automatiserad produktion har förstärkts ytterligare då leverantörskedjorna blir kortare och företag flyttar hem delar av sin produktion vilket ökar efterfrågan på automatiseringslösningar. Man går ifrån massproduktion vilket gynnar den svenska industrin. Allt bli mer kundorderstyrt och special och produkter framförallt mot konsument skall levereras på några dagar helst.

Det var länge sedan man besökte en möbelaffär, beställde en soffa och fick vänta i tio veckor. Kortare produktlivscykler ger också en mer flexibel produktion som kräver flexibel automation och robotik som kan tillverka produkter obemannat dygnet runt.

FASTEMS är ett företag som arbetar med att effektivisera processer och hitta lösningar när det gäller maskinbetjäning inom verkstadsindustrin, något som det finns en riklig tillgång av i form av produkter och mjukvara.

– Med en effektiv automation kan vi tillsammans med våra kunder skapa välutvecklade automationsprocesser som skapar unika möjligheter för tillverkningsindustrin och då tänker jag främst på Skandinavien där jag är försäljningsansvarig, sa Henrik Brodén på Fastems AB.

Den globala digitaliseringen gör nu att snabbväxande och samtidigt teknikintensiva företag nu satsar på lämplig teknik för att effektivisera sin produktion och nästan alla blickar riktas nu mot automatisering och digitalisering.

Mantra ett – 8760

FASTEMS mantra 8760 är ett koncept som man startade för över 25 år sedan där ”fyra siffror” på ett mycket pedagogiskt sätt beskriver kombinationen av maskiner, automation, mjukvara och tjänster som understöds av ett tillförlitligt partnerskap för att få ut det mesta möjliga av de 8760 produktionstimmar som finns tillgängliga under ett år.

Att kunna utnyttja alla timmar under ett år för produktion kan vara en utopi i sig men rekordet för en FASTEMS kund är 8 200 spindeltimmar under ett år vilket är otroligt bra, så vi får se om vi kan slå nytt rekord och närma oss 8760 timmar ytterligare i framtiden. Rekord är till för att slås.

Mantra två – noll ställtid

– Vårt uppdrag idag är att anpassa och skräddarsy automationssystem från det enkla handhavandet till fullt helautomatiska FMS system. Vi har resurserna för framtiden för att föra in alltmer automation i tillverkningsindustrin och öka tillgängligheten för alla typer av verkstäder små som stora, säger Henrik Brodén.

– Vi kan idag erbjuda industrin en komplett lösning där FASTEMS tar ett totalansvar för automationen. Med egenutvecklad mjukvara kan vi styra hela processen med robotbetjäning, palett och fixtursystem via kran
i FMS system tillsammans med olika Tool Management (externa verktygsmagasin) och in och ut banor osv. Allt styrs av vårt eget interface MMS som blir själva ”nervsystemet” i produktionen, ofta länkat till kundens ERP system och TDM system. Och det kan handla om en stand-alone maskin till av vi kopplar ihop flera maskiner i en cell, upp till att vi kan integrera hela fabriker, där har du vår breda kompetens, säger Henrik Brodén och tillägger att man nu satsar resurser på sina lite enklare system, instegssystem som skall ge även mindre applikationer en god automation med implementerad mjukvara.

Vilka nyheter presenterades då för den digitalt uppkopplade besökaren.

En av nyheterna vi fick stifta bekantskap med var “Work Cell Operations”, eller förkortat – WCO en ny funktion eller modul till den kända mjukvaran MMS som Fastems utvecklat.

Janne Kivinen som är produktansvarig presenterade detta för åhörarna och hade även en frågestund efteråt. WCO möjliggör styrning av t.ex. “stand alone” maskiner eller manuella arbetsstationer genom att använda de redan kända fördelarna från MMS såsom resursplanering baserad på verkliga körordrar, finplanering av utförandet, presentation av KPI tal från alla anslutna enheter, för att nämna några av möjligheterna. WCO kan köras separat eller som tillägg till befintligt FMS. Man kan välja på vilken ”nivå” man ansluter sina maskiner eller enheter – allt beroende på förutsättningarna. Kortfattat kan man säga att detta är ett Fastems–system utan hårdvaran.

En annan nyhet som presenterades var RoboCell ONE, RCO, en robotcell som tagits fram som standardprodukt, helt styrt av MMS och som skiljer sig mot andra mer ”traditionella” celler med fasta arbetscykler. 

Vi fick en presentation och även en live-demo av cellen utav produktansvarige, Teemu-Pekka Ahonen.  Styrkan
I RCO ligger i mjukvaran. Cellen är byggd för att köra korta serier med snabba och enkla ställ, kunna reagera på snabba förändringar i produktionsläget, detta förevisades även under live-demonstrationen, då vi fick se hur cellen med två anslutna svarvar körde sina jobb och efter införandet av ett nytt ”akutjobb” så omprioriterades jobbet från den ena maskinen till den andra så akutjobbet kunde startas. Operatörspanelen har god översikt av produktionsläget och visar exakt på när respektive jobb är klart och även när verktyg i maskinerna behöver skiftas.

Allt för att göra det möjligt att kunna nå de möjliga 8760 produktionstimmarna / år, rapporterade Henrik Brodén Fastems AB.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here