Många producenter glömmer helt enkel bort vilka konsekvenser ultra höga skärhastigheter får för produktionen. Amada har skurit 1mm Aluminium i 120m/min med en 4 kW fiberlaser (oxygen). Teoretiskt skär en 6kW snabbare och man är då nära den kombinerade axelhastigheten hos de flesta maskiner. Vid dessa höga hastigheter kommer den potentiella produktiviteten (som är ca 20% högre än i en 4kW maskin) vida överstiga den i efterföljande produktions tempon. Detta leder till att tex kantpressning blir den nya flaskhalsen och man kan då inte dra full nytta av den nya laserinvesteringen.

Amada erbjuder 2 kW, 4kW samt kommer snart lansera en 6kW version av LCG – AJ fiberlaser. Vi menar att våra kunder måste tänka igenom sina övergripande produktionsmål innan en laserinvestering. Detta för att få rätt effektnivå på lasern och balansera den mot en lämplig bockningskapacitet . Kort sagt , Amada vill att man ska kunna motivera kostnaden för en fiberlaser samtidigt som man ger efterkommande tempon den omtanke de kan behöva.
Med mål som att öka produktiviteten med 50% eller att bibehålla nuvarande produktion med minskade kostnader får valet av effektnivå på fiberlaser stor betydelse. I många fall blir en laser med lägre effekt ett mer förnuftigt och kostnadseffektivt val.

Fiberlasersystemen har fått en explosionsartad ökning i popularitet. Mycket tack vare sin förmåga att nå över gränser för vad konventionella CO2-laser klarar. Detta är något som syns väl på Amadas senaste LCG – AJ.

Bland de många fördelarna finns den mycket goda strålkvaliteten. Det gör den ovanligt snabb i tunnare material. Strålkvaliteten fås tack vare den innovativa lasertekniken. I stället för de rack av laserdioder som finns i de flesta fiberlasrar har Amada 2kW diodmoduler. Detta eliminerar behovet av många komplicerade skarvningspunkter på fibern. Som ett resultat av färre komponenter och kontaktpunkter är strålkvaliteten bättre och resonatorns livslängd ökar.
Amadas LCG – AJ kan bearbeta en mängd olika material, inklusive mässing, koppar och titan. Det gör den till ett praktiskt val för dem som har ett stort utbud av artiklar i varierande material. Dessutom gör den det med låga produktionskostnader genom låg energiförbrukning till lägre arbetskostnader. LCG – AJ använder endast en tredjedel av den el som krävs av ett CO2 -system med samma effekt.

De flesta är medvetna om att fiberlaserns skärhastigheter överträffar CO2 i tunnare material. Detta ökar produktiviteten i fabriken. I själva verket erbjuder LCG – AJ -serien många produktivitetshöjande funktioner. Den höga accelerationen och snabbtransporterna fås tack vare linjärmotordrift. De har även automatisk dysväxlare på 4kW och 6kW versionerna. Pekskärmar underlättar arbetet för operatörerna. Något annat som ökar hastigheten är att gå från oxygen till nitrogen vid skärning i svartplåt under 6mm. Förutom högre skärhastighet slipper man oxidation (glödskal). Detta underlättar i sin tur vid svetsning eller lackering. Med allt högre produktivitet i LCG – AJ förväntar sig producenter även att vinsten ska stiga. Här måste vi höja ett varningens finger då investeringsbeslut inte enbart kan göras baserat på skärhastigheter. Alla investeringar måste baseras på funktion och ta hänsyn till den totala nyttan av investeringen. Efterkommande tempo måste tas i beaktande för att dra full nytta av investeringen. När Amada diskuterar investeringar vägs den övergripande verksamheten in. Vilka material ska skäras, vilken typ av produkter ska tillverkas och vilka är de efterföljande processerna som ska utföras. Även om laserskärning är ofta den första operationen vill Amada att kunden ska vara beredd på de produktivitetsvinster som LCG – AJ kommer att ge genom att betrakta hela processen. Sammanfattningsvis, om inte tillverkningstekniker är rätt balanserade mot varandra går pengar till spillo. När allt kommer omkring får producentern bara betalt för det den kan leverera. Som alltid beror det på var flaskhalsen finns i processflödet.  Investeringskapital är inte obegränsat och hela processen måste beaktas för att få effektiva produktionslösningar.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here