Gunnar Strömmer DMG MORI, vd Conny Abrahamsson och Jonny Karlsson produktionschef.

Sanco startades 1984 av de båda grannarna Conny Abrahamsson och Gunnar Sandström. Inriktningen var då mer mot plåtbearbetning som stansning, nibbling, laserskärning, kantpressning, trumling och svetsning. Schaumans Svets startade 1989 och var då ett rent svetsföretag med svetsning av aluminium och rostfria detaljer som specialitet.

Romek startade 1991 med skärande bearbetning som inriktning. De förfogade över automatmaskiner för svarvning och fräsning.

Dessa tre företag kompletterade varandra. Efter några års samarbete under namnet 3-Mek fusionerades bolagen 1995 och behöll namnet Sanco AB.

– Företagsnamnet är en sammansättning av mitt och Gunnars namn så här behövde vi inte fundera så länge. Namnet fungerar väldigt bra också för utländska kunder så här har vi hittat rätt. Sanco betyder visst ”plåthink” på finska, i övrigt har vi inte tagit reda på vad det betyder utomlands, skrattar Conny Abrahamsson.

Från 2010 är det grundarna Conny och Gunnar som äger verkstadsföretaget. De båda herrarna har skrivit historia i boken ”Industribyggarna”. Där berättar Conny och Gunnar bland annat om hur begreppet grannsamverkan har blivit ett vidare begrepp för dem som företagare.

– När vi startade firman var det bara jag och Gunnar Sandström. Vi bodde på samma gata och kom från olika företag. I början fick vi jobba hur mycket som helst, säger Conny Abrahamsson.

– På den tiden handlade mycket om att vi nibblade i plåt. Det var stansning och bockning. Vi gjorde helt enkelt grejer som ingen annan hade gjort tidigare i vår kommun.

– Sanco i Örnsköldsvik är specialiserat på system- och komponentrelaterad tillverkning. Från små precisionsdetaljer till avancerade tekniska konstruktioner i styrda maskiner som lasrar, stansar, kantpressar, svarvar, fräsar och svetsrobotar.

– Investeringar i produktionsutrustning görs kontinuerligt. Med aktivt förbättringsarbete, kunnig och kvalitetsmedveten personal, utvecklar samt tillverkar vi tillsammans med kunden, produkterna till rätt kvalitet och i rätt tid, berättar Conny Abrahamsson.

Conny Abrahamsson, Eva Sandström och Jonny Karlsson

Verkstadsteknik och kompetens inför framtiden

I Sverige är vi duktiga på att kommunicera och lyssna till andra, olika synpunkter värderas högt och tillsammans kommer man fram till en bra lösning. Vi är på Västernorrlandsturné och hälsar på hos SANCO i Örnsköldsvik. Gunnar Strömmer maskinsäljare på DMG MORI är dörröppnaren och vi får en trevlig pratstund över en kopp kaffe med delägaren Conny Abrahamsson på SANCO.

– Alltid har man väl lärt sig något om branschen efter 34 år. Och vi försöker att tillsammans med våra 36 medarbetare att skapa en trivsam miljö som bygger på mjuka värden med produktivitet i fokus.

Tror du att ni behöver anställa fler?

– Ja och nej måste jag svara på frågan. Vi anställer just nu några medarbetare p.g.a. pensionsavgångar senare i år och nästa år men annars handlar det om att automatisera med hanteringsutrustning, dels för att få skall kunna tillverka mer men också för att vi skall kunna höja vår konkurrenskraft, säger Conny Abrahamsson.

– Men såklart behöver vi maskinoperatörer och svetsare för maskinerna skulle stå still annars. Vi jobbar 2-skift och med en bemanningsgrad på mellan 0,5 och 0,3 per maskin. Mycket beror på produkternas utseende, komplexitet och givetvis cykler.

– Ja, kan man få en bemanningsgrad som inte är 1 till 1 så är det bra och här ser vi nu från DMG MORI och många andra maskinleverantörer att det handlar om automation och här i Örnsköldsvik hos Conny är det palettsystem som gäller, eller hur, säger Gunnar Strömmer.

– Ja, vi jobbar aktivt med inre flöden och framtida utmaningar handlar mycket om att hitta kompetenta maskinoperatörer och utbilda dem. Att vi får och kan behålla vår kärna av duktiga medarbetare. Tittar vi på framtidens kunder så vill vi gärna att det handlar om serier och artiklar som är återkommande och när vi gör prototyper så vill vi gärna tillverka mer än bara en provserie, säger Conny Abrahamsson och fortsätter;

– För har vi återkommande produkter och långsiktiga jobb så är det mycket lättare att förbättra produktionsmetoderna och t.ex. hitta nya verktygslösningar och det ger oss en produktivitetsökning som i sin tur ger bättre lönsamhet.

– På DMG MORI bygger vi liksom andra in mer och mer teknologi i våra maskiner, våra maskinsystem blir helt enkelt smartare, och mycket av anledningen är att vi inte vill att våra kunder skall få oplanerade stopp i produktionen och det är här man förlorar pengar. Om ett företag skulle skriva upp varenda minut som är ett oplanerat stopp på ett år, så vill jag påstå att det blir många minuter…

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here