1998 Thomas Adolfsson, ägare till Härenviks Sweden AB, startade verksamheten hemma i sin maskinhall. Då under namnet AT Modellprodukter AB. Tanken med företaget var att på konsultbasis stödja företag på marknaden med utveckling ofta kopplad till gjutna produkter och konstruktioner.
Företaget växte och tillsammans med kunder utvecklades verksamheten på flera sätt. Bearbetningsmaskiner införskaffades och verksamheten bestod snart av utveckling, inköp, bearbetning och leverans av helhetslösningar till kunder i olika segment ofta i gjutna material.
– Vi växte ur våra lokaler 2006 och flytten gick till Eksjö stad för att kunna expandera ytterligare. Utvecklingen fortsatte och samarbetet med en av våra största kunder utökades. Flera maskiner skaffades och en konstruktionsavdelning formades inom företaget.
– Under 2010 hade vi växt så mycket att även dessa lokaler blivit för trånga och det blev en flytt till dagens lokaler. Vi gjorde en storsatsning på maskinpark, ett modernt kontor, större lager samt anskaffning av en större transportbana för att hantera eldstadsproduktionen till en av våra kunder på bästa möjliga sätt. Kundskaran breddades och företaget blev verksamt i flera olika segment industri, maskintillverkare, stadsmiljögods m fl., säger Thomas Adolfsson.
Under hösten 2012 fick Thomas kännedom om att Härenviks Metall hade en tuff situation. Företaget köptes för att komplettera den svarvade verksamheten som redan bedrevs. Härenviks Metall drevs en kortare tid i sina lokaler i Myresjö men flyttades i november 2012 till Eksjö.
2013 Under den senare delen av året blev det ett ökat fokus på marknadsarbete och ett utvecklingsprojekt startades. 2014 projektet som startades under 2013 drevs vidare och resulterade i att en säljorganisation etablerades, en ny webbplats utvecklades och ett namnbyte planerades.
2015 Under januari blev det namnbyte från AT Modellprodukter AB till Härenviks Sweden AB. Senare under våren 2015 kommer Härenviks Metall AB att fusioneras in i Härenviks Sweden AB och på detta sätt bli både större och starkare som företag.

Maskinoperatören Linus Berggren är nöjd med att arbeta med den senaste maskintekniken.

Uppgifterna ovan är hämtade från företagets hemsida. Nu är vi på besök hos Härenviks och vad händer under 2017 frågar vi?
– Vi söker fler medarbetare till produktionen för nya kunder ökar och det beror på att vi arbetar hårt med att dels bredda vår kundkrets men också öka hos befintliga. Vi har c: a 100 kunder idag och tre till fyra av dem är riktigt stora. Produktionen går just nu i ett skift men vi vill gå mot 2-skift och då behöver vi rekrytera fler medarbetare. Som alla andra i branschen har vi svårt att hitta den rätta kompetensen för verkstadsjobben är numera ”high-tech” och kräver stora kunskaper i CNC-teknik, berättar produktionstekniker Alfred Jönsson.

Så här beskriver man verksamheten på Härenviks;
” Vi erbjuder korsningen mellan produktutveckling och konstruktion tillsammans med skärande bearbetning och ett stort nätverk av partners.
Vi levererar en innovation i form av utveckling men även skärande bearbetning, lackering, lager och logistik.
Vi bearbetar och ytbehandlar våra egna produkter i en modern maskinpark med en stor variation av möjligheter, allt från en styck tillverkning till långa serier.
15-års erfarenhet av skärande bearbetning i en mängd material. Vi levererar prototyper till kund ofta i samband med dess utvecklingsprocess.
Här finns även kunskapen om att konstruera och tillverka kundens och/eller gjuteriets modellutrustning som är förutsättningen för var gjuten detalj”.

– Vi tar ett helhetsansvar från framtagande av rätt material från rätt gjuteri, då vi har goda gjutkunskaper. Verkstaden tar fram rätt fixturer för kundens ändamål och vi bearbetar i våra moderna maskiner, en helhetsprocess där vi ofta utgår från en kund som har en produkt men

Alfred Jönson och Edvin Adolfsson visar upp lagret med fixturer

som då är en svetsad konstruktion. Vi erbjuder experthjälp och föreslår att kunden istället tillverkar komponenten i någon form av gjutgods. Dels för att få en bättre kvalitet och livslängd på sin produkt och dels för att det blir helt klart mycket billigare för kunden, berättar Alfred Jönsson.

Jimmy Jensen maskinsäljare på Stenbergs ger sin syn på samarbetet med Härenviks.
– Vi har haft en tät kontakt sedan 2010 då Härenviks köpte en MA600. Köpet av den första MA600 blev startskottet för ett intensifierat samarbete med Stenbergs.

Tog företaget ett mer avancerat produktionstekniskt teknikkliv med maskinerna från OKUMA?
– Efter köpet av en Multus U4000 1SW 1500 breddade Härenviks sitt erbjudande mot marknaden på komplettbearbetade högförädlade produkter. Man har här en maskin som i stort sett bara fantasin sätter gränser för.

Vilka typer av maskiner och teknik ”passar” Härenviks som tillverkare?
– Att gå mot multitaskmaskiner som Multus U4000 och komplettbearbeta detaljerna har vi sett på Stenbergs är ett klart ökande segment. Där är vi med vårt breda erbjudande mot marknaden en trygg partner för kunder över hela Sverige. Vilket vi har sett med vår stigande marknadsandel inom segmentet. Ser vi vidare på horisontella maskiner likt Härenviks MA600 så är det en helt fantastisk maskin för stora detaljer upp till 1 000 mm i diameter. Där Härenviks nu med sin tredje MA600 står väl rustade för dagens och framtidens behov.

Produktionstekniker Alfred Jönsson visar nollpunktsystemet som ger tidsvinster och bibehåller hög kvalitet i processen.

Investeringarna i kronologisk ordning

• MA600(1) inköptes begagnad och blev därmed insteget i samarbetet mellan OKUMA och Stenbergs. Stora detaljer i gjutgods var primärt produkterna som krävde maskintypen.
• MA600(2) inköptes (2010) för volymökningar inom gjutgodsbearbetning.
• Multus U4000 (2016) är en multitaskmaskin med motspindel för komplettbearbetning av stora detaljer. Utrustad med en frässpindel på 12 000 varv / 22 Kw så är den väl rustad för de mest komplicerade uppdrag.
• MA600(3) (2016), nya kunder och större volymer krävde den tredje MA600 maskinen denna gång utrustad med en spindel på 6000 varv och 45Kw/1071 Nm.

Slutligen frågar vi Jimmy Jensen på Stenbergs hur svenska underleverantörer behöver anpassa sig för framtidens produktionssätt.
– Det teknikskifte som inleddes med mer avancerade maskiner för komplettbearbetning, kommer att följas av att man plockar in ännu fler metoder i maskinerna som, slipning, laserhärdning, och den additiva tillverkningen. Detta kommer att medföra att det finns motiverade och välutbildade operatörer som är redo att anamma den nya tekniken. Det är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft nu och i framtiden. Där måste skolorna ta ett betydligt större ansvar än idag. Och förbereda eleverna för den verklighet som väntar i en högteknologisk verkstad.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here