Och 120 nyhetsbevakare från 30 länder besökte presskonferensen, inte som tidigare år, på plats hos STUDER schweiziska Thun där fabrik och huvudkontor är beläget utan bakom sina datorskärmar runt om i Europa.

Och hela koncernen som går under namnet United Grinding Group har kämpat och kämpar sig igenom pandemin. Ett av flera sätt är i detta fall att man har skapat ett symboliskt mantra, ett ledord, i företaget -”Fight Club” som skall visa vägen ur pandemin. Man tar boxaren som symbol för det hårda och tuffa arbete som krävs för att lyckas ta sig ur alla de olika svårigheter som finns på vägen till att bli en mästare. Och digitaliseringen passar som hand i handske när det gäller att ta sig vidare i en oviss framtid.

Den på många sätt, högteknologiska tillverkningsindustrin kräver kompetenta partners. Professionella och pålitliga specialister som förstår tillverkningsindustrins jakt på ständiga förbättringar av maskinteknik, processer och ofta helhetslösningar och automatiseringar som svarar upp mot höga krav på precision, livslängd och produktionsekonomi. Den schweiziska slipmaskinsbyggare STUDER är en tillverkare som levererar högteknologiska maskinlösningar gång efter gång.

Men ögonblicksbilden vi gör idag är att Covid-19-pandemin har lagt ett lock över många nya projekt och även möjligheter för maskinleverantörer i stort, att göra sina viktiga besök IRL för att föra kunskaperna inom maskinteknologi vidare. Så när vi pratar om kompetensen som överförs främst genom mänskliga möten och tester direkt ute i produktionen som är så viktigt, ja vart tar den vägen i kristider.

Jag har hört av och intervjuat flera maskinsäljare och applikationstekniker som arbetar med kunskapsöverföring berätta, att ”om inte vi som arbetar med kompetens inom maskinteknik kan eller får besöka kunderna, så missar företagen mycket av den kunskap och kompetens som vi tillför. ” Vi som maskinleverantörer säljer inte bara en maskin utan vi bidrar även med nya idéer inom ny teknik. Med vår kunskap kan vi tillsammans med kunderna stärka deras position på marknaden och göra dem mer konkurrenskraftiga”.

Alla dessa digitala event har blivit det nya normala. Inte bara för oss tidningsmakare och journalister runt om i världen som är vana att se nyheter på plats på event, öppna hus – teknikdagar och mässor. Att inte kunna vara ute hos företagen i det fysiska mötet skapar ”problem” om inte annat mer för kunderna som skall köpa maskiner, för oss reportrar funkar det ändå helt ok. Men frågor behöver svar av experter. Den schweiziska maskintillverkaren STUDER höll ett givande och intressant event, där man digitalt, (pressmaterial kunde laddas ner efteråt ) kunde få relevant och intressant information om hur företaget tänker om sin situation, hur företagsledningen manövrerar i denna svåra tid och om de nyheter som man nu släpper på marknaden. Och en rapport om försäljningen och framtida marknadsaktiviteter.

Covid-19 har gjort att industrin i alla led behövt tänka om och tänka nytt på jobbet. När det gäller möten och konferenser har vi anpassat oss och ställt om. Det fysiska mötet har i många fall ersatts av det digitala mötet. En utveckling som i sig inte behöver vara negativ utan istället helt naturlig och ett bra komplement till det fysiska mötet.

Här har digitaliseringens framfart skapat bra förutsättningar för att mötas. Trenderna den senaste tiden handlar mycket om att kunna förmedla kunskaper digitalt istället för i en fysisk miljö. Dessutom ser man över flöden och problemlösningar för hur man på bästa möjliga sätt kan skapa och uppfylla de syften och mål som man sätter upp när det handlar om att få ut konkreta och viktiga nyheter till kunderna.

Så vi ser och har sett allt fler olika former av digitala satsningar under det senaste året från industrins olika aktörer. På grund av den globala pandemin är försöken och ansträngningarna många att locka besökare till digitala möten on-line där inköpare, verkstadstekniker och experter möts framför sina dataskärmar på sina arbetsplatser, istället för IRL. Teknik skall ses och upplevas på plats och möten mellan människor är viktiga men just nu svåra att genomföra. Det har vi blivit varse när pandemin drog in över världen med tusentals affärsmöten, hundratals mässor och öppna hus som blev inställda. Så alla digitala event har blivit det nya normala. På gott och ont…

En värld där tillverkningsindustrin
söker efter nya produkter

Maskintillverkaren kom igenom 2020 med en rimlig försäljning efter omständigheterna som råder och 2021 ser riktigt lovande ut sa CEO Jens Bleher under välkomsttalet som startade den digitala presskonferensen. Under 2021 tar nu hela företaget och organisationen krafttag ” (på med boxningshandskarna) ” inom forskning, utveckling, nya produkter och försäljning.

Ett bevis på att främja teknisk utveckling handlar om att man varje år delar ut ett pris The Fritz Studer AG Award. Målet med priset är att fokusera på att hitta nya kreativa idéer och lösningar inom maskinteknik. I år fick Dr. -Ing. Mirko Theuer priset. Ett stort antal ansökningar gjordes från universitet och teknikcenters, från ett flertal europeiska länder och det blev Mirko Theuer från Institutet för produktions- och maskinteknik vid Leibnitz universitetet i Hannover som blev den utvalda pristagaren.

Vad var det han fick priset för, jo han övertygade hela juryn med sin studie ”Kontinuerlig slipning av skärverktyg”. Arbetet som skickades in för detta pris är fokuserat på följande ämnen:

Innovativa maskinkoncept för precisionsbearbetning, alternativa material inom maskinteknik. Simuleringsmodeller för verktygsmaskiners dynamiska och termiska beteende. Kontroll- och sensorkoncept för verktygsmaskiner. Nya eller avancerade tillverkningstekniker, särskilt vid hårdbearbetning, såsom slipning, hårdsvängning etc.

Arbete handlar om utvecklingen av en ny typ av verktygsslipmetod för tillverkning av skärverktyg som exempelvis borrar, kvarnar eller sågblad. Prisvinnaren Mirko Theuer har överfört teoretisk och praktisk kunskap inom kontinuerlig generering av slipning av kugghjul i en 5-axlig verktygsslipmaskin, som normalt används för bearbetning av skärverktyg. För att göra detta utvecklade han en matematisk modell för att designa skärverktygsgeometrierna.

De praktiska testerna för kontinuerlig generering av slipning visade att ett stort antal verktygsgeometrier kan utformas i ett verktyg. Den nyligen utvecklade slipningsprocessen gör det möjligt att producera räfflor och perifera skärkanter på ett skärverktyg samtidigt med en enda slipskiva, så att det inte längre är nödvändigt att använda flera slipverktyg i följd. Den nya metoden ökar produktiviteten i den totala processen, liksom tillverkningskvaliteten. Den förbättrade tillverkningskvaliteten visar också fördelar för den efterföljande användningen av ett fräsverktyg. Jämfört med konventionella referensfabriker fastställdes en 15% högre livslängd. Den mycket höga innovationsgraden inom detta ämne understryks också av en patentansökan för den utvecklade metoden.

Lärlingssystem fungerar väl
i samhället, hur gör STUDER

I Schweiz gör man många rätt, när det handlar om att rekrytera unga medarbetare. Och det pekar på att lärlingssystemet är en avgörande faktor. Systemet bygger på en lång tradition som gör det svårt för andra länder som t.ex Sverige att kopiera. Det bör också lyftas fram att lärlingssystemet finns inte bara på gymnasienivå. Av alla lärlingar är en tredjedel universitetsstudenter som kombinerar en kandidatexamen med arbetsplatsförlagd utbildning.

Så under pandemin har STUDER fortsatt att rekrytera genom landets lärlingssystem och av den totala arbetsstyrkan på sin fabrik, så består över 11 % av unga som är under träning för att efter avklarad examen få ett tryggt och intressant arbete som maskinbyggare, berättade CEO Jens Bleher.

– Det ger oss en ovärderlig kompetensförsörjning och skapar den expertis vi behöver för framtiden när det handlar om att fortsätta tillverka slipmaskiner av högsta kvalitet och funktion, fortsatt CEO Jens Bleher.
Här bör också tilläggas att det går bra för STUDERs lärlingar som tävlar i SwissSkills, en tävling för landets ungdomar som utbildar sig i ett industriyrke och har olika lärlingsplatser. Med ett guld, ett silver och två brons kammade man hem många priser. Guldmedaljen medför att den personen som vann den är automatiskt som mästare med i den globala tävlingen, nästa WorldSkills.

CEO Jens Bleher, avslutade presskonferensen med att meddela att koncernen som går under namnet United Grinding Group, bokat upp en 900 kvm stor monter på EMO i Milano 4–9 oktober i höst, fylld med små och stora nyheter inom teknik och mjukvara. Om nu mässan blir av, vilket vi inte vet riktigt idag. Vi på redaktionen lär få återkomma om det. 2022 i maj är det också inplanerat en mässa och det blir då premiär för ett nytt mässkoncept – Grinding-Hub i Stuttgart, det skall väl gå att genomföra i alla fall, tror vi.

Mer information:
www.jnmaskiner.se

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here