På fotot ser vi Andreas Östberg Masentia, Peter Nilsson och Jonas Rönnfalk Lideco samt Zoran Malesevic Masentia.

Pressmeddelande;
Lideco AB har sedan starten 1985 levererat verktygskomponenter och kompetens till den plåtformande industrin. I varje verktyg finns delar som måste vara specifika för just det verktyget och här ligger fokuset för företagets produktion som snabbt tar fram speciallösningar anpassade efter kundens önskemål.

Lideco har valt att investera i en trådgnistmaskin från GF Machining Solutions, en CUT E 600. En maskin med linjära mätskalor i X och Y och kollisionsskydd i X, Y och Z. Maskinen har Drop-door, för lätt och smidig åtkomst av arbetsområdet och även ett nytt styrsystem AC CUT HMI 2 med höj- och sänkbar kontrollpanel för god ergonomi

Vid samma tillfälle investerade Lideco i en 3-axlig fräsmaskin, även denna från GF Machining Solutions, MIKRON VCE 1000 Pro, med spindelvarvtal 16 000 rpm, 40 verktyg, linjära skalor mm.  Step-Tec-spindeln från Schweiz innebär prestanda i världsklass, låg ljudnivå och med en extremt hög tillförlitlighet.

P.S Maskinen var ej på plats när tidningens redaktör var på plats så därför ingen bild på maskinen från verkligheten.

Med utgångspunkt från pressmeddelandet, så vill vi veta mer och åkte till verkstaden i Dalstorp.

De nya maskinerna ska både öka effektivitet och kvalitet

Lideco grundades 1985 och affärsidén handlade från början om att sälja produkter och kompetens till verktygsmakare och maskinbyggare. Man byggde under flera år upp ett agenturprogram med världsledande produkter som fortfarande säljs av företaget, här kan nämnas den tyska tillverkaren FIBRO, amerikanska MATE och svenska Strömsholmen med KALLER.

– 2003 var det dags att starta egen produktion för att kunna leverera specialprodukter med korta leveranstider för i vår bransch är det alltid bråttom. I början var det tillverkning av stansar och dynor och idag har vi utvecklat produktionen med fler och allt modernare maskiner och produktionsmetoder och nu under 2021 fortsätter vi att utveckla vår verkstadsproduktion med den senaste maskintekniken inom trådgnistning och fräsning, säger Peter Nilsson vd på företaget.

– Maskininvesteringen ger oss en bra plattform att fortsätta dela våra kunders intresse i att leverera komponenter i rätt tid och med rätt kvalitet, där vi under hela processen kan erbjuda skarpa råd och vara bollplank. Med egen produktion har vi full kontroll av våra tillverkningsprocesser och säkerställer därmed att våra kunder får produkter av högsta klass, med välfyllda lager av standardkomponenter blandat med snabba leveranser av special, fortsätter Peter.

– Vi har under en längre tid byggt upp vår maskinpark och när det var dags att fortsätta på det spåret, så kontaktade vi flera maskinleverantörer som kom med erbjudande och förslag men vi fick ett så bra erbjudande av Masentia att vi fann det lämpligt att ta in en ny partner med nya fabrikat i vår verkstad. – Vi hörde oss även för vad våra operatörer tyckte och deras syn på maskinteknik och ute och inne sälj fick komma med sina erfarenheter och tillsammans fattade vi de avgörande besluten, säger Peter.

– Vi hade planerat för en maskininvestering under en längre tid och beställningen gjordes i början på 2021. Vi tycker att det är rätt läge för oss att göra dessa investeringar nu, lite enligt planerna, för att ytterligare stärka vår produktion.

– Maskininvesteringar sprider alltid en positiv känsla och skapar arbetsglädje i hela företaget. Det känns lite extra bra att kunna genomföra investeringarna nu när vi vill tro att vi börjar se slutet av pandemin, säger Peter Nilsson.

Som tidigare nämnt kommer båda maskinerna från GF Machining Solutions och vi ber ansvarige maskinsäljare Andreas Östberg på Masentia om en kommentar till affären.

– Kravet från kunden styr alltid maskinvalet och här kunde vi gemensamt hitta en bra lösning plus att vi kunde erbjuda mycket kort leveranstid för båda maskinerna. Ett attraktivt pris givetvis, då vi fick möjlighet att sälja två maskiner på en gång.

– Vi har ett slagkraftigt agenturprogram med världsledande maskinbyggare som Masentia byggt upp under många år tillbaka. Jag har arbetat på företaget i 12 år och då räknar jag in de åren när företaget hette TL Maskinpartner. Vi har numera sedan några år tillbaka ny dansk ägare i entreprenören Flemming Hjort som är vd och jobbar med maskinförsäljning i både Sverige och Danmark – Masentia A/S.

– Första kontakten kom där Lideco hade en förfrågan till oss baserat på deras behov av storlek, prestanda och precision när det gällde både trådgnist och fräsmaskin. Dessa parametrar styr alltid. Den lite längre historien är att för två år sedan så var vi med i en upphandling med trådgnist men då valde man från Lideco ett annat fabrikat. Vi sålde i vår tur en trådgnist från GF Agie Charmilles till ett grannföretag här i bygden och man var väldigt nöjda med maskinen. När så Lideco skulle göra nästa investering, så blev vi mer intressanta och på den vägen är det, säger Andreas Östberg.

Servicetekniker Zoran Malesevic arbetade med installationen när vi var på plats. Han är en av fyra tekniker på Masentia som enbart arbetar med trådgnistmaskiner. – En extra och värdefull trygghet för oss som maskinköpare är att Masentia har en stor organisation med professionell support, säger Peter Nilsson vd på Lideco.

– Efter flera ”teamsmöten” så kom vi överens och vi uppfattade att Masentia förstod våra behov och kom men en attraktiv maskinlösning, en lösning som vi fick ett förtroende för, säger Peter.

– En viktig parameter i vår leverans handlar om CAM-system. Här pratar vi PEPS som är ett 3D programmeringssystem från tyska CAMTEK.

– CAM lösningen är fullt integrerad med maskinen, så alla teknologier – köra olika material, olika höjder, olika trådval finns i PEPS, så det är enkelt för operatören att direkt föra över till maskinen. Så det är i princip bara att trycka på knappen och gnista, extremt användarvänligt system, säger maskinsäljare Andreas Östberg på Masentia.

Mer fakta;
PEPS är ett innovativt och flexibelt CAM-system för trådgnistning. Med 30 års erfarenhet och över 40 000 installationer ”World Wide” är PEPS ett av världens främsta programmeringssystem. I samarbete med ledande producenter av verktygsmaskiner, bl.a. GF AgieCharmilles, är PEPS i ständig utveckling. Detta ger PEPS en fortsatt säker bas för framtida investeringar.

– PEPS är baserat på parasolidstandarden och är moduluppbyggd, kan bl.a. levereras till trådgnistning och 2,5D–3D-fräsning. CAM-systemet kan importera CAD-data från bl.a. Catia, ProE, Simatron Unigraphics, Inventor m.fl. och är ett komplett 3D-program och geometrier till bearbetning kan tas ut direkt från solid-filer. PEPS levererar kompletta lösningar med postprocessorer till i princip alla marknadens maskintillverkare och dess maskinmodeller, säger Andreas Östberg, som betonar vikten av att snabbt och med ett enkelt handhavande kunna programmera sina maskiner.

Mer obemannad produktion.
Här blir svensk industri
smartare för varje dag

Vi går ut i verkligheten och kommer först till lagret som är stort, där har man c:a 5 000 olika artiklar på ”hyllan” att tillgå för kunderna, som är verktygsbyggande, standard och special. Detta är grunden till Lideco och företagets affärsidé under alla år. Sälja komponenter till plåtbearbetningsindustrin och verktygsmakeri, det är så jag fram till idag känner företaget Lideco. Men det finns som sagt ett ben till och det är egen verkstad och tillverkning av komponenter, vilket vi nu skall besöka;

Maskinoperatörerna är viktiga och de var givetvis med i beslutsprocessen. Så vad säger operatören Jonas Rönnfalk om de nya maskinerna.

– Jag har arbetat här i fyra år nu och ser att man från företagets sida vill ge oss på verkstaden de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb och tillverka komponenter och verktygdelar på bästa möjliga och effektiva sätt.

– Vi har jobbat i äldre maskinteknik och behövde helt enkelt investera i ny maskin. Nu blev det att vi bytte leverantör och fabrikat men det ser jag som enbart positivt, säger Jonas.

– Här har vi en effektivare maskin och kan köra mer obemannat, vilket är en viktig del i vårt arbete, att tillverka mer på ett dygn än tidigare.

– Klara fördelar, effektivare och snabbare gnistning. Flödet gör, att vi kan hålla igång och få ut fler maskintimmar efter att vi gått hem. Så när vi kommer på morgonen så har allt fungerat i en stabil process och vi har vunnit mer produktionstid när vi inte är närvarande, säger Jonas Rönnfalk. – Vi märker att vi nu sedan en tid tillbaka får en inte bara ”snabba jobb” utan mer långa jobb med gnisttider upp mot på 20 timmar och har vi då en snabbare process i ny maskin så sparar vi 30 % vilket betyder 6 timmar i ett jobb som tar lite tid från början, avslutar en nöjd Jonas Rönnfalk.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here