Jonas Källström, Anders Pettersson och Trond Hansen framför den senaste maskininvesteringen på FA-TEC i Falkenberg.
   Automatiserade produktionslösningar ger definitiv kostnadseffektivitet och en kapacitet att öka för alla tunga strukturtillverkningar.
   – När du arbetar med tunga och komplexa arbetsstycken står det att upprätthålla säkerhet och optimal produktionskapacitet. PEMA svetslägesställare, pelare och bommar, rullbäddar och robotsvetslösningar ger högsta säkerhet och svetseffektivitet på jobbet, förklarar Trond Hansen försäljningschef på maskinleverantören Intercut AB

Ett svetshuvud för svetsning med MIG ger flexibilitet.
Ett svetshuvud för svetsning med MIG ger flexibilitet.
Ett huvud för pulversvetsning ger flexibilitet
Ett huvud för pulversvetsning ger flexibilitet

Pressmeddelande;
FA-TEC har investerat i en mycket intressant svetsautomation med möjlighet för MIG/MAG och pulverbågsvetsning. Svetsanläggningen har också svetskran, rullbockar och monteringsstation för att montera samman svepen till exempelvis tryckkärl och eller riktigt stora detaljer.

VD Jonas Källström förmedlar; 
– FA-TEC genomsyras av en gedigen produktionskultur där vi vill vara rätt utrustade för varje tillfälle. Vi arbetar nära våra kunder och att automatisera våra processer är viktigt. Därför ser vi mycket fram emot vår senaste investering i en svetsrobot för att kunna erbjuda såväl ”smartare som billigare produktion för våra kunder.”

Intercut AB representerar svetsautomation från finska Pemamek i Sverige med syfte att hjälpa sina kunder med system för ökad produktivitet, inte bara logistik runt skärmaskinerna utan också med robotsvetsning.

8 000 kvm produktionsyta ger
stora möjligheter att expandera

FA-TEC AB grundades 1968 och hette då Falksvets AB, med svetsning som huvudsaklig sysselsättning. Under 1980-talet utökades verksamheten och man investerade i svarvar, fräsar, arborrverk och fleroperationsmaskiner vilket kan sägas är en del i det ”vägval” vi har än idag. Hösten 2015 köptes företaget av Jonas Källström, Leif Bruhn och Nils-Erik Blom och i samband med det flyttades all produktion till Falkenberg.

Företaget har under åren byggt upp en hög kompetens inom tillverkning av kompletta maskinutrustningar för olika branscher, kvalificerad svetsning samt bearbetning med avancerade CNC-maskiner. FA-TEC´s specialitet är systemlösningar som kräver högsta kvalité på komponenter och detaljer.

– Vår effektiva produktionsapparat, en avancerad maskinpark tillsammans med kompetent och kunnig personal, gör att de kombinerar mångsidighet och flexibilitet på ett konkurrenskraftigt sätt. Och i centrum finns vår personal. Utan den är man ingenting, säger Jonas Källström.

Medarbetarna i fokus och på FA-TEC
handlar det mycket om mjuka värden.

– Vårt företag genomsyras av en gedigen produktionskultur där känslan och stoltheten för arbetet är stor. Vi jobbar hårt för att vid varje tillfälle vara rätt rustade för vårt uppdrag oavsett om det gäller en komplett utrustning eller om uppdraget är en bearbetad komponent. Vi arbetar nära våra kunder och gemensamt optimerar vi tillverkningen, säger Jonas och fortsätter;

– Engagerade medarbetare är mycket viktigt för oss och vilken position du än har i företaget vd, svetsare, maskinoperatör eller nyanställd vi gör alltid vårt bästa och gör det tillsammans.

– Jag älskar och har alltid älskat människor om du förstår vad jag menar! Att se dem utvecklas, när man ger ett förtroende och ser framstegen. Prata med dina medarbetare, prata inte om dem. Om jag som vd inte gör mitt bästa så är det lika illa som om våra medarbetare inte gör det eller får ”verktygen” att göra det.

Vad är din produktionsfilosofi förutom fokus på de mjuka värdena, vad är de hårda värdena som också bäddar för tillväxt?

– Vi har haft en lång tillväxtresa som påbörjades under 2015. Och parallellt med att anställa fler medarbetare i produktionen, investera i maskiner och utrustning så har jag sett det som nödvändigt att också förstärka på tjänstemannasidan, vi i ledningen måste ta oss tid i att leda och se in i framtiden. Senaste rekryteringen handlar om en platschef. Nu kan jag släppa de dagliga processerna och det betyder att jag arbetar mycket mer än tidigare med kundkontakter och sälj, säger Jonas Källström. 

Företaget befinner sig nu i en tillväxtfas

FA-TEC i Falkenberg AB har som vision att bli den mest efterfrågade produktionspartnern till kunder med höga krav inom svensk tillverkningsindustri. Företagets specialitet är systemlösningar som fordrar högsta kvalité på komponenter och detaljer. Företaget tillverkar även ”nyckelfärdiga” maskinutrustningar för olika branscher.

–Vi kombinerar ett unikt kunnande inom svetsning med en stor maskinpark för tung fräsning. En effektiv produktionsapparat, en avancerad maskinpark även för detaljtillverkning tillsammans med kompetent och kunnig personal, gör att vi på ett konkurrenskraftigt sätt kombinerar mångsidighet och flexibilitet, säger Jonas Källström, huvudägare i FA-TEC och Interconsult.

Interconsult säger du, vad är det för verksamhet?
– InterConsult AB är specialist på att bygga miljöfordon inom slam och spolbilspåbyggnader för tunga fordon. Det är en stor verksamhet som omsätter 80 miljoner och har en stark tillväxt. Med egen utveckling och fullständig kontroll över tillverkningen är fordonen bland de mest lättarbetade med högst lastförmåga bland miljöfordon i såväl Sverige som utomlands.

Styrkan är företagets kompetens på svetsning och med den nya anläggningen kunna ta riktigt stora projekt och erbjuda systemleveranser.
– Här ser vi vår finska samarbetspartner PEMA när vi pratar riktigt stora maskinlösningar inom svetsning och produktionsautomation, säger Anders Pettersson på Intercut AB.
– PEMA-lösningar för svetsning och produktionsautomation passar rätt för tillverkning av tung utrustning och komplexa arbetsstycken. Vår finska partner levererar lösningar som maximerar kapacitet, ökar produktivitet och förbättrar arbetsergonomi och arbetssäkerhetsförhållanden. Från svetsställare till hela produktionslinjer och automatiserade robotlösningar säkerställer man hög kvalitet, pålitlighet och flexibilitet. Från effektiv engångsproduktion till massproduktion garanterar man flexibla lösningar, allt från fördesign till livscykelhantering. Alla lösningar kan integreras med egna mjukvarusystem, PEMA WeldControl. PEMA-tjänsterna inkluderar till exempel fjärrsupport, utbildning och installationskontroll, underhållstjänst och helpdesk

FA-TEC:s del av påbyggnaderna är tillverkningen av tankar enligt svetskraven PED och ADR, krav som handlar om mycket hög kompetens inom sammanfogningsteknik. Det ger oss en styrka i alla led att kunna erbjuda externa kunder enskilda produkter och kompletta systemleveranser. Med vår nya svetsautomation kan vi nu ta riktigt stora projekt till ett brett spektrum av kunder.

Investeringar i fokus, en satsning på närmare 15 miljoner

Man tror på framtiden och svensk industri.
De flesta maskininvesteringar börjar ofta med att en kund expanderar och som i flera fall att det öppnar för nya kunder och segment. En annan typ av expansion som genererar och öppnar dörrar till fler affärer.

– Allt började med att det började dyka upp förfrågningar på allt mer svetsning av stora kärl och tankar. Nya jobb som krävde någon form av investering i robotsvetsning plus att vi behövde iså fall förbättra arbetsmiljön och ergonomin för våra svetsare.

– Nästa steg blev att vi åkte till den stora svetsmässan i Essen, för att få inspiration och se vad marknaden hade att erbjuda oss. Med specificerade svetskrav och tankar om att få en jämn kvalitet så var det en svetsautomationslösning som vi såg framför oss.

Bland en av flera utställare och vi tittade brett bland produkterna, så träffade vi på Pemamek som ställde ut på mässan och där hittade vi intressanta lösningar som skulle passa oss, säger Jonas Källström.

Vi ber slutligen Anders och Trond hos maskinleverantören Intercut att kommentera affären:
– FATEC investerade i en ny gas- och plasmaskärmaskin ( se fotot sid 112), för ett par år sedan och det har sedan resulterat i att Trond och Jonas diskuterat olika lösningar för svetsning av tryckkärl och silos. Tillsammans med PEMA i Finland har vi tagit fram en väldigt bra löning som ger FATEC stor tidsbesparing.

Jonas Källström tänker stort, här vid arborrverket som kan bearbeta riktigt stora komponenter.
   – Vi fokuserar hårt på att alltid hitta nya effektiva produktionslösningar. Vår maskinpark spänner över allt från småsnabba fleroperations- och palettmaskiner till stora tunga bäddfräsar och arborrverk. Vi svarvar smått som stort och automatiserar gärna maskinparken.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here