Epiroc och Stenbergs representanter på plats i Japan för att testa MULTUS B750. På bilden syns Marek Janukiewicz,
Ola Elofsson, Fredrik A Karlsson, Emma Johannesen, Rickard Josefsson, Pernilla Torerud och Niclas Hejdenberg.

Verkstadsföretaget Epiroc är världsledande inom tillverkning av gruv- och infrastrukturutrustning. För att öka produktionskapaciteten och bibehålla sin höga kvalité har bolagets produktionsenhet i Kalmar investerat i en ny maskincell med bland annat två flerfunktionmaskiner, Okuma MULTUS B750, från maskinsäljaren Stenbergs.

TEXT & BILD  // PIERRE EKLUND

Svenska bolaget Epiroc är världsledande inom produktion av utrustning för bergborrning, brytning, lastning och transport, ventilation och materialhantering. Bolaget har produktionsenheter på olika orter i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.
– Trots att delar av världen har varit nedstängt på grund av pandemin, vilket har drabbat både leverantörer och köpare, har både produktions- och försäljningsvolym varit bra det senaste året. Vi säljer mer än prognos, berättar Fredrik A Karlsson, produktionsingenjör vid Epiroc i Kalmar.

Vid produktionsenheten i Kalmar tillverkas hydrauliska brytmaskiner, där hydraulhammare för grävmaskin är den produkt som enheten tillverkar mest av per år. Sedan snart ett år tillbaka tillverkas två storlekar av hydraulhammare i en ny maskincell från maskinsäljaren Stenbergs. Cellen består av Yaskawa-roboten MOTOMAN-MH600, två Okuma MULTUS B750 som är flerfunktionmaskiner och industritvättanläggningen 750 WD från Everest.

– Tekniskt presterar cellen som förväntat, med kvalité och hög teknisk tillgänglighet. Ergonomin för våra operatörer har dessutom förbättrats och de är inte längre bundna vid enbart denna tillverkning.

Epiroc, som har nästan 14 000 medarbetare över hela världen, har sitt ursprung i Atlas Copco-gruppens affärsdivisioner Mining and Rock Excavation Technique och Hydraulisk Attachment Tools. 2017 beslutade Atlas Copco-gruppens styrelse för att knoppa av tillverkningen av gruv- och infrastrukturutrustning och samla allt i ett nytt fristående bolag, Epiroc AB. Atlas Copcos produktions- och utvecklingsenhet i Kalmar blev en del av det nya bolaget. Innan övergången hade enheten i Kalmar redan genomfört initiala studier om en ny stor maskininvestering.

– 2016 började vi analysera våra behov. Eftersom vi har ett brett produktsegment behövde vi undersöka vilka produkter, vilken storlek och vilken kapacitet som hade störst investeringsbehov.

– Efter olika analyser, metodprövningar och kalkyler föll alltså valet på en maskincell för tillverkning av två olika storlekar av hydraulhammare för grävmaskiner.

Hydraulhammarens utsida är kantig, men insidan har ett runt centrerat cylindriskt lopp. Fredrik A Karlsson, som är projektledare för maskinvesteringen, och hans kollegor såg potentialen i att gå från en fyraxlig tillverkningsprocess till en femaxlig multifunktionell svarv, och samtidigt reducera mängden specialverktyg till specialdimensioner. De sjösatte en diger utredning för att ta reda på vilken maskinsäljare som skulle kunna vara en lämplig samarbetspartner.

– Vi sökte inte bara en specifik maskinteknik utan tittade på vilken organisation som skulle kunna bidra med bäst know-how och kunskap om vårt processtänkande.

Fredrik A Karlsson, produktionsingenjör vid Epiroc i Kalmar som är projektledare för den stora maskinvesteringen.

– Det krävdes också att maskintillverkaren var villig att vara bollplank och kunde tänka sig att ta sig an den här utmaningen tillsammans med oss.

När Epirocs projektgrupp sammanställde olika parametrar som kompetens, organisation. lyhördhet och service kom de fram till att Stenbergs, som företräder japanska Okuma, var den bästa partnern. Produktionsanläggningen i Kalmar hade inga maskiner från Stenbergs sedan tidigare, men andra enheter inom Epiroc hade köpt av Stenbergs som har sitt säte i Jönköping.

– Vi tog såklart in referenser från våra kollegor och andra företag, men det viktigaste var att Stenbergs kunde leva upp till våra parametrar samt leverera en totalentreprenad.

När samarbetet gick in i skarpt läge i mitten av 2018 hade Fredrik A Karlsson och hans kollegor redan identifierat rätt maskin, Okuma MULTUS B750. Maskinen är en flerfunktions CNC-svarv som bland annat är utrustad med branschens första Collision Avoidance System.

– Tillsammans med Okumas OSP Control kan systemet köra hela bearbetningssimuleringen och fånga potentiella kollisioner, förklarar Marek Janukiewicz, Stenbergs distriktsförsäljningschef för region Syd som tillsammans med Stenbergs försäljningschef Pierre Huss har haft ett nära samarbete med Epiroc.

– Fördjupade samarbeten är alltid en nyckel för att projekt ska bli framgångsrika. Vi är experter på maskiner medan kunden har kunskap om vad som ska hända med detaljen under processen. Tillsammans hittar vi rätt lösning, säger Pierre Huss.

En av de stora utmaningarna för Epirocs och Stenbergs representanter var att ta fram en bra fixturering och fäste för hydraulhammarens kantiga järnkropp så att den skulle bli hanterbar av en svarv.

– Det här är inte en enkel detalj som man bara spänner upp och så sitter den som vi vill utan vi fick åka till Okumas anläggning i Japan och genomföra tester. I vanliga fall kan vi göra tester i Sverige då vi har många maskinmodeller i lager, men så här stora maskiner på 40 ton och med en längd på 10 meter är svårt att ha i lager, berättar Marek Janukiewicz.

– Varje gång vi säljer en maskin eller utrustning startar vi en projektgrupp med olika kompetenser. Projektledaren ansvarar för allt från utbildning och frakt till provkörning av verktyg.

Samtidigt som maskinerna färdigställdes i Okumas produktionsanläggning i Japan förstärkte Epiroc betongfundamentet i produktionslokalen och skapade utrymme för den nya cellen. Vid årsskiftet 2019/2020 var maskinerna på plats i Kalmar och drygt ett halvår senare var hela cellen i drift. Tillverkningsprocessen börjar med att en järnkropp, köpt vid ett gjuteri i Tjeckien, körs in i cellen. Vid tidigare produktion har operatören varit tvungen att ladda maskinen manuellt. Nu plockar Yaskawa-roboten upp godset, positionerar det i fixturen och fäster ämnet med mutterdragare och mekaniska skruvar.

– Det är ingen vanlig mutterdragare precis, utan den är oerhört intelligent och har själv kontroll över varje moment. Det finns ingen visuell kontroll utan mutterdragaren ser till att skruvarna får rätt vinkel, att de är åtdragna tillräckligt djupt och att skruven inte går av, förklarar Fredrik A Karlsson.

– Mutterdragaren skickar en signal till roboten när det är dags att gå vidare till nästa skruv. Allt funkar utmärkt, men skulle den inte klara sitt uppdrag blir det allvarliga konsekvenser.

När allt är fastdraget startar bearbetning av detaljens ena sida. Efter halva bearbetningstiden, cirka en timme, vänder roboten på detaljen så att andra sidan kan bearbetas i samma uppspänning. Tillsammans med Stenbergs har Epirocs tekniker tagit fram ett flertal olika verktyg som sitter i verktygsmagasinet.

– Vi har prövat oss fram och har inte valt verktyg från endast en leverantör utan valt det verktyg som är mest lämplig för att utföra arbetet. Hela cellen är riggad så att vi enkelt kan växla mellan att bearbeta mindre och större hydraulhammare utan att en operatör behöver gå in och ställa om roboten och maskinen.

– Diametern på fixturen är 480 millimeter och detaljerna är antingen 600 eller 800 millimeter långa. Tack vare svarvens prestanda och förmåga att bearbeta snäva toleranser behövs ingen mätmaskin integrerad i maskinen.

När bearbetningen är färdig i MULTUS B750 plockar Yaskawa-roboten, som förflyttar sig på räls i cellen, ut hela paketet, gods och fixtur, och placerar det i Everest stora industritvättanläggning, som i Norden säljs av Euromaskin – Stenbergs systerbolag. – Därefter plockar roboten ut den färdigbearbetade biten, skruvar loss den, och ställer produkten på en pall för nästa tempo som är vårt egna måleri. Idag täcker cellen nästan tre fulla skift, vi har alltså möjlighet att öka kapaciteten ytterligare, säger Fredrik A Karlsson.

Yaskawa-roboten, som förflyttar sig på räls i cellen, placerar gods och fixtur i Everest stora industritvättanläggning 750 WD, som i Norden säljs av Euromaskin – Stenbergs systerbolag.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here