Stefan Leander, Magnus Andersson och Vilma Öberg vid den senaste investeringen en AgieCharmilles CUT 550 P från GF Machining Solutions

Verktygsmakeri är definitivt en framtidsbransch och på Lidhs Tooling i Dalstorp är man väl rustade. Med stor kompetens inom företaget och att man finns nära sina kunder samt att man kan erbjuda snabba leveranser. Företaget satsar hela tiden på tekniska innovativa lösningar som hjälper dem att vara ett kostnadseffektivt alternativ för sina kunder.

Företaget går bra för närvarande och man har haft ett stort inflöde av order under den senaste tiden. För det råder lite av en kapacitetsbrist inom verktygsbranschen, speciellt nu under Coronapandemin. Här har svenska företag kunnat öka sin kapacitet i förhållande till andra länder där industrin drabbats lite hårdare med nedstängningar och tuffare åtgärder än svenska industriföretag. Vi har också sett att den svenska industrins konkurrenskraft ökat efter alla automatiseringar och produktivitetsförbättringsarbete som gjorts under senare år. Allt fler order hamnar hos svenska företag istället för i låglöneländer. Vi har blivit allt mer konkurrenskraftiga.

Här håller Magnus Andersson vd på Lidhs Tooling med i vårt resonemang;

– Vi drabbades under första halvåret 2020 och som alla andra, av en lägre orderingång men nu ser vi helt klart att marknaden har vaknat till liv igen. Vi vill och skall växa i alla kundsegment. Och vi gillar vad vi hör, man vill framåt och vd:s målbild är allt annat än blygsam. Och han har ett imponerande CV.

– Jag har varit med länge nu och vet vad som krävs för att lyckas. Började i branschen 1983 och är verktygsmakare i grunden men har också arbetat som konstruktör, fräsare, produktionschef och platschef, säger Magnus Andersson som idag även är minoritetsägare på Lidhs Tooling.

Men det har inte alltid varit positivt. Rubrikerna under sommaren 2018 var dystra;

”Dåliga affärer ledde den förra ägaren VA Tooling till konkurs men nu är företaget på fötter igen, tack vare vilja, kompetens och framtidstro.

Varför kan några när andra inte kan. Svaret på det är inte enkelt men att driva produktion kräver mer än kunskaper och affärssinne, det behövs hjärta och traditioner. Allting går, säger den gamla devisen om bara viljan och kraften finns. Så personalen vid anläggningen i Dalstorp såg möjligheter istället för svårigheter.

– Det är personalen som gjort detta möjligt när vi nu ser tillbaka och jag är imponerad av den drivkraft och lojalitet som företagets medarbetare har visat under denna turbulenta tid, man har aldrig gett upp i kampen om jobben och företaget. Och idag är det nyinvesteringar och nyanställningar som gäller för Lidhs Tooling.

Så här skall vi längre fram rapportera om den senaste investeringen i en trådgnist samt planerna på att automatisera med robotik. Och om hur man plockar in ungdomar via praktikplatser för att ge grund till nästa generationens verktygsmakare när som vi vet många 40- och 50-talister numera är pensionärer eller på väg mot pensionärslivet.

Verktygsmakare Stefan Leander visar en gnistad komponent och maskinsäljare Andreas Östberg hos maskinleverantören Masentia är nöjd med resultatet.
Verktygsmakare Stefan Leander visar en gnistad komponent och maskinsäljare Andreas Östberg hos maskinleverantören Masentia är nöjd med resultatet.

Trådgnistning som metod, är en av nycklarna till yttersta precision

Gnistad detalj
Gnistad detalj

– Grundaren Bertil Lidh började tidigt med trådgnistmaskiner, redan 1978. Det har gett oss stor erfarenhet och hög kompetens inom trådgnistområdet. Och tack vare våra kunders erfarenhet och krav har det under åren gjort oss till Sveriges ledande verktygsföretag. Med våra unika och driftsäkra produktionsprocesser tillverkar vi idag verktyg för krävande industrier som Automotive, elektronik- vitvaru- och möbelföretag med egna produkter, säger Magnus Andersson och fortsätter;

– Vi på Lidhs tillverkar verktyg till det som utgör basen i vårt näringsliv, den producerande verkstadsindustrin. Tillverkning av moderna verktyg måste ske så att verktyget får en optimal roll i kundens produktion. Företaget har specialiserat sig på den grundläggande fasen i ett projekt, dvs. konstruktion, simulering av den plåtformade processen och därefter utformning av en konkurrenskraftig teknisk verktygslösning där vi är specialiserade på verktygstillverkning med en högst passande maskinpark. Verktyg för plåttjocklek från 0,10 mm och uppåt plus att vi har legobearbetning i trådgnist-, CNC- och mätmaskiner i eget hus.

Gnistad detalj med vinklat konhål
Gnistad detalj med vinklat konhål

Nytt fabrikat och ny leverantör hos Lidhs.

Vad har man investerat i frågar vi Andreas Östberg hos maskinleverantören Masentia AB?
– Vi är nya maskinleverantörer till Lidhs Tooling här i Dalstorp. Man behövde byta ut en äldre trådgnist och vi fick chansen att visa upp våra maskiner från GF Machining Solutions. I tankarna runt investeringen fanns också att bygga vidare med en automationslösning och här hade vi intressanta lösningar som också påverkade kundens beslut. Efter flera referensbesök fattade man beslut om att satsa på ett nytt fabrikat i verktygsmakeriet. Och det handlar om en…

–Trådgnist från GF Machining Solutions modell CUT P 550. Kompakta yttermått 2600 x 2640 x 2340, XYZ 550mm x 350mm x 400mm. Kollisionsskydd i alla axlarna. Automatisk nedsänkbar dörr till arbetsutrymmet. < ± 2 μm
i positioneringsnoggrannhet. Trådklipp som tillval, lämpligt tillsammans med ”big spool” optionen. Hypermodern IPG-generator.

Fullt förberedd för automation med standardiserat robotinterface på maskinen, placerat på vänster sida av maskinen. Detta innebär att operatören har full tillgänglighet till maskinen och dess arbetsrum även om maskinen är installerad i en automationscell.

30 graders konkörning full höjd (400mm) standard, option för 45 grader. Innebär att man kan bearbeta 30 graders vinkelkörning utan att göra avkall på detaljen höjd. Det är den unika mekaniska konstruktionen som gör det möjligt. Normalt sett gäller att ju mer man vinklar tråden desto mindre höjd kan man köra men vi kan bibehålla fulla 400 mm och lägga den 30 grader (med option 45 grader).

– För oss verktygsmakare betyder det praktiskt att vi kan hantera stora arbetsstycken, lite högre än vanligt, som vi kan bearbeta med extrema vinklar. Innebär att konhål i höga detaljer med stora vinklar inte är några problem, lite unikt, säger verktygsmakaren Stefan Leander.

–  En gnist är en gnist men vi har här jämfört med den äldre maskinen som vi bytte ut, erhållit i vissa fall 50 % snabbare process och bättre driftsäkerhet. Så en gnist är en gnist, javisst men du får en helt annan precision och hastighet i gnistningen med den senaste maskinteknologin och det gillar vi, säger Magnus Andersson.

Masentia har fyra servicetekniker som enbart jobbar med tråd och sänkgnistning, vilket också påverkade beslutet att satsa på Masentia och GF Machining Solutions, säger Andreas Östberg och Magnus Andersson håller med.

– Servicegrad och support/applikation är superviktigt idag och när vi nu på kort sikt investerar i en trådgnist och på lång sikt planerar en automationslösning med förhoppningsvis en maskin till på sikt, så behöver vi all support och hjälp av Masentias experter och organisation framöver.

Mer och mer produktionsgnistning.

Ute i verkstaden där vi träffar verktygsmakarna Stefan Leander, Magnus Andersson och tekniker Vilma Öberg.

Installationen skedde i januari 2020 och man har det senaste året kört maskinen i full produktion men maskinen ingår även
i ett spännande projekt som parallellt pågår. Det handlar om automatisering. Minska inre ställtid men också…

– Vi vill automatisera för att kunna köra fler timmar per dygn. Egentligen inget konstigt med det men vi håller på med att lära oss ”bygga” automationen från grunden med tekniska lösningar, där vi har en mätmaskin som hjälper trådgnisten att hålla koll på koordinaterna via ett nollpunktsystem när det är färdigriggat, säger Vilma. När den manuella processen är utvärderad och på plats så är nästa steg att investera i lämplig robotutrustning.

– Då vet maskinen vilka detaljer som ska bearbetas och var de är placerade. Planen är att ha en mjukvara för hela cellen som tar hand om hela processen med CAD- filer, CAM-system och hantering av program för att få den kommande automationslösningen med roboten att fungera fullt ut.

Intuitivt styrsystem baserat på system från tyska Beckhoff.
Intuitivt styrsystem baserat på system från tyska Beckhoff.
Grafisk 3D-visning av bearbetningsprocessen
Grafisk 3D-visning av bearbetningsprocessen

Kompetensförsörjning

– Att investera i maskiner för vår produktion är relativt enkelt. För industrin finns det en mängd maskinbyggare som kan leverera förstklassiga maskinkoncept, de är egentligen bara ett telefonsamtal bort, säger Magnus Andersson MEN…

Ett av de stora hoten för tillverkningsindustrin är kompetensförsörjningen och då främst ute på landsbygden. Många unga lämnar sin födelseort för studier och kommer sedan inte tillbaka. De stora städerna lockar också med fler arbetstillfällen i mer ”glamorösa” yrken i t.ex. tjänstesektorn. Men ett sätt att fånga upp de unga är att erbjuda praktikplatser.

– Vi kan idag erbjuda spännande arbetsuppgifter med stort inslag av IT och en modern maskinpark med den absolut senaste och avancerade tekniken, säger Magnus.

En av dem som ”nappat” på jobberbjudande från Lidhs är Vilma Öberg 20 år. Att vi uppmärksammar henne i denna artikel är dels för att hon är tjej i en mansdominerad bransch men också för att hon arbetar på gnistavdelningen och är involverad i den senaste maskininvesteringen som vi skriver om.

– Jag fick jobbet via en praktikplats och jag tyckte att arbetsuppgifterna var och är varierande och riktigt roligt. Magnus kom och frågade om jag ville ha en provanställning efter studenten från industritekniska programmet på Tingsholms gymnasiet
i Ulricehamn – och jag tackade ja.

– Det bästa med jobbet är mina kollegor och stämningen är riktigt bra. Och sen tycker jag att arbetet är intressant. I trådgnisten skär man bitar med i många fall krångliga och avancerade konturer och krav på så noggranna toleranser att fräsning som bearbetningsform inte räcker till, säger Vilma.

Här på Lidhs satsar man verkligen på yngre medarbetare och Magnus Andersson vd menar också att det är den enda vägen att gå inför framtiden.

– I en föränderlig värld krävs ungas nytänkande. Yngre människor är inte rädda för förändring. Man kan ge dem ett uppdrag och de ser inte problemen, bara möjligheterna. För företagets överlevnad krävs ett nytänkande i många fall. Det är den kompetensen vi behöver. Ett sätt att rekrytera kan vara genom praktik. Idag arbetar  Robin Härnesund som CNC-operatör och Daniel Älmefur som montör – alla 20 år och även de tidigare praktikanter.

Framtiden

– Svårt att säga men jag trivs bra här och kanske kan jag arbeta mig upp i företaget och bli konstruktör. Att lära sig hur ett verktyg byggs upp från grunden och fortsätta lära mig nya saker varje dag, för som sagt, mitt jobb är verkligen väldigt varierande och intressant. Och en modern verkstad idag har en mycket bra arbetsmiljö, avslutar Vilma.

På fotot visas en uppspänningsram som är fäst i fasta fixeringschuckar, ramen är tidigare in nollad i en mätmaskin. En fil med startlägesposition och vridning skickas från mätmaskinen till trådgnisten med en postprocessor.     – En stor fördel med detta system är att vi flyttar ställtiden till yttre i stället för inre ställ. Samt att vi kan förbereda jobben i mätmaskinen som läggs på kö, berättar verktygsmakare Magnus Andersson
På fotot visas en uppspänningsram som är fäst i fasta fixeringschuckar, ramen är tidigare in nollad i en mätmaskin. En fil med startlägesposition och vridning skickas från mätmaskinen till trådgnisten med en postprocessor. – En stor fördel med detta system är att vi flyttar ställtiden till yttre i stället för inre ställ. Samt att vi kan förbereda jobben i mätmaskinen som läggs på kö, berättar verktygsmakare Magnus Andersson

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here