Transporterna på båt på Rhen går i en maklig takt. Kraven på effektiviseringar är inte på samma sätt som inom industrin. Men man har säkert problem och lösningar som man måste jobba med och här sker säkert någon form av automatisering om och när den behövs, vid t.ex. i och urlastning av gods och materialhantering.
Flodbåtarna inlandssjöfart sker genom den 132 mil långa Rhen som bildar Västeuropas längsta flod och viktigaste inre vattenväg. Via olika kanalsystem förbinds den med Donau, Rhone, Marne, Weser Elbe och Ems.
Mitt besök i Tyskland denna gång handlade om att besöka Fastems Systems GmbH i den lilla staden Issum. För att ta sig dit flyger man till Düsseldorf och tar en hyrbil resten av vägen till fabriken som ligger 30 minuters bilresa nordväst om Düsseldorf. Vi checkade in på ett hotell strax intill Duisburg precis vid floden Rhen och gruppen med kunder fick uppleva pråm- och containertrafiken på Rhen som gick precis förbi hotellet. Ett imponerande skådespel med omkörningar av stressade skeppare som passerade de som tog det lite lugnare. Farliga strömmar och allt grundare vatten är några av de aspekter man behöver ta hänsyn till på floden. Men för det mesta såg det lugnt och skönt ut för de skeppare som körde de lågt gående pråmarna med kol och laster av olika material, vissa pråmar som vi såg var uppskattningsvis över 40 meter långa. Här finns även exempel på pråmar som är ihopkopplade till 180 meters längd även om vi inte såg några.
Vad vill jag säga med allt detta, egentligen ingenting mer än att det kan ibland kan vara intressant att reflektera över de stora kontrasterna mellan pråmarna på floden som är en del av en stor logistik där datasystem och en viss mån av digitalisering styr trafiken till att under nästa dag besöka den senaste tekniken när det gäller att styra industrins processer, allt med samma syfte, att bli så effektiv som möjligt oavsett vad man håller på med. Och vi spårar likheter i tanke och arbetssätt att vara så lönsamma som möjligt, man har samma dilemma som industrin fast på olika sätt.

Armin Barnitzke hälsade alla välkomna som moderator och pratade även lite kort om sina erfarenheter av digitalisering. Nästa föredragare var Karl-Heinz Land som informerade om att utbildning hjälper mot digital Darwinism. Han menade att många företag saknar digital kompetens i ledningen och därmed förstår man inte vad digital utveckling innebär och man ser det på vissa
håll som ett hot och de flesta företagsledare tror inte att det kommer att påverka affärsmodeller eller strukturer. Det krävs kompetensutveckling på alla nivåer i företaget för att ändra på detta, digital transformation. Det enda sättet att skapa en digital medvetenhet inom organisationer är att få upp digital utveckling på agendan, i alla delar av företaget.

Sist lyssnande besökarna på ett föredrag av Stefan Kempf som från att han tog
över verkstadsföretaget Norbert Kempf från sin far, automatiserat och kopplat
ihop sin maskinpark helt kompromisslöst ”allt går att automatisera” med
Fastems FMS system som t.ex. MLS/CTS och skapat en högt automatiserad
produktion där han kan erbjuda sina kunder samma pris för en detalj som för
serieproduktion mycket tack vare produktion dygnet runt med obemannad produktion
kvällar och nätter. Stefan berättade att en av lösningarna var att tillverka
egna paletter vilket gör att han idag kan producera 18 000 olika artiklar i seriestorlek
1–500 helt med automation = ställtid – palettbyte och verktygsbyte 0,0
minuter, han kallade detta CNC 4.0.

Ställtid 0,0 minuter

Fastems expertforum arrangerades för 3:e gången och det kom närmare 400 besökare till det lilla tyska samhället Issum veckan före midsommar. Det var öppet hus med visning av teknik, korta seminarier, kundcase och paneldiskussioner som stod på agendan under två dagar. Och på plats fanns även ett antal medutställare och partners som FANUC, ABB, SICK, OK-VISE och Polund. Besökarna kom främst från den nordtyska industrin men här fanns också besökare från de nordiska länderna och kunder ända ifrån Kina. Från fackpressen kom några tyska journalister, min kollega från danska Teknovation och undertecknad.
Finska Fastems är ett företag som arbetar med att effektivisera processer och hitta lösningar när det gäller maskinbetjäning inom verkstadsindustrin, något som det finns en riklig tillgången av i form av produkter och mjukvara.
– Med en effektiv automation kan vi tillsammans med våra kunder skapa välutvecklade automationsprocesser som skapar unika möjligheter för tillverkningsindustrin och då tänker jag främst på Skandinavien där jag är försäljningsavsvarig, sa Henrik Brodén på Fastems AB.
Den globala digitaliseringen gör nu att snabbväxande och samtidigt teknikintensiva företag nu satsar på lämplig teknik för att effektivisera sin produktion och nästan alla blickar riktas nu mot automatisering och digitalisering.

Varför finns Fastems här i Tyskland, egentligen långt från Finland där man har sina rötter med huvudkontor och tillverkning?

– Här i Tyskland köpte man ett företag för nästan fem år sedan som nu är helt införlivat i Fastems. På fabriken här i Issum koncentrerar man sig på tillverkning och utveckling av produktionslösningar inom framförallt vad vi kallar Part Handling där Fastems nu också kan erbjuda mindre system för maskinbetjäning av robot till en bearbetningsmaskin och olika typer av gantrysystem samt palettcontainrar. Under eventet kunde besökarna se flera olika lösningar där vi tillsammans med robot integratörer och vår partner Halter visade våra lösningar, alla med Fastems mjukvara och styrsystem, informerar Henrik Brodén.
–Vi kan idag erbjuda industrin en komplett lösning där Fastems tar ett totalansvar för automationen. Med egenutvecklad mjukvara kan vi styra hela processen med robotbetjäning, palett och fixtursystem via kran i FMS system tillsammans med olika Tool Management (externa verktygsmagasin) och in och ut banor osv. Allt styrs av vårt eget interface MMS5 som blir själva ”nervsystemet” i produktionen, ofta länkat till kundens ERP system och TDM system. Och det kan handla om en stand-alone maskin till av vi kopplar ihop flera maskiner i en cell, upp till att vi kan integrera hela fabriker, där har du vår breda kompetens, säger Henrik Brodén och tillägger att man nu satsar resurser på sina lite enklare system, instegssystem som skall ge även mindre applikationer en god automation med implementerad mjukvara.
I Kungälv som är basen för den skandinaviska marknaden hos Fastems arbetar idag 10 personer varav 8 på serviceavdelningen LCS (Life Cycle Service), samt administration och försäljning. I dagsläget har det levererats över 160 Fastems-system i regionen.
Kundkategorin är spridd, allt ifrån små verkstäder upp till de globala exportföretagen. En stor kundsektor är fordonsindustrin med dess underleverantörer. Intresset för automation ökar för varje dag, man ser hur industrin tar hem jobb från utlandet och satsar mer på hemmaplan vilket är glädjande för en industri som kämpar med ett högt kostnadsläge.

Företagsledning och chefer fanns på plats i Issum. Fr. vänster till höger ser vi, Heikki Hallila chef Fastems Systems GmbH, Rolf Hammerstein marknadschef,
Tomas Hedenborg vd och CEO, Markku Bollmann global försäljningschef, Dirk Brunotte säljansvarig Europa och Henrik Brodén säljansvarig Skandinavien.

Samtal med CEO

Vi fick en pratstund med Tomas Hedenborg vd på Fastems och första frågan löd;

Kan du ge oss en ögonblicksbild över vad som händer just nu på Fastems och i branschen?

– Förra året var lite trögt med många projekt som gick i långbänk men i år kan vi faktiskt prata om en ”ketchupeffekt”, där vi nu tillverkar och säljer våra produkter ”all-time high”. Marknaden för automationslösningar stora som små har formligen exploderat för oss och vi har just nu stora framgångar på bred front i världen med upp till en 50 % ökning på våra stora marknader. Och för vår största bransch Aerospace, ja det vet ju alla hur världens alla flygbolag beställer nya flygplan just nu.
– Vi ser oss idag, mer än någonsin som en systemleverantör som säljer lösningar. Robotarna och lagersystemen i sig har ingen intelligens.

Tomas Hedenborg har arbetat som vd på Fastems sedan 2013 och har suttit i styrelsen sedan 2006. Med över 30 år i industrin däribland 6 år som vd för Finn-Power har Tomas lång erfarenhet av ledarskap och att renodla och arbeta fram strategiska framtidsmål för större och mindre företag framförallt i tyska företag inom Automotive

Så det är genom vår egenutvecklade mjukvara och produktionskontroll där vi kopplar samman olika processer som vi kan erbjuda våra kunder ett mervärde. Robotik tillverkas på många håll i världen men vårt företags styrka är programmeringskunnandet, säger Tomas Hedenborg
– Vi vet att den nu pågående digitaliseringen medför stora förändringar för världens industrier och de sker snabbt. Teknologisk utveckling gör att gamla affärsmodeller utmanas av nya. Den utveckling som nu pågår är en megatrend i hela världen och här mobiliserar vi nu på Fastems för en kraftfull expansion med nya lösningar som framförallt utvecklas inom vår egenutvecklade mjukvara och produktionskontroll.

Vad beror det på att vi just nu upplever en sådan uppgång i branschen och är du förvånad?

– Ja, för det finns egentligen ingen vettig förklaring till att det nu ser helt annorlunda ut jämfört med några år tillbaka. För det har inte hänt något i omvärlden som borde motivera denna utveckling. Osäkerhet har blivit säkerhet vilket gör att företag vågar satsa, vågar investera. Från att vi gått från en låg investeringsnivå efter finanskrisen till dagens utveckling är lite märkligt men samtidigt otroligt roligt för alla i branschen. Sen har vi ju detta med flockbeteende, investerar grannen, ja då vågar man själv investera, det blir en form av dominoeffekt, precis som när det har gått åt andra hållet, försöker Tomas Hedenborg förklara den investeringsvåg som nu sköljer över världen och han tillägger igen, ”så har vi Aerospace som går som tåget” och det betyder att vi har en intressant tillväxt på stora system, ler Tomas.
Tomas Hedenborg berättar vidare att det nu gäller att reagera på de signaler som nu ljuder ute i industrin. Och man har en förberedelse för ökade volymer
– Skräddarsydda system och individuellt anpassade system där vår mjukvara är central och nyckeln till vår och kundernas framgång. Sen är det klart att en grundförutsättning för det är att vi har en hårdvara som gör jobbet.

Henrik Brodén tillsammans med kunder på det norska företaget SPERRE Industri AS. Här diskuterades olika automationslösningar för maskinbetjäning.
SPERRE är innovativa och behöver höja sin grad av automatisering för att kunna konkurrera som tillverkare och leverantör av sina egenutvecklade kompressorer och värmeväxlare till shipping, off-shore och industri.

Jag hajade till när du presenterade ”doping kitchen” vad menas med det. Jag vill översätta det med ”dopade processer”, är jag rätt ute?

– Ja, det är meningen att man skall haja till då vi vill väcka tankar om hur man kan utveckla verksamheten med i grunden agila metoder och arbetssätt genom att tillsätta styrgrupper som nu arbetar på helt andra sätt än tidigare, säger Tomas och fortsätter;
– Jo, ordet agile betyder ”lättrörlig” eller ”vig”. Agile Software Development är ett synsätt som är välkänt
i mjukvarubranschen och gemensamt för en grupp av lättrörliga metoder som säkert inte är vanligt alls i vår bransch som är maskintillverkare. Grundtanken med Agila metoder är att i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av verkligheten, inte sådana som blundar för förändringar eller som försöker reglera bort dem. Fler regler kommer inte ge oss fler lyckade projekt utan idén är att experimentera och prova nya grepp och tankesätt, hitta nya vägar ihop med utvalda kunder. Fungerar det inte förkastar man det snabbt och försöker på ett annat sätt. Vi behöver flexibilitet – inte rigiditet. Agila metoder kan alltså sägas vara ett paraply-begrepp. Två av de viktigaste faktorerna med att arbeta agilt är att ha ett tätt sammanknutet team av dedikerade anställda som arbetar snabbt och effektivt mot ett mål samtidigt som de tar sig tid att växa tillsammans, och att teamet uppehåller en aktiv men sund relation till kunden.
Under sitt föredrag på eventet berättade Tomas Hedenborg om hur man för några år sedan bestämde sig för att förändra sin företagskultur. Alla i företaget arbetade tillsammans fram en bok, man kan kalla den en ”företagsbibel” som nu fungerar som en guide i och hur man skall fungera och arbeta i företaget men också hur man skall förhålla sig till sina kunder.
Boken heter ”The Way We Rock” och beskriver det nya Fastems och den har arbetats fram genom att man involverade alla på företaget som via en kärngrupp fick jobba fram grundkoncepten i boken. Nästa steg var att i olika ”workshops” där alla medarbetare fick bidra till innehållet i boken.

Här berättar man korta ögonblick ur det dagliga arbetslivet, allt helt autentiskt från vardagen på Fastems. Boken där all text är på tre språk engelska, tyska och finska beror på att företaget har sina rötter i Finland med huvudkontor och fabrik men även i Tyskland finns en stark närvaro och USA där man har sin största marknad.
– Inspiration till boken fick jag bl.a. på en affärsresa till Sydkorea där jag besökte ett buddhistiskt kloster som är berömt för två saker, dels så står det i en vacker park en imponerande 30 meter hög Buddha förgylld bronsstaty. Det andra är att där levde en munk som innehar världsrekordet i meditation. Han mediterade i 8 år och efter denna tid steg han upp och den sanningen han hade funnit var orden ”water is water, rock is rock”, vilket är en av tre grundpelare i boken. Associationen i det hela handlar om eftersträvan om excellens och den kontinuerliga förbättringen. Den enkla insynen är att det är mycket svårare att förenkla och simplifiera saker än att göra dem komplicerade. Strävan efter excellens handlar om enligt vår munk att hitta och förstå den väsentliga kärnan i det komplexa. Detta är ett av tre kärnvärden i vår bok som styr vår företagskultur, berättade Tomas Hedenborg.

Cerold Andersson vd på Fanuc Nordic och Wouter van Halteren vd på Halter CNC Automation samarbetar. När det gäller Fastems så tillverkar man Halters produkter på licens på fabriken i Issum och det handlar om automationslösningar med laddningssystem och maskinbetjäning – ”pick and place”.

8760

Fastems mantra 8760 är ett koncept som man startade för över 20 år sedan där ”4 siffror” på ett mycket pedagogiskt sätt beskriver kombinationen av maskiner, automation, mjukvara och tjänster som understöds av ett tillförlitligt partnerskap för att få ut det mesta möjliga av de 8760 produktionstimmar som finns tillgängliga under ett år.
Att kunna utnyttja alla timmar under ett år för produktion kan vara en utopi i sig men rekordet för en Fastems kund är 8 200 spindeltimmar under ett år vilket är otroligt bra, så vi får se om vi kan slå nytt rekord och närma oss 8760 timmar ytterligare i framtiden. Rekord är till för att slås, sa Tomas Hedenborg under sitt framträdande på scenen under eventet.
Faktum är att många företag uppnått en hög produktivitet genom många års arbete, där det nu helt enkelt är nästan omöjligt att öka produktiviteten på traditionellt sätt. Intelligent automation innebär en ny möjlighet att skaffa sig konkurrensfördelar, menar man på Fastems.
Företagsledare, chefer och dess medarbetare måste våga se och använda möjligheterna som ny teknik ger och genomföra investeringar för att förbli konkurrenskraftiga i AI (artificiell intelligens) – tidsåldern.
Många industriföretag ser nu möjligheterna och betydelsen av intelligent automatisering/digitalisering kommer att få för att öka produktiviteten, bli mer konkurrenskraftiga. Inte minst genom att kunna få ut ett större värde av insamlade data och samtidigt frigöra medarbetare från enkla och rutinmässiga arbetsuppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

– Fastems har tre produktlinjer idag som man talar om – Palett Handling som är det traditionella FMS och kransystem med tillverkningen i Tammerfors fabriken. Part Handling som handlar om robotlösningar för direkt maskinbetjäning, det kan även handla om portal/gantry lösningar och dessa produkter tillverkas här i Issum. Det tredje benet vi står på är Lifecycle Services som övergripande tar hand om kunden med service och support, säger Henrik Brodén och fortsätter;
– Ett exempel som här kan nämnas om mjukvaran MMS5 är att stora system hos kund, ligger hela tiden och planerar produktionen med 96 timmars framförhållning. Skulle något hända, t.ex. ett verktygshaveri i en maskin så planeras produktionen om inom 0,5 sekunder.

Maskinfabrikken Polund från Danmark var medutställare och visade egen produkt, hydrauliska skruvstycken PRO-CLAMP Systems, konstruerade för automatiserad produktion. Lars Pors är ägare till företaget förklarade; – Här visar vi en robotlösning i samarbete med FANUC och Fastems för 24 timmars produktion där kunden kan ställa skruvstycket från noll – 240 mm och byta backar helt automatiskt beroende på vad man skall tillverka.

Det första systemet från Fastems fanns ute på marknaden 1982 och systemet är fortfarande igång hos kund. Med mer än 4 000 system levererade till 40 länder så övervakar man maskinsystemen på ett proaktivt sätt genom Hubbar av support i Europa, Asien och USA.

Slutorden får Henrik Brodén som summerar eventet;

– Ett mycket lyckat event som vi nu genomförde för tredje året
i rad. Intressanta inbjudna talare, bra medutställare vilket sammantaget gett besökarna mycket att ta med hem. Vår tanke är att detta eventet skall fortsätta gå av stapeln varje år i juni.
– Intresset för automation fortsätter att öka, konjunkturen är fortsatt stark vilket bidrar till det positiva marknadsläget. Intresset för att automatisera även fåstyckstillverkning ökar, att komma ifrån manuella ställ i maskinerna och istället låta en robot byta inte bara detalj utan även verktyg, chuck och backar.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here