Den sydtyska maskintillverkaren från Bayern BIHLER, erbjuder maskiner för såväl komponenttillverkning som helautomatisk montering av komponenter med flera ingående detaljer. BIHLERs, Bimeric anläggningar kännetecknas bland annat av precision, hög hastighet, driftsäkerhet och återanvändbarhet.
– Vi kan kalla maskinkonceptet för en smart fabrik, vilket ger riktigt stora produktivitetshöjningar. Ställtiderna mellan olika moment i konventionell maskinteknik försvinner helt. Och som sagt med vårt maskinkoncept så får man även med monteringen i tillverkningsprocessen vilket gör att du får monteringen ”på köpet”. Här finns idag en otroligt stort spektra av produkter som går att tillverka i olika modeller av Bihlers helautomatiska höghastighetsmaskiner, säger Göran Bragd.
Bihlers experter informerade om nya trender och maskinkonfigurationer för olika produktionsuppgifter inom höghastighetsbearbetning inom bockning, stansning och montering av bl.a. band och tråddetaljer, passande för både små och stora seriestorlekar.
– Nu finns också ett enklare verktygssystem än tidigare som är användbart för många detaljer för Bihler maskiner med hjälp av Bihlers LEAN Tool koncept, sa Göran Bragd på BEP Teknik från Värnamo som är generalagent för den tyska maskintillverkaren i Sverige.
Vidare berättade företaget om snabb verktygsväxling i NC maskinerna samt även i de mekaniska maskiner som ofta förses med moderverktyg och insatser för olika dimensioner. Det informerades om Bihlers CAD system bNX och förbättrade svetsprocesser.
Automatisk montering med Bihlers servostyrda tillverkningssystem presenterades där komponenter i band och/eller tråd tillverkas genom bockning och stansning. Dessa detaljer monteras automatiskt och i direkt anslutning i maskinen tillsammans med flera andra tillförda komponenter som skruvar, muttrar eller andra detaljer
i plast / gummi. Tillverkningen kan innehålla många olika operationer som gängformning, skruvmontage, svetsning, lasermärkning, kontrollmätning, förpackning m.m.

Här ser vi flera av event deltagarna som kom till Jönköping för att få mer information om Bihlers värld.

Göran Bragd berättar;

– Vi har tidigare haft stora event i Tyskland ”Bihler Tech” men det blev så populärt att det tog för stora resurser i bruk och man bestämde sig för att skala ner det till mindre event utspridda i Europa istället. Ett sätt att pröva sig fram och komma närmare de kunder som finns utanför Tyskland. En större satsning på export är också en av de anledningar som nu gör att man satsar på mindre event ute i Europa. Men

Bihlers webb app framtagen för konstruktörer och designers inom internationell tillverkningsindustri. – Appen ger kunden möjlighet att snabbt hitta olika konfigurationer och även inspiration att se vad som är möjligt att tillverka och som ger snabba svar på olika frågor inom höghastighetsformning. Simuleringsmöjligheter är viktiga och här har Bihler tagit fram en mjukvara som ger kunderna möjlighet att simulera en detaljs tillverkningsprocess före seriestart för att få bästa möjliga effektivitet.

som man säger från Bihlers företagsledning ” det är möjligt att Bihler Tech återkommer om några år.
– I alla fall så är detta första gången som Bihler arrangerar en teknikdag i Sverige och här på premiären har ett 30 tal företag anmält sig vilket är över förväntan. Under året skall man eller har arrangerat eventet i Spanien, Frankrike och två event i Tyskland. Planen är att genomföra dessa event vartannat år. Men nu över till produkterna och här har vi mycket att berätta, säger Göran Bragd.

Bihlers försäljningschef Stefan Krieg höll ett kort föredrag om företagets bakgrund och historia.

– Företaget har funnits på marknaden i över 60 år, hela tiden i privat ägo av familjen Bihler och det var den nuvarande ägaren Mathias Bihlers far Otto Bihler som grundade företaget 1953. Först konstruerade och byggde man enkla maskinkoncept för tillverkning av fjädrar för att idag, tack vare ett konsekvent konstruktionsutvecklingsarbete och en unik maskinfilosofi erbjuda marknaden NC-styrda helautomatiska höghastighetsmaskiner för pressning/stansning och montering. På företagets två fabriker i Tyskland och i en fabrik i USA arbetar närmare 1 000 medarbetare.

Bihler har samlat en stor mängd fakta i en databas där mångt och mycket av Bihlers kunskap och erfarenhet inom sitt område. Databasen expanderar kontinuerligt med nya studier och kundexempel. Här kan kunden analysera sina tilltänkta komponenter och produkter för ett slutgiltigt svar, går det att tillverka.

Företaget tillverkar över 100 maskiner om året och man har idag 12 000 maskiner i drift i världen, varav de flesta är kundunika.
– Vi kan kalla det nya maskinkonceptet för en ”smart factory” som får allt i ett vilket ger produktivitetshöjningar på flera hundra procent. Ställtiderna mellan olika moment i konventionell maskinteknik försvinner helt. Och som sagt med Bihlers maskinkoncept som får man även med monteringen i tillverkningsprocessen vilket gör att du får monteringen ”på köpet” med den tyska maskintillverkarens koncept. Här finns idag en otroligt stor skala av produkter som går at tillverka i Bihlers maskiner, förklarar Göran Bragd och fortsätter,
– Hela idén med maskinkoncepten är dels att spara material och därför arbetar man med smalband. Du får noll eller väldigt lite materialspill. Andra fördelar med konceptet är att med nc-teknik så får man ner sina verktygsbyten till ett minimum. När vi pratar moderverktyg så tar det ungefär 5 till 8 minuter för ett verktygsbyte. Tack vare vår teknik så kan vi behålla jobben i Europa och det är så viktigt för vår framtida välfärd. 90 % av alla applikationer härleds till fordonsindustri men vi ser att andra sektorer ser möjligheter med Bihlers maskiner och teknik. Att man desutom snabbt kan anpassa sina enheter i maskinen till ändrad produktion beroende på design och konstruktionsförändringar bidrar till ett mycket stort intresse kring vår teknik.
Bihlers experter förklarar att man tidigare väldigt frekvent hade kundcase där vi pratar mycket stora serier och massproduktion, nu ser man med minskade seriestorlekar över hela världen och korta ställtider att dessa koncept dyker upp allt mer i Bihlers värld.

BIhler uppmanar sina kunder att bygga sin egen lösning med hjälp av LeanTool konceptet. Det handlar om att bygga en produktiv kedja av verkyg i ingrepp för att hitta den optimala lösningen för kunden. Drt handlar för många kunder att inte tappa i produktivitet och/eller få för mycket materialspill.

Vi på tidningens redaktion träffade Kari Rauhala på Origin Tool AB som är en viktig samarbetspartner inom verktygskonstruktion och verktygstillverkning i Skandinavien för Bihler och BEP Teknik.
– Vi är 10 anställda på företaget i Hillerstorp som arbetar med verktygstillverkning i allmänhet men också en partner till Bihler sedan år
2 000 då vi tillverkade de första verktygen för Bihlers maskiner. Officiellt blev vi samarbetspartners med Bihler år 2008, säger Kari Rauhala.
Vi planerar ett besök hos Origin Tool och lär återkomma med mer fakta om företaget.

Närmare 40 produktionstekniker, företagsledare och representanter för dök upp under eventdagen och Göran Bragd på BEP Teknik som var en av arrangörerna tyckte så här;

Vi är mycket nöjda med dagen och tacksamma till alla som tagit sig tid att komma! Det har varit väldigt positivt. Det känns, efter vad kunderna säger, som att de fått viktig information om de möjligheter som finns med Bihler tekniken och om den revolutionerande utvecklingen som skett och pågår. Inte minst inom verktygsområdet med LEAN Tool konceptet, som innebär rejält minskade tider/kostnader för både verktygskonstruktion och verktygstillverkning

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here