Den italienska maskintillverkaren Salvagnini arbetar globalt med innovationer inom teknologin för tillverkning av flexibla automatiska maskiner inom tunnplåtsbearbetning.

Salvagnini Scandinavia AB grundades 1988 och är ett helägt dotterbolag inom Salvagnini gruppen. Man ansvarar för försäljning, marknadsföring, service och installationer av Salvagninis hela produktprogram i Skandinavien. Huvudkontor och utställningshall finns i Värnamo i Småland, där man nu färdigställer en tillbyggnad på 360 kvm och som skall vara klart till Värnamo Industriexpo som hålls den 15 – 16:e maj.

Salvagnini är en av de ledande tillverkarna av flexibla automatiska maskiner inom tunnplåtsbearbetning, allt ifrån standardmaskiner till helt kundanpassade FMS system, där man med sin expertis tillsammans designar och arbetar fram helt kundunika lösningar, som passar just den enskilda kundens behov.

Björn Ahlqvist har varit anställd sedan 2007, först som maskinsäljare för att sedan från år 2012 arbetat som VD. Vi tar det från början och frågar Björn om hur produktprogrammet såg ut då jämfört med nu?
– Salvagnini har ju alltid varit en pionjär inom plåtbearbetning och automation. När jag började var det mer Stans- och panelbockningslinje och det har ju alltid varit mycket prat om att ”Salvagnini är ju väldigt bra för dom som egenproducerar och har stora volymer”. Men med våra automatiska verktygsinställningar för panelbockningsmaskinen i ”Masked time”, så har man möjlighet att köra enstyckstillverkning, eller s.k. ”kit-produktion”.
– Produktprogrammet har utvecklats enormt sedan jag började för nu över 12 år sedan, bl. a. med nya ”Lean” generationen för panelbockningsmaskiner med bl.a. extremt låg energiförbrukning, CUT-option (Industriell klippfunktion i kombination med panelbockning) och andra finurliga utrustningar som tillkommit efter kunds önskemål/behov. Vi har nu vårt kantpressprogram med det unika automatiska verktygsinställning ”ATA”, nu senast även med AU-TO som är med helautomatiskt verktygsbyte unik i klassen, med möjlighet till 18 m verktyg i nuvarande utförande.
– Vi var ju även först med att lansera fiberlaser (2D laser) på EuroBlech 2008, med olika former av automatisering, samt vår patenterade staplingsrobot MCL, numera uppdaterad till MCU, med nu ännu mer plockningsfunktioner bl.a. plockning av mindre detaljer till lådor. Med all denna utveckling har vi tagit och tar mer marknadsandelar, framför allt är det underleverantörer som fått upp ögonen på våra maskiner, som nu är den största sektorn där vi levererar våra system till.

Björn Ahlqvist VD Salvagnini Scandinavia och Gerteric Lindquist CEO NIBE Industrier.
Björn Ahlqvist VD Salvagnini Scandinavia och Gerteric Lindquist CEO NIBE Industrier.
Tommaso Bonuzzi projekt och marknadschef Salvagnini Italy S.p.A
Tommaso Bonuzzi projekt och marknadschef Salvagnini Italy S.p.A
Ricky Hansson projektledare Salvagnini Scandinavia höll ett föredrag om ”framtida tillverkning”
Ricky Hansson projektledare Salvagnini Scandinavia höll ett föredrag om ”framtida tillverkning”

Hur positionerar Salvagnini sig på marknaden, vem är man?
– Vi är en långsiktig samarbetspartner inom plåtbearbetning, som tillsammans med kunden bygger upp och vägleder framtiden för en flexibel och anpassningsbar tillverkningsprocess.

Hur tycker du att svensk industri tänker i avseende produktivitet och maskinutnyttjandegrad – automation?
– Man bör tänka mer åt detta håll. Vi har under många år lanserat mycket av detta och Sverige/Skandinavien är en marknad där vi med våra lönekostnader/tillverkningskostnader, måste bli mer effektiva, mer automatisering, mer kommunikation mellan olika typer av maskiner.

Och följdfrågan, vad krävs för framtiden för att era kunder ska bli en framgångsrik tillverkare om 5 år, ett framtidsperspektiv ur ett Salvagnini perspektiv?
– Mjukvara, mjukvara, mjukvara, man måste bli mer effektiv på logistikdelen, där vi med vår expertis hjälper företagen med mer processeffektivitet och flödesorientering, rätt detalj i rätt tid, med minimalt skrot.

Många små och medelstora företag har i vissa fall begränsade kunskaper och möjligheter för en affärsutveckling. Hur kan Salvagnini hjälpa till för bättre förutsättningar?
– Vi gör ofta en analys hos företagen, där vi mer som ” business doctor” som rådgör vilket behov respektive företag har eller eventuellt önskar sig, för att på så sätt med rätt utrustning och bemanning kan möta framtidens marknad på ett konkurrenskraftigt vis. Normalt tittar vi på logik och lösning innan vi diskuterar maskiner.

Ricky Hansson, ”Head of Process Application” på Salvagnini höll föredrag om ”FRAMTIDA TILLVERKNING”
– Den smarta fabriken är en utopi av konstant effektivitet, en effektivitet som innebär att definitioner som vi har jagat och försökt eliminera i våra fabriker fram till nu, såsom för mycket produkter i mellan lager, maskinstillestånd, väntan, interna transporter, outnyttjad tid och maskinomställningar kommer att försvinna och vara problem som hör hemma i det förgångna. För att nå nivån och miljön som den ”SMARTA FABRIKEN” behöver for att kunna vara just smart, måste vi skörda och analysera stora mängder data, Big Data som dagens maskiner automatiskt registrerar och sparar. Datan skall vi använda och fokusera till att optimera fabrikens flöde och registrera maskinens uppförande eller hälso tillstånd, och därigenom förutse maskin haverier, användandgrad av rå material och flödet av varenda del i vår slut produkt. Den SMARTA fabriken skall vara en organism som är själv lärande och bli bättre och bättre för varje dag den producerar. För att uppnå en totalt harmonisk och själv lärande SMART fabrik måste vi också titta på våra resurser (maskiner och människor) från en holistisk synpunkt, vi kan inte fokusera på att ersätta en maskin med en likadan maskin, då har vi inte gjort en investering som förändrar något eller ger oss mer konkurrenskraft. Vi måste titta på helheten och lägga upp en plan som kan ge oss någonting som vi inte har idag, en fördel som ger oss ytterligare möjligheter för vårt företag att växa och finnas kvar i framtiden.

Salvagnini har påbörjat ett nytt projekt som vi kallar för ”SALVAGNINI L-BIT MANUFACTURING” L-BIT står för ”LEAN BINARY DIGIT” i detta nya projektet blandar vi de bästa delarna från det välkända TPS TOYOTA PRODUCTION SYSTEM eller LEAN MANUFACTURING och DIGITALISERING något som vi nu har inbyggt i alla våra maskiner, vi blandar och aggregerar datan och skapar ett system som skall vara själv lärande och själv optimerande, det är en början till artificiell intelligens.

Vi har nu två pilotprojekt i Sverige med två svenska företag där vi utvecklar transformationen från en ordinär fabriks miljö till en SMART FABRIK, dessa pilotprojekten skall pågå under de nästa två månaderna och skall skapa det nya produktions systemet ”SALVAGNINI L-BIT MANUFACTURING”

I projektet ingår också skapandet av en digital tvilling, det innebär att varje Salvagnini maskin som produceras i framtiden kommer också att ha en virtuell tvilling, där systemet kommer att köra igenom morgondagens produktion virtuellt hundra tals gånger for att hitta den mest optimala sekvensen för att spara tid, energi och material, så vi optimerar innan vi producerar.

Målet är att skapa en total harmoni i hela tillverknings kedjan, en harmoni som ingen någonsin har sett eller ens kunnat föreställa sig i fantasin.

En kund som ser stora synergieffekter av att använda sig av den senaste maskintekniken från bl.a. Salvagnini i sin produktion, är NIBE Industrier i Markaryd. Dessutom är ägaren Gerteric Lindquist en vän av produktion i Sverige och det smittar av sig på företagets investeringar och satsningar. Gerteric höll ett intressant föredrag som bl.a berörde;

– Vi behöver en levande och attraktiv industriproduktion i Sverige och då måste vi stötta och utveckla svensk industri med alla till buds stående medel. Försvinner industrin så utarmas vårt samhälle och då är vi mycket illa ute. Så precis som NIBE Industrier och det ledarskap som genomsyrar vårt företag, så behöver fler företag tänka på samma sätt och utveckla istället för att avveckla sina verksamheter.
– Men trenden mot outsourcing är också ett uttryck för en förvrängd syn på produktionens roll i dagens affärsverksamhet, något som får koncernchefen på NIBE Industrier, Gerteric Lindquist att gå i taket och bli riktigt upprörd och han skall här nu förklarar vad han blir irriterad över.
– Många gånger har man lagt ut tillverkning i alltför stor utsträckning, man följer en tids trend eller som du kallar det, ett flockbeteende. Tyvärr är det också så med outsourcing att man ofta lägger ut moment som verkligen skulle kunnat ha rationaliserats på hemmaplan med relativt enkla medel. Ofta blir det här inte speciellt lyckat, eftersom företagets DNA i de flesta fall är en helhet bestående av produktutveckling, konstruktion, en djup förädling och marknadsföring/försäljning. Men att då tappa den vardagliga och verkliga kontakten med produktionen känns som sotdöden för mig, säger Gerteric Lindquist.

Oscar Karlsson och Aisho Baro höll i maskindemonstrationerna.
Oscar Karlsson och Aisho Baro höll i maskindemonstrationerna.
NIBE Industrier är en av Salvagninis alla kunder i Sverige.
NIBE Industrier är en av Salvagninis alla kunder i Sverige.
Rotage företagsledning var på jubileumskvällen och firade Salvagnini.
Rotage företagsledning var på jubileumskvällen och firade Salvagnini.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here