Med hjälp av avancerade simuleringsverktyg har AP&T och ESI genomfört ett antal virtuella modelleringar som speglar processen för varmformning av höghållfast aluminium (AA6xxx och AA7xxx). Simuleringarna har sedan jämförts med resultatet av verkliga prov vid AP&T:s anläggning för forskning och utveckling i Ulricehamn. Utfallen visar en mycket hög överensstämmelse. AP&T räknar därför med att inom en snar framtid kunna erbjuda sina kunder inom bilindustrin en unik möjlighet att testa detaljer och komplext formade komponenter i höghållfast varmformad aluminium virtuellt, för att sänka sina utvecklingskostnader och korta sina ledtider.

– Som en ansvarig partner inte bara inom presshärdning utan också inom teknologier för formning av höghållfast aluminium utvecklar vi ständigt vår kompetens för att öka våra kunders konkurrenskraft på den globala marknaden, säger dr Christian Koroschetz, Chief Technical Officer, Technology Development på AP&T.

Resultaten från de genomförda studierna kommer att presenteras vid flera evenemang under 2017, bland annat på Automotive Engineering Congress i Nürnberg och CHS2 Conference 2017 i Atlanta.

Källa: aptgroup.com

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here