Nya processer på TRUMPF 2D laserskärmaskiner – 70 procent mindre skärgas och fördubbling av plåtgenomströmningen.

Högre skärhastighet = Högre lasereffekt. Den här formeln har varit mer än en tumregel. Men TRUMPF´s ingenjörer har nu strukit korrelationen mellan hastighet och kilowatt. Orsaken till det? Highspeed och Highspeed Eco skärprocess!

Ett nyutvecklat munstycke boostar matningshastigheten med upp till 100 procent för lasermaskiner med fastkroppslaser som använder fusionsskärning – Och lasereffekten behöver inte ökas. Förutom snabbare matningshastighet är dessutom skärprocessen mycket snabbare och nästan fördubblar plåtgenomströmningen jämfört med standardskärning. Vidare används en mindre mängd skärgas tack vare den innovativa designen på det nya munstycket. Highspeed processen kräver i genomsnitt 40 procent mindre nitrogen, Highspeed Eco 70 procent mindre. De här nya processerna innebär således att TRUMPF har nått ytterligare en milstolpe på sin väg att sänka detaljkostnaderna.

Vid fusionsskärning strömmar gasen, under relativt högt tryck, ut smält material, vilket medför höga driftskostnader. Flamskärning med syre har vanligtvis använts för kolstål, speciellt för relativt tjock plåt. Fördelen med låga gaskostnader kompenseras av oxiderade skärkanter, som ofta behöver efterarbetas. De nya Highspeed- och Highspeed Eco-processerna är däremot snabbare och använder mindre gas, vilket kraftigt ökar kostnadseffektiviteten vid fusionskärning av kolstål med nitrogen. Dessutom är tillämpningsområdet nu bredare för 10 kilowattlasrar med fusionsskärning. Lasern kan nu skära så tjockt som 15 millimeter – istället för bara tio millimeter som tidigare.

Highspeed-processen använder sig av ett bi-flödesmunstycke. En del av skärgasen passerar genom mitten av detta munstycke, liksom laserstrålen. Resten bildar ett sekundärt flöde runt huvudflödet för att koncentrera det så att smält material strömmar ut mer effektivt.

Highspeed Eco-processen förlitar sig på ett patenterat munstycke försett med en hylsa som tvingar gasen direkt in i rätt spår vilket säkerställer att endast lite eller ingen gas strömmar ut vid sidan om. Medan den rörliga hylsan glider över materialet under fusionsskärning förblir munstycket 1,5 millimeter från plåten vilket minimerar risken för skador.

Highspeed and Highspeed Eco kan användas för fusionsskärning av kolstål och rostfritt stål från fyra millimeter plåttjocklek. Och endast ett munstycke behövs I dessa fall vilket kortar inställningstiderna och förhindrar ihopblandning. Skärkanterna får en jämn yta och ett högkvalitet och homogent utseende.

Highspeed Eco and Highspeed kan nu användas på maskiner i TruLaser Serie 3000 och 5000 utrustade med min 4 kilowatts fastkroppslaser. Snart kan de användas även på sex kilowatts fastkroppslasrar. Många relativt nya maskiner kan också med en retrofit erhålla dessa processer.

Highspeed skärprocess kan nästan fördubbla plåtgenomströmningen jämfört med standardskärning. Ett biflödes munstycke reducerar gaskonsumtionen med I genomsnitt 40 procent.

Highspeed Eco skärprocessen förlitar sig på ett patenterat munstycke försett med en hylsa.
Highspeed Eco munstyckets hylsa tvingar gasen direkt rakt in.

För mer information kontakta Stefan Wallén TRUMPF maskin ab, Alingsås stefan.wallen@se.trumpf.com

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here