Finbearbetning av små utvändiga diametrar görs för det mesta med någon typ av slipprocess. Utvändig brotschning är ett intressant och kostnadseffektivt alternativ till slipning. Om t.ex en IT6 tolerans behöver bearbetas i en svarv med serieproduktion, kan utvändig brotschning med ställbart skär och stödlister vara ett säkert alternativ för slipning som får jobbet gjort. Detta kräver att verktygsdiametern och släppningen på skäret ställs in väldigt noggrant.

Att göra denna inställning så lätt som möjligt var Mapals intension när man utvecklade EA (EasyAdjust) systemet. Med EA-systemet är släppningen integrerad i kassetten som även är skärbärare. Tack vare detta behöver man inte ställa in släppningen på skäret. Det ända som behöver ställas in är överhänget av skäret i förhållande till stödlisten. Detta är vanligtvis en snabbt och enkel uppgift. Dock har detta även tidigare gällt upp till en specifik diameter. Med utvändiga brotschar för små diametrar är fortfarande inställning en ganska svår uppgift. En mätarm måste gå in inuti brotschen och nollställas emot en stödlist och sedan vrids verktyget så man kommer till skäret där man ställer in rätt överhäng mot stödlisten. Ett tillvägagångssätt som förvärras av mycket begränsad sikt in i verktyget. Detta kräver ganska stor skicklighet från den som ställer in verktyget och rätt utbildning.

Nytt system för enkel inställning

MAPAL har utvecklat ett nytt system som gör inställning av små utvändiga brotschar mycket enklare. Detta innebär att kassetten för EA-systemet byggs in i ytterligare en kassett. Denna kassett kan tas ur verktyget, och skäret kan ställas in snabbt och enkelt med hjälpa en mikrometer eller en diabasplatta. Lämpligt inställningsmått är ingraverat på baksidan av verktyget. Detta inställningsmått motsvarar mitten på den tolerans som skall bearbetas.

När inställningen är färdig, monteras kassetten tillbaka i verktyget. Repeternoggrannheten på denna kassett är 2–3 µm. Tack vare denna repeternoggrannhet och den mycket enkla inställningen av skäret, gör det nya systemet att det är mycket enklare att uppfylla dom mycket snäva toleranserna även på små diametrar.

EA-systemet kan användas med skär som har 6 eller 4 skäreggar.

För mer information kontakta
Colly Verkstadsteknik AB, 08-703 01 00, www.collyverkstadsteknik.se

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here