Iscar Sveriges nya produktansvariga tekniker från vänster Per Jansson (fräsning), Claes Eriksson (hålbearbetning) och Lars Malmrud (svarvning) tillsammans med teknikchef Sverker Bihagen längst till höger.

ISCAR Sverige fortsätter att satsa på den svenska marknaden och en av satsningarna sker på teknikavdelningen. Sverker Bihagen, teknikchef, berättar om en omorganisering med nya roller för några av de befintliga teknikerna.

I början av året infördes nya produktansvarsroller där Claes Eriksson blev produktansvarig för hålbearbetning, Lars Malmrud för svarvning och Per Jansson för fräsning. Dessa produktansvariga ska fördjupa sig inom sitt produktområde och sprida kunskapen i organisationen samt bistå med sin kunskap i stora projekt ute hos kunderna. De kommer också att skapa närmare relationer med produktcheferna på moderbolaget Iscar Ltd.

Teknikorganisationen har dessutom utökats och förstärkts med ytterligare 2 personer vilket gör att den numera består av totalt 15 personer som är redo att ta sig än såväl stora som små projekt och utmaningar.

För mer information kontakta Iscar Sverige AB på tel 018-66 90 60.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here