Jobro Plåtkomponenter är ett kunskapsföretag specialiserade på tillverkning av komplexa plåtdetaljer. Man erbjuder alla moment från simulering till färdig detalj i eget hus vilket möjliggör korta ledtider och hög flexibilitet vid konstruktionsförändringar under utvecklingsprocessen. Konceptet ger en kostnadseffektiv serieproduktion i mindre volymer.

Jobro Plåtkomponenter har gedigen kunskap inom verktygskonstruktion och produktion vilket är grunden för prototyp- och förserier i serietillverkningskvalitet. Detta ger en snabb och kostnadseffektiv omställning till serieproduktion. Företaget har en modern utrustning och investerar kontinuerligt för att höja produktiviteten samt bredda erbjudandet. Jobro Plåtkomponenter har en stabil finansiell historik och en aktiv ägarkrets som investerar och utvecklar bolaget vidare.
Tobias Ludvigsson, VD på företaget, berättar att man sedan tidigare har en Prima Power RAPIDO 3D-laser som man har varit väldigt nöjda med. 2012 installerades även en Prima Power ZAPHIRO 2-D laser. Därför föll det sig naturligt att det blev ytterligare en Prima Power RAPIDO 3-D, med fiberlaser den här gången, när det var dags att ytterligare utöka maskinparken. Det är vi på Din Maskin såklart väldigt glada över!

För ytterligare information om Jobro, kontakta Tobias på 0321-27972 eller gå in på www.jobro.se

Operatören Jouni Takkinen framför den nya Prima Power RAPIDO, 3D lasern.
Operatören Jouni Takkinen framför den nya Prima Power RAPIDO, 3D lasern.

Snabb 3D laser för högvolymproduktion!

Prima Power RAPIDO finns i fiber- eller CO2 laser upp till 5kW effekt – applikation och flexibilitetsbehov styr valet. Jobro har, som sagt, valt fiberlaser på sin maskin.

Det här är den bästa 3D maskinen för mindre och medelstora komponenter för såväl laserskärning som lasersvetsning. Lösningar för snabb hantering finns som standardiserade optioner för denna den snabbaste 3D maskinen för hög-volymsproduktion.

För ytterligare information om Prima Power laserskärmaskiner, kontakta en säljare på Din Maskin, 0370-693400 eller gå in på www.dinmaskin.se.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here