Iscar´s SumoCham-familj har fått tillökning med ett 3-skärigt löstoppsborr. Eftersom antalet skäreggar har ökats med 50% så kan du nu öka matningen och därmed din produktivitet med 50%.

En ökning av avverkningshastigheten leder till högre skärkrafter vilket gör att borren måste ha en borrspets som kan stå emot höga skärkrafter. Bra centrering och en mjuk start av borrningen är viktigt för att få en stabil borrprocess. En 3-skärig borr har jämfört med en 2-skärig med samma dimension mindre utrymme i spåren där spånan skall evakueras. Därför var det av största vikt att konstruera spånkanalerna så att spånorna effektivt och opåverkat kan transporteras ut. En variabel spiralvinkel ger borret hög dynamisk stabilitet och motstånd mot höga axiella krafter.

Den skärande delen på ett LOGIQ3CHAM borr är en 3-skärig utbytbar spets, H3P, i solid hårdmetall. Den konkava skäreggen ger en mjuk och stabil borrning och skapar en optimal spånform som i sin tur underlättar spåntransporten. Hörnfasen på 15° ger bättre förslitningsmotstånd och stärker skäreggens ytterhörn.

Den nya borrspetsen är självcentrerande vilket gör att det inte behövs någon förborrning. Den rekommenderas i första hand för kortspånande material och i stål, K och P material. Tre skäreggar ger dig också bättre rundhet och bättre koncentritet.

Unik design på skärinspänningen som ytterligare ökar antalet bestyckningar i skärbäraren.

Infästningsmetoden mellan skärdel och borrkropp är konstruerad så att ställtiden är noll på samma sätt som för många av ISCAR’s andra verktygsfamiljer. Byte av en sliten skärdel kräver ingen speciell inställningsprocedur utan kan till och med göras med borren uppsatt i maskinen. Detta minskar avsevärt den icke-produktiva tiden i bearbetningsprocessen.

Diameterområde 12-25,9 mm med 0,1 mm intervall. Skärbärare 1.5xD, 3xD, 5XD och helt nya 8xD, cylindriskt alternativt weldoninspänning. Kundanpassade borr med bl a fasskär finns som semistandard.

ISCAR’s LOGISKA lösning kombinerar fördelarna av en konkav skäregg, tillförlitlig koppling mellan skärdel – borrkropp och borrning utan ställtid som ger ett extremt effektivt verktyg för högproduktiv borrning i dimensioner mellan 12-25.9 mm

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here