Brother Industries Co Ltd, Japan presenterar ett helt nytt standard robothanteringssystem – FEEDIO – på EMO. Det är Brothers första robothanteringssystem för den europeiska marknaden. FEEDIO är resultatet av ett samarbete mellan Brother och svenska ABB.

Brother lanserar ett standard robothanteringsystem för sina SPEEDIO maskiner. Nyckelord vid utvecklingen har varit standardisering, enkelhet, flexibilitet, produktivitet och inte minst en attraktiv prisbild. FEEDIO ansluts enkelt till nya men även äldre Brother maskiner.

FEEDIO är ett semiautomatiskt system där detaljerna manuellt läggs upp på ett transportband. Detaljerna taktas fram och presenteras under en vision kamera. Visionsystemet identifierar detaljens läge och styr sedan roboten till att plocka detaljen från bandet. Detaljen kan sedan lämnas rätt orienterad till nästa steg i processen.

Exempel på uppställning med 2 maskiner

FEEDIO är en mycket kompakt standardmodul för maskinbetjäning som möjliggör driftfall mot antingen en maskin eller mot två maskiner. Det behövs ingen mekanisk omställning vid artikelbyten. Byte mellan detaljer sker genom att man väljer program och startar maskinen. Rätt inställningar laddas sedan automatiskt till robot, kamerasystem och PLC. Omställning mellan olika detaljer beräknas till mindre än 5 minuter. Inlärning av nytt ämne beräknas till ca 10 min.

FEEDIO lämpar sig på grund av de snabba ställtiderna och de snabba laddnings- och plundringstiderna får såväl små som större serier. Detta är normalt ett motsatsförhållande men löses alltså med hjälp av FEEDIO’s enorma flexibilitet.

SPEEDIO och FEEDIO finns på plats i Brother’s monter i Hall 27 monter B45

För ytterligare info och demonstration på plats

Ring 040-53 75 53 alt 070-3444 230
Lomma 2017-08-15
Med vänlig hälsning
BROMI Gruppen AB

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here