På de senaste generationerna av flygplan är flygplanskroppen, vingar, klaffar och den horisontal/vertikal stjärtfenan gjorda i CFRP aluminium stacks. Vid montering av flygplanet borras ett stort antal hål inklusive försänkningar för nit-infästningar. I dem flesta fall används ADU-borrmaskiner för denna bearbetning. Noggrannheten på håldiametern är avgörande vi denna typ av borrning. Hålet måste ha exakt samma dimension i båda materialen. Borrningen görs alltid från utsidan till insidan – hålingång och försänkning görs i CFRP och hålutgången i aluminium.

Tidigare användes minimalsmörjning (MQL) vid detta bearbetningssteg. Efter bearbetningen måste detaljerna demonteras rengöras och monteras igen. Dessutom gjordes bearbetningen i flera steg. Olika verktyg användes för borrning, brotschning till slutgiltig diameter och försänkning. Hela processen blev därför väldigt tidsödande, dyr och önskad dimension var ofta inte pålitlig. Till exempel, att hålet och försänkningen inte var koncentriska.

För att optimera denna process har MAPAL utvecklat en stegborr för torrbearbetning. Den speciella geometrin på borren garanterar att värmen från bearbetningen inte överförs till detaljen. Resultat av detta, MQL kan elimineras och varken detaljen eller miljön i verkstaden blir nedsmutsad med kylmedel.

De två skäreggarna i hårdmetall kombinerar egenskaperna från bearbetning av aluminium och CFRP. Den har också dubbel spetsvinkel, detta garanterar bra centrering och minimalt med gradbildning I utgången på hålet. Säker spåntransport garanteras med hjälp av specialdesignade spånkanaler. Delaminering och fiber ur flisning förhindras vid försänkningen i CFRP. MAPAL åstakommer detta med en spånvinkel ändring på försänknings-steget. Eftersom CFRP är ett mycket abrasivt material är borren diamantbelagd.

Detta ger 8 gånger längre livslängd jämfört med en obelagd borr.

Den nya stegborren för torrbearbetning av CFRP aluminium stacks har används med stor succé hos ett flertal kunder. Skärdata som man använt är 5000 rpm och matning på 0,1 mm/r. Borren är inte bara imponerande p.g.a. sin processäkerhet, livslängd och bearbetningsresultat men även också av den stabila borrprocessen. Borren finns tillgänglig i diameterområdet Ø 4,1 – Ø 11,11 med associerad försänkning.

För mer information kontakta Colly Verkstadsteknik AB, 08-703 01 00, www.collyverkstadsteknik.se

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here