Olsons Maskinservice erbjuder utbildningar och konsulttjänster som har som mål att förbättra säkerheten och produktiviteten i alla typer av automatpressar, manuella pressar och kompletta pressanläggningar. Målgruppen är all personal som arbetar i eller omkring pressar såsom operatörer, ställare och verktygskonstruktörer men även ett vidare grepp om företagets rutiner och flöden i det som påverkar pressars produktivitet.

Utbildningsprogrammet från Olsons Maskinservice är uppbyggd i olika steg där innehållet i varje steg fokuserar på den maskinpark som pressoperatörerna använder.
De olika utbildningar som erbjuds är:

Riktverksfunktion och inställningar

En fel riktad plåt kan orsaka många olika problem i pressanläggningen. Ofta resulterar ett fel inställt riktverk i problem med frammatningen eller i verktyget som, i värsta fall, kan leda till kostsamma verktygshaverier.
Optimering av pressanläggningen
För att optimera sin pressanläggning är det viktigt att operatören har rätt kunskap och rutiner för verktygsuppsättning, optimering av pressparametrar samt övrig logistik i och omkring anläggningen.
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är den anpassad till era konkreta behov och utförs i er pressanläggning.
Denna utbildning görs med fördel i kombination med vår utbildning för riktverksinställning.
Målet med denna utbildning är att ge en förståelse för hur man planerar sitt kommande verktygsbyte och hur man sätter parametrar för att få en så hög och samtidigt en så stabil och säker produktion som möjligt.

Interna servicerutiner

Idag är det ett krav att ha ett väl fungerande internt förebyggande underhåll. Man måste som leverantör kunna dokumentera sin verksamhet samt visa att man har kontroll på att maskinerna håller en hög driftsäkerhet med målet att eliminera oplanerade stopp.
Utbildningens mål är att ta fram rutiner och dokument med servicepunkter och instruktioner för ett fungerande intern förebyggande underhåll runt pressar och presslinjer. Vidare att utbilda personalen som ska utföra det interna underhållet.

Att arbeta säkrare med pressar

Denna kurs vänder sig till operatörer, ställare, arbetsledare och skyddsombud som vill få en ökad kunskap och förståelse för vilka regler som gäller vid arbete med pressar, presslinjer och gradsaxar.
Under kursen går vi igenom Arbetsmiljölagen, hur man enklast får igång ett fungerande arbetsmiljöarbete, Maskindirektivet vilket innefattar kunskap om vilka dokument som skall finnas vid leverans samt hur man kan kontrollera att maskinen uppfyller de krav som finns.

För mer information Kontakta Olsons Maskinservice AB, Tomas Olson, 070-550 42 28

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here