Skåneverkstaden har på senare år med den 40 år unge Kenny Juhler vid rodret vuxit till en av de större privatägda mekaniska verkstäderna i Malmö. Maskinparken är imponerande med 21 fräsmaskiner samt 8 stycken cnc-svarvar med olika typ av automatisering. Det finns även 5 stycken längdsvarvar som klarar varierande dimensioner.

Företaget finns i två byggnader i anslutning till varandra och man har delat upp verksamheten i två områden, prototyptillverkning och småserier samt serietillverkning. I verkstaden med prototyptillverkning finns även en monteringshall där både seriemontering samt maskinbyggnation utförs.NOA utför även konventionell svarvning och fräsning i alla förekommande material.
Kenny Juhler är idag majoritetsägare med 80 % och resterande 20 % ägs av Zoran Peric. Zoran driver verkstaden som serietillverkar. Man har ett delat kundansvar och inköp av maskiner och verktyg sker hos var och en efter behov.
2002 klev Kenny Juhler in som delägare och platschef, efter att dåvarande ägare förvärvade Flexmek som han drivit i två år som ägare, Flexmek införlivades i NilsOls Alpha i samband med att Kenny började sitt nya jobb. Det som idag är serieproduktionsavdelningen har sin grund i f.d Flexmek.

– Jag startade egen verkstad när jag var 25 år och det var något som jag önskat och planerat för ända sedan jag gick ut den 2-åriga verkstadstekniska utbildningen i Trelleborg 1993. Efter ett antal år på golvet som maskinoperatör kände jag att det var dags att starta egen verksamhet, berättar Kenny Juhler.

Vi läser på företagets hemsida om ytterligare en expansion genom ett företagsköp under 2012 för att stärka NilsOls Alpha för framtiden.

NilsOls Alpha AB har via en inkråmsaffär förvärvat maskinpark och inventarierna i Göran Larssons Mekaniska AB från Vellinge. Inriktningen har legat på produkter tillverkade i företagets längdsvarvar. Telekomsektorn har varit en stor kund genom åren, detta har medfört att man blivit experter på att tillverka i mässing. Men även automatstål och rostfria detaljer produceras i maskinparken. Görans och NilsOls har haft ett långvarigt samarbete under åren och utbytt produktionstid. Företagets ambition är att ta tillvara den nya kompetensen som tillförts genom personal med tillhörande maskinpark.

Idag sitter vi och får en pratstund med Kenny som berättar att man har varit inne i en kraftig expansionsfas under de senaste två, tre åren där man investerat i maskiner för 9 miljoner och moderniserat sina lokaler med ny ventilation, nya golv och fräschat upp ute på verkstaden samt byggt nya omklädnings- och lunchrum.

– Allt har blivit ljusare och fräschare nu och det är viktigt att visa upp rena lokaler med ordning och reda när kunderna kommer på besök. Att vårda personalen är mycket viktigt och vi vara ett föredöme för vår bransch genom att visa upp en modern verkstad rätt igenom, säger Kenny och menar att många fortfarande ser en mekanisk industri som något smutsigt och med dålig luft och ljudmiljö. Vi har även byggt ut våra lokaler med 650 kvm och då med bl.a. ett tempererat mätrum och mätmaskin.

Varje verkstad är inte den andra lik och beroende på vad det är man behöver tillverka så måste man se till att det finns specialkompetenser. Att en mekanisk verkstad har lång erfarenhet är givetvis ett gott tecken men idag ställs i många fall krav på att klara av att leverera helhetslösningar. Teknisk kompetens är viktigt och dessutom bör en mekanisk verkstad jobba med noggrann kvalitetskontroll och dokumentation.

Dessa goda råd stämmer i högsta grad in på NilsOls Alpha och Kenny Juhlers grundläggande affärsidé, verksamhet och visioner.

– Vi befinner oss som du vet i ”Tetra Pak land” och våra ambitioner är att bl.a vara en helhetsleverantör av specialmaskiner på högsta nivå och vi har helt nyligen som exempel på det, levererat en specialmaskin till TetraPak. Detta visar på en hög teknisk nivå på vårt montage på företaget. Vi har givetvis höga ambitioner med att fortsätta att förädla vår maskinpark inom skärande bearbetning med ny teknik och att internt utveckla nya produktionsmetoder.

– Till vår hjälp för att genomföra och hela tiden förbättra oss har vi en mycket kompetent och bra personal som arbetar både som operatörer och tekniker. Alla våra operatörer kan programmera maskinerna och man tar helhetsansvar för det man producerar. Redan här har vi lagt ribban lite högre än många andra verkstäder av vår storlek i landet. Vi har en minimal personalomsättning och att man trivs här sprider sig i branschen och vi har hela tiden förfrågningar från folk som vill börja jobba här och det känns rikligt bra för mig som har ansvaret för att företaget skall vara attraktivt att jobba i. Det ser jag som en av de viktigaste nycklarna till att vi skall kunna fortsätta att vara ett trivsamt företag och att det skall vara roligt att gå till jobbet.

– Tekniskt måste vi nu höja ribban för att hänga med i konkurrensen och vi har sedan tidigare en konstruktör som CADar men vi behöver förstärka på tjänstemannasidan om vi skall klara en expansion för ökade order, vilket ger ett ökat administrativt arbete. Pappersexercisen är något som ökar hela tiden och jag tror att många företag tycker som jag, att det är väldigt mycket arbete med att dokumentera allt arbete i minsta detalj som där t.ex materialdokumentation och mätprotokoll har ökat . Vi har givetvis ett MPS system som stödjer vårt arbete. Nu kommer vi att gå in i en period med mer arbete då vi skall ISO certifiera oss för ISO 9000 och ISO 14 000.

– Vi har ett problem idag i Sverige och det är att många verkstäder för en tynande tillvaro eller helt enkelt inte klarar av de krav som vi pratat om tidigare. Det blir allt tuffare i branschen och man får ta fajten om jobben och alla verkstäder klarar inte alla nya krav som ställs, man måste vara beredd att jobba hårt och 70 timmar i veckan är inte ovanligt för mig för jag har axlat ett ansvar mot mig själv och mot mina anställda att se till att vi har jobb. Man måste inte bara behärska produktionen utan det gäller att klara av att sälja in nya jobb och det är svårt och det blir svårare och svårare. Svenska verkstäder har fått tillbaka en del uppdrag från lågkostnadsländer men vi kan inte tävla mot låga lönekostnader utan vi måste konkurrera med att hitta nya metoder att tillverka på ett smartare sätt och givetvis så gäller högsta kvalitet, leveranssäkerhet m.m, menar Kenny och han tycker även;

– Jag ser att Sverige har blivit för litet för oss och att vi i nästa steg av vårt företags utveckling måste arbeta mer globalt. Hitta nya kunder ute i världen som behöver ha hjälp med att tillverka produkter i små serier, i svåra material och med avancerade geometrier, där ligger vårt segment. De långa serierna är försvunna för tid och evighet för det handlar om stora pengar som man tjänar på att lägga massproduktionen i Kina plus att kineserna har blivit mycket duktigare och man har i många fall lika bra maskinparker som vi har här i Sverige.
Men när Kina blir ett för dyrt land att producera i, så kommer de globala företaget inom ex. fordonsindustrin att flytta till nästa lågkostnadsland, idag är Mexico populärt men om fem år kan det vara Malaysia eller Indonesien eller Östeuropa som lockar till sig världens tillverkningsindustrier.

Hur är det att vara ägare till en verkstad idag?

– Det är svårigheter och det blir dyra investeringar om du skall kunna hänga med i teknikloppet. Vi kan inte höja timpengen mot kund utan det handlar om att arbeta smartare och hela tiden utveckla verksamheten, effektivisera och bli mer produktiv, säger Kenny Juhler och man förstår att det kräver mycket av en företagsledare som samtidigt är ägare av en verkstad med 35 anställda, man blir riktigt imponerad av Kenny och hur han lyckas att driva verkstaden med lönsamhet, betänk också att han är bara 40 år gammal.

– Man känner sig ibland som en av de sista entusiasterna men jobbet är fantastiskt roligt och jag skulle inte kunna tänka mig ett annat jobb, jag har antagligen verkstad i mitt DNA och jag är fortfarande beredd på att lägga ner den tiden som behövs för att nå våra mål och jag klarar det tack vare mina medarbetare, säger Kenny Juhler ödmjukt.

– Vår maskinpark är inte unik på något sätt utan vi har maskiner som de flesta andra har så det handlar mycket om vår kompetens bland våra medarbetare. Vi har även samarbete med flera andra verkstäder här i Skåne så vi täcker upp lite för varandra och då vi har som filosofi att hjälpa våra kunder med helhetslösningar efter deras behov så har det fungerat riktigt bra. Men nu har vi ändå beslutat oss för att ta ett litet tekniksteg uppåt plus att vi kan bearbeta i större dimensioner än tidigare för det behövs och därför står det nu tre nya fräs/fleroperationsmaskiner ute i verkstaden.

Maskinparken och nya investeringar i bl.a 5-axlig teknik kortar ledtider

Vi koncentrerar oss på prototypverkstaden där de senaste nyinvesteringar har gjorts. Man har som sagt även en byggnad med ett tjugotal svarvar som är automatiserade med robotar och stångmagasin och här handlar det om Mazak, Okuma och Fanuc som är dominerande fabrikat och här är och här är Zoran Peric ansvarig. Tidningens uppdrag denna gång är att rapportera om de allra senaste maskininvesteringarna som skett och varför och då hamnar vi på Kenny Juhlers ansvarsområde.

– Vi hade tagit oss ur finanskrisen som drabbade svensk och världens industri mycket hårt och man känner av den lite fortfarande faktiskt men 2012 kände vi att det var dags att satsa stort och vi startade en offensiv i en affärsplan som skulle föra oss in i framtiden genom att förstärka vår maskinpark och vi köpte vår första maskin från tyska DMG och det var en Deckel Maho DMU 40 eVo och den blev direkt ett lyft för oss på många olika sätt. Vi behövde investera i ny maskinteknik och vi konfronterade många fabrikat, var runt på mässor och pratade både med personal och kollegor om vad som kunde vara lämpligt. Det var en lång process och det gick säkert två år innan vi bestämde oss för DMG, säger Kenny Juhler.

Vad var det som fick er att välja ett nytt fabrikat och att inte fortsätta med de fabrikat som ni hade sedan tidigare?

– Det finns många skickliga maskinbyggare runt om i världen både i Europa, USA och Asien och ibland ser man bara skillnaden på olika fabrikat genom färgen på maskinerna, i princip. När det gäller DMG så har man ett mycket attraktivt utseende och med en ergonomi i världsklass så är det inte svårt att bli intresserad av tekniken i maskinerna och framförallt prestanda kontra pris, menar Kenny och fortsätter;

– Det kan låta lite löjligt men det som slutligen fick oss att välja DMG med alla prestanda och kapacitetsfakta så blev det utseendet som blev en mycket bidragande orsak till att vi nu är kunder hos DMG MORI. Jag ser även att sammanslagningen mellan två världsledande maskintillverkare har blivit en succé. Och det är faktiskt så att våra kunder uppskattar maskindesignen och är våra kunder nöjda med våra maskininvesteringar, ja då är också vi nöjda, säger Kenny Juhler

Man arbetar i fåstyck- och små serier vilket gör att det gäller att tänka till när det gäller fördelningen av jobb i de nya maskinerna. Här arbetar planerare Christer Andersson med att få ett så effektivt arbetsflöde som möjligt och man har infört att två operatörer skall sköta tre maskiner. Tillgängligheten har ökat och nu arbetar man med att få in nya order för att få en god tillgänglighet i maskinerna. De tre senaste fleroperationsmaskinerna har varit igång i knappt två månader så när vi är på besök så är det fortfarande inkörnings- och inlärningsperioder där maskinerna testas av maskinoperatörerna i skarpt läge.

I slutet på 2014 var det återigen dags att investera i nya maskiner då en del trotjänare behövde bytas ut. Installationerna skedde i december och nu är man som sagt igång med produktionen i alla nya maskiner och operatörerna är nöjda med prestanda och ny teknik.

– Vi slängde ut en gammal och köpte in tre nya maskiner. Det betyder att vi expanderade med två nya maskiner och det ger givetvis oss en rejäl kapacitetsökning i vår verkstad när det gäller fräsning och fleroperationsbearbetning. Företaget står nu väl förberedda för framtiden och kan nu erbjuda våra kunder större kapacitet och högre kvalitet på produkterna.

Vi ber Tomas Jigälv som är regionsäljare i området på DMG MORI Sweden AB om lite tankar runt affären och hur man kom fram till vilka maskiner som behövdes för att utveckla produktionen på NilsOls Alpha i Malmö. Vad var kundens behov, helt enkelt.

– NilsOls är en trångbodd kund som behöver maskiner med stor flexibilitet, dom får inte ta så stor golvyta i fabriken. Där kommer Ecomill väl till pass med sin mångsidighet, utmärkt ergonomi och även prislappen på Ecomill är ju också en anledning till att man kunnat köpa tre maskiner till kostnaden av vad man kanske är van med att en 5-axlig maskin normalt kostar.

– DMG MORI har gedigen erfarenhet av 5-axlig bearbetning. Nu med t,ex. Ecomill 50 och 70 i programmet kan vi idag erbjuda kunder som kanske egentligen bara har en budget för en 3-axlig maskin ett prisvärt 3+2 axligt alternativ med tysk kvalitet. Tekniken i Ecomill maskinerna härstammar direkt ifrån Dmu50 och 70 som funnits på marknaden i snart 20 år, den är väldigt beprövad och förädlad över tid. Kunden kan känna sig trygg med sin investering i en Ecomill just pga. detta. Tillverkning sker i en ny toppmodern fabrik i Famot, Polen. Stora serier, få modeller med ett smalare optionsutbud än vad man kan få på en Dmu 50 eller 70 på Ecomill maskiner gör att vi kan pressa ned priserna på maskinerna, berättar Tomas och fortsätter;

– Trots det attraktiva priset är det i princip endast europisktillverkade komponenter i den, samt att ingen maskin lämnar fabriken i Famot utan att ha genomgått 48 timmars dokumenterad testkörning inkl laseruppmätning som standard. Man slipper barnsjukdomar och får en beprövad stabil maskin till en låg kostnad. Med Ecomill 50 och 70 kan vi nu leverera en 5-sidig bearbetnings maskin installerad och klar för mellan 1-1,5milj kr beroende på storlek och tillval. Ska man köra snabbare, större serier eller tuffare bearbetning då får vi ta en titt på annat i vår produktportfölj på närmare 330 olika modeller, men med Ecomill kommer man väldigt långt.

Här kommer en sammanfattning av tekniska data runt maskinerna som levererats till NOA.

DMG MORI ecoMill 635 V;

•3-axlig vertikal flerop med rörelse område 635/510/460mm i X/Y/Z
•Bordets storlek 790 x 560mm. Bordsbelastning upp till 600 kg.
•Kraftfull spindel på 12,000 rpm / 83 Nm (40% DC) / 13 kW (40% DC). Verktygs magasin på 20 platser – 30 platser som tillval med dubbel griparm. 30 m/min snabbmatning, 1.6 sek verktygsväxling
•Mycket hög stabilitet och precision samt väldigt liten golvyta på 6,9m2 tack vare sin ”C-frame” design. Valmöjlighet av styrsystem
•SLIMline® with Operate 4.5 on SIEMENS 840D solutionline,
•SLIMline® with HEIDENHAIN TNC 620 with clear text dialogue and
•MAPPS IV from Mitsubishi, DMG SMARTkey®, DMG Netservice.

DMG MORI Ecomill 50:

5-sidig flerop med rörelseområde X /Y /Z 500 / 450 / 400mm, fastspänningsområdet är 630x500mm. För arbetsstycken upp till 200 mm i övrigt samma specifikation som på Ecomill 70. Golvyta för endast maskinen är 3,98 kvm.

DMG MORI Ecomill 70:

– Maskinen är precis som Ecomill 50 en mycket noggrann fleroperationsmaskin för 5-sidig bearbetning. Maskinen är utvecklad för kunder som behöver bearbeta lite större detaljer och här erbjuder maskinen förflyttningar på 750 x 600 x 520 mm i x y z. Det roterande svivelbordet imponerar med ett fastspänningsområde på diam. 800 x 620 mm, en svivelräckvidd på – 10 grader till + 95 grader och en lastkapacitet på 350 kg. Maskinen är utvecklad med digitala drivenheter och hydraulisk fastspänning. Spindeln är på 12 000 rpm och maskinen har höghastighetsförflyttning på upp till 24 m/minut i de linjära axlarna. Styrsystemet är Heidehain TNC 620, men man kan även få den med Siemens 840Dutan extra kostnad, golvytan är endast 6,4 kvm, exkl. tillbehör, säger Thomas Vigälv på DMG MORI.

Avslutningsvis så ser vi här hur en satsning på ny teknik öppnar helt nya möjligheter för en verkstad att hitta nya kunder och jobb och framtiden ser ljus ut för vd och ägare Kenny Juhler och ägarpartner Zoran Peric med personal.

NilsOls Alpha Malmö 003
Arne Persson och Kenny Juhler framför en av de senaste maskinerna, en DMG MORI ecoMill 50.
NilsOls Alpha Malmö 041
Mätrum och mätmaskin är ett måste för att få vara med och tillverka till kunder som kräver spårbarhet och dokumentation och i många fall mätprotokoll. – Att överhuvudtaget få order av kunder med högsta krav på kvalitet kräver mät- ock kontrollutrustning och temperat mätrum. Vi har en mättekniker som sköter våra mätningar och han lägger ner mer och mer tid på dokumentering och administrativt arbete.

NilsOls Alpha Malmö 037NilsOls Alpha Malmö 031NilsOls Alpha Malmö 038NilsOls Alpha Malmö 032NilsOls Alpha Malmö 020NilsOls Alpha Malmö 008NilsOls Alpha Malmö 012NilsOls Alpha Malmö 005DMU 70 ecoline 01

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here