– Vi nöjer oss inte med vad som helst utan vi vill ha det bästa som maskinleverantörerna kan erbjuda för våra behov och vi letade och hittade intressant teknik, en automationslösning som passade våra behov helt perfekt, säger Jan ”Jotte” Lindkvist ägare till FTB, Formteknik i Bredaryd, som tillverkar formverktyg för plast, zink och aluminium samt skäggverktyg och fixturer. Till detta kommer också andra produktionslösningar för verkstadsindustrin. FTB följer inte utvecklingen utan driver utvecklingen framåt i egna spår.

Företagets första namn var Formteknik i Forsheda. Det startades 1983 av Carl-Axel Jönsson och hans broder Göran Jönsson. Man började sin verksamhet med lokaler i Forsheda. Redan 1994 flyttade man till Bredaryd och då fördubblades antalet anställda. Då var det också dags för en namnändring till Formteknik i Bredaryd AB.
År 2000 blev Jan Lindquist delägare och satsningen på teknikutveckling av verksamheten tog fart på allvar. Under 2004 kändes lokalerna alldeles för trånga och det blev dags med nästa flytt under våren 2005 till de nya lokalerna i Bredaryd som ger mycket bra utvecklingsmöjligheter och bättre plats för arbetsstyrkan på 10 personer.

– Vi på FTB är helt kundorderstyrda, detta innebär att varje kund och projekt är unikt och ställer specifika krav på genomförandet. Det har visat sig att vår förmåga att ställa frågor och därefter komma med helhetslösningar gett våra kunder ”många skäl” till att välja just oss framför andra alternativ. Formteknik i Bredaryd har blivit en europeisk ”spelare”. Detta betyder att våra kunder i dagsläget kan komma från olika delar av Europa. Detta sker i takt med den internationalisering som ständigt pågår och vi arbetar för att bli en del i detta. Vi ser med intresse på den produktionsutveckling som pågår i branschen, en utveckling som kommer att skapa nya marknader för vårt företag.

Företagets moderna verkstad har ett antal 3- och 5- axliga maskiner som styrs av de lösningar man gör i sina CAD/CAM-konstruktioner – solidmodellering. Det gör att hela verktyget finns i 3D, vilket förenklar arbetet betydligt. Efter att ha skapat det ”virtuella” verktyget bereder man verktygsbanor till maskinerna också detta sker i datorstyrd miljö. Medarbetarna lyckas då få ett bra och effektivt produktionsflöde med bästa möjliga kvalitet. Arbetssättet ställer krav på en toppmodern IT-struktur, något vårt verkstadsföretag satsar mycket på. Det innebär både egenutvecklad kompetens och externa utbildningsinsatser.

– När det gäller mjukvaror för datorstyrd produktion har vi valt att ha en bred kompetens, det gör att vi kan ge våra kunder bästa möjliga support och förstås att vi kan ta emot de flesta filformat som konstruktörer använder sig av som Solid Works på CAD, CAM Works, Mastercam, Hi-Mill och RTM på CAM, berättar Jan Lindqvist och tillägger;

– Våra medarbetare har både kunskaper i att hantera moderna dataprogram men också kunskaper och färdigheter i hantverket som verktygsmakare. Intresset för maskiners olika möjligheter har gjort att vår verkstad har skapat nya lösningar och idéer när det gäller produktion. Vi är ständigt nyfikna och intresserade i att få en så effektiv tillverkning som möjligt genom hela produktionsprocessen. Detta ledde fram till ett beslut att satsa på en ny automationslösning där vi kopplade ihop tre maskiner med en robot vilket skapade en ”fabrik i fabriken”.

– Är automation en riskfylld investering, självklart innebär alla investeringar en viss risk, om man nu vill se det ur den aspekten. Men man kan se det ur en annan synvinkel: ju mer du betalar för en investering, desto mindre betalar du för dess faktiska användning. Med andra ord, maskiner är dyra men människor kostar ännu mer. För att vara mer produktiv bör du utnyttja dyra maskiner fullt ut i ett antal extra timmar per dygn där kostnaden sjunker desto fler timmar du utnyttjar din automation. Om man ser det ur den synvinkeln är automation alltid en lönsam investering. Har automation gjort att några jobb försvunnit på vår verkstad, svar nej, förklarar Jan Lindqvist och fortsätter;

– Det kommer fortfarande att finnas massor med arbetsuppgifter i produktionen ute på verkstadsgolvet men jag tror att vi kommer mer och mer att gå in i en produktion där tankar styr och där vår konkurrenskraft är baserad på våra medarbetares förmåga att tänka nytt. Här på FTB är verktygsmakeri ett kreativt arbete samt ett yrke som är beroende av mänskligt tänkande.

– Med vår automationslösning kan vi tillverka mer på tider då människan behöver vila. Stress och långa arbetspass är inte att rekommendera men vi har svårt att hitta duktiga och kompetenta medarbetare vilket innebär att vi belastar våra anställda för mycket. Idag vill man ha sin fritid och kunna komma hem i tid på dagarna, därför måste vi som det ser ut idag, automatisera och vi ser nyttan med det.

Lyckade automationslösningar kräver helhetssyn.

Att automatisera garanterar inte ökad konkurrenskraft. Nyckeln till en lyckad och lönsam användning av automation ligger i att identifiera rätt typ och rätt nivå av automation för de behov, mål och förutsättningar som finns.

Efter att Jan Lindqvist och hans företag FTB scannat marknaden utifrån olika scenarios fann man att det var dags att börja prata allvar med en av de ledande automationsföretagen i världen. Schweiziska EROWA AG med dotterbolaget EROWA Technology kontaktades och i flera möten med Lennart Unnersjö och Ola Melin hittade man rätt lösning för verktygsmakeriet i Bredaryd.

– Vi har skapat en fabrik i fabriken där vår robotlösning betjänar tre olika maskiner, fabrikat och styrsystem. Man kan köra produktionscellen i ett flöde med tre maskiner, två maskiner eller med en maskin som betjänas av roboten. FTB kan utnyttja en av maskinerna utan att använda sig av automationscellen osv, vilket skapar en flexibilitet som är nödvändig för ett verkstadsföretag som FTB, säger Lennart Unnersjö på EROWA Technology.

–Just flexibiliteten var ett viktigt krav från vår sida och att få en robotlösning på en liten och begränsad yta var också ett krav. Vi är trångbodda och vår idé med att ha tre robotar, en till varje maskin skrotade vi snabbt då EROWA presenterade sin nya robotlösning Robot Dynamic för oss, förklarar Jan ”Jotte” Lindqvist.

– Desto mer vi diskuterade och som var vårt huvudbry hur vi skulle lösa uppgiften så började vi projektera en robot som kunde serva upp till tre maskiner, i ett flöde eller som singelmaskiner, så fann vi att EROWA’s lösning med den nya maskinen Robot Dynamic var den perfekta lösningen för FTB, säger Lennart Unnersjö,

– Och komplicerande faktorer var att FTB investerade dels i en ny 5-axlig fleroperationsmaskin (främst för grövre bearbetning) men samtidigt ville man använda sig av sina två äldre höghastighetsfräsmaskiner med gamla styrsystem, vilket var en svår nöt för oss på EROWA att få att fungera. Men det har gått bra och alla maskiner är idag kopplade till roboten direkt eller via EROWA Manufactoring Control.

– Med det centrala systemet EROWA Manufactoring Control som styr automationscellen kan jag välja med stor flexibilitet hur vi skall använda våra maskiner som är kopplade till robotcellen från EROWA. Via laddstationen kan vi välja, via en förprogrammerad palett, vilken maskin som vi vill använda utifrån storlek och vikt på de produkter som skall tillverkas. Allt verifieras i styrsystemet och styrs helt av hur vi vill ha det, säger Jan Lindqvist och betonar att den stora fördelen med EROWA’s robot är att man kan hantera vikter upp till 250 kg i cellen.

– Normalt så lyfter vi 100 – 150 kg i en cell men nu har vi kapacitet att klara detaljvikter upp till 250 kg vilket öppnar många möjligheter.

Teknik/konstruktion

Vi blir nyfikna och ber om lite tekniska fakta runt produktionscellen.
EROWA Robot Dynamic är det senaste tillskottet av flexibla automationssystem, denna robot kan ladda upp till 8 maskiner med en max arbetsstycke vikt på 250kg, slaglängden i X- är upptill 1940mm, Z- 1750mm och C- +/- 225o.

I cellen finns 2 stycken standard magasin, ett roterande med 10st arbetsstycken (320×320) och 60st elektroder (Compact och ITS50 C) och ett Fast magasin för 8st tunga Arbetsstycken (400×400). Roboten växlar automatiskt mellan 4st olika gripare för de olika storlekarna. I cellen finns också en Laddstation för att hantera jobb in och ut ur cellen.

Alla paletter är identitetsmärkta med RFID för säker identifiering som scannas av Roboten. Till cellen hör även en mätmaskin som är kopplad till Celldatorn denna är också utrustad med EROWA’s palettsystem.

I mätmaskinen utförs ”PreSetting”, förinställning av arbetsstycken och elektroder för att bearbetningen i nästa arbetssteg ska hamna på rätt ställe. Därefter exporteras mätdatafilen till EMC och operatören väljer program-och mätdata och vilken palett som ska användas.

EMC:n håller ordning på all information för produktionscellen och gör att operatören får ett enklare arbetssätt, förklarar Lennart Unnersjö.

Avslutningsvis förklarar Jan att man har fått det man ville ha i fråga om flexibilitet, liten yta och priset blev det rätta tack vare att Erowa kan lämna ett fast pris för sina robotinstallationer, tack vare att allt som tillverkas i fabriken i Schweiz är standard. Detta innebär även att utbildning av våra verktygsmakare gick snabbt och enkelt. Systemet är Windowsbaserat och man installerar helt enkelt ett programmeringsprogram ”teach” som är ett robotsnitt/interface från Erowa i maskinernas styrsystem.

Standard är Erowas tekniska lösning

– Går något sönder så kan vi leverera en reservdel på ett par dagar till skillnad från om man behöver en kundunik komponent som kan ta veckor att tillverka i värsta fall. Vi arbetar enligt ett koncept som handlar om att kunden skall få en komplett lösning ur vårt standardsortiment. Erowa tillverkar givetvis special också om kunden vill men i fallet med Formteknik här i Bredaryd så uppskattade kunden våra standardlösningar och priset för investeringen blev till belåtenhet, avslutar Lennart Unnersjö på Erowa Technology.

Historien om EROWA

”Vägar uppstår genom att man går på dem” Så börjar Hans Hediger ägare av EROWA koncernen sin inledning i skriften ”En idé förverkligas ” Sedan starten 1970 har EROWA konsekvent gått sin egen väg. De har aldrig kopierat idéer som andra har kommit på. Därför är EROWA´s produkter alltid Original. Framtagna med den oavbrutna strävan efter teknisk innovation.

Företaget styrs av sin målsättning att upptäcka kundproblem och att finna individuella systemlösningar för att höja kunders produktivitet.
För dessa lösningar, som tar hänsyn till människorna och framtiden och skapar ofta revolutionerande förbättringar av produktionsflöden och bearbetningstekniker.

Några av milstolparna i EROWA´s historia:

1983 Det första universella systemet för rationell tillverkning inom mekanisk tillverkning paten- terades och marknadsfördes.
1987 Den första Erowa roboten såg dagens ljus, fortfarande i dag växlar flera hundra av dessa Robotar
Erowa paletter runtom i världen.
1989 Startades dotter bolag runtom i världen bland annat i Sverige och FMC conceptet myntades.
1995 EROWA´s Job Management system, JMS möjliggör högsta flexibilitet i en automatisk process
1999 EROWA WEDM Toolingsystem flexibelt system för uppspänning i trådgnist.
2001 EROWA MTS (Modular Tooling System) Modulärt Nollpunktsystem
2003 EROWA PM Tooling, för pulverpressning upp till 250t
2007 EROWA Robot System Linear (ERSL ) Betjäning av upp till 8 maskiner och palett vikt upp till 200kg
2009 EROWA Robot Dynamic ( ERD ) är ett modulärt Robotsystem som kan ladda en maskin för att senare byggas på ett räls och betjäna upp till 8 maskiner och palett vikt upp till 250kg
2011 EROWA CMM Qi mätmaskin med noggranhet för den kräsne
2012 EROWA Manufacturing Control 3. En cellmjukvara som styr och övervakar automatiska celler
2013 EROWA Robot Dynamic 500. ) är ett modulärt Robotsystem som kan ladda en maskin för att senare byggas på ett räls och betjäna upp till 8 maskiner och palett vikt upp till 500kg

EROWA har idag ca 400 anställda i 11 länder, 22 agenter och partner till ett 100-tal maskinbyggare.

Källa: Berättat av Ola Melin och Lennart Unnersjö på EROWA Technology

Ramax FTB och AQ Vaggeryd 036 (Custom)
Det gäller att få ut fler maskintimmar per dygn och då är det obemannad körning som gäller på kvällar och helger. Maskinoperatörerna som är ansvariga för automationscellen, Martin Kjellerstedt och Robert Nord.
Ramax FTB och AQ Vaggeryd 015 (Custom)
”Kundstyrda lösningar – vi ser gärna en dialog om den totala produktionstekniska lösningen, där verktyg är en del av många delmoment. På detta sätt kan vi ge förslag inom olika områden, förslag som ger dig som kund besparingar och en enklare och effektivare produktion”. Jan Lindqvist ägare Formteknik i Bredaryd, FTB.

RAMAX, FBT och AQ vaggeryd 033 (Custom)RAMAX, FBT och AQ vaggeryd 019 (Custom)RAMAX, FBT och AQ vaggeryd 032 (Custom)Ramax FTB och AQ Vaggeryd 024 (Custom)Ramax FTB och AQ Vaggeryd 040 (Custom)Ramax FTB och AQ Vaggeryd 023 (Custom)Ramax FTB och AQ Vaggeryd 030 (Custom)Ramax FTB och AQ Vaggeryd 017 (Custom)Ramax FTB och AQ Vaggeryd 022 (Custom)Ramax FTB och AQ Vaggeryd 013 (Custom)Ramax FTB och AQ Vaggeryd 014 (Custom)

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here