Det här reportaget kommer inte bara att handla om maskinteknik utan även om förutsättningarna för svenska underleverantörer i allmänhet och Bejö AB i Bor i synnerhet att utvecklas och leva vidare i framtiden.

– För oss industriarbetare är det tråkigt att gång på gång få bekräftelser på att Sverige har en regering som inte tar industrins utveckling på allvar. Starka industriföretag ger fler, tryggare och bättre industrijobb. Industrin lägger grunden för välfärd
i form av exempelvis skola, vård och omsorg, säger Bengt Jönsson och sonen Thomas Jönsson tillägger;

– Svensk industri kommer sakta men säkert att gå en tuff tid tillmötes om vi inte gör något och det snabbt. Och vi måste få signaler i samhället som gör att våra ungdomar får ett konkret intresse för industrijobb. Vi vill satsa men har svårt att hitta personal.

Framtidens jobb ligger i att vi bejakar den tekniska utvecklingen. Svensk basindustri behöver ligga långt framme i den omställning som för med sig ökad datorisering, digitalisering och automation.

Mikael Jönsson, Thomas Jönsson och Bengt Jönsson saknar stöd från Sveriges regering när det handlar om bättre förutsättningar för att bedriva mekanisk industri idag.
Mikael Jönsson, Thomas Jönsson och Bengt Jönsson saknar stöd från Sveriges regering när det handlar om bättre förutsättningar för att bedriva mekanisk industri idag.

Sverige är ett litet land i norra Europas utkant. Vårt näringsliv måste alltid kompensera ökade transportkostnader och andra inhemska kostnader med att vara effektiv på andra områden. Vi måste också föra en politik i Sverige som värnar vår företagsamhet och som leder till fler jobb.

Vi måste få fart på industrin men någon hjälp från den svenska riksdagen verkar svårt att få. Regeringen måste nu snabbt bygga upp en helt ny strategi som ger industrin mycket bättre förutsättningar för att bedriva verksamhet i Sverige.

Sveriges företagare är de främsta finansiärerna av svensk välfärd. Att ålägga dem ännu högre kostnader leder inte till högre skatteintäkter, tvärtom. När företag får svårare att växa och anställa blir resultatet en minskande skattebas och en krympande gemensam kaka för alla i det svenska samhället.

En skattechock på 50 miljarder bidrar inte till fler jobb. Och en chockhöjd effektskatt på kärnkraften med både energibrist och kraftigt höjda priser på el när den koldioxidfria kärnkraften avvecklas skadar självklart företagsamheten. Så här finns det mycket negativt om händer och nu handlar det om att vända skeppet Sverige och befria och minska de utgifter som framförallt småföretagare betalar i form av arbetsgivaravgifter och punktskatter. Staten behöver titta på exemplet Japan där regeringen nu ”boostar” sin inhemska industri med 600 miljoner Euro för att mindre företag skall ha råd med att uppgradera sina maskinparker och köpa in ny effektiv teknik, allt för att öka möjligheterna för den inhemska industrin att expandera, vinna nya order och anställa nya medarbetare.

 

Bejö-+-Bromi-008
Diskussionerna gick varma om hur man bäst tacklar svensk industris framtid. Alla var dock överens om att det lilla familjeföretaget Bejö gör rätt som automatiserar sin produktion för att kunna köra obemannat i en allt högre grad.

Bejö-+-Bromi-009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sammanhanget försöker Martin Paland, vd på Bromi Gruppen AB, en maskinleverantör till industrin, förklara läget i dagens industri.

– Vi lever i en ryckig tid där konjunkturen är svår att tyda. Osäkra tider i världen kopplas oftare ihop med sämre tider än att se möjligheter. I detta läge måste svenska politiker som är direkt kopplade till industrin inse värdet av en väl fungerande industri där företagsägare som t.ex. familjen Jönsson här på Bejö kan känna sig trygga i sitt företagande och satsa framåt med att investera i ny produktionsutrustning.

Grönt ljus på alla maskiner
Grönt ljus på alla maskiner

Sverige har ofta abonnerat på en tätplats i Europa när det gäller industrisatsningar. Nu ser det något annorlunda ut och ett land som Portugal investerar mer i verktygsmaskiner än Sverige, en tillfällighet säger många, ja, men det är inte det som vi skall lägga fokus på utan det är att Sverige ligger på 25:e plats vilket ger oss en placering bättre än Danmark, alltid något, men vi är väl en större industrination är vårt lilla grannland.

– Schweiz med 5 miljoner innevånare har en totalmarknad för verktygsmaskiner som är 4 ggr större än den svenska, tillägger Martin Paland.

Vi tror att alla i Sverige vill att svenska företag tar vara på ny teknik, utvecklar nya produkter och vinner nya marknader. Jag tror också att många svenskar ofta tar för givet och tror att svensk verkstadsindustri är stark och att den alltid kommer att finnas där men nu måste det till åtgärder, säger Martin Paland.

Bejö-+-Bromi-026
Full fart ute i produktionen. En nöjd Thomas Jönsson ser alltid möjligheterna istället för svårigheter.

Nu lämnar vi problemen och ber Bengt Jönsson att berätta hur han startade företaget Bejö, vilka utmaningar det gett och hur företaget har utvecklats till vad det är idag, som man säger i sin företagspresentation ” skärande bearbetning för kräsna kunder”.

– Var vi står idag är förstås ett hårt och ackumulerat arbete som lagts ner under många års tid. Och att investera i vår verksamhet, varje år är något som vi sagt att vi måste göra, det har ingått i vår strategi för att klara oss kvar som underleverantör till tung fordonsindustri, säger Thomas Jönsson.

– Slutar man att investera, halkar man efter och förlorar. När man väl inser att man måste investera i nya maskiner, verktyg och metoder, om man nu gör det, alla inser inte detta, då är det oftast för sent. Konkurrensen är så stor och global idag så vårt samarbete med våra kunder hade försvunnit över en natt. Det handlar inte om att byta ut eller ersätta äldre maskiner utan det handlar om att hela tiden se till att man har rätt maskin för rätt detalj, säger Bengt Jönsson och menar att det är efter den devisen som han arbetet och som hans söner nu tar efter.

– Samtidigt höjer man företagets möjligheter att konkurrera och personalen får en kompetenshöjning och det blir roligare att arbeta på Bejö om vi har en modern maskinpark, vilket också höjer produktiviteten, säger Thomas Jönsson och tillägger, – det gör det också enklare att få ny personal till företaget om man vet att på Bejö tänker man offensivt och vill framåt.

– Jag startade företaget 1972 efter att jag fått en order från SAAB i Trollhättan på distanser då jag på min arbetsplats kommit i kontakt med en inköpare på SAAB men kruxet var att jag inte hade någon maskin så det blev full fart framåt, skaffa en och två kurvautomater och samtidigt bygga ut ett garage, skrattar Bengt Jönsson och säger, – det där hade som ni vet aldrig funkat idag men 1972 så gick det bra så jag slutade min anställning på den verkstaden jag arbetade på och startade Bejö AB.

– Jag och min bror var pallungar ute i produktionen, så man kan säga att vi föddes in i företaget. År 2000 blev det allvar och vår far frågade mig och min bror om vi ville satsa på familjeföretaget för det handlade om att välja väg. Vi var trångbodda på det gamla stället, kunderna började tycka att vi hade det trångt och man behövde se tecken på att vi behövde ha samma inställning som dem så nu ville vår far bygga nytt, gå från 800 kvm till 2 300 kvm och det var dags att bestämma sig för om vi ville ta över efter vår far. Vi sa givetvis ja och här är vi idag säger Thomas och Mikael Jönsson.

I tiderna runt millenniumskiftet ökade kraven på kvalitet och leveranssäkerhet ute i industrin och fordonsindustrin krävde att man kvalitetssäkrade sig enligt ISO certifieringar så mycket av detta påskyndade många underleverantörers flytt- och expansionsplaner för att kunna erbjuda en större produktionsyta och förbättrad logistik för sina kunder.

 

Kontrollmätningen är viktig om man är leverantör till svensk fordonsindustri. Det finns inga hemligheter för att lyckas i branschen. Noll fel och leverera i tid så har du en framtid inom fordonsindustrin, säger bröderna Jönsson på Bejö.
Kontrollmätningen är viktig om man är leverantör till svensk fordonsindustri. Det finns inga hemligheter för att lyckas i branschen. Noll fel och leverera i tid så har du en framtid inom fordonsindustrin, säger bröderna Jönsson på Bejö.
Detalj, helt klar i en maskin, rätt kvalitet. På Bejö bearbetar man mest syrafast rostfritt material.
Detalj, helt klar i en maskin, rätt kvalitet. På Bejö bearbetar man mest syrafast rostfritt material.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många aktar sig för fordonsindustrin då kraven är höga men det passar grabbarna på Bejö och i deras fars anda så handlar det om att kunna hålla priserna låga och stabila vilket kräver ständiga förbättringar i produktionsmetoder, kunna räkna rätt, automatisera vilket ger många produktionstimmar med obemannad körning och hålla leveranstider och kvalitet.

– Du skall inte tro att du får vara kvar i fordonsindustrin om du tror att du kan leverera en detalj fel. Här handlar det om noll fel och på Bejö får kunden detaljer med noll fel. Vad jag menar är att andra verkstäder kanske inte riktigt förstår vilka spelregler som gäller, följer man reglerna och integrerar sig, så är det fantastiskt roligt att arbeta med fordonsindustrin. Att arbeta efter prognoser och just-in-time leveranser passar vår verksamhet och filosofi som hand i handsken, säger Bengt Jönsson.

Vad behöver man för maskiner i verksamheten frågar vi familjen Jönsson och vi får svar.

– Vi har många japanska längdsvarvar och ett fabrikat dominerar och det är Citizen. Vår leverantör Bromi Gruppen ger oss bra service och vi menar att fabrikatet har ledande teknik och är prisvärt. Japanerna kan verkligen bygga maskiner, säger Thomas Jönsson.

Vi ber Martin Paland vd på Bromi Gruppen AB om lite information om vilka modeller och teknik som finns från Citizen ute
i produktionen hos Bejö.

– Här finns en Citizen A32 hypersnabb längdsvarv med 32 mm i stångkapacitet. Totalt finns 7 axlar och styrsystemet kommer från Mitsubishi. Citizen’s användargränssnitt Cincom Stream Line Machining gör maskinen både enkel att programmera men framför allt väldigt snabb, inget står still utan alla axlar och spindelmotorer rör sig simultant. På detta vis får man ned vänte- och indexeringstider radikalt och detta påverkar cykeltiden. Kunden får ju betalt för bearbetningen inte väntetiden, säger Martin Paland.

– Tillgängligheten i en Citizen maskin är överlag fantastisk så plötsliga stopp på grund av maskinfel är väldigt sällsynt, säger Martin Paland.

Vidare har man på Bejö en Citizen A20 som är lillebror till A32 och tar 20 mm i stångkapacitet. Bejö har upptäckt fördelarna med Citizens längdsvarvar och kan konstatera att man kunnat lägga över många detaljer från de större stångsvarvarna. På detta vis har man drastiskt sänkt cykeltiden och därmed ökat sin konkurrenskraft.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here