Företagsledningen på Kinnex med Henrik Oldin försäljning och marknad, Göran Bergh ägare och styrelseledamot och Andreas Danielsson vd.

AB Kinnex Mekaniska är en renodlad kontraktstillverkare och tillverkningen utgörs till 100 procent av legoarbeten åt varierande branscher. Verkstadsföretagets affärsidé lyder, Kinnex Mekaniska ska med flexibilitet tillföra sina samarbetspartners ett mervärde. Detta genom att tillhandahålla maskinbearbetade, svetsade och monterade produkter med höga krav på noggrannhet och leveranssäkerhet.

Största kunden är Tetra Pak som man har samarbetat med sedan 1976. Skärande bearbetning i 5-axliga maskiner med automationslösningar har Kinnex gedigen erfarenhet av sedan 15 år tillbaka. Ett effektivt arbetssätt gör att företaget utnyttjar sina maskiner dygnets alla timmar, vilket bidrar till en stor konkurrensfördel.

Med kunder som Tetra Pak, ledande tillverkare av hydraulik och maskinbyggaren Arcam och med 140 miljoner som omsättningsmål, satsar företaget nu på större lokaler och flertalet nya maskiner som förses med automationslösningar. För det går bra för verkstadsföretaget i Götene. Och man har det senaste året investerat sammanlagt 40 miljoner i en helt ny verkstadshall med nya maskiner det senaste året, varav 20 miljoner avser fleroperationsmaskiner där samtliga utrustas med automationslösningar i form av industrirobot eller palettsystem.

Företaget som idag sysselsätter 60 personer med en omsättning på 100 miljoner har nu flyttat in i sin utbyggnad på 1 400 kvm som omfattar produktionsyta, montering/test hall,mätrum, svetshall och nya personalutrymmen.

Företaget har som delmål att under 2020 nå en omsättning på 125 miljoner. Delmålet bygger på en tillväxt hos befintliga kunder men också en växande kundkrets. Kinnex har under många år haft en stark förankring inom förpackningsindustrin men har på senare tid även vuxit starkt inom andra områden som hydraulik och maskinkomponenter.

– Samarbetet med gamla och nya kunder gör att vi måste öka vår maskinkapacitet för att klara den volymökning som ligger mot år 2020. Idag har vi en produktionskapacitet i fabriken på upp mot 140 miljoner i omsättning.
– Vi framtidssäkrar Kinnex, säger företagets VD Andreas Danielsson och marknadschefen Henrik Oldin fyller i;
– Vi är nu redo att ta nästa steg i företagets utveckling och vi har expansiva visioner inför de kommande åren. Vi följer nu en plan som går från styrelserummet genom hela organisationen ner till verkstadsgolvet.
– Våra kunder är väldigt kravställande på alla möjliga sätt men ser vi det som något positivt och något som är utvecklande så kan man åstadkomma mycket tillsammans, förklarar Henrik Oldin.

Idag skriver vi 2018 och verkstadsindustrin befinner sig i en mogen högkonjunktur. Tidningens redaktör återvänder till Götene och Kinnex och det har gått några år sedan sist, närmare sju. Nya ägare sedan några år tillbaka och vi får en kort intervju med Göran Bergh.
– Om jag skall presentera mig så är jag en av tre syskon som driver Repro Service. Jag är ekonom/ tekniker/ingenjör i botten och har ett brinnande intresse att investera och verka i verkstadsföretag. – Vi har haft ögonen på Kinnex under en lång tid och hoppats att de någon gång skulle bli till salu men det du vet när man går och väntar på och hoppas på och inget händer så släpper man det lite och då hände det. Kinnex stod inför ett generationsskifte och man gick ut på marknaden och sa att man sökte en lokal ägare, långsiktig och med erfarenhet av tillverkningsindustrin så numera är Kinnex ett helägt dotterbolag till Repro Service.

Maskinoperatör Adam Pallin och Roger Larsson på produktionsteknik. Här på Kinnex finns ett inre driv hos alla medarbetare tekniker som operatörer bidrar dagligen till utvecklingen genom att arbeta med ständiga förbättringar och produktionsuppföljning via MPS. Ett teamwork där alla drar åt samma håll och tror på de idéer som växer fram.

Företagsgruppen, inom Repro Service även kallad Precisionsgruppen är aktiv vid tre huvudsakliga lokaliseringar: Skaraverken AB, AB Kinnex Mekaniska i Götene samt Repro Service Pol i Polen.

– Vi ser en oerhörd potential i Kinnex framtid som underleverantör och expert på framförallt 5-axlig bearbetning med en hög automatiseringsgrad. Därför har vi nu med egna pengar satsat närmare 40 miljoner inför framtiden och förstärker härmed företagets möjligheter att växa och expandera in i framtiden. Tekniken finns, ledarskapet finns och duktiga medarbetare finns, avslutar Göran Bergh och tillägger;

Vi pendlar lite fram och tillbaka i artikeln och återvänder till historiken om hur ett garageföretag från 1974 förvandlades till en högteknologisk verkstadsindustri 2018. Som sagt så startade allt 1974 då företaget startades av de två bröderna Bengt-Göran och Kurt Nilsson under namnet Kinne- Kleva Svets & Smide. Redan 1976 lyckades man via ett övertagande av en verksamhet få en order till Tetra-Pak.  För att klara de krav som kunderna ställde insåg man vikten av att satsa på senaste tekniken i sin produktionsutrustning och därför blev man tidiga med att anamma 5-axlig bearbetningsteknik i kombination med olika automationslösningar (läs mer om detta nästa stycke – Investera eller tappa farten).

Dagens företagsnamn ändrade man 1986 till Kinnex för att namnet passade bättre till den verksamheten man nu bedrev och 1997 flyttade man in i nyrenoverade lokaler i centrala Götene. Ägarbilden förändrades 2003 då Iréne Nilsson och Ove Oldin tog över verkstadsföretaget som tillsammans med marknadschefen Bengt-Göran Nilsson lyckades skapa incitament för en unik produktionsmiljö för att vara en underleverantör i Sverige. Då blev det också ännu tydligare att man under företagets hela resa har förstått vikten av teknologi. Att man hela tiden har legat i framkant och gjort tunga investeringar i maskinparken.

Och idag har nya ägare sedan 2011 tagit över via familjeföretaget Repro Service med säte i Skara. Och här har vi tidigare fått en kort förklaring från ägarnas håll av Göran Bergh hur man tänker sig framtiden för Kinnex.

Tittar vi på maskinparken så handlar det huvudsakligen om maskiner från DMG MORI som man sedan många år tilbaka har ett mycket gott samarbete med. Och när det gäller fristående automation så är man partners med System 3R och FANUC.

– Vi har inför varje investering gått ut brett och frågat flera maskinleverantörer efter specifikation hur man kan lösa våra önskemål och här har det många gånger varit jämnt mellan flera leverantörer. Dock har vi hittills valt att fortsätta vårt samarbete med våra nuvarande partners då vi har en inarbetad relation och man kan också säga att man vet vad man har men inte vad man får, säger vd Andreas Danielsson.

Här finns lasermärkning.
Här handlar det om stora magasin som har 240 och 360 verktygsplatser för att kunna köra optimalt 24 timmar om dygnet. Maskinerna är utrustade med palettsystem med 3 och 6 platser för minimala ställtider.
Programmering för nästa jobb sker under tiden maskinen och roboten jobbar, noll ställtid.
En av de senaste investeringarna. En 5-axlig fleroperationsmaskin DMG MORI DMU 100 med robot betjäning. I cellen jobbar FANUC roboten som klarar en max vikt på upp till 750 kg – Här kan vi köra större detaljvikter på upp emot 500 – 600 kg med robotens hjälp, innan var vi tvungna att använda truck, säger Henrik

Investera eller tappa farten

Vi passerar under vår rundvandring i fabriken en skylt där det står produktionsteknik.
– Här jobbar våra produktionstekniker med att programmera och hitta bästa setup i våra maskiner i samarbete med våra maskinoperatörer. Här görs verktygsval utifrån produktens komplexitet och det kan göra att produkten blir lättare att köra för operatörerna, kan man dessutom få samarbeta med ritningskonstruktörenen och ge produktions feedback utifrån vår maskin setup är det win-win, detaljen blir ofta både billigare och bättre, säger Henrik Oldin som själv har många års erfarenheter som maskinoperatör på Kinnex.

Produktivitet och flexibilitet är egenskaper som alla tillverkande företag önskar i sin produktionsapparat. Ett nyckelord är då korta ledtider som är lätt att säga men svårare att genomföra. Då krävs det kompetens, teknologi, energi, nytänkande och stort mod. AB Kinnex Mekaniska i Götene har tagit detta steg. Marknaden är ju i ständig förändring. man jobbar med små serier och vår största kund beställer gärna ett mindre antal maskindelar men ofta (taktad produktion).

Företaget började mäta spindeltimmar på alla verktygsmaskiner från konventionella till cnc-styrda celler av senaste modell för många år sedan. Det visade sig då att spindeltiderna låg på cirka 50 procent. Vore det ett F1-lopp så stod alltså bilarna still i depå halva tiden! Så vinner man inga race. Alltså var det hög tid att tänka om. Man upptäckte att med de nya automatiseringsvindarna som kom och investeringar i automatiserade produktionsceller med palettsystem eller industrirobot ökade antalet spindeltimmar väsentligt med samma bemanningsgrad, en effektivitetsökning som gav svaren
i vilken produktionsutrustning som man behövde investera i för att vara konkurrenskraftiga.

Idag ser vi på plats att Kinnex fortsatt det långsiktiga arbetet med att automatisera i den senaste produktionstekniken för att öka flexibiliteten ytterligare och frigöra maskintid samt kompetensutveckla medarbetarna. Här jobbar man med daglig styrning i grupper med möte varje morgon. Små serie batcher innebär frekventa omriggningar och mycket ställtid.

På Kinnex är man specialister på komplex maskinbearbetning.
– Ser vi till ett idealiskt scenario så är det detaljer med ett högt förädlingsvärde där vi är med från början och hjälper till utifrån vårt produktionsperspektiv, gärna med någon form av slutmontering, menar Andreas Danielsson.

– Vidare så har vi en kompetent svetsavdelning med utrustning för TIG-svetsning och MIG/MAG-svetsning. Traditionellt så är vi på Kinnex också duktiga på svetsade konstruktioner maskinbearbetning i kombination med svetsning. Här finns efterbearbetning som lasermärkning, tvättanläggningar (2-stegs ultraljudstvätt), trumling och elpolering. Till vår hjälp har vi väl fungerande produktionssystem som tydliggör produktionsflödet in i minsta detalj, säger Henrik Oldin.

Framgångsrika på 5-axlig fräsning med hög automatiseringsgrad, gör nu att Kinnex investerar i automatisering av vissa svarvprocesser.

– Det handlar dels om en nyligen installerad svarv med stångmagasin och ytterligare en svarv med plockrobot är på väg in.

Medarbetare med kompetens är en bristvara generellt idag. Och den yngre generationen väljer andra yrkesbanor.

– Ja, vi hör det och är medvetna om detta men vi har kunnat rekrytera 10 nya medarbetare under det senaste året och idag börjar det en ny mättekniker som du får träffa när vi tar en sväng bort till vårt mätrum. På måndag kommer en verkstadsarbetare till och eventuellt en maskinoperatör nästa vecka, säger Andreas Danielsson och fortsätter;

– Och vi tror att det beror på flera anledningar. Dels avsätter vi tid för att rekrytera personal för det är inget som löser sig av sig självt. Vår personal trivs här så vi har väldigt låg personalomsättning och blir budbärare när man träffar kompisar, släkt och vänner. Vi samarbetar även med olika gymnasieskolor och vi har ett mycket bra rykte i branschen där vi som många vet satsar på att vara en verkstad i framkant med datorstyrd produktion i centrum och en mycket bra arbetsmiljö. Och där våra satsningar i teknologi och robotik visar att här finns ett tryggt framtidsjobb.

Digitalisering och Industri 4.0

Digitaliseringen av industrin har påbörjats, men det är en stor process. Inte minst frågan hur all data och information ska kunna utnyttjas på ett effektivt sätt.

– Vi får väl kalla vår resa mot en form av digitalisering för Kinnex 2.0. Digitaliseringen av vår produktion är en resa som vi nu är ute på. Den digitala fabriken är i mångt och mycket något som vi befinner oss i då våra investeringar
i produktionssystem och den senaste teknologin i maskiner och automation redan innehåller smarta digitala lösningar. Och att våra leverantörer och partners DMG MORI, System3R och FANUC är långt fram i ämnet, gör det också mycket enklare, vi implementerar för fullt, förklarar vd Andreas Danielsson.

Avslutningsvis frågar vi Henrik och Andreas hur den perfekta dagen ser ut på Kinnex.

– Den har vi inte upplevt än… skrattar grabbarna men det är klart att när vi släcker ner och går hem här på fredag eftermiddag och hör hur maskinerna fortsätter att gå, ja då känns det bra.

Mer information:

www.kinnex.se

Större detaljer kan nu tillverkas effektivt i den nya produktionscellen.
Här på avdelningen produktionsteknik jobbar sex tekniker och man löser det mesta i samarbete med maskinoperatörerna
– Våra investeringar i maskiner och utrustning skulle inte vara något värda utan kunniga medarbetare. På Kinnex har varje medarbetare ett djupt engagemang och drivs av en passion med högt ställda krav på att varje kund ska bli mer än nöjd. Detta gör att vi varje dag kan leverera produkter av bästa kvalitet och precision. Med kunden i fokus har vi skapat en företagskultur som genomsyras av en positiv och framåtinriktad inställning, säger Andreas Danielsson vd. På fotot ser vi en av alla duktiga maskinoperatörer Adam Pallin som visar upp en detalj som nu körs på Kinnex i Götene efter en utflykt till Asien.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here