Anders Svensson, lärare för den nya verktygstekniska utbildningen, Torbjörn Ahnell, lärare och teknisk projektledare, och Thomas Jansson lärare för produkt- och maskinteknik metall (verktygsteknik) är alla väldigt nöjda med den nya Fanuc trådgnisten från Star Servus.

Njudungsgymnasiet i Vetlanda startar, med hjälp av medel från Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen, en unik utbildning som ska möta industrins behov av verktygsmakare. För att förse eleverna med modern teknik av hög kvalitet ska gymnasiet investera i fyra moderna och högkvalitativa maskiner. Först ut är en Fanuc trådgnist från maskinleverantören Star Servus som redan är på plats.

Under en pressträff i början av oktober presenterade Njudungsgymnasiet i Vetlanda sin nya satsning på en gymnasial verktygsteknisk utbildning. På plats fanns representanter från skolan, lokala företag, näringslivsnätverk och Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen som har bidragit med betydande medel för att utbildningen ska bli verklighet. Mikael Lindén, rektor för Teknikcollege, och läraren Torbjörn Ahnell, som är teknisk projektledare, visade upp den första maskininvesteringen – trådgnisten RoboCut C400iB från Fanuc.

– Trådgnisten är en förutsättning för att bedriva en modern verktygsteknikutbildning och en viktig första investering. Vi är väldigt nöjda med maskinen som har en bra stabilitet och hög kvalitet i de snitt som gnisten skär, berättar Torbjörn Ahnell.

Investeringen av trådgnisten föregicks av en upphandling. Ett av kraven var att maskinen, på grund av platsbrist i undervisningslokalerna, skulle få plats i vad som tidigare var en liten robotcell, och samtidigt vara tillräckligt stor och stabil för att tillverka ett verktyg som MP bolagens verktygsmakare har tagit fram.

Mikael Lindén, rektor för Teknikcollege och Torbjörn Ahnell, teknisk projektledare står på varsin sida av Peter Josephson, styrelseledamot för Stiftelsen Seydlitz MP bolagen vars stöd har bidragit till den nya utbildningen och dess maskininvesteringar.
Beroende på vald utbildning kan eleverna på Njudungsgymnasiet lära sig automation…
Beroende på vald utbildning kan eleverna på Njudungsgymnasiet lära sig automation…
…och att hantera en manuell maskin för att lära sig grunderna i yrket.
…och att hantera en manuell maskin för att lära sig grunderna i yrket.
… att programmera styrda fräsar från Haas…
… att programmera styrda fräsar från Haas…
Tyrone Löfstedt, lärare inom metall för Komvux Industri BAS visar eleverna hur man programmerar en fräs.

– Vi har gjort bedömningen att om eleverna klarar av att tillverka ett sådant verktyg är de väl förberedda att bli verktygsmakare, och därför har verktygets mått även påverkat våra andra maskininvesteringar.

I slutändan var det endast maskinleverantören Star Servus i Falkenberg som kunde matcha alla krav genom RoboCut C400iB från Fanuc. Anders Svensson, en av lärarna för den nya utbildningen, är nöjd med maskinen och styrsystemet från Fanuc som han har arbetat med på en tidigare arbetsplats.

– Gnisten är noggrann, har bra toleranser, ger bra resultat och styrsystemet är lättmanövrerat. Vi har kört igång gnisten och har redan haft besök från Hydro Profilverktyg som har testkört maskinen som en referens till sina egna maskiner.

Anders Svensson och Torbjörn Ahnell lyfter fram samarbetet med Star Servus försäljningschef Jan-Anders Johansson, som i sin tur berömmer skolans satsning på en verktygsteknikutbildning.

–  Det är jättekul och bådar gott för framtiden. Jag har sålt trådgnistrar i 30 år och det är första gången jag säljer en maskin som ska användas i rent utbildningssyfte. Eftersom Fanuc är det största trådgnistfabrikatet i Sverige är det stor chans att eleverna får arbeta med en sådan här maskin i arbetslivet, säger Jan-Anders Johansson.

– Vad gäller RoboCut C400iB är det en gnist som ger snitt av hög kvalitet.

Njudungsgymnasiet har 14 nationella program där tre program – Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet, och Teknikprogrammet – är certifierade och samlade under Teknikcollege. Innehållet i de tre utbildningarna formas och certifieras i samarbete med ett hundratal regionala företag samt kommunens utbildningssamordnare. Ungefär 100 av de 220 elever som finns på Teknikcollege läser en utbildning direkt mot tillverkningsindustrin. 2017 sammanträdde Teknikcollege programråd för att diskutera hur gymnasiet skulle stärka och höja kvalitén på skolans tekniska utbildningar.

Med det behov som finns i den lokala industrin slog programrådet fast att Teknikcollege skulle undersöka möjligheten att skapa en utbildning för verktygsmakare. Skolan kom i kontakt med Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen, vars ändamål är att främja utbildning av verktygsmakare i Sverige samt teknikutveckling och forskning avseende verktygstillverkning. Stiftelsen avsatte finansiellt stöd där Teknikcollege fick resurser att göra en förstudie om hur en utbildning skulle kunna se ut.

– Förstudien bestod egentligen av tre delar, men där vi i slutändan valde att fokusera på en gymnasial verktygsmakarutbildning som stiftelsen beslutade att stå bakom. Mellan 2020 och 2022 ska stiftelsen gå in med 4,9 miljoner kronor som bland annat går till maskininvesteringar, personalkostnader och marknadsföring, förklarar Mikael Lindén, rektor för Teknikcollege.

Den första maskinvesteringen, trådgnist RoboCut C400iB, är alltså redan på plats och innan året är slut ska Teknikcollege investera i en planslip och en press. Även dessa upphandlingar har anpassats efter utrymmet i undervisningslokalerna och det verktyg som eleverna ska ta fram.

– Maskinerna ska vara levererade och fakturerade innan årsskiftet. I slipen ska eleverna slipa verktygets komponenter och med pressen, som ska ha en presskraft på 50 ton, kommer de kunna testa fram produkter med sina verktyg, säger Torbjörn Ahnell.

Idag har skolan tre CNC-fräsar, men eftersom dessa har hög beläggning redan nu och håller en enklare standard ska Teknikcollege investera i en mer avancerad fräs. Upphandlingen startar i början av 2021.

– De styrda fräsar som vi har idag fyller sitt syfte, men vi behöver en fräs som är mer förekommande på verktygsavdelningar och som är mer avancerad.

Förutom maskinvesteringar går stiftelsens pengar till personalkostnader. Genom att ta in en extra resurs kan Teknikcollege kompetensutveckla befintliga lärare genom kurser och utbildningar.

– Vad lärarna behöver kompetensutveckla är individuellt, en av våra lärare har precis varit iväg på en kurs för att spetsa sin kompetens i CAD. Sen handlar det också om att avsätta tid för att ta fram relevanta läromedel och samverka med Tekniska Högskolan på Jönköping University. Vi har precis börjat samverka med högskolan för att ta del av deras kunskap, förklarar Torbjörn Ahnell.

Roland Stolt, docent i produktutveckling och ansvarig för programmet Produktutveckling och Material på Jönköping University medverkade på pressträffen via digital länk och berättade att Tekniska Högskolan har stort intresse för verktygsteknik.

– Vår målsättning är att vi ska bli ett verktygstekniskt kunskapscentrum som kan bistå med kompetensutveckling och läromedel för att driva verktygstekniken framåt. Med utbildningen i Vetlanda finns en röd tråd från grundskola till forskningsnivå. Efter examen blir eleverna i Vetlanda gymnasieingenjörer och kan om de vill satsa vidare på en akademisk bana, säger Roland Stolt.

Utbildningsstart för den nya verktygsteknikutbildningen är augusti 2021 och det finns idag tre sätt att ansöka till utbildningen. Den första vägen är genom det Industritekniska programmet, som har tre inriktningar – svetsteknik, produkt- och maskinteknik trä och produkt- och maskinteknik metall (verktygsteknik) – där elever som läser produkt- och maskinteknik metall har möjlighet att välja den nya verktygstekniska utbildningen under årskurs tre. Utbildningen har ett begränsat antal platser som styrs av hur många samverkansföretag som är anslutna.

Mikael Lindén, rektor för Teknikcollege, presenterade satsningen på den nya verktygstekniska utbildningen, utbildningens maskininvesteringar och hur utbildningen ska marknadsföras.
På länk deltog Roland Stolt, docent för produktutveckling och ansvarig för programmet Produktutveckling och material på Jönköping University, vars målsättning är att bli ett verktygstekniskt kunskapscentrum som bistår med kompetensutveckling och läromedel för att driva verktygstekniken framåt.

– Samverkansföretagen har undertecknat en avsiktsförklaring om att ta emot hela elevgruppen för utbildningsmoment i verksamheten eller enskilda elever för praktik, examensarbete och eventuell yrkesintroduktion i form av sex månaders yrkesanställning efter examen. Anställningsformen är framtagen tillsammans med IF Metall och är mindre känslig för konjunktursvängningar, och styrs av behovet just då och är inget bindande, berättar Mikael Lindén.

– I dagsläget kan våra samverkansföretag tillsammans ta emot totalt tio elever vilket innebär att vår utbildning har tio platser. Om det är fyra elever vid Industritekniska programmet som väljer utbildningen finns det alltså sex platser kvar.

Dessa sex platser tillsätts genom ett nationellt intag från Teknikprogrammet där elever över hela Sverige som har valt inriktning produktion har möjlighet att söka till verktygsteknikutbildningen genom det fjärde tekniska året
i Vetlanda.

– Förhoppningsvis kommer vi få sökande från hela landet. Det betyder såklart mycket för hela Njudungsgymnasiet att vi nu har Sveriges enda verktygsteknikutbildning med det här innehållet på gymnasial nivå.

Ett av kraven i upphandlingen var att den nya trådgnisten skulle innehålla Fanucs styrsystem som lärarna anser är lättmanövrerat och har en bra struktur, vilket passar i utbildningssyfte.

– Vi har fått tillstånd av Skolverket till ett fjärde tekniskt år till minst 2023. Eleverna som läser denna väg kan efter examen titulera sig som gymnasieingenjör.

Den verktygstekniska utbildningen finansieras bland annat av den statliga skolpengen, och skulle det visa sig att det är för få sökande för att utbildningen rent kostnadsmässigt ska gå att genomföra går stiftelsen in som säkerhet och täcker upp skolpengen.

– Säkerheten ger oss tid att marknadsföra utbildningen och få fler sökande. Stiftelsen premierar alla elever som tar examen med goda studie- och närvaroresultat genom ett stipendium på 20 000 kronor per person. En extra morot för de elever som väljer den verktygstekniska utbildningen, säger Mikael Lindén.

Det tredje sättet att ansöka om en plats i utbildningen är genom Vetlanda Lärcentrum och Komvux, som har ett industriyrkespaket för yrkesverksamma inom industrin som vill vidareutvecklas.

– Vår förhoppning är att vi genom marknadsföring kan ansluta fler företag till utbildningen så att vi kan öka antalet platser och utbilda fler verktygsmakare. De elever som nu går i årskurs tre på Industritekniska programmet blir pilotelever när vi nu testar olika moment inför utbildningsstart.

 För att marknadsföra utbildningen har Teknikcollege tagit fram en grafisk profil, köpt två domäner – verktygstekniker.se och verktygsmakare.se – och skapat en ny hemsida där de presenterar yrket, de olika vägarna in på utbildningen och hur en modern industri ser ut.

– Tanken är att dem som söker på dessa yrken i sökmotorer ska ledas in på hemsidan och därifrån bli inspirerade att bli verktygsmakare. Hemsidan är skapad för att attrahera grundskoleelever i årskurs åtta till vuxna som har arbetat i industrin i flera år.

– Målsättningen är att den ska bli en nationell resurs som beskriver yrkesrollen, och då kan även fler eftergymnasiala utbildningssamordnare inom teknikområdet finnas med på sajterna, säger Mikael Lindén.

Anders Svensson, lärare för den nya verktygstekniska utbildningen, visar upp en detalj som lärarna har tagit fram i den nya trådgnisten. Detaljen är en del av det verktyg som eleverna ska klara av att tillverka.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here