– Det här känns väldigt positivt, vi får en utveckling av företaget. Det här är en långsiktig satsning för att vi ska vara livskraftiga även åren framöver, säger Roger Gustavsson.

– Jag frågade mina bröder och nyckelpersoner om vi skulle gasa eller stanna där vi är idag och båda ville satsa vidare och då behövde vi investera i nya maskiner. Första steget var att efter semestern 2015 installera en ny fleroperationsvarv från Mazak.

– Vi var ute och tittade på begagnatmarknaden och mitt krav var att det var tvunget att vara en maskin med Mazatrol styrsystem, för det är jag van vid och ser som det bästa därför blev det Mazak och när Ravemas säljare Per Olofsson förslog, efter våran specifikation på maskin, att vi skulle satsa på en ny maskin så blev det en Nexus 550 M och den har helt motsvarat våra förväntningar och vi kan idag tillverka detaljer, tunga (upp till 7 000 kg) och långa (upp till 3 144 mm långt), berättar Tommy Gustavsson.

Det här låter intressant och riktigt bra och vi låter Per Olofsson, regionsäljare på Ravema att berätta lite om maskinen från sin synvinkel;

– Enligt Thordab:s kravspecifikation skulle det vara möjligt att bearbeta detaljer till rangerbromsar i maskinen, vilket innebar att en spindelgenomgång med minimum diameter 230 mm, stöddocka samt möjlighet att använda sig av en svarvbom med en längd på 1 000 mm krävdes. Dessa krav uppnåddes med en Mazak Slant Turn Nexus 550M x 3000 som blev vår rekommendation.

– Det intressanta och utmärkande med Thordab:s nya Mazak Slant Turn 550M är att ha möjligheten att bearbeta riktigt stora och tunga kutsar och axlar i en högprecisions maskin. Historiskt har man ofta fått utföra dessa operationer i stora manuella maskiner med en betydligt lägre precision och i en tung arbetsmiljö. Maskinen klarar ämnen upp till diameter 1040 mm, längd 3144 mm med en maximal vikt på 7 ton. Maskinen har av den orsaken en riktigt kraftful spindeldrift på 45 kW effekt och   7 000 Nm i vridmoment. Den har även en verktygsrevolver med möjlighet att rigga, upp till 12 st drivenheter för fräs och borroperationer med en effekt på 11 kW.

– Mazak maskinen är utrustad med styrsystemet Mazatrol matrix Nexus 2, vilket minimerar tidsåtgången från start till slutförande av den första detaljen, upp till 65 % snabbare än i konventionella system. Denna förmåga är särskilt effektiv för maskinbearbetning av prototyp komponenter och mindre partistorlekar som är vanligt
i en maskin med den här storleken.

Mazatrol styrsystem är populärt på verkstaden.
Mazatrol styrsystem är populärt på verkstaden.

– En trevlig part i den här affären var att den yngsta generationen i familjeföretaget, Tommy Gustavsson visade mycket stort engagemang och intresse vid maskin valet. Jag är övertygad om att Tommys genuina intresse för branschen och tekniken kommer att betrygga Thordab:s tillväxt långt in i framtiden.

Det gäller att hitta nya kunder och många tycker att det är jobbigt med konkurrensen nuförtiden men jag brukar vända på det och berätta för dem som tvivlar om jobben i Sverige att, förr fanns bara den regionala marknaden för ex. Thordab, då handlade det om att göra jobb för de lokala företaget och då handlade det mycket om Hägglundsföretagen. Idag har vi hela världen som arbetsfält och vi kan om vi är duktiga sälja till en global marknad. Det betyder rimligtvis att vi har alla chanser att tillverka mer och till fler, säger Roger Gustavsson (och han har så rätt, så rätt).

– Vår nya maskin är vi ensamma om i vår region och det handlar mycket om att investera i en maskin som inte är så vanlig här omkring Örnsköldsvik. Varför skall vi köpa en maskin som alla andra har och här vet vi alla vad den ena eller andra köper för maskin och då skall man naturligtvis hitta en maskin där det finns en stor potential i att tillverka, som i detta fallet, långa och tunga komponenter, förklarar Roger Gustavsson och tillägger;

– Idag har vi mycket jobb i maskinen där vi tillverkar rör för rangerbromsar till järnvägen. Som sagt vi har fått nya jobb och då handlar det om att fräsa splines, fräsoperationen för splines kan vi göra direkt i maskinen då vi investerade i en drivenhet där vi kan rigga en snäckfräs, detta i kombination med det medföljande stödlagret ger oss möjlighet att fräsa splines på långa axlar.

– Maskinen för just profilfräsning, säger Tommy Gustavsson.

Det var Rogers far som startade företaget Thordab i sin källare för drygt 40 år sen som idag drivs i 3:e generation. Ett verkstadsföretag, med bas i Arnäsvall, som är specialister på legoarbete i bland annat svarvning och fräsning. Företaget bedriver även ett teknikcenter och har en innovationsavdelning där Roger Gustavsson är mycket aktiv.

Tre gånger tidigare har han vunnit Skapa stipendiet och hittills har Roger Gustavsson tagit sex patent.

– Att vara uppfinningsrik är inte alltid så lönsamt, men det är ju så roligt och stimulerande och långsiktigt betyder det mer jobb för oss, vi tillverkar unika komponenter, säger Roger Gustavsson.

THORDAB – ett företag och dess utvecklingshistoria

Thordab är ett helägt familjeföretag beläget i Arnäsvall, Örnsköldsviks kommun. Företaget grundades år 1973 av Thord Gustavsson, som fram till denna tid arbetade på dåvarande Hägglunds & Söner. Lusten att starta eget företag fanns hos Thord, men familjen hade barn, eget hus och därmed försörjningsansvar. Thord hade många överläggningar med hustrun Margareta om han skulle våga säga upp sitt arbete hos Hägglunds & Söner och försöka leva på ett eget företag. Han skaffade sig extra arbete som biografmaskinist på en biograf
i Örnsköldsvik, utrustade källaren i det egna huset som en verkstad och startade 1973 företaget Thordab. Barnen minns ännu den tiden då de hade så fina möjligheter att få se spännande filmer på pappas arbetsplats. Pappan fanns för det mesta antingen i familjens källare sysselsatt med kundorderjobb eller också körde han film på biografen i Örnsköldsvik. Från starten drevs företaget som ett enmansföretag i hemmabostaden med Thord ensam i aktiv verksamhet i källaren och hustrun Margareta hjälpte till vid behov med kamerala och ekonomiska uppgifter; Första räkningen från det egna företaget lärde sig Margareta skriva genom att skriva av en räkning som de själva fått.

Verksamheten växte snabbt och en större verkstadslokal blev snart nödvändig för verksamheten. En enklare lokal en bit från hemmet inköptes. Lokalen hade jordgolv men gav möjlighet att installera lite större maskiner. Lokalen gav möjlighet att arbeta med både maskinarbete och svetsning och kundkretsen kunde ökas. Lokalen stod på ofri mark och snart kom andra intressenter som behövde markområdet.

Thordab måste flytta och Thord bestämde sig då för att bygga en egen liten industrihall nära det egna hemmet. Till kunderna kunde företaget redan då räkna de stora företagen i Örnsköldsvik – Hägglunds & Söner, MoDo och även statsföretagen Försvaret resp. Vattenfall hade upptäckt det lilla företaget. Med enträget arbete och ”god vind i seglen” ökade kundkretsen och arbetsuppgifterna. 1978 hade företaget så omfattande verksamhet att det blev nödvändigt att investera i en större industrihall. Ett större markområde inköptes i Arnäs och den första större industrihallen restes 1976. Den nuvarande industrihallen är påbyggd i två etapper och omfattar idag 3500 kvadratmeter. Den senaste tillbyggnaden ägde rum 1996 och innebar en tillbyggnad av kontorsdelen på närmare 350 kvadratmeter. Företagets tillgängliga ytor för produktion och administration är idag fyllda med verksamhet. Flertalet avancerade fleroperationsmaskiner utgör de största maskininvesteringarna under 1996. Ett mätrum med en större mätmaskin för uppmätning av komplicerade maskindetaljer, innebär att Thordab är kapabel att arbeta med mycket avancerade maskinbearbetningar. Legoarbeten i större omfattning ingår därför i Thordabs tillverkningsprogram.

 

Roger och Daniel Gustavsson
Roger och Daniel Gustavsson
Roger Gustavsson, Örnsköldsviks egna uppfinnarjocke, vann dubbelt när Skapa stipendiet delades ut för 2015. – Man tackar och bockar. Det är aldrig fel att göra reklam för sitt företag, säger Roger Gustavsson. Han har utvecklat en avfuktare för hydrauliksystem som med hjälp av maskinens befintliga luftkonditioneringssystem kyler och kondenserar bort fukten innan den når oljetanken. – Priset var en bekräftelse på att mina uppfinningar är affärsmässiga. Det märks också i mina kontakter med intressenter och andra uppfinnare, de tar mig på allvar. Det är otroligt viktigt att den här typen av priser finns, som lyfter innovatörer. Vi behövs för att det ska komma fram nya produkter och för att näringslivet ska utvecklas här i Västernorrland, säger Roger Gustavsson, vd Thordab.
Roger Gustavsson, Örnsköldsviks egna uppfinnarjocke, vann dubbelt när Skapa stipendiet delades ut för 2015.
– Man tackar och bockar. Det är aldrig fel att göra reklam för sitt företag, säger Roger Gustavsson.
Han har utvecklat en avfuktare för hydrauliksystem som med hjälp av maskinens befintliga luftkonditioneringssystem kyler och kondenserar bort fukten innan den når oljetanken.
– Priset var en bekräftelse på att mina uppfinningar är affärsmässiga. Det märks också i mina kontakter med intressenter och andra uppfinnare, de tar mig på allvar. Det är otroligt viktigt att den här typen av priser finns, som lyfter innovatörer. Vi behövs för att det ska komma fram nya produkter och för att näringslivet ska utvecklas här i Västernorrland, säger Roger Gustavsson, vd Thordab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor del av hallarna är reserverad för montering av kompletta maskiner som ingår i Thordabs tillverkningsprogram.

1994 utvecklades rivningsroboten DMX. Thordab Demolitions startades. Roger blev VD för detta bolag. Roger gjorde den första hemsidan. Detta medförde att ett företag på Island hittade den och en affär gjordes på rivningsroboten. Rivningsroboten såldes till flera länder. Brokk i Skellefteå köpte upp produkten och vidareförädlade den 1997.

Thordab togs över av sönerna till Thord Gustavsson vid årsskiftet 2005 och de äger 100 %. Nu med fokus på spetsteknik inom skärande bearbetning.

2014 startades Thordab Industri Innovation som utvecklar nya och befintliga produkter. Flera prisade produkter har tagits fram.

2015 startades Thordab Teknikcentrum. En ny utbyggnad av fastigheten gjordes samt en ny modern fasad. Flera företag och ett utbildningsföretag flyttade in.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here