”Det är en hård konkurrens men vi väljer att satsa” på produktion i Sverige.

Här finns många incitament för att lyckas med sina tillverkningsstrategier och affärsmodeller. Tillverkning ”in-house” är nu lika trendigt som ”outsourcingen” var på 90-talet. Vilket samhället och AB Sverige skall vara tacksamma för. Framgångsrika tillverkningsindustrier i Småland blir fler och fler och jag som skribent har fått äran att skriva reportage hos flera av dem. Jag har även fått möjligheter att intervjua företagsledarna och entreprenörerna bakom företagen. Nu sällar sig Alfing i Älmhult till skaran av företag som redaktionen beundrar och som imponerar med sitt mod, expansiva affärsmodeller och sunt förnuft i alla lägen.

Sinnet för affärer sitter i ryggmärgen hos entreprenören och företagsledaren Hans Johansson, det har han bevisat över tid och nu senast 2019 fick Utvecklingspriset som delas ut av Växande Älmhult.

Så här skrev juryn i sin motivering;
”Årets utvecklingspris tilldelas ett innovativt och kundorienterat företag. Företaget Alfing AB har haft en kraftig organisk tillväxt sedan starten 1993, detta genom småländsk klurighet och sunt förnuft. Företaget kompletterar sin legotillverkning med egna produkter inom skilda områden, såsom offentlig miljö och skogsmaskinstillverkning. Företaget beräknas omsätta minst 200 miljoner med närmare 150 anställda. Företaget bidrar till en fortsatt positiv utveckling av kommunens arbetsmarknad.” 

– Det är alltid trevligt att bli uppskattad för företagets framgångar men detta pris är inte bara till mig utan till alla våra medarbetare som lägger ner sin själ på Alfing, kommenterar Hans Johansson.

Så det blir att köra raka vägen till Älmhult igen. Tidningens redaktör var på en kort visit i oktober 2020 och tittade på en maskinvestering. Då skrev vi så här;

”Alfing i Älmhult går bra, orderingången på kontraktstillverkningen är tillfredsställande, trots coronavirusets framfart. Med andra ord har 2020 fortsatt på nästan samma spår som 2019. Verkstadsföretaget har ”tre ben” att stå på och vad man nu väntar på för ett av ”benen” är att det skall vända inom skogsindustrin och att länder skall öppna upp så försäljningen av skogsmaskiner kommer igång på allvar då man har siktet inställt på att öka produktionstakten.

– Vi har stora förhoppningar att öka farten i vår skogsmaskinstillverkning men försäljningen har blivit lidande av att alla internationella mässor och event är inställda, vi når inte maskinköparen på samma sätt globalt sett, säger Hans Johansson ägare till företaget.

Vi skrev vidare;
Verkstadsföretaget Alfing har köpt sin första fleroperationsmaskin av leverantören Duroc Machine Tool. Det handlar om en kraftfull DOOSAN VCF 850 LSR II.

– Med vår nya bäddfräs kan vi hantera och bearbeta större arbetsstycken. Det innebär att vi numera också kan erbjuda legobearbetning av stora svetsade detaljer, vilket vi inte har kunnat göra tidigare. Det gör också att vi blir mer självförsörjande på detaljer till vår egna produkt, Terri skogsmaskiner, säger vd Claes-Göran Claeson.

Vi på redaktionen känner att det finns mycket, mycket mer att skriva om hos Alfing i Älmhult och vi bokade in ett besök i början på februari 2021 för att få en mycket större helhetsbild över verksamheten, prata produktionsfilosofi och kanske få information om fler maskininvesteringar, vem vet.

Vi vänder blad, nytt år och nya möjligheter…

Så idag skall vi ägna mer tid och titta på helheten i affärsmodellen, arbetsfilosofin och fokusera på maskinpark och produktionsteknik, där bland annat tillverkning av TERRI skogsmaskiner är extra intressant för framtiden.

Så först lite historia innan vi kastar oss in i nutid.
Alfing i Älmhult grundades 1964 av Alf och Inge och ägs sedan 1993 av Hans Johansson.

– Den 5 november 1993 köpte jag Alfing och mitt mål var att vi skulle vara 10 anställda och tillverka produkter med bra kvalitet till ett bra pris. Företaget som startat från noll går bra redan från starten och man positionerar sig som en renodlad legotillverkare.

– Redan år 1997 betalade jag tillbaka lånet till min svärfar som jag tog när jag köpte Alfing och blev skuldfri. Nästa årtal som skall nämnas är inte lika rolig läsning;

Den globala finanskrisen lamslog den svenska tillverkningsindustrin under hösten år 2008 var Alfing en. Med erfarenheterna från krisen insåg Hans att verksamheten behövde fler ben att stå på och en del i breddningen var att 2009 köpa miniskotartillverkaren Terri från den förre tillverkarens konkursbo i Heby.

Idag bedrivs verksamheten i moderna lokaler, fyllda med teknikintensiva maskiner som behärskar högteknologiska processer. Samtidigt lever innovationskraften och hantverket kvar, det är nog det som gör Alfing till en stabil aktör.

– Jag har under alla år från starten, satt upp delmål att sikta mot och idag sätter jag upp nya mål tillsammans med företagsledningen. Målen generellt är att arbeta med att utveckla verksamheten till att bli en av marknadens mest effektiva inom sina områden. Inte stanna utvecklingen för då går det bakåt. Det är inte ofta man ser en sådan tydlig affärsplan och målbild och nu tar innovationerna fart. Det blir en spännande framtid för Alfing.

Den senaste maskininvesteringen på Alfing är en ByStar Fiberlaser 4020 12000W med ByTrans Extended hanteringsutrustning, från Bystronic Scandinavia.

“Vi är väldigt glada över den här nya investeringen, vilket innebär en stor ökning i produktivitet i gentemot innan. Dessutom kan vi köra obemannat ett nattskift med automationen som är ihopkopplad med den stora lasern (4000x2000mm) och med den stora effekten lasern har på 12 kW är vi banbrytande i vårt område. Kombinationen av allt detta ger oss en kapacitet att kunna utöka vår verksamhet i framtiden”, säger ägare Hans Johansson och vd Claes-Göran Claesson på Alfing i Älmhult

Smarta produktionslösningar på flera plan

– Vi står med starka enheter i form av två expanderande fabriker i Älmhult. De ligger på cirka 500 meters avstånd från varandra och det ger också bra möjligheter för samverkan. Den ena kompletterar den andra och vi kommer att fortsätta investera i båda. Vi säkrar produktionen för större kunder genom att vi har två enheter, säger vd och produktionsansvarige Claes-Göran Claesson.

– Vi får också en stor flexibilitet i vår organisation då vi växlar personal mellan fabrikerna efter vilket behov som finns. Här är personalen otroligt flexibel och det ger oss möjligheter att organisera arbetet efter våra behov.

Hans Johansson tillägger;
– Så även om fabrikerna ligger 500 meter ifrån varandra så är det ointressant, vi ser detta som en enhet, inte vi och dom. Där vi behöver förstärka upp visa dagar, ja då arbetar personalen just där då och nu. Det fungerar mycket bra och allt styrs idag av datoriserade produktionssystem som ser processer inte olika fabriksbyggnader. Här har vår digitalisering skapat en effektiv och produktiv tillverkningsmiljö som styr våra processer.

Varför finns det två enheter, jo det har att göra med att Alfing i Älmhult AB köpte Transpo Konstruktions AB i slutet på 2018. Förvärvet är en viktig del av Alfings tillväxtstrategi. Transpo Invest hade för avsikt att sälja och Alfing ville växa, vilket gjorde affären självklar, säger Hans Johansson, Alfings vd.

– Efter att ha varit Transpos ägare sedan 1981 känns det särskilt bra, när jag med ålderns rätt drar mig tillbaka, att det blev just Alfing i Älmhult som blev Transpos nya ägare. Jag känner personligen Hans Johansson och han kommer tillsammans med Transpos duktiga personal att utveckla bolaget vidare, sa Leif Thorwaldsson, tidigare ägare.

Vi går en promenad i de stora produktionslokalerna och här är välstädat och ordning och reda. Alla hejar på alla och det råder en mycket god stämning ute på verkstadsgolvet.

– Vi har en mycket bra personalpolitik och det är i princip ingen som slutar på Alfings. Alla medarbetare känner en tillhörighet i gruppen och man ser också hur vi satsar på automatisering och ny teknik som förenklar för våra svetsare och maskinoperatörer och ger dem verktyg att kunna göra ett bra jobb, säger vd Claes-Göran Claesson som kan för och efternamn på alla anställda.

-–Det är viktigt för mig och det uppskattas av våra medarbetare att man intresserar sig för människan och förstår och respekterar att vår personal lägger mycket av sina liv i att arbeta här på Alfing.

Många företag gör noggranna ekonomiska kalkyler när man skall göra en större investering och det är givetvis helt nödvändigt. På Alfings tänker Hans Johansson också på det men mycket som styr är magkänslan, helt enkelt.

– Jag har aldrig köpt en maskin för ett jobb utan det gäller att ligga steget före och investera först och sedan kommer förhoppningsvis jobben. Har man en ny maskin så kan man marknadsföra det till sina kunder. Men som du vet så har vi också egna produkter så ett visst grundbehov finna alltid från början, förklarar Hans Johansson.

Automatisering och maskinteknik är centralt i Alfings produktionsfilosofi MEN…

Den röda tråden genom verksamheten på Alfings fabriker.

Maskinsystemen är numera industrins ”vänner” och med rätta automationslösningar hjälper tekniken till att utveckla och förbättra produktiviteten, optimera tidsutnyttjandet, minska felkällorna och bidra till säkra leveranstiderna in i framtidens tillverkningsindustrier.

De självkörande truckarna, den automatiserade bearbetningsmaskinen, hanterandet, plockandet av material, maskinsystemen – digitalisering som styr tillverkningsprocesserna och hela lagret är inte här för att ersätta människorna. Automatisering innebär expansion och det var som en verkstadsägare som jag besökte för en tid sen sa,

– ”För varje robot jag ställer in på verkstadsgolvet måste jag anställa två personer, för det blir mer att göra, mer hantering, fler produktionstimmar vilket betyder mer kvalitetskontroller och mätning och mer packning”.

Och här håller Hans Johansson med,
– Vi investerar inte i maskiner och automationssystem för att minska personalen utan vi investerar för att producera mer och då behöver vi anställa mer folk. Automation medför också att vi får bort monotona och tråkiga arbetsuppgifter som ersätt av mera kreativa arbetsuppgifter som gör att vi får behålla personalen.

Claes-Göran Claesson har en nyckelposition i företaget och vi är lite nyfikna på hur han resonerar när det handlar om maskininvesteringar.

– Jag har haft min tjänst här nu sedan övertagandet och sammanslagningen med Transpo, där jag arbetade tidigare. Här och nu gör vi idag ett fantastiskt arbete med att forma den ”nya Alfing” och vi är ett härligt gäng, allt ifrån lagerarbetare, produktion, maskinbyggare, montering, till alla på tjänstemannasidan.

Hur tänker ni när vi pratar maskininvesteringar?

– Vi ser oss inte längre som en verkstad utan nu har vi vuxit så mycket med ökade volymer på våra produkter att vi numera ser oss som en industri, om du förstår vad jag menar. Det kräver helt andra spelplaner och produktionstänkande.

– När vi investerar i maskiner, så är det inte bara fokus på maskinen utan vi investerar i ett koncept. Vi pratar om allt runtomkring en maskininvestering som programvara, teknik, flödet när vi planerar våra tillverkningsprocesser och få ett så stort kapacitetsutnyttjande som ger högsta produktivitet. Vi digitaliserar hela vår produktion och binder ihop sälj, konstruktion, tillverkning och färdig produkt i en sammanbindande lösning. Allt för att få till bästa kvalitet och leveransprecision, säger Claes-Göran Claesson och tillägger;

– Och vi fortsätter hålla en hög investeringstakt, 10 % av omsättningen skall gå årligen gå tillbaka i verksamheten för nya maskininvesteringar, automatiseringar och förbättringar i fabrikerna som flöde och miljö.

Duktiga och engagerade medarbetarna betyder allt

Det är inte den nya tekniken vi ska vara rädda för, utan den gamla. De förlegade tankarna om att medarbetaren på verkstadsgolvet förlorar sitt jobb utav robotar, AI och automatisering har helt kommit på kant och utdöende.

Om någon tvekar på hur digital teknologi sammanflätas med traditionell maskinteknik så råder vi tvivlaren att besöka en modern industri som t.ex Alfing i Älmhult.

Däremot får vi inte överskatta digitaliseringens olika mantran utan höjer ett varningens finger för det flitiga användandet av termen/temat ”AI”.

Hållbarhet och miljöarbetet är centralt och viktigt så att alla Företagets medarbetare känner en trygghet i att arbeta hos Alfing. Man arbetar ständigt med att leva upp till de olika krav som samhälle och myndigheter ställer på företaget. Ambitionen är att minimera den inverkan verksamhet ger på omgivande miljö. Och det skall vara rent och snyggt ute i produktionen samt ordning och reda. 
Alfing är ISO-certifierat enligt ISO9001:2015 samt ISO14001:2015.

Lucas Waltersson sköter rörlaserprocessen
På Alfing finns det ett antal robotsvetsstationer. Robert Fries-Hansen klarar jobbet galant.
Robotsvetsning med Patrik Romell
Maja Falk jobbar med kantpressning.
Markus Hellström visar färdig produkt
Viktiga spelare i produktionen, de båda maskinoperatörerna Moa Cederholm och Robin Hägerstam

Utveckling och försäljning av Terri fortsätter – i småländsk regi 

Lite kort bakgrund;

Terris rötter återfinns i Finland där Valmet började bygga de första bandfordonen under tidigt 70-tal. I början var det bara en ”traktordel” med tvåtakts bensinmotor som styrdes med att bandens hastighet varierades. Så småningom byggdes maskinerna med skogsvagn och midjestyrning och man började utrusta dem med skogskranar. Idag ser konceptet helt annorlunda ut, produktutveckling sker kontinuerligt hos Alfing som hittar nya lösningar på en komplex produkt.

– När du tycker att en maskin är färdigutvecklad, då är det dags att lägga ner verksamheten. Det gäller att utveckla konstruktioner och koncept löpande för att möta marknadens krav, säger Hans Johansson.

Entreprenören Hans Johansson köpte Terri för att både utjämna och utöka verksamheten med en egen produkt samt säkra framtiden för Alfing. Att valet föll på Terri beror dels på Hans genuina skogsintresse, han är själv skogsägare, så närheten till skogen och kunskapen om finns.

Samt att Hans såg en mycket bra affär dyka upp ur ett perspektiv som avslöjar hans affärssinne med knivskarp skärpa.

Vi får höra att man tillverkar det mesta av de komponenter som ingår på en skogsmaskin i Älmhult. Man bygger nu också ut sin kapacitet inom skärande bearbetning som vi skrivit om. Allt stålarbete som ramar, boggilådor, hytt och plåtar gör man själva och sedan monteras maskinerna ihop och förses med motor, hydraulik, transmission, kran och aggregat/grip från kända leverantörer. Och tack vare att Alfing har en bred produktmix i andra branschsegment och en stark ekonomi har man klarat av att investera i skogsmaskinerna, både i produktutveckling och i tillverkningskapacitet.

Så nu har ytterligare ett år har nu gått sedan starten av tillverkning av skogsmaskiner för tio år sedan, då Terris produktion flyttades till Älmhult. 2020 har varit ett väldigt speciellt år, som har präglats av pandemin. Men skogen står fortfarande kvar. Och behovet av smidiga och effektiva maskiner är lika stort som tidigare.

Och idag när vi skriver 2021 har det mesta satt sig.

– Vi sticker ut hakan och säger att vi har som mål att tillverka världens bästa gallringsmaskin och vi är där nu efter att vi införlivade Terri i vår verksamhet 2009. Det har gått 10 år och nu finns erfarenhet och kompetens på konstruktion och tillverkning/montering på plats. Vi bygger nu ut vårt servicenät och jobbar med att hitta allt fler duktiga återförsäljare och en egen säljorganisation med en exportsäljare, – Så nu gasar vi, säger en entusiastisk Hans Johansson.

Det är småländsk innovationskraft som ligger bakom,  flera varumärken och då vill vi här lyfta fram Alfing Seating där man har en stark tillväxt. Det har gått speciellt bra med specialstolarna, där man fått många nya projekt över hela Sverige, senast den nya multiarenan i Brinova Arena Karlskrona och även Halmstad Arena.

– Vi har även utvecklat en egen teleskopläktare som fått ett mycket positivt gensvar på marknaden. Det är en mycket fiffig och utrymmeseffektiv anordning som när den är hopfälld enbart tar upp 1,2 meter, perfekt för multiarenor, berättar Hans Johansson

Så slutligen ställer vi en sista fråga till Hans.

Vad är det bästa du gjort på jobbet efter alla dessa år?

– Det var när jag insåg att jag måste ha medarbetare som hjälper mig. Och från den dagen när jag började släppa olika saker, det var då som företaget verkligen började expandera. För 3 – 4 år sedan när jag anställde flera nyckelpersoner som jag delegerade flera av mina arbetsuppgifter till. Det är svårt att ”släppa taget” till andra, det tror jag många företagsägare och ledare känner igen men här har jag den senaste tiden rekryterat människor med specialistkompetenser och som jag litar på och som är duktigare än mig på det de håller på med.

– Så idag har jag inget med produktionen att göra, det sköter vd Claes-Göran Claeson och hans team, han har verkligen många friska idéer. Mitt arbete handlar om produktutveckling på Terri skogsmaskinstillverkningen, lite med försäljning till nyckelkunder och allt mer tid med att planera och prognosera Alfings nästa steg i utveckling, framtid och investeringar.

Så sammanfattar vi och ser framåt, så har ägaren Hans Johansson släppt en del av det operativa arbetet till sina närmaste medarbetare och hans närmare 140 medarbetare. Ett ökat intresse från företagets kunder att lägga mer jobb i fabrikerna. Så i en ögonblicksbild ser vi ett industriföretag med två produktionsanläggningar, ”Alfing Syd” och ”Alfing Nord”. Ständiga utvecklings- och teknikmöjligheter inom skärande bearbetning, plåtbearbetning som rörlaser, planlaser, kantpressar, svets, varav de flesta maskiner är utrustade med robot och/eller automation, pulverlackering och montering. Hans Johansson har genom åren byggt ut sina lokaler elva gånger och nu har företaget över 21 000 kvm produktionsyta och med möjligheter att bygga ut 2 000 kvm vid behov.

Att driva verkstadsföretag är med en hög risk som insats och det är något man måste leva med och inse, säger Hans Johansson allvarligt MEN…

– En av de största riskerna i ett företagande är att inte våga ta risker. Alfing har under årens lopp vuxit organiskt där vår personalstyrka och omsättning har ökat på ett nyktert sätt. Investeringar fram till 2017 handlade om närmare 140 miljoner i maskinpark och lokaler. Idag närmar vi oss 300 miljoner för räkenskapsåret 2021. Kan vi omsätta 500 miljoner om några år, ja det är en fråga som vi lämnar öppen men förutsättningar finns.

– Vi får se men vi tar det steg för steg som vi alltid gjort här på Alfing, säger Hans. Och med ökande efterfrågan på alla segment och branscher är Alfing i Älmhult AB rustade för att skruva upp tillverkningstakten. Toppmoderna maskinpark har man och duktig personal. Vad månde det bliva i framtiden med Hans Johanssons livsverk som startades med två tomma händer för snart 30 år sedan…

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here