Framgångsrika industriföretag kräver kompetenta verktygspartners. Professionella, pålitliga specialister som förstår verkstadsindustrins jakt på ständiga förbättringar av processer och har verktygslösningar som svarar upp mot höga krav på precision, livslängd och produktionsekonomi. På Colly Slipservice lägger man fullt fokus på omslipning, modifiering och nytillverkning av skärande verktyg med den spetskompetens man besitter.
– Vi är specialister på omslipning av borr, brotsch och solida fräsar. Och vi uppfyller de krav som våra leverantörer ställer på en certifierad omslipningspartner avseende maskinpark, programvaror, utbildning och mätutrustning. Vid sidan av våra leverantörers breda verktygsprogram erbjuds omslipning, anpassning och nyproduktion av solida verktyg i egen regi. 2014 fick vi ett fullständigt certifikat för omslipning av Mitsubishi borrverktyg, som första företag utanför Mitsubishi-sfären. Vi har fått förtroendet att ta hand om omslipning av borr och pinnfräsar för norra Europa. Och idag när vi skriver september 2020 så har vi ett kvitto på vår kompetens, då Mitsubishi skickar mer och mer omslipning till oss för kunder i Tyskland. Vi pratar ökade order som är nästan tresiffriga i procent, säger platschef Patrick Soodla. – Samma upplägg och certifiering gäller Mapal/Miller produkter där vi har ett väldigt bra samarbete när det gäller att få färdiga program och omslipningsritningar för att kunna göra ”Certifierade” omslipningar.

Ny slipmaskin och senaste mjukvaran höjer kompetens och kapacitet

Patrick och hans medarbetare på Colly Slipservice är supernöjda med installationen av den nya Walter Power Helitronic, det är en uppgradering av maskinparken som var nödvändig för att följa med i utvecklingen. Samtidigt passade vi på att lyfta den andra Walter Power med en ny panel och uppgraderade den till senaste mjukvaran ToolStudio 3.0 vilket gör att maskinerna är kompatibla med varandra. Våra leverantörer arbetar med de senaste programmen och det måste således vi också göra därför viktigt att vi alltid gör de uppgraderingar som kommer. Och när vi kommer på besök är den nya slipmaskinen Walter Power installerad och körs för fullt.
Det kommer att bli ett stort lyft i tillverkning och omslipning hos oss. Det ligger i tiden att tänka mer hållbart och att ge verktyg en betydligt längre livslängd och det är väl verkligen att ta tillvara på miljöaspekten, säger Patrick Soodla.


Med vår maskinpark är vi rustade och har ännu mer kapacitet för omslipning av borrar, solida fräsar och brotschar. Nytillverkning av kundanpassade verktyg för problemlösning som stegverktyg och profilverktyg, görs alltid tillsammans med kunden.

De senaste investeringarna

– Walter Helitronic Power ger oss den noggrannheten som behövs för att ligga i framkant, tillsammans med den nya tekniken som förkortar ställtider tex genom att maskinen mäter upp sin egen geometri själv. Den drivs av en kraftfull I5 processor som förkortar beräkningarna upp till 60% på avancerade verktyg. Maskinen är också utrustad med automation.
– ToolStudio 3.0 ger oss möjligheten att skapa avancerade steg och profilverktyg där vi ser exakta ändringar på skärmen innan ni slipar verktygen. Med mottot ”what you see is what you grind” står Walter i framkant av utvecklingen för verktygstillverkning, informerar Patrick Soodla.
Det ger oss möjligheten att programmera på helt nya sätt då varje tand kan programmeras individuellt, vi kan med enkelhet skapa verktyg med diffdelning som har olika spiraler samt vinklar, ja man kan säga att varje tand kan programmeras som ett eget verktyg.
Vi har också möjlighet att ändra skalan på ett verktyg.
En diameter 10 kan med ett knapptryck skalas upp eller ner till en annan diameter vilket underlättar omskärpning av tex pinnfräsar.
Ögonblicksbilden vi gör idag är Covid-19-pandemin har visat på hur känsligt samhället är först och främst för att folk blir sjuka men i nästa steg så måste samhället fortsätta att fungera. Det svenska samhället står och faller med industrin. Vi är helt beroende av branschen. Det bidrar till välfärden samt ökar forskning och kunskap. Och när vi pratar om kunskapen, ja vart tar den vägen i kristider.
– Om inte vi som arbetar med kompetens inom skärande verktyg får besöka kunderna så missar företagen den kunskap och kompetens som vi tillför. Vi som verktygsleverantörer säljer inte bara verktyg utan vi bidrar även med nya idéer om bearbetningsmetoder och ny teknik, med vår kunskap kan vi tillsammans med kunderna stärka deras position på marknaden och göra dem mer konkurrenskraftiga, säger Patrick Soodla.

Man kan väl gott och väl säga att Colly´s Slipservice är uppbyggt av en anledning och det är att verktygen man säljer är komplexa och kräver tekniskt kunnande för att tillverkas och är ofta specialverktyg, som vid omslipning ska få samma exakta form som ett nytt verktyg.
– Vi tillför ett mervärde som gör att våra kunder förbättrar sin produktivitet och blir mer konkurrenskraftiga, menar Patrick och fortsätter;
– Dels hur man använder ett verktyg på ett optimalt sätt för att när verktyget blir slitet, erhålla ett mervärde med omslipning. Vi säljer tekniskt komplicerade produkter och då behöver vi samma teknik och kunskap för att kunna slipa om verktygen, och det måste vi få kunderna att förstå.

Ögonblicksbilden då som var augusti har nu under hösten blivit allt bättre när det gäller kundbesök.
– Vi ser nu i skrivande stund att industrin öppnar upp allt mer, tillverkningsindustrin lättar på sina restriktioner när det gäller besök för som sagt många behöver hjälp på plats och nya projekt måste komma till start. Vi går nu upp i full bemanning här på Slipservice och det betyder en ökande aktivitet ute på svenska verkstäder. Industrin har slutat att bromsa och varvar äntligen upp igen och då behöver vi gasa, säger Patrick Soodla.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here