Läckolja i skärvätskan är ett ständigt gissel som påverkar såväl människor, maskiner och miljö. Maskinerna får sämre precision, kassationerna och mätfelen ökar. Läckoljan lägger sig som ett lock över kylvätskan med försurning och bakterietillväxt som följd. Oljedimman som sprids i luften ger hud- och andningsbesvär och kan ge upphov till allergier. Att ständigt vara i kontakt med oljeförorenad kylvätska ger upphov till hudproblem (oljeacne). De här problemen medför i värsta fall för den enskilde sjukskrivningar och livslång påverkan. Företaget får stora kostnader helt i onödan för maskinstillestånd, söliga vätskebyten, kostnader för inköp av vätskor, destruktionskostnad och ökade underhållskostnader.

Ett enkelt sätt att bli av med läckoljan är att installera en oljeskimmer. En billig investering med tanke på vad den ger tillbaka:

Sex goda skäl för att installera en oljeskimmer

  1. Friskare personal.
  2. Högre precision i maskinerna.
  3. Färre kassationer.
  4. Lägre underhållskostnader (färre maskinstopp, ökad livslängd på pumpar och verktyg).
  5. Lägre kostnader för vätskeinköp, avfallshantering och destruktion.
  6. Upp till fyra gånger längre livslängd på skär- eller kylvätskan.

Hur fungerar en oljeskimmer?

Oljans densitet är ofta högre än skärvätskan vilket gör att oljan flyter upp till ytan. Den har också lättare att binda sig till andra ämnen med högre densitet än vattenbaserade kylvätskor. Det gör att oljeskimmern drar till sig oljan som kan separeras utan hjälp av filter. Vätskenivåerna kan variera eller vara turbulenta och hålla en temperatur på upp till +100ºC med ett pH-värde på 1-13. Antag att du har en kylvätska där läckoljan flyter på ytan. Hur vi löser problemet beror på var tanken sitter, utrymme, vätskenivå, tankdjup, driftscykler med mera.

Och vilken typ av oljeskimmer skall jag välja?

OilBoss ytsugande skimmer

Bandskimmer
Slangskimmer
Skivskimmer

OilBoss ytsugande skimmer

Vätskeytan fångas upp av en flottör, pumpas upp i oljeavskiljartanken där det passerar ett koalescerande filter (små oljedroppar smälter samman till större och stiger till ytan). I tanken sker en gravimetrisk avskiljning och kylvätskan går tillbaka till tanken och oljan kan tappas ur.

Skärvätskan rekonditioneras kontinuerligt genom cirkulation och syresättning samtidigt som den avskiljer olja. Ingen eller minimal förlust av skärvätska eftersom den bara cirkulerar mellan OilBoss® och maskinsumpen.

Fungerar lika bra i maskiner som går kontinuerligt likväl med långa stilleståndstider.

Bandskimmer

Ett band i stål eller plast bryter vätskeytan och plockar upp den flytande oljan som skrapas från bandet och kan samlas upp i en behållare. Bandskimmern kan appliceras i många sammanhang och är även ett utmärkt val till att avskilja olja ur tvättvätska. Är tillverkad i rostfritt stål och levereras med olika dränkdjup. Banden är tillverkade av rostfritt stål, polyuretan eller PTFE beroende på applikation.

Fungerar bäst när vätskeytan är stilla eller maskinen står still. Går maskinen hela veckan, men står stilla på helgen är det bättre att köra skimmern några timmar under helgen.

Slangskimmern

En slang bryter vätskeytan och plocka upp den flytande oljan som skrapas av för att samlas upp i en behållare. Konstruerad för att passa bäst när det är dåligt med plats.

Den bygger utåt och nedåt, vilket gör att den passar nästan alla typer av maskiner. Den unika konstruktionen gör att den kan användas även där det tidigare varit omöjligt. Fungerar bäst när vätskeytan är stilla eller maskinen står still. Går maskinen hela veckan, men står stilla på helgen är det bättre att köra skimmern några timmar under helgen.

Skivskimmern

En skiva bryter vätskeytan och plocka upp den flytande oljan som skrapas av för att samlas upp i en behållare. Detta är den billigaste och mest begränsade lösningen. Den kräver ett stort utrymme och hög konstant vätskenivå i tanken. Fungerar bäst när vätskeytan är stilla eller maskinen står still. Går maskinen hela veckan, men står stilla på helgen är det bättre att köra skimmern några timmar under helgen.

Installera oljeskimmern i samband med ett vätskebyte och placera den där den största ansamlingen av olja finns. Oljeskimmer fungerar bäst när ytan är stilla och oljan flyter på ytan.

QH-system AB har levererat oljeskimmers sedan 1994 och har tusentals lyckade installationer flera av dom i drift även idag. Levereras alltid med full returrätt och 5 års garanti.

För mer information kontakta Roger Edlander 031-45 65 65

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here