Framtiden ser mycket ljus ut för vindkraftstillverkare. På varvsområdet i Landskrona är numera den dominerande verksamheten att tillverka torn för vindkraftsindustrin. Hit har företaget ENERCON Windtower Production AB etablerat sig efter flytt från Malmö. De tidigare fabrikslokalerna på Kockums i Malmö ska bli bostadsområde.
– Alla de stora hallarna har vi lagt beslag på, säger vd Thomas Abrahamsson. Det handlar sammanlagt om 60 000 kvadratmeter ute på Varvsudden varav 25 000 verkstadsyta som företaget hyr av Oresund Drydocks (tidigare Bruces Shipyard) och man är idag c:a 160 anställda.

Vi sticker emellan med lite branschfakta;

Tyskägda ENERCON är den enda tillverkaren av vindkraftstorn i Sverige och hör till bland de fem-sex största i världen. Den moderna vindkraftsindustrins vagga står i Danmark som på 1980-talet tog ett politiskt beslut att satsa på vindkraft i stället för på kolkraft. För bara några år sedan var den danska vindkraftstillverkaren Vestas ohotad världsetta, en position som Vestas haft i decennier. Men nu är ingenting längre sig likt längre.
Vestas leder fortfarande världens vindkraftsliga med bara knappt före GE Wind. Och på tredje plats har kinesiska Sinovel parkerat. På femte plats mellan storheter som tyska ENERCON och spanska Gamesa har kinesiska Goldwind parkerat. Och sjua efter Gamesa ligger kinesiska Dongfang före indiska Suzlon, tysk-danska Siemens och tyska Repower.
– För att möta upp konkurrensen på den globala marknaden så har ENERCON satsat uppemot 100 miljoner som vi investerat här i Landskrona. Produktionsmässigt blir det som en ny anläggning, nytt betonggolv i hela produktionshallen, nya löpbanor (räls, se bild sid 8 neder) för skärmaskinerna, nya takbjälkar, nya traverser och bättre, effektivare flöde, säger Thomas Abrahamsson som tidigare var vd på Kockums och satt i styrelsen för varvet i början av 90-talet.
Nästan allt som vi tillverkar går på export till framförallt Tyskland där man bygger mycket vindkraft just nu efter landets beslut om att avveckla kärnkraften. Här har ENERCON runt 60 procent av den tyska marknaden. Den svenska marknaden står på bromsen för 6.e året i rad, enligt nya siffror och det beror på att man för en annan energipolitik i Sverige.

Vi besöker produktionen i Landskrona

Tidningens redaktör och Ulf Karlsson från maskinleverantören Intercut AB, vi hälsar på Bertil Grip som arbetar med planering/beredning och produktionsteknik.
– Jag har arbetat inom varvsindustrin och med tung plåtindustri i mer än 40 år. Regionen här vid Skånes västliga kust andas varvsindustri och fartygsreparationer och Kockums i Malmö, var på 60- och 70-talet ett av världens största varv. Efter nedläggning av det civila varvet 1986 tillverkades det ubåtar mellan 1986-1996. Därefter flyttades ubåtstillverkningen till Karlskrona. I Malmö bildades då ett nytt företag Kockums Industrier AB som tog över verkstäderna. Här tillverkade man nu allt möjligt bla. järnvägsvagnar, tryckkärl, off-shore projekt och reservdelar till ubåtar.
– 1999 började vi tillverka vindkrafttorn i liten skala för ENERCON som hade försäljningskontor i Malmö och som nu ville starta tillverkning i Sverige. Håkan Sahlin hade hand om uppbyggnaden av maskiner och utrustning i verkstäderna den största nyinvesteringen var en ny rundvals. 2001 köpet ENERCON loss vinkrafttillverkningen från Kockums Industrier och EWP bildades, berättar Bertil Grip.

Vindkraften går mot ljusare tider tillsammans

med nya energikällor som solcellsenergi
Vindkraft är ett ämne som berör. Idag verkar blotta synen av vindkraftverk uppröra somliga, särskilt om de bor i närheten. Men enligt vad jag förstår så tycker folk mycket bättre om vindkraft än vad många tror och intresset ökar. Självklart finns det negativa röster men de blir allt färre om man ser till vad det innebär för helheten.
Till år 2025 ska man i Sverige trefaldigat sin nuvarande vindkraftspark. Yta är inget problem i Sverige, här finns plats för all vindkraft landet kan drömma om. Problemet är ett föråldrat elnät och som vi sagt tidigare, politiska beslut. Kärnkraften är dock på väg bort alltmer. De gamla kärnkraftverken blir allt dyrare att hålla driftsäkra och det är väldigt kostsamt att bygga nya helt enkelt. Det finns ett ökat behov av el i Sverige och i hela världen och vind är det billigaste sättet tillsammans med solenergi i att producera elektricitet. Så världen i stort med ett allt större intresse från bl.a Asien och Mellersta Östern så ser vind och sol ut att bli framtidens teknik.

Ulf Karlsson och Bertil Grip.
Stort och tungt, det handlar om stålplåtar på max 20 meters längd och vikter upp mot 23 ton på en löpbana på 70 meter. – Detta kräver mycket planering när det gäller själva hanteringen av plåtarna och en logistisk fullträff, säger Bertil Grip.

Vad tillverkas och metoder/maskinteknik

– Jag var med redan från början när EWP avknoppades från Kockums och startades 2001, ett företag med eldsjälen och entreprenören Hans Sahlin i spetsen och nu handlade det om tillverkning av torn från 2001.
– Vi tillverkar för närvarande vindkraftverks torn som finns i fem olika varianter. Tornen tillverkas i längder mellan 17 och 28 meter och väger max 50 – 60 ton. Problemet är inte hur stora delar av torn vi kan tillverka utan det handlar om vad som kan hanteras på vägarna, de tyngsta torndelarna som vi nu skall bygga kommer att väga c:a 140 ton och då måste vi transportera på båt. Huvudkontor och sammansättningsfabriken i nordvästra Tyskland i Aurich, ENERCON tillverkar allt under egen hatt, dvs. från konstruktion till underhåll och service, berättar Bertil Grip och fortsätter;
– Vi gas- och plasma skär, valsar och svetsar i stålplåttjocklekar mellan 10 mm som är tunnast och tyngdpunkten ligger på 20 – 24 mm tjockt samtidigt som vi ofta möter material mellan 50 och 60 mm. Här kommer skärmaskinerna in i bilden och på fabriken i Landskrona har vi två gasskärmaskiner och en plasmaskärmaskin från Messer.

Ulf och Bertil visar en finurlig produkt som kallas Slagger och som har ett plogblad som löper under maskinen där slagg och övriga restprodukter plogas till en container i golvnivå som tar hand om detta.

Maskinleverantören

– Jag har arbetat med att sälja den tyska maskintillverkaren Messer produkter i snart 18 år nu på Intercut AB. Messer är världens största och ledande tillverkare av skärmaskiner inom gas, plasma och laser. Tre segment som man koncentrerar sig på med utveckling och konstruktion av högsta klass, säger Ulf Karlsson.
– Vid gasskärning använder vi acetylen som bränngas. När gasen förbränns i oxygen erhålls en låga med hög temperatur. Denna värmelåga används för att förvärma arbetsstycket. Då tillräcklig temperatur uppnåtts utnyttjas sedan en stråle av oxygen som utför själva skärprocessen genom förbränning av metall. Vid denna förbränning bildas metalloxid i form av flytande slagg som sedan transporteras bort ur snittet.
– Stålplåten påverkar i mycket hög grad möjligheten att gasskära. Kolhalten i stålet höjer antändningstemperaturen och sänker smälttemperaturen, säger Ulf Karlsson maskinsäljare på Intercut AB.
– Plasmaskärning är en process som skär genom elektriskt ledande

Maskinerna går på riktig järnvägsräls med högsta stålkvalitet.

material med hjälp av en brännare/accelererad stråle av het plasma Eftersom att det är en så hög hastighet på plasmaskärning och precision i kombination ger metoden en hög produktivitet.
Som sagt är plasmaskärning ett väldigt effektivt sätt att skära både tunt och tjockt material. Våra CNC-styrda maskiner kan skära stål upp till 150 mm tjocka. Eftersom att det skapas en väldigt varm och lokal stråle att skära med så är det mycket användbart för skärning i plåt i krökta eller vinklade former.
– Tittar vi på vad ENERCON använder för metoder och teknik så handlar det om två Messer OmniMat L gasskärmaskiner som är s.k DAFL-trefasaggregat. Inställningen av faserna sker via beredningsprogrammet som justerar dessa löpande.
– Alla tre faserna skäres i en och samma åkrörelse, viket fungerar mycket bra vid bränngasskärning. Grunden till en bra snittkvalitet ligger i en stabil maskinkonstruktion. Messer med över 100 år som gas- och maskintillverkare har alltid byggt stabila skärmaskiner och Omnimat L är ett bra bevis på detta, säger Ulf Karlsson.

Gasskärning med 3 brännare
För att få en bra kvalitet i snittet krävs höjdhållning i utrustningarna. Skäraggregatet kräver lång erfarenhet från operatörerna för att få fogen på rätt ställe på plåten. – Mycket handlar om off-lineprogrammering och datorstyrning av skärningen men operatören måste okulärt se till att aggregatet bränner. Operatören ser till att skärningen blir perfekt och det är ett hantverk, menar Ulf Karlsson på Intercut AB.

Hur ser flödet ut i fabriken frågar vi Bertil Grip?
– Först handlar det om hantering av material in till skärmaskinerna från Messer. Nästa steg är att transportera de tunga plåtarna in i nästa hall där två valsar rullar upp plåten till cylindrar som går vidare till svetsning och montering av flänsar och inkråms komponenter. Nästa hall är att man bygger tornen genom svetsning in och utsida. Och vidare transport till blästring och målning. Allt styrs
i vårt affärssystem SAP, så att det blir begripligt för alla, skrattar Bertil Grip.

Operatörsjobbet

Som vi sagt i reportaget så är maskinoperatörsjobbet ett hantverk när det gäller skärning i gas och plasma där människan tillsammans med datorstyrda maskiner skall skapa ett perfekt skärsnitt och konturer i form av fogar. För att göra ett optimalt jobb så behövs utbildning i maskinens handhavande och underhåll.
– Vi jobbar hårt för att kunna erbjuda våra kunder de bästa och mest kostnadseffektiva alternativen. Vi erbjuder utbildning, reparationer och löpande serviceavtal. För oss är det viktigt att kunderna kan utnyttja sina maskiner maximalt för att få ökad effektivitet och produktivitet. Vi skräddarsyr efter behov och utbildar personal på plats efter maskininstallationen och vår kunskap och erfarenhet garanterar en högkvalitativ projektledning och service, säger Ulf Karlsson.

Här skär man i de riktigt grova plåtdimensionerna med precision och imponerande snabbhet. Valet mellan gasskärning och plasmaskärning avgörs av material, kvalitet, tjocklek och erforderliga toleranser.

– Vi har nyligen haft en hel del nytt folk som börjat på verkstaden och då har vi haft utbildning i programmering och handhavande av skärmaskinerna. Man behöver kompetensutveckla ibland och det syns snabbt i produktiviteten när man lär sig nya saker och friskar upp gamla kunskaper. Det handlar också om konstruktionen i maskinerna och aggregaten, det kan uppstå mekaniska glapp och här behöver man veta vad som behöver underhållas och kontrolleras, säger Bertil Grip,
– Skärmunstycken är viktiga och valet av munstycke påverkar kvalitén, här har varje operatör ”sina” munstycken i en egen låda som är personlig, vi har funnit att detta är det bästa för att bästa resultat.

Slutligen så undrar vi vad som är utmaningarna både på kort och lång sikt för tillverkningsprocesserna på ENERCON.
– Vi måste hela tiden arbeta med (som alla andra) ständiga förbättringar. Undvika och förbättra våra flaskhalsar som finns i alla tillverkningskedjor. Förbättra hantering och logistik. Minska tillverkningstiderna genom att effektivisera flöden, säger Bertil Grip och tillägger;
– Vi kör nu så gott som dygnet runt på fabriken och framtiden ser ljus ut för vår bransch.

Bertl Grip visar fogskuren plåt med högsta kvalitet i skärsnittet.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here