Att industrin står inför många utmaningar, vet vi som är i branschen. Man pratar lite högtidligt om den ”fjärde industriella revolutionen”. Som redaktör möter jag både sakliga argument, framtida visioner men också lite skrämselpropaganda, kanske berättigad, som t.ex. ” den digitala omställningen är en stor utmaning för svensk industri och företagens förmåga att klara detta skifte kommer att avgöra Sveriges konkurrenskraft och företagens överlevnad”, att om man inte tar tag i digitaliseringen så får man snart se konsekvenserna av det. Jag menar att man bör ta en medelväg och verkligen tänka igenom ämnet ordentligt. Men det är absolut inget negativt att ta tag i detta nu för den tilltagande digitaliseringen och automatiseringen i svensk industri skapar förutsättningar för nya affärsmodeller och framförallt en effektivare produktion. Och det handlar om stora investeringskostnader och kompetensbehov.
Men finns det en entydig definition av digitalisering, nej. Även sättet att tillverka, automatisera och robotisera produktion blir annorlunda. Processer som digitaliseras kan kommunicera mellan maskin – maskin och människa-maskin vilket ger ännu fler möjligheter att tillämpa ”smart industri”.
Digitalisering med mantrat Industri 4.0 är i fokus för Summ Systems som är specialistpartner till Siemens PLM Software Solution Partner och levererar produktionseffektiviserande mjukvaror inom CAD/CAM/- PLM- Robotik/Automation och Flödessimulering och tjänster till nordisk industri.

Dick Nyström vd och Henrik Jaxner, chef affärsutveckling CAM, Summ Systems AB.

Vi får en intervju med Dick Nyström vd på Summ Systems som berättar om hur man positionerar sig på marknaden.
– Utifrån vårt koncept och perspektiv för tillverkande industri hjälper vi företagen med att tillämpa och tillgängliggöra den digitala tekniken som populärt benämns Industri 4.0. Långsiktig konkurrenskraft finns inom räckhåll för alla tillverkningsföretag, men förändringarna måste påbörjas nu. Summ Systems lyfter företag, stora som små, genom att hitta de rätta verktygen för användning av digital teknik. Vi hjälper våra kunder att effektivisera verksamheten genom att hitta konkreta lösningar som ger möjligheter att möta sina kunders krav i sin tur och växande miljömässiga utmaningar.
– Vårt fokus är den digitala och smarta fabriken och Industri 4.0, säger Dick Nyström, vd på Summ Systems som erbjuder allt från rådgivning och systemarkitektur till mjukvaruleverans, installation samt efterföljande support, igångkörning och förvaltning.
– Allt för att ge kunderna mesta möjliga nytta och effekt av sin investering. Det är glädjande att se att fler och fler industrier förstår nyttan av modern produktionsuppföljning och de konkurrensfördelar det ger.

Om vi ser lite på tidningens läsare som främst är mindre och medelstora tillverkningsindustrier vad har ni att erbjuda dem. Vi ställer frågan till Dick Nyström VD.
– Konstruktion/CAD med Siemens konstruktionsmjukvaror NX CAD och Solid Edge är intressant för alla företag som har egna produkter men även legoföretag som tillverkar prototyper. När vi kommer till tillverkningsprocesserna i maskinerna och det handlar om beredning/CAM då väljer vi Siemens CAM-mjukvara NX CAM. Summ Systems har även skandinaviskt ansvar för produkterna VoluMill och VoluTurn.
– Våra kunder ser NX CAM som en viktig kugge i verksamheten som gör att de kan lyckas i den konkurrensutsatta bransch de verkar inom. Fördelar med NX CAM är att den stödjer både fräsning, svarvning, borrning etc. och finns i olika moduler och prisklasser för att passa såväl det lilla bolaget som den stora verksamheten. En kund använder till exempel NX CAM för att utföra extremt avancerad fräsning, där simultant 5-axlig bearbetning med höga toleranskrav i svårbearbetade material är en av företagets styrkor, säger Dick Nyström.

Sofia Alsterskär, marknadschef Summ Systems.

– I och med den stora automatiseringsvågen som sveper över svensk och global industri så har vi produkter som Cell/Line/Automation med lösningar inom bland annat robotsimulering och programmering med, flödessimulering som Plant Simulation. Det handlar om att visualisera produktionsprocesser och ange cykeltider och produktionskapacitet med nästintill hundraprocentig precision.
– Inom flödessimulering kan det handla om att analysera behovet av maskiner och operatörer inför en ombyggnad. Eller med hjälp av oss analyserat flaskhalsar i produktionen och verifiera effekten av olika förslag som funnits att flytta produktionsutrustning i syfte att effektivisera produktionen och att uppnå redundans i maskinparkens utnyttjande, säger Dick Nyström.
– Våra seminariedagar här i Göteborg blev mycket lyckade och det kom 165 besökare från 70 företag vilket vi är mycket nöjda med. Medverkande var allt från mindre verkstäder till stora exportföretag, det fanns något för alla att lyssna, diskutera och samtala om.

Formel 1 stallet Redbull Racing och Siemens, två partners sedan många år tillbaka

Al Peasland från Redbull Racing var en av Summ Systems inspirerande presentatörer på Summ Industrial Skills –Industry 4.U. De tog med besökarna på en mycket fartfylld och spännande resa. Det som kom fram med detta var inte främst att de är en ledande och även extrem aktör inom ”automotive” och F1 utan främst hur de gör i sitt arbete och hur detta kan inspirera även andra tillverkande företag små som stora. Att snabbt få fram prototyper och kunna tillverka komponenter men även områden som produktionslogistik, ändringshantering och kvalitetsarbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under dagen höll Alan Peasland två föredrag;

Red Bull Racing PLM-strategi för avancerad F1 design och tillverkning, varför Siemens PLM Software i både CAD och CAM (NX).
Tillämpat förändringsarbete inom fordonssegmentet, med Red Bull Racing (Change Management med Teamcenter ).

Ett komplett CAM-system som effektiviserar produktionen

Ansvarig säljare Anders Schütz Soneskog ger sin aktuella syn på Siemens NX
– NX är inte bara ett CAD system utan även ett CAM system i det yttersta toppskiktet.
– De största och viktigaste aspekterna enligt min mening med NX CAM är bredden och djupet, vi får ofta höra från våra kunder att hur komplicerad deras detalj än är så finns det en lösning med hjälp av NX CAM. Med mer och mer avancerade bearbetningsmaskiner behövs ett minst lika avancerat beredningsstöd för programmering och det finns i NX CAM.
NX CAM är en del i NX plattformen som även ger stor flexibilitet då portföljen har en komplett och integrerad CAD/CAM/CAE/CMM processkedja med ett brett funktionsutbud som bl.a. automatiserad programmering, postprocessor och simulering. Tack vare denna integration kan kunden utveckla och tillverka bättre produkter på kortare tid. Dessutom är NX förberett för integration till Teamcenter.

Vi väljer ut några av nyheterna från Siemens NX 11

Produktionsbearbetning

Produktionsbearbetning kännetecknas av att man producerar större serier prismatiska delar med många features, till exempel komponenter som används i maskiner, fordonsindustrin samt i energisektorn. Det är viktigt att ha tillgång till avancerade verktyg för att kunna snabba upp eller automatisera programmeringen av dessa funktioner och, ännu viktigare: för att kunna minimera cykeltiden för bearbetningen. NX 11 erbjuder flera effektivitetsförbättringar och ökad automationsgrad för bearbetning av hål. Resultatet är kortare cykeltider och upp till 60 procent snabbare programmering.

Den intelligenta funktionen
i NX CAM för omberäkning
av verktygsbanan möjliggör
snabba finjusteringar för
bästa möjliga resultat.

NX CAM erbjuder flera nya operationstyper som gör det enkelt att programmera komplexa hålgeometrier med kortast möjliga cykeltider. Borrning av djupa hål (pipborrning) känner automatiskt av befintliga korsande hål och höjer hastigheten vid redan bearbetade områden. Den nya operationen för fasning/försänkning på baksidan av hål positionerar specialverktyget med förskjutning vid passering genom hålet och startar därefter spindeln för att fräsa baksidan. Några exempel på fler specialiserade operationer är fasfräsning av hål för både modellerade eller icke-modellerade avfasningar, samt operation för fräsning av radiella spår som ger cirkulärfräsning med både radiella och axiella skärdjup. Dessa operationer skulle vara tidskrävande och lätt att programmera fel om de skulle programmeras manuellt, men kan nu enkelt programmeras för effektiv bearbetning.
NX CAM gör det enkelt att programmera hål i logiska grupper, såväl manuellt som automatiskt med Feature Based Machining, FBM. Du kan uppnå de effektivaste sekvenserna genom optimering mellan hålgrupperna så att du minimerar den totala längden på förflyttningar mellan hålen. Du har även full kontroll att styra sekvensen för att undvika hinder. De optimerade verktygsbanorna ger säker bearbetning och kortare cykeltider.
FBM är en effektiv metod för automatisering av NC-programmeringen och för att se till att de lämpligaste bearbetningsstrategierna används konsekvent. Med NX är det enklare än någonsin att underhålla och uppdatera bearbetningsprocesserna. Reglerna kan definieras direkt i NX för att skapa och underhålla dina automatiserade processer.

Rätt information till verkstadsgolvet

NX CAM 11 optimerar borrsekvenser
över hålgrupper för att
minimera transporten mellan hålen
samt ge en säker verktygsbana.

Det är i verkstaden som fördelarna med NC-programmering förverkligas. NX CAM producerar komplett dokumentation för verkstaden men kan även länka samman större system för data- och processhantering. Resursbiblioteket Manufacturing Resource Library, MRL, ger kompletta verktygsuppsättningar för CAM-programmering och simulering. Teamcenter hanterar kompletta arbetspaket och distribuerar dem till DNC-systemen i verkstaden samt MRP-systemen.
NX CAM 11 har nya funktioner för att skapa postprocessorer direkt i NX-miljön, där postprocessorns kinematiska definition automatiskt hämtas från maskinverktygets digitala modell. Den nya funktionen Post Configurator tillhandahåller modulära lager med utmatningsdefinitioner som kan fungera som mallar, vilket gör det lättare att bygga och uppdatera postprocessorn.
Arbetsinstruktioner ökar markant produktiviteten hos personalen i verkstaden

De nya hålbearbetningsfunktionerna
hos NX CAM 11 kan minska programmeringstiden med så mycket som 60 procent.

i samband med att maskinen ställs för nya jobb. Med NX CAM kan du dokumentera alla steg i processen med hjälp av en unik funktion för ställblad och arbetsinstruktioner som innehåller en vy av detaljen med fixtur samt eventuella instruktioner som ska följas. Det är enkelt att lägga till standardinstruktioner i form av valbara textmallar och att skapa kompletta verktygslistor. Arbetsinstruktionerna är associativa och kan enkelt uppdateras för att spegla förändringar i geometrin eller verktygsbanan. Du kan få ut arbetsinstruktionerna i form av HTML-sidor med grafik som kan visas på maskinens manöverpanel eller i pdf-format.

En ny, viktig förbättring av kommunikationen med verkstadsgolvet är DNC-systemet, som till och med är tillgängligt för NX CAM-användare som inte använder sig av Teamcenter. DNC Connect skickar NC-arbetspaket från NX CAM till DNC-systemet, som är baserat på Shop Floor Connect. NC-arbetspaketen som skickas till verkstaden är revisionshanterade för att säkerställa att de data

Skapa fullständiga, detaljerade
arbetsinstruktioner när du
programmerar i NX CAM.

som har frisläppts för produktion är korrekta.

Mer information: www.summsystems.se

Det lilla användarföretaget och det stora

– Ivars Verktyg AB tillverkar pressgjutnings- och formsprutningsverktyg samt fräser och bearbetar prototyper och småserier i diverse material, ofta avancerade och komplexa komponenter som kräver 5-axlig bearbetning, säger Sören Forslander när vi träffar honom på seminariedagarna i Göteborg.
Sören är nybliven ägare av Ivars Verktyg i Forsheda sedan sommaren 2016 då han tog över efter sin far och grundaren Ivar Forslander som med sina 75 år pensionerade sig med ålderns rätt. Företaget grundades 1983 och Sören har arbetat i familjeföretaget sedan 1996.
– Vi är 5 anställda i nuläget men tanken är att vi skall expandera med fler personal och öka farten ytterligare med hjälp av bl.a digital teknik där vi kan koppla ihop vår verksamhet på ett bättre sätt och bli effektivare, så vi är mycket nyfikna på vad Industri 4.0 betyder och vad det innebär för ett litet företag som vårt. Därför besöker jag seminariedagarna här i Göteborg för att träffa Summ Systems och vi har nu bestämt oss för att investera i Siemens NX 11.
– Vi har haft många olika CAD och CAM system på verkstaden genom åren och av olika anledningar och bekymmer, så har vi inte varit 100 % nöjda med något av dem. Varför vi nu valt Siemens NX 11 handlar lite kort om att vi får en mycket bättre användarvänlighet än tidigare och att vi nu får ett CAD/CAM system som är helt integrerat i ett system, så vi bl.a. slipper att konvertera filer emellan. Dessutom tycker jag att det finns en bredd i systemet, i alla fall som jag har varit i kontakt med som är skarpt på 2,5-axligt upp till 5-axlig bearbetning.

Esa Ryhänen,
Christer Gunnarsson
och Martin Nilsson
Sandvik Coromant
Sören Forslander Ivars
Verktyg AB och Anders
Schütz Soneskog
Summ Systems AB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summ Systems ansvariga säljare Anders Schütz Soneskog menar att företag som Ivars Verktyg som är ett litet företag, historiskt inte har varit kund tidigare.
– Jag tycker det är viktigt att visa att våra produkter och framförallt NX plattformen har en otroligt stor bredd vilket gör den flexibel och anpassningsbar för alla tillverkande företag oavsett storlek. Allt från 1 användare upp till 100-tals på ett företag. Vi arbetar nu hårt för att visa bredden med NX och här har vi beviset, säger Anders och menar att seminarier som detta i Göteborg väcker intresse även hos mindre verkstäder som efterfrågar effektiva, kompletta och väl integrerade system.
Sandvik Coromant är ett exempel på ett stort företag som använt Siemens CAD/CAM system sedan 1976, vilket gör dem till Siemens äldsta kund i Sverige. Företaget frontade tre av sina medarbetare som delade med sig av sina erfarenheter med ett föredrag för besökarna i Göteborg om bl.a 3D modellering och automatisk NC programmering med fokus på CAM-lösningar.

Många undrar om den industriella framtiden för industrin

Försäljningschef
Anders S. Johansson

Vad man vet är att de traditionella nätverken inte räcker till för att göra fabrikerna smarta. Vi ställde lite frågor till Anders S. Johansson och Sofia Alsterskär på Summ Systems och svar fick vi.

Digitaliseringen sägs skapa förutsättningar för nya affärsmodeller, arbetsformer, samarbetsmöjligheter och nya lösningar för industrin, vad menas egentligen med detta?
– Man tillgängliggör data för hela bolaget. Med hjälp av digitalisering kan företag bearbeta stora mängder information om sina produkters användning och om kundernas beteende. För tillverkare är det viktigt att ta del av drifts- och användardata, dels för att kunna erbjuda lämplig service men även för att utveckla bättre produkter. Analyser baserat på driftsdata hur produkterna beter sig i olika miljöer är viktig information för utvecklingen. Det handlar om att man i arbetet kan fatta bättre och snabbare beslut och att göra det med bibehållen eller ökad kvalitet.

Hur kan ett litet företag med små resurser implementera Industri 4.0?
– Oavsett om du är litet eller stort företag har du hela tiden ett behov att utveckla din verksamhet och vara attraktiv för dina medarbetare med modern teknik bestående av tex ett modernt CAM system. Det lilla företaget kan med en digital modell lyfta fram sitt specialistområde. De kan arbeta med hela den digitala modellen på ett tillgängligt sätt. Det ökar möjligheter och kontakterna med andra företag. Det går så otroligt fort inom tekniken och förr var ofta dom små företagen tvungna att se upp till de större bolagen. Nu kan det lilla bolaget vara med och påverka och på så sätt vara med från ide till färdig produkt. Vi ser det som en mycket viktig utveckling för det lilla- och även medelstora företaget att de skapar sin strategi och sitt arbetssätt för att ta till sig den här tekniken och arbetssättet. Detta är ett sätt att behålla och även skapa arbetstillfällen. Vi ser i flera fall att företag som var tidiga in i fabriks- och processimulering nu tydligare kan visa på faktiska resultat snabbare i de projekt de vill leverera, så att kunden lättare kan föra in deras lösningar. I flera fall handlar det om att de snabbare hinner svara på förfrågningar liksom att de tydligare visar vilka besparingar deras leverans medför.
– Vi levererar de mjukvaror som erfordras för detta liksom att vi ansvarar för att implementation och utbildning samt efterföljande support finns tillgänglig och nära till hands för våra kunder.

Digitalisering skapar helt nya möjligheter för tillverkande industri sägs det i era informationsblad, vad menar ni och hur uppfattades detta på ert seminarium i Göteborg?
– Bolag knyter samman sin egen organisation men också med kunder och affärspartner. Man får en förmåga att analysera stora mängder data för att kunna dra slutsatser och se systematik. De mest uppenbara effekterna är ökad produktivitet när information om vad som ska produceras ökar och det ger i sin tur ett ökat tempo och snabbhet i att kunna leverera värde.
– Genom att jobba i en och samma datamodell tidigare så kan hela produktionsapparaten medvetandegöras extremt mycket tidigare. Tidigare beställning ger tydlig påverkan på hela produktionskedjan.
– I Göteborg jobbade vi under tvådagars event Industry 4.U med att visa på skarpa case just för att man skulle kunna se problematiken, användningen, det aktuella projektet, live demo- vad har gjorts, varför, hur, vem, etc., summering av resultat och eventuellt framtidsplaner. Sedan fick alla möjlighet att ställa frågor vilket också är mycket viktigt.

Vad utgår man från för parametrar hos det enskilda företaget för att ens vara kvalificerad att arbeta med Industri 4.0.?
– Här är det otroligt viktigt att inget bolag är för litet och inget för stort utan allt går att anpassa så det passar just företagets behov och önskemål. Det är därför ett bolag som Summ Systems finns. Vi ska hjälpa till att hitta rätt lösning för de utmaningar varje bolag står inför och sedan vara med i implementation, utbildning, uppföljning och ge support. Det ska inte vara svårt att hänga med utan svårt att inte haka på.

Fanns det några företag på eventet som hade funderingar och frågor kring detta?
– Absolut och enligt vår utvärdering som gjordes hos deltagarna tyckte de allra flesta att det var enormt värdefullt att delta och få se att det inte är svårt och förstå hur enormt viktigt det är att våga ta steget.

Möten företag emellan och seminarier som detta i Göteborg, hur kan detta få de inblandade företagens medarbetare att intressera sig för digitalisering och agera?
– Erfarenhet och utbyte är mycket värdefullt då bolag kan byta kunskap och idéer mellan varandra. Seminariet visade på tydliga exempel på hur senaste tekniken bäddar för framgång både gällande att attrahera kompetent personal och för att lyckas möta marknaders krav och vara konkurrenskraftig. Förmågan att samarbeta, både inom och mellan organisationer, är en svensk styrka som kommer vara avgörande för att lyckas med ny industrialiseringen av Sverige.
Hur ser ni på Summ Systems om betydelsen av digitaliseringens betydelse för industrins förnyelse och utveckling när vi pratar CAD/CAM?
Vi anser att digitaliseringen är en primär fråga för industrins förnyelse och utveckling. Trender kommer och går i allt snabbare takt i det globaliserade samhälle vi lever i idag. En marknadsledare idag kan vara utspelad imorgon om de inte hinner med att ställa om. Det är viktigt att ha en digital infrastruktur med ett integrerat CAD/CAM system för att snabbt kunna förnya och utveckla sina produkter och sin produktion för morgondagen krav.

Kanske en liten provocerande fråga men hur kan era specialistkunskaper påverka ett företags utveckling mot Industri 4.0?
– Summ Systems är en viktig partner för att hjälpa till att stärka kunskap och lägga en digital plan tillsammans med företaget. Vi har valt att specialisera oss på manufacturing och har riktigt bra kompetens inom de områden som vi anser vara viktiga för de bolag vi möter såväl små som stora. Vi har specialister som kan hjälpa företaget i hela värdekedjan. Det råd vi vill ge är att man samlar ledningsgruppen eller arbetsgruppen och tillsammans sätter upp vilka mål man ser framför sig som viktiga att nå, så att man ger sig en strategi. Här kan vi från Summ gärna delta som bollplank för att dela med oss av erfarenheten från alla de andra företag vi samarbetat med tidigare och hur de lagt upp nya nyckeltal och steg för verksamheten att utvecklas mot. Det viktiga är att börja och det är bättre att man tar flera små steg än ett jättestort. Det vi sett är vilket intresse och engagemang detta naturligt skapar inom hela företaget när man väl drar igång.

Hur stor påverkan har Industri 4.0 på ett företag, många pratar om dramatiska förändringar, andra säger att det betyder enbart en förstärkning av de modeller man arbetat med sedan tidigare?
– Det finns två syften med Industri 4.0. Det första är att återindustrialisera västvärlden med smarta fabriker, produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och utan tidskrävande programmering. Och det andra är att modernisera, förenkla och effektivisera hela företagets kommunikation. En digitalisering inom företagens operativa processer och genom företagens värdeskapande nätverk kommer att skapa radikalt nya förutsättningar för konkurrenskraft och långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Så Industri 4.0 är enormt viktigt och värdefullt för all tillverkande industri.

Nu är det fördel Sverige och det är hög tid att prioritera industrin. Det är företagens ansvar att hantera utmaningarna och dra nytta av möjligheterna. Men hur kan ni som leverantör av mjukvara ge feedback?
– Vi inom Summ Systems har en tät dialog med våra kunder och står i direktkontakt med Siemensspecialister så vi fångar upp behov och förbättrings punkter och så att det kommer in i processen för att ta fram nya utgåvor av mjukvaran.

I media och i branschen cirkulerar uttryck där man pratar om interaktionen mellan människa – maskin och robot, vad lägger ni för värderingar i uttrycket utifrån produktportföljen från Siemens?
– Trenden är att robotarna ska jobba ihop med människor, de står inte längre i en bur och jobbar och detta ställer mycket höga krav på säkerhet. Siemens produkter stödjer oss i detta arbete.

Avslutningsvis hur sammanfattar ni event dagarna i Göteborg?
– Mycket inspirerande att få ta del av hur kunderna använder lösningarna och hur de gör dem starkare inom sina områden. Vi konstaterar också att man kan få inspiration från olika håll för att förbättra sin process oavsett om man håller på med Formell 1 eller produktionseffektivitet.

För mer information: www.summsystems.se

Framgångarna ökar, fler och fler kunder investerar i Summ Systems produktflora

Summ Systems har en imponerande årlig tillväxt på 70 % och har under räkenskapsåret 2016 utökat resurserna inom sälj och presale med över 50 %. Tillväxten över de senaste två åren är 262 % (räkenskapsåren 2014 – 2016). Företaget har tydligt fokuserat på lösningar inom ”manufacturing” och har utöver att ha levererat som återförsäljare även blivit en viktig resurs i Siemens PLM:s direktaffärer där Summ Systems har som en specialistpartner, drivit ”manufacturing” aspekten inom flera s.k. Enterprisekonton.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here